Introducere. Privire de ansamblu

Size: px
Start display at page:

Download "Introducere. Privire de ansamblu"

Transcription

1 Curs de instruire referitor la cele mai bune tehnici şi metode practice privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sumar metodologic Introducere Acest document se referă la două cursuri a câte 24 de ore efective de lucru fiecare care vor fi susţinute pentru furnizorii români de servicii pentru afaceri ce au fost selectaţi ca să participe în continuare la acest proiect. În scopul asigurării unui impact considerabil, cursul va fi susţinut de două ori, pentru două grupuri diferite de furnizori de servicii pentru afaceri, cuprinzând maximum 24 de cursanţi în fiecare sesiune. Proiectarea acestor cursuri s-a bazat pe exerciţiile anterioare de evaluare a necesităţilor, care vor fi validate şi aprofundate în săptămâna de dinaintea începerii cursurilor. Privire de ansamblu Programul de instruire vizează abordarea inovaţiei şi transferului de tehnologii, în principal, dintr-o perspectivă practică, însă utilizând un minim istoric conceptual şi sistemic. Îmbunătăţirea know-how -ului cu tehnici şi metode practice fără a poseda cunoştinţe corespunzătoare în ceea ce priveşte know-why -ul poate conduce la abordări ne-critice şi, în consecinţă, neadecvate. Principalul ţel al acestui curs este, de aceea, acela de a asigura un grad corespunzător de înţelegere a conceptelor şi implicaţiilor politicilor referitoare la transferul de tehnologii (TT) şi inovaţii şi de a îmbunătăţi cunoştinţele şi aptitudinile privind gestionarea şi sprijinirea procesului de facilitare Training Course Summary.rom.doc

2 În era globalizării, în care nici un fel de afacere nu este lipsită de concurenţă, înţelegerea şi gestionarea procesului de inovare şi a dimensiunilor sale tehnologice implicite reprezintă aspecte esenţiale pentru IMM-uri oriunde în lume. Încă de când Schumpeter 1 a făcut prima referire la antreprenoriat ca instrument al schimbării economice, este binecunoscut faptul că antreprenoriatul poate fi conceput ca cele două feţe ale aceleiaşi monede: inovaţia poate fi văzută drept crearea de valoare în contextul unei permanente schimbări, iar antreprenoriatul este soluţia capabilă să gestioneze procesul inovaţiei în condiţii de mare nesiguranţă şi cu informaţii asimetrice. Într-un context socio-economic globalizat şi profund interdependent, tehnologia reprezintă motorul inovaţiei şi competitivităţii pentru firme, teritorii şi naţiuni. Înţelegerea tehnologiei şi dezvoltarea aptitudinilor de promovare şi facilitare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic devin elemente-cheie pentru furnizorii de servicii în domeniul afacerilor. Acesta este obiectivul principal al acestor cursuri de instruire. Scurtă prezentare a cursului Durata: 4 zile consecutive (începând devreme luni după-amiază până vineri la prânz), în total 4 x 6 = 24 ore de curs (exclusiv pauzele de cafea, ceai şi prânz). Număr total de participanţi: aproximativ pentru fiecare curs. Grupul-ţintă: furnizorii români de servicii pentru afaceri. Tipologia participanţilor: - Consultanţi şi instructori pentru IMM-uri; - Nivelul academic şi cultural: necunoscut, dar preconizat a fi peste medie; - Nivelul de cunoştinţe şi aptitudini specifice domeniului transferului de tehnologie: scăzut până la mediu; - Cunoaşterea limbii engleze: nivel suficient pentru o comunicare eficientă şi utilizarea instrumentelor şi materialelor de instruire. Elemente de infrastructură disponibile: - Sala de conferinţe: în formă de U. - Tablă de scris şi flipchart: Necesare. 1 Schumpeter, J. (1934), The Theory of Economic Development, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press 2 00 Training Course Summary.rom.doc

3 - PC disponibil: necunoscut. Se doreşte PC disponibil (cel puţin un număr de 5 PC-uri), deoarece ar facilita lucrul individual şi în grup, precum şi prezentarea slide-urilor PowerPoint în faţa clasei. - Proiector disponibil: Necesar, atât pentru PC, cât şi pentru slide-uri. - Conexie Internet: necunoscut. Se doreşte acces rapid la Internet, care va permite asigurarea interacţiunii în cadrul evaluării testelor on-line şi a altor instrumente de sprijin. Obiectivele cursului Obiectivul general Obiectivul general al cursului constă în atingerea unui nivel de înţelegere corectă a conceptelor şi politicilor referitoare la transferului de tehnologie (TT) şi inovaţii, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor de gestionare şi sprijinire a procesului de facilitare aferent. Obiectivele specifice La finele cursului, participanţii trebuie să fie capabili: Să faciliteze stabilirea tehnicilor IP pentru managementul inovaţiei; Să estimeze valoarea unei afaceri; Să identifice factorii majori implicaţi în procesul transferului de tehnologii, precum şi motivaţiile şi problemele acestora; Să identifice şi să înţeleagă în mod operativ instrumentele de evaluare; Să stăpânească metodele şi tehnicile de abordare şi facilitare a transferului de tehnologii; Să-şi îmbunătăţească nivelul de înţelegere a sistemelor şi implicaţiilor politicilor din domeniul inovaţiilor Training Course Summary.rom.doc

4 Baza metodologică Abordarea Susţinerea cursurilor de instruire se va baza în mare măsură pe propria experienţă a grupurilor de cursanţi. Acest lucru va spori motivaţia şi implicarea cursanţilor în stăpânirea activităţilor de curs. Vor fi introduse mai multe elemente teoretice şi conceptuale atunci când va fi cazul, în special în faza de debut la introducerea conceptelor-cheie în momentul abordării inovaţiei şi transferului tehnologic, moment crucial pentru ca grupul să vorbească aceeaşi limbă, precum şi în momentul final al introducerii dimensiunilor politicilor şi de sistem care vor ajuta grupul să-şi încadreze şi să-şi consolideze mai bine conceptele şi aptitudinile dobândite pe parcursul exerciţiului. Câteva alte momente conceptuale vor fi amestecate cu exerciţii practice, astfel încât să poată fi ancorate noţiunilor corecte privind aspectele cu care trebuie să se confrunte furnizorii de servicii pentru afaceri atunci când promovează şi facilitează inovaţia tehnologică sub multiplele sale forme. Planul de curs Fiece curs va fi împărţit în 8 părţi aferente câte unei jumătăţi dintr-o zi, fiecare dintre acestea cuprinzând câte doua sesiuni de câte 1,5 ore timp de lucru efectiv. Tabelul de mai jos prezintă un cadru general al cursului. Acesta poate suferi modificări pe baza aprofundării cunoştinţelor referitoare la evaluarea necesităţilor, a profilurilor participanţilor şi a disponibilităţii resurselor/mijloacelor/echipamentelor Training Course Summary.rom.doc

5 CURS Cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor SESIUNI TEMA Inovaţii şi transfer de tehnologie DURATA Sesiuni 8 x 2 x 1.5 ore Timp total de instruire: 24 ore (exclusiv pauzele) INSTRUCTORI 4-zile / 24 ore de curs PUBLIC ŢINTĂ Număr total de participanţi: Grupuri-ţintă: furnizorii români de servicii pentru afaceri Tipologia participanţilor: Consultanţi şi instructori pentru IMM-uri Nivel academic şi cultural: necunoscut, se preconizează a fi peste medie Nivelul de cunoştinţe şi aptitudini specifice domeniului transferului de tehnologie: scăzut până la mediu OBIECTIV GENERAL Atingerea unui nivel de înţelegere corectă a conceptelor şi politicilor referitoare la transferului de tehnologie (TT) şi inovaţii, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor de gestionare şi sprijinire a procesului de facilitare aferent. OBIECTIVE SPECIFICE - La finele cursului, participanţii trebuie să fie capabili: Să faciliteze stabilirea tehnicilor IP pentru managementul inovaţiei; Să estimeze valoarea unei afaceri; Să identifice factorii majori implicaţi în procesul transferului de tehnologii, precum şi motivaţiile şi problemele acestora; Să identifice şi să înţeleagă în mod operativ instrumentele de evaluare; Să stăpânească metodele şi tehnicile de abordare şi facilitare a transferului de tehnologii; Să-şi îmbunătăţească nivelul de înţelegere a sistemelor şi implicaţiilor politicilor din domeniul inovaţiilor. Tabelul următor redă în detaliu metodologia de instruire zilnică propusă, prezentând la modul general conţinutul şi metodele de instruire pentru fiecare sesiune. Se consideră a fi doar o abordare iniţială şi pe scurt. Metodologia privind resursele, materialele şi mijloacele aferente cursurilor de instruire va fi prezentată mai târziu, la sfârşitul primei săptămâni din cadrul misiunii, conform Termenilor de 5 00 Training Course Summary.rom.doc

6 Referinţă, şi va depinde de o mai bună cunoaştere a tuturor factorilor ce pot influenţa şi/sau contribui la stabilirea unei strategii de training de succes. De aceea, poate diferi faţă de această propunere iniţială. Ziua 1 Luni SESIUNEA CUPRINS STRATEGII/METODE RESURSE DURATA Dupăamiază 01 Introducere Rezumatul cursului Prezentări încrucişate Scurtă expunere; Discuţii generale; Stabilirea agendei de lucru. Fişe individuale; cărţi de identitate Prezentare PowerPoint şi slideuri; Tablă de scris şi flipchart. 1h00m 0h30m 02 Evaluare iniţială Chestionar individual Formular de evaluare 1h30m 6 00 Training Course Summary.rom.doc

