BOLETÍN DE ACTIVIDADES 1º PARCIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BOLETÍN DE ACTIVIDADES 1º PARCIAL"

Transcription

1 IES AS TELLEIRAS - NARÓN DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA ALUMNOS/AS COA XEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO PENDENTE BOLETÍN DE ACTIVIDADES 1º PARCIAL NOME: Data tope de entrega: CURSO e N.º:

2 A resposta ás preguntas tes que presentala nun caderno, carpeta clasificadora, folios nos que terás que volver a copiar o enunciado das actividades antes de contestar ás cuestións, debes facelo de forma ordenada e preocupándote de que se entenda perfectamente a que pregunta e apartado estás a responder. O MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA A.-As unidades do relevo en España e Galicia (páx. 4-7 do cuadernillo) A.1.- Indica cales son a situación e os límites da Península Ibérica e de Galicia. A.2.- Cales son os rasgos característicos do relevo peninsular español? A.3.- Fai un esquema das unidades do relevo peninsular. A.4.- Localiza nun mapa mudo físico de España: - os seus límites - as unidades do relevo peninsular que figuran no esquema. A.5.- Por que Galicia ten un relevo moi avellentado e compartimentado? A.6.- Fai un esquema das unidades do relevo galego. A.7.- Localiza nun mapa mudo físico de Galicia os seus límites e as unidades do relevo que mencionas no esquema da actividade anterior.

3 B.-As costas de España e Galicia (páx do cuadernillo) B.1.- Como é o litoral da Península Ibérica? Que tipo de costas predominan? B.2.- Sitúa no teu mapa de España as principais formas de relevo do litoral español que figuran no cadro. Cabos: Peñas, Gata, Palos, da Nao, Creus Golfos: Biscaia, Cádiz, Almería, Alacant, Valencia Illas: Baleares (Mallorca, ), Canarias Delta: Ebro (Tenerife,...) B.3.- Indica por onde se estende o litoral en Galicia. Cal é a principal característica das costas galegas? B.4.- Que é unha ría? Fai un cadro comparativo das rías galegas, indicando en cada caso a súa extensión, características e exemplos. B.5.- Sitúa no teu mapa de Galicia as rías, cabos e illas que cita o libro na páxina 10. C.-Os ríos de España e Galicia (páx do cuadernillo) C.1.- Fai un cadro comparativo das distintas vertentes peninsulares, indicando en cada caso as características dos ríos que forman cada vertente e os principais exemplos. Sitúa despois os nomes no teu mapa de España. C.2.- Como son os cursos de auga nos arquipélagos? Principais Eo, Grande de Xubia, C.3.- Comenta as características dos ríos galegos. Eume, Tambre, Ulla, ríos de C.4.- Sitúa no teu mapa os ríos de Galicia que Lérez, Miño-Sil Galicia figuran no cadro.

4 D.-A diversidade de paisaxes de España e Galicia (páx do cuadernillo) D.1.- Explica como inflúe a latitude, a altitude e a maior ou menor distancia ao mar sobre os climas da Península. D.2.- Cales son os cinco tipos de paisaxes que se distinguen en España? Onde se localiza cada unha das devanditas paisaxes? D.3.- Fíxate na información para aprender a calcular os seguintes datos: Como se calcula a temp. Temperatura media anual: media anual, a precip. total T.M.A= Suma das temperaturas medias de e a amplitude térmica? todos os meses e dividir entre 12. Amplitude térmica: A.T.= Temperatura do mes más cálido menos a temperatura do mes máis frío. Os meses secos son os que teñen menos de 30 milímetros Precipitación total anual: P.T: Suma das precipitacións de todos os meses D.4.- Usa a información das páxinas 13 a 17 para completar o seguinte esquema que recolle as características das paisaxes de España. (Empeza por poñer no lateral esquerdo o nome da paisaxe!)