7 Ziua 2 Marţi SESIUNEA CUPRINS STRATEGII/METODE RESURSE DURATA Dimineaţa 03 Introducere în inovaţie; crearea valorii şi antreprenoriatul; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologii şi afaceri bazate pe tehnologie Orientarea discuţiilor Tablă de scris şi flipchart; PowerPoint; slide-uri 1h30m 04 Să stăpânim valorizarea/comercializarea rezultatelor S&T Exerciţiu practic individual Formular de exerciţiu 1h30m Dupăamiază WIPO website; PowerPoint; 05 Explorarea conceptului de proprietate intelectuală Exerciţiu de grup cu prezentări şi discuţii Slide-uri; Tablă de scris şi flipchart; 1h30m 06 Abordarea patentelor Exerciţiu de grup cu prezentări şi discuţii EPO & USPTO websites; Slide-uri 1h30m Ziua 3 Miercuri SESIUNEA CUPRINS STRATEGII/ METODE RESURSE DURATA Dimineaţa 07 Valoarea unei afaceri: Noţiunile de ROI, NPV & IRR Expunere cu discuţii PowerPoint; slide-uri 1h30m 08 Exerciţiu practic privind calcularea NPV & IRR Exerciţiu individual / de grup Tabel Excel 1h30m 7 00 Training Course Summary.rom.doc

8 Dupăamiaza 09 Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologii Orientarea discuţiilor în vederea creării unui tabel cuprinzând interese/avantaje contra probleme/bariere în transferul de tehnologii pentru diferitele grupuri de interese Tablă de scris şi flipchart; PowerPoint; slide-uri; METAPLAN (cartoane colorate)? 1h30m 10 Evaluarea tehnologiei Exerciţiu pe grupe cu prezentări şi discuţii Materiale scrise; Instrumente online şi instrumente de evaluare offline 1h30m Ziua 4 Joi SESIUNEA CUPRINS STRATEGII/METODE RESURSE DURATA Dimineaţa Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiilor tehnologice şi transferului de tehnologii (I) Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiilor tehnologice şi transferului de tehnologii (II) Studii de caz cu exerciţii de grup, prezentări şi discuţii Documentaţie pentru studiile de caz; tablă de scris şi flipchart; PowerPoint; slide-uri Documentaţie pentru studiile de caz; tablă de scris şi flipchart; PowerPoint; slide-uri 1h30m 1h30m Dupăamiaza 13 Inovaţia şi transferul de tehnologii: abordarea sistemului şi politicilor Expunere cu discuţii PowerPoint; slide-uri 1h30m 14 Încheierea cursului: rezumarea şi structurarea realizărilor Sinteza participanţilor PowerPoint / slide-uri (elaborate pe loc) 1h30m 8 00 Training Course Summary.rom.doc

9 Ziua 5 Vineri SESIUNEA CUPRINS STRATEGII/METODE RESURSE DURATA Dimineaţa Evaluarea realizărilor de către cursanţi Test individual Formular de evaluare 0h45m 15 Evaluarea cursului de instruire Chestionar individual Formular de evaluare 0h15m Discuţii generale Tablă de scris şi flipchart 0h30m 16 Sesiunea de închidere: acordarea certificatelor şi materialelor de curs Sesiune formală Urmează a fi definită de Enterprise Consortium 1h30m Evaluarea cursului Cursul va face obiectul a patru procese complementare de evaluare: Evaluare individuală iniţială, în scopul adaptării proiectării şi susţinerii cursului la profilul fiecărui grup de cursanţi; Teste rezumative individuale, în scopul evaluării de către cursanţi a succeselor obţinute în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor; Chestionare individuale, în scopul evaluării opiniei fiecărui cursant în legătură cu cursurile susţinute, incluzând aspectele logistice, conţinutul cursurilor, tehnicile de instruire, prestaţia instructorilor etc.; Discuţii în plen, în scopul creării unei imagini de ansamblu comune privind opiniile grupurilor de cursanţi referitoare la întregul exerciţiu. Rezultatele evaluărilor de mai sus vor face obiectul unui raport de evaluare care va cuprinde şi sugestii/recomandări pentru acţiuni viitoare de acelaşi gen, recomandări generale şi/sau axate pe grupuri ori indivizi atunci când şi dacă este cazul. Rezumat Cursul referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor a fost conceput şi trebuie susţinut astfel încât participanţii să-l poată percepe ca fiind puternic ancorat în experienţa lor profesională şi personală. Sesiunile cu tentă predominant practică şi orientare experimentală, deşi ancorate într-un cadru general corespunzător din punct de vedere conceptual şi sistemic, încearcă să răspundă acestei necesităţi Training Course Summary.rom.doc

10 De-a lungul desfăşurării diferitelor sesiuni de cursuri, sarcinile de grup sau individuale vor fi pe cât posibil inspirate din experienţele şi ideile cursanţilor, bazându-se pe discuţiile purtate în clasă. Exerciţiul practic principal, în cadrul căruia diversele metode şi tehnici abordate pe parcursul sesiunilor vor fi asamblate pentru a forma o abordare coerentă a inovaţiei tehnologice, va fi aplicat cu sprijinul unor studii de caz bine structurate. La finele celei de a 5-a zi de curs, furnizorii de servicii pentru afaceri participanţi şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi aptitudinile de gestionare şi sprijinire a procesului de facilitare a transferului de tehnologii (TT) şi inovare, prin atingerea unui grad de înţelegere adecvat a conceptelor şi implicaţiilor politicilor evidenţiate. Acest curs va face obiectul unui proces de evaluare în patru etape compus dintr-o evaluare iniţială, pentru a adapta modul de susţinere a cursului; o evaluare rezumativă individuală, pentru a măsura progresele înregistrate la nivel individual în ceea ce priveşte acumularea de cunoştinţe şi aptitudini; o evaluare scrisă a cursului în general şi a elementelor sale principale;o discuţie finală în plen, pentru a obţine o imagine mai subiectivă a părerilor critice ale grupului asupra exerciţiului Training Course Summary.rom.doc

11 Curs de instruire referitor la cele mai bune tehnici şi metode practice privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Privire de ansmablu Prezentarea cursului - Durata: 4 zile consecutive (începând devreme luni după-amiază până vineri la prânz), în total 4 x 6 = 24 ore de curs (exclusiv pauzele de cafea, ceai şi prânz). - Număr total de participanţi: aproximativ pentru fiecare curs. - Grupul-ţintă: furnizorii români de servicii pentru afaceri. - Tipologia participanţilor: o Consultanţi şi instructori pentru IMM-uri; o Nivelul academic şi cultural: necunoscut, dar preconizat a fi peste medie; o Nivelul de cunoştinţe şi aptitudini specifice domeniului transferului de tehnologie: scăzut până la mediu; o Cunoaşterea limbii engleze: nivel suficient pentru o comunicare eficientă şi utilizarea instrumentelor şi materialelor de instruire. - Elemente de infrastructură disponibile: o Sala de conferinţe: în formă de U. o Tablă de scris şi flipchart: Necesare. o PC disponibil: necunoscut. Se doreşte PC disponibil (cel puţin un număr de 5 PC-uri), deoarece ar facilita lucrul individual şi în grup, precum şi prezentarea slide-urilor PowerPoint în faţa clasei. o Proiector disponibil: Necesar, atât pentru PC, cât şi pentru slide-uri. o Conexie Internet: necunoscut. Se doreşte acces rapid la Internet, care va permite asigurarea interacţiunii în cadrul evaluării testelor on-line şi a altor instrumente de sprijin. 1 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

12 Obiectivele cursului Obiectivul general Obiectivul general al cursului constă în atingerea unui nivel de înţelegere corectă a conceptelor şi politicilor referitoare la transferului de tehnologie (TT) şi inovaţii, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor de gestionare şi sprijinire a procesului de facilitare aferent. Obiectivele specifice La finele cursului, participanţii trebuie să fie capabili: - Să faciliteze stabilirea tehnicilor IP pentru managementul inovaţiei; - Să estimeze valoarea unei afaceri; - Să identifice factorii majori implicaţi în procesul transferului de tehnologii, precum şi motivaţiile şi problemele acestora; - Să identifice şi să înţeleagă în mod operativ instrumentele de evaluare; - Să stăpânească metodele şi tehnicile de abordare şi facilitare a transferului de tehnologii; - Să-şi îmbunătăţească nivelul de înţelegere a sistemelor şi implicaţiilor politicilor din domeniul inovaţiilor. Planul de curs Fiece curs va fi împărţit în 8 părţi aferente câte unei jumătăţi dintr-o zi, fiecare dintre acestea cuprinzând câte doua sesiuni de câte 1,5 ore timp de lucru efectiv. Tabelul de mai jos prezintă un cadru general al cursului. Acesta poate suferi modificări pe baza aprofundării cunoştinţelor referitoare la evaluarea necesităţilor, a profilurilor participanţilor şi a disponibilităţii resurselor/mijloacelor/echipamentelor. 2 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

13 CURS SESIUNI Sesiuni 8 x 2 x 1.5 ore Timp total de instruire: 24 ore (exclusiv pauzele) Cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor TEMA INSTRUCTORI Inovaţii şi transfer de tehnologie Cezar Scarlat DURATA 4-zile / 24 ore de curs PUBLIC ŢINTĂ - Număr total de participanţi: Grupuri-ţintă: furnizorii români de servicii pentru afaceri - Tipologia participanţilor: - Consultanţi şi instructori pentru IMMuri - Nivel academic şi cultural: necunoscut, se preconizează a fi peste medie - Nivelul de cunoştinţe şi aptitudini specifice domeniului transferului de tehnologie: scăzut până la mediu OBIECTIV GENERAL Atingerea unui nivel de înţelegere corectă a conceptelor şi politicilor referitoare la transferului de tehnologie (TT) şi inovaţii, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor de gestionare şi sprijinire a procesului de facilitare aferent. OBIECTIVE SPECIFICE - La finele cursului, participanţii trebuie să fie capabili: - Să faciliteze stabilirea tehnicilor IP pentru managementul inovaţiei; - Să estimeze valoarea unei afaceri; - Să identifice factorii majori implicaţi în procesul transferului de tehnologii, precum şi motivaţiile şi problemele acestora; - Să identifice şi să înţeleagă în mod operativ instrumentele de evaluare; - Să stăpânească metodele şi tehnicile de abordare şi facilitare a transferului de tehnologii; - Să-şi îmbunătăţească nivelul de înţelegere a sistemelor şi implicaţiilor politicilor din domeniul inovaţiilor. 3 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

14 Tabelul următor prezintă în detaliu cadrul general propus, individualizând cele 16 sesiuni de curs. Metodologia privind resursele, materialele şi mijloacele aferente cursurilor de instruire va fi prezentată mai târziu, la sfârşitul primei săptămâni din cadrul misiunii, conform Termenilor de Referinţă, şi va depinde de o mai bună cunoaştere a tuturor factorilor ce pot influenţa şi/sau contribui la stabilirea unei strategii de training de succes. De aceea, poate diferi faţă de această propunere iniţială. Ziua 1 Luni SESIUNEA CUPRINS DURATA 01 Introducere Rezumatul cursului 1h30m 02 Evaluare iniţială 1h30m Ziua 2 Marţi SESIUNEA CUPRINS DURATA Dimineaţa Dupăamiază Dupăamiaza Introducere în inovaţie; crearea valorii şi antreprenoriatul; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologii şi afaceri bazate pe tehnologie Să stăpânim valorizarea/comercializarea rezultatelor S&T (ştiinţei şi tehnologiei) 1h30m 1h30m 05 Explorarea conceptului de proprietate intelectuală 1h30m 06 Abordarea patentelor 1h30m 4 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

15 Ziua 3 Miercuri SESIUNEA CUPRINS DURATA Dimineaţa 07 Valoarea unei afaceri: Noţiunile de ROI, NPV & IRR 1h30 08 Exerciţiu practic privind calcularea NPV & IRR 1h30 09 Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologii 1h30m 10 Evaluarea tehnologiei 1h30m Ziua 4 Joi SESIUNEA CUPRINS DURATA Dimineaţa 11 Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiilor 1h30m 12 tehnologice şi transferului de tehnologii 1h30m Dupăamiaza Dupăamiaza 13 Inovaţia şi transferul de tehnologii: abordarea sistemului şi politicilor 1h30m 14 Încheierea cursului: rezumarea şi structurarea realizărilor 1h30m Ziua 5 Vineri SESIUNEA CUPRINS DURATA Dimineaţa 15 Evaluarea realizărilor de către cursanţi Evaluarea cursului de instruire 1h30m 16 Sesiunea de închidere: acordarea certificatelor şi materialelor de curs 1h30m 5 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

16 Evaluarea cursului Cursul va face obiectul a patru procese complementare de evaluare: - Evaluare individuală iniţială, în scopul adaptării proiectării şi susţinerii cursului la profilul fiecărui grup de cursanţi; - Teste rezumative individuale, în scopul evaluării de către cursanţi a succeselor obţinute în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor; - Chestionare individuale, în scopul evaluării opiniei fiecărui cursant în legătură cu cursurile susţinute, incluzând aspectele logistice, conţinutul cursurilor, tehnicile de instruire, prestaţia instructorilor etc.; - Discuţii în plen, în scopul creării unei imagini de ansamblu comune privind opiniile grupurilor de cursanţi referitoare la întregul exerciţiu. Rezultatele evaluărilor de mai sus vor face obiectul unui raport de evaluare care va cuprinde şi sugestii/recomandări pentru acţiuni viitoare de acelaşi gen, recomandări generale şi/sau axate pe grupuri ori indivizi atunci când şi dacă este cazul. 6 00_Training_Course_Outline[1].rom.doc

17 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 01/16: Introducerea şi sumarul cursului Obiective Obiectivul general Crearea unei relaţii neoficiale şi pozitive în rândul cursanţilor şi între cursanţi şi instructori şi atingerea unui nivel comun de înţelegere privind modul de derulare a cursului. Obiective specifice La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili: Să stabilească relaţii reciproce neoficiale şi pozitive; Să stabilească căi de bună comunicare cu instructorii; Să-şi planifice timpul şi activităţile în funcţie de agenda de lucru a cursului şi de alte detalii practice şi logistice; Să dorească să participe activ la sesiunile de curs şi la activităţile aferente. Sumar Prima sesiune de curs urmăreşte stabilirea unui climat afectiv adecvat derulării cursurilor, prin furnizarea de informaţii relevante cursanţilor privind implicarea lor în activităţile preconizate şi prin oferirea unui nivel corespunzător de focalizare grupurilor în ceea ce priveşte temele şi obiectivele cursurilor de instruire. Pentru a realiza aceste lucruri, introducerea iniţială se va face folosind tehnicile de prezentare în lanţ, astfel încât fiecare cursant va face următoarea prezentare. Instructorii vor utiliza de asemenea această tehnică pentru a se prezenta grupului. Va urma o prezentare având drept scop explicarea obiectivelor cursului şi a agendei de lucru, precum şi furnizarea altor informaţii relevante pentru desfăşurarea 1 S01 Session Plan.rom.doc

18 cursurilor. Va avea loc apoi o discuţie finală pentru a se ajunge la o înţelegere şi un acord comun privind obiectivele cursului şi agenda de lucru. Descriere Sesiunea 01/16 Luni După-amiaza Introducerea şi sumarul cursului Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA Introducere: Prezentarea participanţilor Sumarul cursului: Obiectivul general Obiective specifice Agenda Principalele reguli de funcţionare Logistică şi aspecte practice Acord asupra: Agendei de lucru a cursului Regulilor de funcţionare Prezentare în lanţ: Fiecare instructor îl prezintă pe celălalt şi completează numele acestuia pe card Fiecare cursant prezintă pe următorul şi completează numele acestuia pe card Scurtă expunere; convenirea agendei Discuţii în plen Fişe individuale Carduri nominale Prezentare PowerPoint şi materiale scrise Tablă de scris sau flipchart 1h00m 0h20m 0h10m 2 S01 Session Plan.rom.doc

19 Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii Fişe individuale pentru prezentare Carduri pentru scrierea numelui cursantului Prezentare PowerPoint Materiale scrise pentru cursanţi 0103 Domenii-tentativă: Identificare personală Istoric privind cunoştinţele şi profesiunea Postul curent Motivarea participării Aşteptări (cele mai optimiste şi cele mai pesimiste) Domeniu liber Carduri pliabile ce vor fi plasate în faţa cursanţilor Aprox slide-uri 3 S01 Session Plan.rom.doc

20 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 01 Introducerea şi sumarul cursului S01a Prezentarea individuală 1. Introducere Formularul de pe pagina următoare este menit să vă ghideze în prezentarea colegului-vecin în faşa clasei. Vorbiţi cu el timp de 5 minute şi completaţi formularul cu datele furnizate. Veţi fi solicitat să vă prezentaţi colegul în faţa clasei. Toţi participanţii vor face la fel în mod succesiv. Se intenţionează a fi un exerciţiu neoficial de introducere, aşa că vă rugăm să nu vă simţiţi constrânşi de reguli privind respectarea etichetei. Veţi fi de asemenea solicitaţi să scrieţi numele colegului-vecin pe hârtia care se va plasa în faţa lui astfel încât toată lumea să poată vedea şi memora numele respectiv. 2. Durata Durata schimbului de informaţii cu colegul vecin şi completarea formularului: 5 minute Durata prezentării colegului-vecin în faţa clasei: 1 minut 1 S01a Individual presentation.rom.doc

21 3. Informaţii despre colegul-vecin Numele (cu care doreşte să fie apelat) Experienţă şi preocupări personale Experienţă şi preocupări profesionale Motivarea participării la acest curs În ce ar consta o experienţă negativă privind acest curs În ce ar putea consta o experienţă pozitivă privind acest curs Aşteptări / ce intenţionaţi să obţineţi ca urmare a acestui curs Alte lucruri interesante pe care aţi dori să le împărtăşiţi clasei? Vă mulţumim pentru contribuţia dvs. deschisă şi sinceră. 2 S01a Individual presentation.rom.doc

22 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 01 Rezumatul cursului S01b Technological Innovation 1

23 Obiectiv general Crearea capacităţii de înţelegere a conceptelor de transfer tehnologic (TT) şi inovaţie, precum şi a implicaţiilor politicilor aferente, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor de gestionare şi sprijinire a proceselor de facilitare respective S01b Technological Innovation 2

24 Obiective specifice La sfârşitul cursului ar trebui să fiţi capabili: Să facilitaţi stabilirea strategiilor privind PI (proprietatea intelectuală) pentru managementul inovaţiei Să estimaţi valoarea unei afaceri Să identificaţi factorii majori implicaţi în procesul transferului de tehnologii, precum şi motivaţiile şi problemele acestora Să identificaţi şi să înţelegeţi în mod operativ instrumentele de evaluare; Să stăpâniţi metodele şi tehnicile de abordare şi facilitare a transferului de tehnologii; Să vă îmbunătăţiţi nivelul de înţelegere a sistemelor şi implicaţiilor politicilor din domeniul inovaţiilor. S01b Technological Innovation 3