5 LOCALIZACIÓN TEMPERATURAS - PRECIPITACIÓNS VEXETACIÓN - Norte e Noroeste peninsular, bañados polo... - Temp..... todo o ano debido á influencia do mar: verán fresco (non soen ser > de 20º), inverno suave (arredor de 10º), A.T. baixa (10º-12º). - Precip. abundantes e..... todo o ano (> de 800 mm), pero diminúen no... - Bosque de folla.. (carballos, castiñeiros, faias ), substituído en gran parte por... e piñeiros, de crecemento máis. - En zonas moi húmidas, ou onde se cortou o., medra o. - Leste e peninsular, e as Illas.., bañadas polo Mar.. - Temp no verán (poden alcanzar os 25º), inverno.. (arredor de 10º), A.T. media (12º-15º). - Precip. escasas ( mm) e irregulares (máximos no... e importante sequía no verán). - Bosque de folla perenne (aciñeiras, sobreiras ), substituído por...., de crecemento máis... - En zonas onde o bosque desapareceu, medra a.... (romeu, breixo, xesta ) e nas zonas máis secas a.. (palmito, esparto...). - Terras do interior... alonxadas da influencia do cun clima mediterráneo con tendencia continental. - As temp. extrémanse: son.. no verán (poden alcanzar os 25º), e frías no. (poden ser < de 5º), A.T. alta (> 16º). - Debido ao alonxamento do mar as precip. son. ( mm) e rexistran un mínimo no - O bosque natural de folla perenne case desapareceu: as... son abundantes no oeste peninsular, formando devesas nas que pastan ovellas, touros e.. - Nas zonas máis secas da Meseta, Val do Ebro e do Guadalquivir esténdese a Serras máis dos Pireneos, Cord. Cantábrica,... - As temp. son...: frías no. (moitas veces < de 0º) e.. no verán. - As precip. son... (> 800mm), no inverno son en forma de... Nas montañas mediterránea soe haber meses secos no verán. - A vexetación disponse en diferentes.., debido a que as temp. e precip. varian segundo a.; cultivos e bosque, matogueira, por riba dos 2000 metros prados e pastos e nas cumes máis altas non hai... - As Ilas Canarias, situadas preto do Trópico de, cun clima subtropical.. - As temp. son.. todo o ano, con 17º nos meses máis. e 25º nos máis., o que supón unha A.T. baixa ( 8º). - As precip. son, en xeral, escasas e.. (< 300mm), aínda que son maiores en zonas altas e nas illas máis... - A vexetación é pouco..., pero moi variada, con moitos especies endémicas das illas:...

6 D.5.- Contesta ás cuestións relacionadas cos seguintes climogramas: a) Calcula a Temperatura media anual, a Precipitación total e a Amplitude ou Oscilación térmica das dúas gráficas. (Debe quedar clara que operación estás a facer!) b) Sinala dúas razóns que impidan clasificar a gráfica 1 como clima atlántico e xustifica esa resposta. c) Que clima é a gráfica 1? Comenta dúas razóns que xustifiquen esa clasificación. d) Indica a localización deste clima en España. Gráfica - 2 Gráfica - 1 e) Sinala dúas razóns que impidan clasificar a gráfica 2 como clima mediterráneo de interior e xustifica esa resposta. f) Que clima é a gráfica 2? Comenta dúas razóns que xustifiquen esa clasificación. g) Indica a localización deste clima en España.

7 A POBOACIÓN NO MUNDO E ESPAÑA A.-A distribución da poboación (páx do libro 2.2) A.1.- Que é a Demografía? A.2.- Que é a poboación absoluta? A.3.- Que é a densidade de poboación? Como se calcula? Indica cando é alta, media, baixa... A.4.- Fai un esquema dos factores que inflúen na distribución da poboación. A.5.- Que hemisferio ten unha maior densidade de poboación? En que áreas xeográficas se concentra a maior parte da poboación mundial? A.6.- Cales son as zonas máis deshabitadas da Terra? A.7.- Como é a densidade de poboación en España? Cales son as zonas máis densamente poboadas e? E as menos poboadas? (páx ) B.-A dinámica da poboación (páx do libro 2.2) B.1.- Que é a dinámica da poboación? Que movementos inflúen nos cambios da poboación dun lugar? B.2.- Que diferenza hai entre a natalidade e a taxa de natalidade? Indica como se calcula a taxa de natalidade e consulta o mapa da taxa de natalidade que figura no Atlas do final do libro, para sinalar cando esa taxa é alta, media ou baixa. B.3.- Indica como se calcula esa taxa de fecundidade.