25 Structura cursului Practică, în mare parte Bazată pe cât posibil pe experienţele şi perspectivele dvs. Multă învăţătură bazată pe practică Puţine elemente conceptuale Know-how fără un minim nivel de Knowwhy ar conduce la o practică oarbă / necritică şi la o capacitate de dezvoltare redusă S01b Technological Innovation 4

26 Logica cursului Concepte-cheie cheie Instrumente e şi practici; concepte operativeo Practică integrată / Simulare Abordarea sistemică / abordarea politicilor Concluzii: lecţii învăţate Evaluare Dezvoltarea aptitudinilor Dezvoltarea aptitudinilor S01b Technological Innovation 5

27 Sesiunile de curs (i) S01 Prezentări; Introducere Sumarul cursului S02 Chestionar iniţial Acord asupra cunoştinţelor de bază S03 Concepte-cheie: Inovaţie; antreprenoriat; crearea valorii; tehnologie; transfer de tehnologie... S04 Să stăpânim comercializarea tehnologiei S01b Technological Innovation 6

28 Sesiunile de curs (ii) S05 Explorarea conceptului de proprietate intelectuală S06 Abordarea patentelor S07 Crearea valorii: elemente fundamentale S08 Lucrul cu indicatori-cheie ai valorii S01b Technological Innovation 7

29 Sesiunile de curs (iii) S09 Lucrul cu indicatori-cheie ai valorii S10 Factori majori pentru transferul de tehnologie S11 şi S12 Integrarea cunoştinţelor şi aptitudinilor privind TT: exerciţiu de simulare S01b Technological Innovation 8

30 Sesiunile de curs (iv) S13 Abordarea sistemică şi a politicilor S14 Concluzii: lecţii învăţate S15 Evaluare (individuală şi a cursului) S16 Sesiunea de închidere: acordarea diplomelor S01b Technological Innovation 9

31 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 02/16: Evaluarea iniţială Obiective Obiectivul general Înţelegerea nivelului de pornire a grupului de cursanţi în ceea ce priveşte inovaţia şi transferul de tehnologie. Obiective specifice La sfârşitul sesiunii, participanţii, inclusiv instructorii, trebuie să fie capabili: Să posede o mai bună percepţie reciprocă asupra cunoştinţelor şi aptitudinilor cursanţilor în ceea ce priveşte inovaţia şi transferul de tehnologie şi, respectiv, promovarea şi facilitarea acestora; Să creeze o bază pentru instructori în scopul unei adaptări mai bune a sesiunilor următoare de curs. Sumar A doua sesiune constă într-o evaluare iniţială a grupului de cursanţi. Acest lucru se va realiza prin intermediul unui formular individual care va pune întrebări cursanţilor referitoare la aspecte ce trebuie abordate în continuarea cursului. Această evaluare iniţială va completa evaluarea necesităţilor făcută înainte de demararea cursurilor şi va permite instructorilor să-şi adapteze mai bine conţinutul sesiunilor viitoare. La finele sesiunii, se va face un rezumat general, în cadrul unei discuţii cu/în cadrul grupului, în scopul stabilirii unui nivel, acceptat de comun acord, de cunoştinţe şi aptitudini ce va constitui baza acceptată pentru derularea ulterioară a cursurilor. 1 S02 Session Plan.rom.doc

32 Descriere Sesiunea 02/16 Luni După-amiaza Evaluare iniţială Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA 0201 Evaluare iniţială Chestionare individuale / întrebări Chestionar individual 0h40m 0202 Analiza chestionarelor Centralizare şi sistematizare de către instructori PowerPoint Excel 0h20m 0203 Acord asupra cunoştinţelor de bază pentru derularea cursului Discuţii plenare Excel Tablă de scris sau flipchart 0h30m Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii Întrebări individuale Ar trebui permisă evaluare iniţială în următoarele domenii: Cunoştinţe generale despre inovaţii şi transfer de tehnologii Experienţă profesională în domeniile de mai sus Cunoştinţe şi aptitudini privind proprietatea intelectuală şi patentarea La fel la calcularea valorii unei afaceri La fel la metodele şi instrumentele de sprijin pentru transferul tehnologiilor (identificare specifică) De utilizat un tabel Excel dacă este necesar pentru a fi completat cu rezultatele chestionarelor De utilizat un tabel Excel dacă este necesar pentru a sprijini acordul asupra cunoştinţelor de bază 2 S02 Session Plan.rom.doc

33 Formular de evaluare iniţială transfer tehnologic şi inovaţie (TT&I) I. Date de identificare 1. Numele de familie 2. Numele de botez 3. Studii universitare Universitatea: Data [de la la ]: Diploma: 4. Importante cursuri de instruire la care a participat, în domeniul serviciilor de sprijinire a dezvoltării afacerilor Programul de instruire Instituţia care efectuează instruire Perioada Locaţia/Ţara 5. Importante cursuri de instruire la care a participat, în domeniul TT&I (Transfer de tehnologii şi politicile în domeniul inovaţiei) Programul de instruire Instituţia care efectuează instruire Perioada Locaţia/Ţara 1 S02a Individual Quiz.rom.doc

34 6. Organizaţia Numele organizaţiei Poziţia Din [anul] 7. Vă rugăm să descrieţi principalele activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiei, în domeniul serviciilor de sprijinire a dezvoltării afacerilor Activitatea Pondere [%] 8. Vă rugăm să descrieţi principalele activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiei, în domeniul TT&I Activitatea Pondere [%] 9. Experienţa în muncă în domeniul serviciilor de sprijinire a dezvoltării afacerilor Durata Mai puţin de 1 an 1 3 ani 3 5 ani Peste 5 ani Experienţă - descriere: 10. Experienţa în muncă - TT&I Durata Mai puţin de 1 an Experienţă - descriere: 2 S02a Individual Quiz.rom.doc

35 1 3 ani 3 5 ani Peste 5 ani II. Evaluarea iniţială a participanţilor Apreciem în mod deosebit răspunsurile dvs. Ne vor ajuta să ne evaluăm şi să ne îmbunătăţim permanent activitatea. Nu este necesar să semnaţi, însă vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate. 11. Care sunt aşteptările dvs. în urma acestui curs de instruire? 12. Vă rugăm să vă auto-evaluaţi cunoştinţele legate de următoarele aspecte: Marcaţi cu X căsuţa care se potriveşte opiniei dvs.: Auto-evaluare privind: Inovaţie Valoarea unei afaceri Calcularea valorii unei afaceri Tehnologie Transfer de tehnologie (TT) Nu cunosc nimic Am cunoştinţe extrem de vagi Cunosc puţine lucruri, dar clare Cunosc o mulţime de lucruri Nu mai am nevoie de nici un fel de cunoştinţe suplimenta re 3 S02a Individual Quiz.rom.doc

36 Metode şi tehnici pentru TT Proprietate intelectuală (IP) Proprietate industrială Patent Licenţă 4 S02a Individual Quiz.rom.doc

37 13. Vă rugăm să definiţi şi/sau să faceţi o scurtă descriere a următoarelor: Noţiunea Definiţie şi/sau scurtă descriere Inovaţie Valoarea unei afaceri Calcularea valorii unei afaceri Tehnologie Transfer de tehnologie (TT) Metode şi tehnici pentru TT Proprietate intelectuală (IP) Proprietate industrială Patent Licenţă Vă mulţumim pentru sincera dvs. contribuţie! 5 S02a Individual Quiz.rom.doc

38 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 03/16: Inovaţie, antreprenoriat şi crearea valorii; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologie şi afaceri bazate pe tehnologie Obiective Obiectiv general Înţelegerea conceptelor-cheie pentru abordarea domeniului inovaţiei şi transferului de tehnologii. Obiective specifice La sfârşitul sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să definească inovaţia; Să caracterizeze antreprenoriatul; Să explice de ce şi cum inter-relaţionează inovaţia şi antreprenoriatul şi care este legătura lor cu crearea valorii; Să descrie şi să diferenţieze diferitele forme ale procesului de inovare; Să definească tehnologia; Să caracterizeze transferul de tehnologie; Să identifice diferitele forme ale transferului de tehnologii. Sumar În cursul celei de treia sesiuni, grupul va aborda şi va discuta cadrul general conceptual de bază pentru domeniul inovaţiei şi transferului de tehnologii. Mai întâi, se va prezenta conceptul de inovaţie şi, drept urmare, se va înţelege concomitent, care este scopul esenţial al creării valorii în orice proces de inovare. Se 1 S03 Session Plan.rom.doc

39 va continua cu conceptul de antreprenoriat şi se va stabili o strânsă corelaţie între inovaţie şi antreprenoriat. Grupul îşi va da seama că, în vederea creării de valoare (în orice context), este necesară o atitudine antreprenorială pentru a induce şi implementa procesul de inovare. În consecinţă, inovaţia şi antreprenoriatul vor fi percepute ca două faţete ale aceleiaşi monede, valoarea monedei fiind rezultatul celor două. Grupul se va ocupa în continuare de principalele tipuri de inovaţii (clasificate în mod normal în tehnologia-împinge şi cererea-trage ) şi va beneficia de o scurtă introducere în taxonomia procesului de inovare (mai ales procesul linear, procesul iterativ şi procesele mai moderne interconectate care vor fi detaliate într-o fază ulterioară a cursului în cadrul abordării sistemice a inovaţiei şi politicilor din acest domeniu). Grupul se va orienta apoi spre definirea tehnologiei, caracterizarea transferului de tehnologii şi diferenţierea diverselor sale forme, iar, în final, va putea înţelege ce înseamnă o afacere bazată pe transferul de tehnologii. După aceea, grupul se va ocupa de ceea ce adesea se întâlneşte sub denumirea de inovaţie de nivel tehnic redus şi va înţelege de ce un astfel de concept este sărac de regulă, având în vedere că nu există practic nici o activitate economică pentru care tehnologia să nu fie relevantă. Aceste aspecte legate de competiţia locală şi globală vor fi detaliate în acest context. Cursurile de instruire din cadrul acestei sesiuni se vor baza în mare măsură pe experienţa grupului, prin utilizarea în principal a metodelor şi tehnicilor interogative şi a exemplelor individuale din experienţa cursanţilor. Se va realiza o sinteză şi o refocalizare prin orientarea discuţiilor şi prin inserarea unor intervale scurte pentru expuneri. 2 S03 Session Plan.rom.doc

40 Descriere Sesiunea 03/16 Marţi Dimineaţa Inovaţie, antreprenoriat şi crearea valorii; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologie şi afaceri bazate pe tehnologie Faza CUPRINS Introducerea conceptului de inovaţie: Noutate şi diferite tipuri de inovaţii Crearea de valoare ca element esenţial al inovaţiei Introducerea conceptului de antreprenoriat şi legătura cu inovaţia: Inovarea ca proces Antreprenoriatul ca atitudine Crearea de valoare ca rezultat Natura procesului de inovare şi principalele tipuri STRATEGII/ METODE Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză Metoda expunerii Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză Metoda expunerii Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză Durata sesiunii: RESURSE PowerPoint Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Tablă de scris sau flipchart 1h30m DURATA 0h20m 0h20m 0h20m 0304 Ce este tehnologia? Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză PowerPoint Tablă de scris sau flipchart 0h10m 3 S03 Session Plan.rom.doc

41 0305 Înţelegerea de către firme a alocării de fonduri pentru tehnologii Ce înseamnă? De ce să facem aşa? Forme diferite de alocare de fonduri pentru tehnologii Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză PowerPoint Tablă de scris sau flipchart 0h10m 0306 Sinteză finală pentru consolidarea conceptelor Metoda expunerii Discuţii Sinteză PowerPoint/ slide-uri Tablă de scris sau flipchart 0h10m Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii 0301 Prezentare PowerPoint Aprox. 6 slide-uri 0302 Prezentare PowerPoint Aprox. 6 slide-uri 0303 Prezentare PowerPoint Aprox. 6 slide-uri 0304 Prezentare PowerPoint 0305 Prezentare PowerPoint Câteva slide-uri menţionând doar principalele aspecte; pe cât posibil, această parte a cursului se va fi baza pe discuţii cu clasa Aprox. 4 slide-uri menţionând doar principalele aspecte; pe cât posibil, această parte a cursului se va fi baza pe discuţii cu clasa 0306 Prezentare PowerPoint Aprox. 4 slide-uri 4 S03 Session Plan.rom.doc

42 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 03 Inovaţie, antreprenoriat şi crearea valorii; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologie şi afaceri bazate pe tehnologie S03a Technological Innovation 1

43 Abordarea inovaţiei (i) Singurul lucru permanent este SCHIMBAREA Natura (evoluţia biologică) este un experimentator al excelenţei, ţelul fiind supravieţuirea într-un mediu competiţional Schimbarea se întâmplă: destin, soartă, speranţă este indusă în mod voluntar: inovaţie S03a Technological Innovation 2

44 Abordarea inovaţiei (ii) Inovaţie înseamnă: Imaginarea a ceva ce nu există Adoptarea unei noutăţi Plasarea rutinei sub semnul întrebării Sfidarea obişnuinţei Oamenii încearcă să controleze schimbarea astfel încât să le deservească propriile intenţii S03a Technological Innovation 3

45 Abordarea inovaţiei (iii) Inovarea este o afacere riscantă pentru că impune: Lansarea în necunoscut Experimentare Abordări multidisciplinare Ciocnirea de status quo însă este şi mai riscant să NU inovezi Succesul conduce la atitudini noninovatoare inovaţia necesită o strategie S03a Technological Innovation 4

46 Abordarea inovaţiei (iv) Stimulente pentru inovare supravieţuirea Competiţia Atitudinea strategică Avantajul este de partea atacantului Nu doreşti să te alături unei echipe câştigătoare? Dacă nu, va trebui să o faci atunci când te vei afla într-o poziţie slabă/pierzătoare Problema este că schimbarea nu se prea împacă cu confortul S03a Technological Innovation 5

47 Noi paradigme Noua paradigmă economică Informaţia = materie primă Interpretarea = Produs (cu mare valoare adăugată) Cunoştinţe = Bunuri Învăţare şi intercorelare = avantaj competitiv Noua paradigmă a inovaţiei: Oamenii reprezintă ceea ce contează dimensiunile sociale şi organizaţionale ale inovaţiei S03a Technological Innovation 6

48 Definiţii ale inovaţiei (i) Disponibilizarea unui proces, produs sau idee recent inventat/ă (descoperit/elaborat) pentru piaţă, vizând exploatarea sa comercială Prima introducere a unui produs, proces sau sistem în cadrul activităţilor comerciale sau sociale dintr-un anumit teritoriu Introducerea unei tehnologii într-o nouă funcţiune a unui produs S03a Technological Innovation 7

49 Definiţii ale inovaţiei (ii) O reînnoire şi lărgire a scopului produselor şi serviciilor, precum şi a pieţelor aferente, stabilirea unor noi modalităţi de producere, furnizare şi distribuire, introducerea schimbărilor în ceea ce priveşte managementul, organizarea muncii, condiţiile de muncă şi competenţele muncitorilor. O schimbare intenţionată, informată şi direcţionată a potenţialului economic şi social al unei organizaţii. S03a Technological Innovation 8

50 Inovaţia implică crearea de valoare Elementul central al inovaţiei îl reprezintă aplicarea noutăţii Aplicarea este menită a realiza un obiectiv sau o utilitate specifică De aceea, inovaţia implică o utilizare şi un utilizator/utilizatori Utilizatorul/utilizatorii există dacă percep un avantaj Avantajul pentru utilizator/utilizatori este exprimat sub forma valorii (nu neapărat financiare) Deci inovaţia implică crearea/agregarea valorii S03a Technological Innovation 9

51 Abordarea antreprenoriatului Schumpeter ( ) A plasat inovaţia (distrugere creativă) în primul rând al gândirii economice Antreprenorul este agentul (posedă capacitatea) distrugerii creative Inovaţia (indusă/schimbare voluntară) este permanenta remodelare a economiei Inovaţia ca cel de al 4-lea factor de producţie (alături de capital, forţă de muncă şi materii prime) S03a Technological Innovation 10

52 Diferite viziuni pentru un antreprenor Agent al inovării şi dezvoltării economice (spun economiştii) Creativitate, perseverenţă, control şi capacitate de conducere (spun cercetătorii din domeniul ştiinţelor comportamentale) Buni manageri, distribuitori şi coordonatori de resurse (spun inginerii) Capacitatea de măsura şi asuma riscuri (spun finanţiştii) S03a Technological Innovation 11

53 Antreprenoriat viziunea Comisiei Europene Comisia Europeană (1998): Antreprenoriatul reprezintă un proces dinamic în cadrul căruia indivizii identifică în mod sistematic oportunităţi economice cărora le răspund prin dezvoltarea, producerea şi vânzarea mărfurilor şi serviciilor. Acest proces solicită calităţi cum ar fi încrederea în sine, capacitatea de a-şi asuma riscuri şi angajamente personale. S03a Technological Innovation 12

54 Procesul antreprenorial Condiţiile cadrului general (national) Deschidere Guvernare Pieţe financiare Tehnologii şi R&D Infrastructură Capacitate de management Piaţa forţei de muncă Instituţii Oportunităţi pentru antreprenoriat Existenţă Percepţie Dinamica antreprenorială (firme şi locuri de muncă) Debuturi Expansiuni Declin Dispariţie Context social, cultural şi politic Source: Zacharakis, Reynolds & Bygrave (1999) Adapted from Gonçalves, M. (2000), Entrepreneurship in Portugal: Tipification of Firms & Profile of Entrepreneurs (Master Thesis), ISCTE, Lisbon Condiţii generale pentru antreprenoriat Financiare Politici publice Programe de stat Educaţie şi instruire R&D / transfer de tehnologii Infrastructură juridică şi pentru afaceri Deschiderea pieţelor interne Acces la infrastructura fizică Norme sociale şi culturale Aptitudini antreprenoriale Capacităţi Motivare Creşterea economică (PIB şi locuri de muncă) S03a Technological Innovation 13

55 Antreprenorul Nu trebuie să ai o întreprindere ca să fii un antreprenor Un antreprenor este prin natura sa un inovator: Percepe o oportunitate Doreşte să facă ceva Ţinteşte spre obţinerea unui avantaj competitiv sau îmbunătăţirea unui produs (orientat spre rezultate) Administrează şi foloseşte resursele disponibile Într-un mediu nesigur (calculează, îşi asumă şi gestionează riscurile) Inovaţia necesită antreprenori (agenţi ai schimbării) S03a Technological Innovation 14

56 Ce este atunci un antreprenor? Cel care ştie cum să facă ca să se întâmple lucrurile Antreprenorul trebuie să fie un inovator cu iniţiativă şi un conducător Cel care acţionează în cunoştinţă de cauză Învaţă dinamica elementelor centrale ale procesului antreprenorial şi al creării valorii Cel care creează valoare într-un context de nesiguranţă şi schimbări Crearea de valoare indiferent de proces, într-un context social, economic şi antreprenorial dinamic şi nesigur S03a Technological Innovation 15