8 B.4.- Para que serve coñecer o número medio de fillos por muller? B.5.- Que diferenza hai entre a mortalidade e a taxa de mortalidade? Indica como se calcula a taxa de mortalidade e consulta o mapa da taxa de mortalidade que figura no Atlas do final do libro, para sinalar cando esa taxa é alta, media ou baixa. B.6.- Que é a taxa de mortalidade infantil? Indica como se calcula. B.7.- Que é a esperanza de vida? Consulta o mapa da esperanza de vida que figura no Atlas do final do libro, para sinalar en que tipo de países é menor e maior esa esperanza de vida. B.8.- Que é o crecemento natural ou vexetativo? Como se pode calcular? Como pode ser? B.9.- Como é a dinámica demográfica dos países ricos? E a dos países pobres? B.10.- Como foi a dinámica da poboación española nos últimos anos? (páx. 203) B.11.- Fíxate nos datos e fai os seguintes cálculos: Nun país había habitantes no ano Durante ese ano houbo 2525 nacementos e 2347 defuncións, o número de mulleres en idade fértil era de e o número de nenos mortos antes de cumprir un ano foi de 5. Calcula: A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crecemento vexetativo, a taxa de crecemento vexetativo, a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade infantil. Nota: deben quedar claras que operacións estás a facer!!

9 B.12.- Completa os textos: As migracións son desprazamentos de.. dun lugar a Chámase. á saída de poboación desde o seu lugar de orixe e emigrante é a persoa que fai esa saída. Chámase á chegada de poboación ao seu lugar de destino e inmigrante é a persoa que chega. O saldo migratorio é a diferenza entre o número de inmigrantes e o número de... que hai nun lugar ao longo dun ano. Dito saldo será positivo se chegan máis persoas das que se van, a poboación dese lugar.. Será negativo se, a poboación dese lugar.. Será nulo se... O crecemento real é a variación da poboación dun lugar ao longo dun ano, depende do seu crecemento natural (nacementos -..) e dos movementos migratorios (inmigración - ). Dependendo do resultado o crecemento real pode ser positivo,. ou nulo.

10 B.13.- Fíxate nos datos e fai os seguintes cálculos: Nun país había habitantes ao comezo do ano Durante ese ano houbo nacementos e defuncións, ademais emigraron persoas e chegaron 2500 inmigrantes. Calcula: a) A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crecemento vexetativo, a taxa de crec. vexetativo, o saldo migratorio e o crecemento real, indicando como son eses datos (alta, media, baixa, positivo, negativo...). b) Que poboación tiña ese país ao finalizar o ano Nota: deben quedar claras que operacións estás a facer!! C.- A estrutura da poboación (páx do libro 2.2) C.1.- Que é a estrutura biolóxica dunha poboación? Como se pode representar? C.2.- Que información pode facilitar unha pirámide de poboación? C.3.- Comenta as características dos tres modelos de pirámides: como é o seu perfil, a que se debe a forma da súa base, cima de que tipo de países son propios os tres modelos? C.4.- Fai uso dos datos e indicacións que figuran na páxina 188 para facer a pirámide de España no ano Despois consulta a páxina 200 para indicar que tipo de pirámide tiña España no ano 2015 e comentar as características da base, tronco e cima da gráfica. C.5.- Que é a estrutura económica dunha poboación? C.6.- Define os conceptos de: poboación activa, poboación inactiva, taxa de actividade, sector primario, sector secundario e sector terciario.

11 D.-As migracións na actualidade (páx do libro 2.2) D.1.- Por que se aceleraron as migracións a finais do s. XX? D.2.- Cales son as causas que explican as saídas en masa de persoas dunhas rexións do planeta a outras? D.3.- Fai as actividades 1,2,3 e 4 que acompañan ao mapa da páxina 223, titulado As prinicpais rutas migratorias actuais. D.4.- Fai un esquema das consecuencias derivadas das migracións. D.5.- Que países estranxeiros acolleron aos españois no pasado segundo as distintas épocas? D.6.- Emigración interior en España: cando comezou, cales foron as causas, a onde se dirixiron, desde onde saían D.7.- Que converteu a España en país de acollida de emigrantes nos últimos anos do s.xx e nos primeiros do s.xxi? Por que nos últimos anos se reduciu a chegada de inmigrantes? D.8.- Comenta a distinta estranxeiros en España. procedencia dos inmigrantes D.9.- Describe o perfil dos españois que fixaron a súa residencia no estranxeiro nos últimos anos. A que países se dirixiron preferentemente?