57 Inovaţie, antreprenoriat şi crearea de valoare (i) Innovation process why? what for? by whom? invention creative process to whom? how? when? HOW MUCH? WHO PAYS? market process novelty change does it make sense? is it feasible? YES Innovation exists development NO No Innovation S03a Technological Innovation 16

58 Inovaţie, antreprenoriat şi crearea de valoare(ii) Inovaţie Proces Antreprenoriat Atitudine Crearea valorii Rezultat S03a Technological Innovation 17

59 Procesul de inovare Două tipuri clasice de inovaţii: Determinate de cerere (cererea-trage) Caută satisfacerea nevoilor exprimate de piaţă Generează în mod normal inovaţii suplimentare Produse şi servicii potrivite pentru pieţele existente (şi în evoluţie) Determinate de tehnologie (tehnologia-împinge) Derivă din analizarea şi utilizarea avantajului competitiv furnizat de noi tehnologii Generează în mod normal inovaţii radicale Produsele rezultate dau naştere la noi pieţe S03a Technological Innovation 18

60 Modelul linear al inovaţiei R&D Invenţie Tehnologie Inovaţie Singurul model acceptat timp de decenii Largă influenţă asupra deciziilor de politici Principalele lipsuri: tehnologia-împinge pură, nici un feedback Aplicaţie şi valoare numai într-o etapă foarte târzie Valabil încă pentru anumite inovaţii disruptive dacă avem în vedere procesele de imitare şi difuziune şi orientare corespunzătoare a pieţei în diferite etape S03a Technological Innovation 19

61 Modelul interactiv al inovaţiei (i) (modelul legăturii tip lanţ, Kline & Rosenberg) grupuri sociale pentru aplicaţii practice Cercetare Cunoştinţe Platforme tehnologice Pieţe potenţiale Invenţie/ Proiect analitic Proiect detaliat şi testare Re-proiectare şi producţie Distribuţie şi pieţe BUS S03a Technological Innovation 20

62 Modelul interactiv al inovaţiei (ii) Ocoleşte complexitatea şi schimbările pieţei Amestecă tehnologia-împinge / piaţa-trage Integrează platformele tehnologice şi grupurile sociale pentru aplicaţii practice Domenii tehnologice Sectoare de piaţă Principale lipsuri: Insuficient adaptat la o economie bazată pe cunoştinţe Nu există externalizări de reţea (feedback pozitiv) Nu ia în consideraţie toţi factorii majori Nu exprimă nici o dimensiune teritorială S03a Technological Innovation 21

63 Ce este tehnologia? Etimologie greacă: Techne (= meşteşug) + Logia (= vorbire) Termen cuprinzător referitor la utilizarea şi cunoaşterea uneltelor şi meşteşugurilor oamenilor Tehnologia ca instrument Se referă la unelte şi maşini ce pot fi utilizate pentru a contribui la rezolvarea unor probleme (unelte simple, navete spaţiale, manuale de întreţinere) Tehnologia ca tehnică Cum să combinăm resursele pentru a produce produsele dorite, a rezolva problemele, a satisface nevoile sau dorinţele (metode, aptitudini, procese, tehnici, ex. tehnologia informaţiei) Tehnologia ca forţă culturală Activitate care formează sau schimbă cultura, include ştiinţă şi inginerie (forţa directoare care ne deosebeşte de celelalte specii) Source: Wikipedia (2006) S03a Technological Innovation 22

64 Definiţia tehnologiei... Un set complex de cunoştinţe, resurse şi know-how, organizate pentru producerea de mărfuri şi servicii Numai cunoştinţe = disciplină ştiinţifică Numai resurse = bunuri moarte. Cel mai bun echipament devine inutil în mâinile unor operatori ignoranţi (care nu posedă cunoştinţe). Numai know-how = competenţă potenţial oarbă / non-critică S03a Technological Innovation 23

65 Privire de ansamblu asupra transferului de tehnologie R&D Inovaţie Difuziune Firme inovatoare Afaceri Alte firme Afaceri Piaţa / Consumatori Afaceri S03a Technological Innovation 24

66 Actorii inovaţiei Firmele inovatoare Universităţi şi centre R&D Centre tehnologice Organizaţii R&D contractate Parcuri S&T Incubatoare de afaceri Agenţi intermediari (facilitatori; furnizori de serviciu de sprijin...) Agenţi financiari (instituţii cu capital mixt; îngerii afacerilor...) Consultanţi (strategie; piaţă; finanţe; management; organizaţii...)... S03a Technological Innovation 25

67 Afacerea bazată pe transferul de tehnologii Firme inovatoare Brokeri în domeniul tehnologic Consultanţi în domeniul proprietăţii intelectuale Consultanţi în domeniul juridic Instituţii financiare... S03a Technological Innovation 26

68 Actorii difuziunii tehnologiei/inovaţiei Firme Centre tehnologice Centre de proiectare Centre de informare Organizaţii R&D contractate Consultanţi tehnici Producători de echipamente Media din domeniile ştiinţific, tehnic şi profesional Târguri, expoziţii, congrese, seminarii S03a Technological Innovation 27

69 Tehnologia în firme Este un factor competitiv Ajunge prin intermediul Echipamentelor Proceselor de fabricaţie/producţie Produselor Serviciilor S03a Technological Innovation 28

70 De ce majoritatea firmelor ignoră R&D? Pot trăi şi fără Factor competitiv prea sofisticat Numai rezultate pe termen lung şi mediu Firmele tind să adopte strategii defensive Principala grijă a firmelor este Funcţionalitatea nu Tehnologia S03a Technological Innovation 29

71 O posibilă taxonomie pentru tehnologii De bază: Clasice, binecunoscute, bine gestionate de firme în sectorul de piaţă Cheie: Recente, mai puţin cunoscute. Stăpânirea lor este esenţială deoarece ele condiţionează majoritatea progreselor previzibile De erupţie: Apariţia lor în sector pare probabilă. Ele vor deveni probabil decisive în viitorul apropiat S03a Technological Innovation 30

72 O altă posibilă taxonomie pentru tehnologii Tehnologii nucleare: cele care sunt esenţiale pentru afacerile firmei Tehnologii de diferenţiere: cele care permit unei firme să se distingă/ să aibă avantaje unice faţă de competitori S03a Technological Innovation 31

73 Inovaţia tehnologică O nouă combinaţie între nevoile utilizatorului şi resursele tehnologice necesare pentru le satisface O inovaţie pentru care tehnologia este factorul determinant S03a Technological Innovation 32

74 Complexitatea tehnologică mai multe tehnologii pentru a produce fiecare produs Platforme tehnologice TEHNOLOGII PRODUS PROCESE TEHNOLOGIE Source: von Tunzelmann (1999) mai multe produse realizate cu o anumită tehnologie PRODUSE PROCESE S03a Technological Innovation 33

75 O tehnologie se aplică de obicei unui număr variat de discipline ştiinţifice Laser: optică, electronică, mecanica fluidelor, termodinamică Nano tehnologii: mechanică, optică, electronică, vacuum S03a Technological Innovation 34

76 Complexitatea tehnologică sporeşte S03a Technological Innovation 35

77 Tehnologia urmăreşte obţinerea unui rezultat Aşa cum se întâmplă cu inovaţia Tehnologia implică un rezultat garantat Nu există până când nu este validată, iar condiţiile de producţie fezabile (uşor), reproductibile şi precis definite într-un cuvânt: tehnologia este un mijloc de a rezolva probleme S03a Technological Innovation 36

78 Însuşirea unei tehnologii Înseamnă însuşirea componentelor sale: cunoştinţe, mijloace, know-how Înseamnă pregătirea pentru utilizarea ei, dar şi pentru perfecţionare ei, evoluţia ei, găsirea de noi aplicaţii pentru ea: capacitatea de a dezvolta tehnologia S03a Technological Innovation 37

79 Însuşire nu înseamnă exclusivitate Exclusivitatea este scumpă şi costurile nu sunt totdeauna justificate Poate fi mult mai rezonabilă acceptarea pierderii exclusivităţii în timp şi încercarea de a maximiza beneficiile atâta timp cât durează S03a Technological Innovation 38

80 Accesul la tehnologie I: Cumpărarea pe bază de catalog Adecvată pentru materii prime şi componente mai banale (comune) Cea mai economicoasă modalitate, dar fără permisivitate în ceea ce priveşte domeniul tehnologic sau exclusivitatea S03a Technological Innovation 39

81 Accesul la tehnologie II: Cumpărarea pe bază de specificaţie Adecvată pentru debutul în stăpânirea tehnologiei şi înţelegerea limitărilor ei, prin absorbirea de cunoştinţe de la furnizorii de materiale, componente şi servicii Nivel scăzut de însuşire, însă cu o anumită exclusivitate S03a Technological Innovation 40

82 Accesul la tehnologie III: Cumpărarea de echipamente Dacă se face în mod corespunzător, implică: Dosar justificativ Negociere şi cumpărare Recepţie Punere în funcţiune Toate aceste faze creează oportunităţi de însuşire Nu permite exclusivitate. Costurile pot fi uneori ridicate. Există riscul imobilizării resurselor financiare pe perioadă lungă în tehnologii ce pot deveni depăşite S03a Technological Innovation 41

83 Accesul la tehnologie IV: Sub-contractarea Permite începerea unei activităţi fără a trebui suportate toate costurile inerente. Sub-contractorul învaţă şi poate deveni sofisticat cu timpul. Foarte des folosită în industria japoneză după război. În unele cazuri clientul furnizează echipamentul (pe lângă termenii de referinţă pentru producţie) S03a Technological Innovation 42

84 Accesul la tehnologie V: vigilenţă tehnologică activă Permite accesul numai la tehnologiile existente Nu există exclusivitate, decât dacă tehnologia urmărită face obiectul unui secret la nivel înalt Proces rapid şi ieftin, puţin acceptat în societatea vestică A se utiliza în sectoarele în care firma nu este un lider, dar caută exclusivitate S03a Technological Innovation 43

85 Accesul la tehnologie VI: Angajarea de specialişti Singurul mod de a avea acces la: Metode de lucru Gândire subiectivă Amintiri Erori şi eşecuri Reţele personale Feriţi-vă să angajaţi specialişti de la concurenţă (aspecte juridice, represalii ) S03a Technological Innovation 44

86 Accesul la tehnologie VII: Instruire O bună modalitate de a accesa tehnologii larg răspândite în firmă. Adecvat pentru difuziune tehnologică în cadrul organizaţiei. Nu vă aşteptaţi să aflaţi secrete în cadrul seminarelor. Aplicaţie redusă la tehnologii foarte recente. S03a Technological Innovation 45

87 Accesul la tehnologie VIII: Inginerie inversă Nume sofisticat pentru copie: mijloc ieftin şi rapid de accesare a unei tehnologii Nu este adecvat accesării fracturilor tehnologice; este uneori dificilă demontarea şi decodificarea produselor concurenţei. Uneori procesul este mai important decât produsul, copia nu va fi de ajutor (McDonald s, Wall-Mart, ) Bine adaptat proceselor stabilizate: particularizările aduse produselor. S03a Technological Innovation 46

88 Accesul la tehnologie IX: Transferul de tehnologie, licenţierea Proces simplu şi direct, alternativă a dezvoltării interne; poate fi aplicat unei operaţiuni, unui proces de producţie, fabricării unui produs Licenţa poate fi exclusivă sau nu şi poate fi legată de o perioadă de timp, de un teritoriu, de un sector de aplicare Cumpărătorul îşi asumă un risc minim; poate deveni dependent, dar poate totodată asimila tehnologia şi îşi poate face propriile dezvoltări Vânzătorul are difuziune rapidă şi riscuri mai mici faţă de copierea ilegală S03a Technological Innovation 47

89 Accesul la tehnologie X: Intra antreprenoriat Un reprezentant al personalului creează şi gestionează un IMM intern în mod autonom, în scopul obţinerii unei dezvoltări tehnologice specifice Însuşirea şi exclusivitatea sunt complete S03a Technological Innovation 48

90 Accesul la tehnologie XI: Reţele antreprenoriale Grup neoficial de firme care se completează una pe alta din punct de vedere comercial sau tehnologic Nu există în mod normal nici un fel de participaţiuni financiare încrucişate Însuşirea şi exclusivitatea sunt păstrate la nivelul firmei/firmelor care efectuează dezvoltarea tehnologică S03a Technological Innovation 49

91 Accesul la tehnologie XII: Societăţi mixte, asociaţii Iniţiative mixte în cadrul cărora riscurile şi responsabilităţile sunt pe deplin împărtăşite Uneori pot deveni inflexibile structural Însuşirea este împărtăşită, iar exclusivitatea este limitată de interesele partenerilor rămaşi S03a Technological Innovation 50

92 Accesul la tehnologie XIII: Cumpărare totală, participare la capital Posibilă numai în anumite condiţii (firmele nu sunt totdeauna de vânzare sau deschise pentru a-şi împărţi proprietatea cu alţii) Acţiunile în minoritate prezintă cea mai bună raţiune pentru investiţie/premiu tehnologic Este de fapt o formă de vigilenţă activă Este necesară evitarea capcanei împărţirii capitalului şi a neîncercării obţinerii unui avantaj S03a Technological Innovation 51

93 Accesul la tehnologie XIV: Alianţele strategice şi cooperarea în R&D Înseamnă împărţirea resurselor R&D cu alte firme şi/sau organizaţii Se referă de regulă la activităţi precompetitive Costuri, competenţe şi rezultate împărţite Timp scurt de dezvoltare S03a Technological Innovation 52

94 Accesul la tehnologie XV: Cooperarea cu universităţi Adecvată pentru dezvoltări strategice pe termen mediu şi lung, corespunzătoare în mod normal inovaţiilor mai radicale Exclusivitatea este slabă (chiar dacă există clauză contractuală de siguranţă), iar însuşirea este imperfectă S03a Technological Innovation 53

95 Accesul la tehnologie XVI: Contractarea R&D Instituţiile R&D contractate sunt bine poziţionate pentru a ajuta firmele în dezvoltarea lor tehnologică Însă nu s-a dovedit a fi o abordare populară deoarece: Poate deveni costisitoare Există în mod normal o mare discrepanţă tehnologică între instituţia R&D contractată şi firma-client Nu există garanţii suficiente pentru exclusivitate pentru firmă S03a Technological Innovation 54

96 Accesul la tehnologie XVII: R&D intern Relevanţa acestei abordări este legată de sectorul industrial (de ex. nu este relevantă pentru textile sau construcţii) şi de mărimea firmei (mai relevantă pentru firme mari şi pentru firme bazate pe tehnologie, alte IMM-uri operând de regulă doar dezvoltări) Cea mai bună soluţie din punct de vedere al însuşirii şi exclusivităţii S03a Technological Innovation 55

97 Necesitatea auditului tehnologic Firmele nu investesc totdeauna în tehnologii adecvate Tindsă atribuie resurse în plus tehnologiilor de bază bine stăpânite şi mai puţin tehnologiilor esenţiale din punct de vedere al competitivităţii sau noutăţii Numai o parte din resursele tehnologice sunt folosite în cadrul firmelor Percepţie insuficientă sau incorectă Valorizare neadecvată Nu cunosc şi nu stăpânesc propriul potenţial tehnologic S03a Technological Innovation 56

98 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 03 Inovaţie, antreprenoriat şi crearea valorii; Natura procesului de inovare; Noţiunea de tehnologie, transfer de tehnologie şi afaceri bazate pe tehnologie Sinteză finală S03b Technological Innovation 1

99 Inovaţia şi crearea valorii Inovaţie înseamnă aplicarea noutăţii cu un scop, pentru utilizare efectivă şi pentru unul sau mai mulţi utilizatori utilizatorul (utilizatorii) există numai dacă percep existenţa unui avantaj (valoare) pentru ei De aceea, inovaţia implică crearea / agregarea valorii S03b Technological Innovation 2

100 Antreprenoriat Antreprenoriatul reprezintă atitudinea şi setul de acţiuni coerente care transformă indivizii în actori ai schimbării (antreprenori) Inovaţia necesită antreprenori Antreprenorii se concentrează asupra metodelor de creare / agregare a valorii Antreprenorii sunt inovatori S03b Technological Innovation 3

101 Inovaţia tehnologică O nouă combinaţie între nevoile utilizatorului şi resursele tehnologice necesare pentru a le satisface O inovaţie acolo unde tehnologia este factor determinant S03b Technological Innovation 4

102 Complexitatea inovaţiei tehnologice Inovaţia este în mod normal un proces ne-linear O tehnologie poate recurge la domenii ştiinţifice variate Mai multe tehnologii necesare pentru acelaşi produs Aceeaşi tehnologie poate fi utilizată pentru mai multe produse Inovaţia bazată pe cunoştinţe are dimensiuni umane importante (sociale, comportamentale, organizaţionale) Toţi factorii majori implicaţi trebuie să găsească un avantaj S03b Technological Innovation 5

103 De ce au nevoie firmele de tehnologie Tehnologia reprezintă un factor competitiv. Este înglobată în echipamente, procese de fabricaţie/producţie, în produse şi servicii Globalizarea determină o competiţie mai acerbă şi câştiguri competitive mai rapide şi mai consistente Dacă eu nu fac, alţii vor face... S03b Technological Innovation 6

104 Accesarea tehnologiilor Multe şi variate forme, cu diferite grade de însuşire şi exclusivitate Nici una nu este perfectă, fiecare (sau fiecare set) se potriveşte cel mai bine unei situaţii sau necesităţi Este important auditul tehnologic şi al inovaţiei pentru a înţelege necesităţile tehnologice şi potenţialul firmelor S03b Technological Innovation 7

105 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 04/16: Să stăpânim valorizarea/comercializarea rezultatelor S&T Obiective Obiectivul general Obţinerea unei perspective globale operaţionale asupra aspectelor ce trebuie avute în vedere în domeniul inovaţiei tehnologice. Obiective specifice La sfârşitul sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să înţeleagă şi să exprime o oportunitate de afaceri pe bază de tehnologie; Să evalueze în mod operativ piaţa potenţială pentru o tehnologie; Să abordeze aspectele legate de mediul înconjurător referitoare la inovaţia tehnologică; Să poziţioneze inovaţia tehnologică în cadrul cunoştinţelor generale şi tehnologice; Să pregătească o scurtă, dar incisivă prezentare a inovaţiei propuse ( 3-min VC Pitch ). Sumar În cursul acestei sesiuni, grupul va practica o abordare de capturare a inovaţiei tehnologice. Scopul acestei abordări are trei subdiviziuni: - dobândirea unei înteţegeri integrate a ceea ce reprezintă inovaţia tehnologică; - dobândirea unor aptitudini necesare abordării inovaţiei tehnologice în mod rapid, incisiv şi focalizat; 1 S04 Session Plan.rom.doc

106 - motivarea grupului în viitor pentru munca teoretică şi practică. Cursanţilor li se va cere să parcurgă un exerciţiu individual pentru selectarea inovării unui produs sau unui concept de demarare a unei afaceri pentru comercializare şi să îi testeze validitatea, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi ca afacere. Câţiva cursanţi vor fi solicitaţi să facă în faţa întregului grup o prezentare scurtă a cazurilor, urmărind formatul tip 3-min VC Pitch. Acest lucru este menit să arate ceea ce contează cu adevărat atunci când este vorba despre dezvoltarea unei afaceri în domeniul tehnologic şi să convingă oamenii că investiţia este bună şi valoroasă. La finele sesiunii se va face o sinteză. 2 S04 Session Plan.rom.doc

107 Descriere Sesiunea 04/16 Marţi Dimineaţa Să stăpânim valorizarea/comercializarea rezultatelor S&T (ştiinţei şi tehnologiei) Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII/METODE RESURSE DURATA Modul de lucru individual: Selectarea inovării unui produs sau a unui concept pentru demararea unei afaceri pentru comercializare Evaluarea oportunităţii afacerii Evaluarea potenţialului pieţei Evaluarea aspectelor de mediu Pregătirea 3-min VC Pitch Prezentare 3-min VC Pitches Sinteza finală pentru consolidarea conceptelor şi aptitudinilor Exerciţiu individual Prezentări individuale ale cursanţilor selectaţi Metoda expunerii Discuţii Frază sintetică Materiale de instruire de pregătit în avans Textul exerciţiului scris Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Tablă de scris sau flipchart Slide-uri Tablă de scris sau flipchart Faza Materiale Observaţii 0401 Exerciţiu individual 1h00m 0h20m 0h10m Prezentare PowerPoint 3 S04 Session Plan.rom.doc

108 S04 Session Plan.rom.doc 4

109 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 04 Să stăpânim valorizarea/comercializarea rezultatelor S&T S04a Modul de lucru individual 1. Identificarea domeniului Selectaţi inovarea tehnologică a unui produs sau a unui concept de demarare a unei afaceri pentru comercializare. Dacă nu vă vine nici o idee interesantă, puteţi selecta o tehnologie disponibilă din baza de date IRC (accesaţi şi selectaţi unui dintre următoarele trei domenii: Biologie / Medicină Energie Mediu înconjurător. Există numeroase tehnologii listate pentru fiecare dintre cele trei domenii susmenţionate. Selectaţi unul dintre ele, intraţi pe pagina descriptivă şi continuaţi exerciţiul. Completaţi următoarele informaţii pe măsura posibilităţilor: Ce domeniu abordează tehnologia (produsul sau serviciul) dvs.? Care este necesitatea primordială pentru produsul sau serviciul dvs.? De ce este domeniul de interes naţional şi internaţional? Care grup sau grupuri (industrie, consumatori etc.) sunt direct interesaţi în respectivul domeniu (sau ar putea beneficia de/utiliza produsul sau serviciu dvs.)? Ce anume vindeţi produs sau serviciu. Care este beneficiul adus clientului? De ce ar cumpăra el produsul sau serviciul dvs. (a se vedea mai jos pentru mai multe 1 S04a Individual work module.rom.doc

110 exemple) (identificaţi/descrieţi AVANTAJELE COMPETITIVE PARTICULARITĂŢILE PRODUSULUI sau serviciului dvs.) 2. Soluţia propusă oportunitatea de afaceri Descrieţi tehnologia sau conceptul de afacere, aspectele inovatoare şi modul de funcţionare. Prezentaţi baza tehnică a tehnologiei respective sau conceptului de afaceri respectiv. Comparaţi inovaţia dvs. cu alte tehnologii care abordează acelaşi domeniu. Descrieţi pe scurt etapele propuse pentru realizarea obiectivelor dvs. tehnice. 3. Potenţialul pieţei Identificaţi piaţa (nu este necesară o analiză detaliată în acest moment), dimensiunile ei, concurenţa, particularităţile produsului (faceţi legătura cu întrebările de la punctul 1. Identificarea domeniului); Ce segment de piaţă vizează produsul dvs.? Numiţi firmele care activează pe segmentul de piaţă respectiv. Care este volumul afacerii cât de mare este piaţa, cât de mult consideraţi că puteţi capta din ea şi de ce? Care sunt clienţii pentru produsul dvs., cum adăugaţi sau creaţi valoare astfel încât să determinaţi clienţii să cumpere produsul dvs. (avantajul competitiv). Faceţi o analiză valorică în lanţ (schematică) şi arătaţi unde preconizaţi să vă poziţionaţi afacerea în cadrul lanţului valoric este foarte important! Care ar fi preţul produsului dvs. (estimaţi costuri materiale + costuri de fabricaţie). Care sunt preţurile produselor similare de pe piaţă? Ţineţi cont de faptul că potenţialul pieţei şi al afacerii trebuie stabilit înainte de a merge mai departe. 2 S04a Individual work module.rom.doc

111 4. Aspecte de mediu (ecologie industrială) Pe baza discuţiilor tehnice avute, care estimaţi că va fi impactul inovaţiei dvs. asupra mediului înconjurător? Care sunt consecinţele utilizării tehnologiei în cadrul mediului înconjurător? E mai bine, mai rău (dar necesar) sau are un impact slab (economie de energie, generare de deşeuri solide, emisiuni în aer şi apă, siguranţa şi bunăstarea muncitorilor). Aveţi în vedere întregul ciclu de viaţă al tehnologiei atunci când faceţi această evaluare. Comparaţi aspectele de mediu legate de inovaţia dvs. cu tehnologiile concurente (ex. îmbunătăţire %) şi menţionaţi care sunt estimările dvs. din punct de vedere tehnic şi comercial. 5. VC Pitch Pregătiţi 3-minute (maximum) VC Pitch pe care îl veţi prezenta clasei. Acest VC Pitch este folosit pentru a convinge audienţa (parteneri potenţiali, clienţi potenţiali, furnizori, bănci, investitori etc.) de valoarea ideii dvs. de afaceri. Nu uitaţi să abordaţi următoarele aspecte: AVANTAJE FAŢĂ DE CONCURENŢĂ ( Avantajul competitiv) Ce se schimbă? PRODUS / SERVICII: Ce vindeţi? În termeni simpli! PROPUNEREA VALORICĂ Care este beneficiul adus clientului? De ce ar cumpăra el produsul/serviciul dvs.? Piaţa NECESITĂŢILE PIEŢEI: Care este necesitatea primordială pentru produsul/serviciul dvs.? DIMENSIUNILE PIEŢEI: Cât de cuprinzătoare este? SOLUŢIA DVS.: Cum va satisface soluţia dvs. necesităţile pieţei? Sau cum va rezolva problema? Concurenţa 3 S04a Individual work module.rom.doc

112 Cine şi ce a realizat? Cota de piaţă, venituri etc. Nu spuneţi nu există concurenţă, există totdeauna un competitor (indirect), căutaţi mai atent. Model pentru venituri Cum faceţi bani. 6. Durata Durata acestui exerciţiu: 1 oră fix (nu se acceptă nici o prelungire). 4 S04a Individual work module.rom.doc

113 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 04 Să stăpânim valorizarea / comercializarea rezultatelor S&T Sinteză finală S04b Technological Innovation 1

114 Gestionarea propunerii valorice Antreprenorii trebuie să gestioneze factorii-cheie ai succesului inovaţiei lor încă din primele etape ale procesului (chiar din timpul fazei de idee vagă) Atunci când se ocupă de promovarea inovaţiei, agenţii facilitatori ar trebui să-i determine pe antreprenori să înveţe să-şi susţină cu argumente propunerea valorică S04b Technological Innovation 2

115 Elemente-cheie ale unei propuneri Avantajul competitiv valorice - iniţiale Ce diferă faţă de altele / concurenţă? Produse şi servicii Ce propuneţi spre vânzare? în termeni simpli Beneficiul clientului / utilizatorului De ce ar cumpăra ei produsele / serviciile dvs.? S04b Technological Innovation 3

116 Elemente-cheie ale unei propuneri Necesităţile pieţei: valorice de piaţă Care sunt necesităţile restrictive pentru produsele / serviciile dvs.? Dimensiunile pieţei: Cât de mare este piaţa? Soluţia dvs.: Cum va satisface soluţia dvs. necesităţile? sau rezolva problema? S04b Technological Innovation 4

117 Elemente-cheie ale unei propuneri valorice competiţia Cine şi ce a realizat? Cota de piaţă, venituri etc. Nu spuneţi Nu există concurenţă! Există totdeauna un competitor, chiar şi indirect, pe care dacă nu l-aţi identificat, înseamnă că nu v-aţi făcut treaba bine: Căutaţi mai atent! S04b Technological Innovation 5

118 Elemente-cheie ale unei propuneri valorice model de venit La sfârşitul poveştii: Cum veţi face bani? S04b Technological Innovation 6

119 Fiţi succint, precis şi elocvent Antreprenorii trebuie să înveţe cum să-şi prezinte cazul (propunerea lor valorică) în manieră succintă şi clară, dar elocventă şi convingătoare. Interlocutorii trebuie convinşi numai în câteva minute că ar putea fi interesaţi în aprofundarea propunerii inovatoare a antreprenorului Este nevoie de instruire. Sprijinul pentru inovatori trebuie totdeauna construit în jurul principiului creării de valoare S04b Technological Innovation 7

120 Mesaj scurt şi precis Să ştiţi întotdeauna care este valoarea inovaţiei dvs.! S04b Technological Innovation 8

121 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 05/16: Explorarea conceptului de proprietate intelectuală Obiective Obiectivul general Înţelegerea diferitelor forme ale proprietăţii intelectuale (PI) şi cum poate fi PI un instrument pentru crearea de valoare. Obiective specifice La finele sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să definească proprietatea intelectuală; Să identifice şi să diferenţieze variatele forme ale PI; Să înţeleagă operativ modul în care ar trebui utilizată PI pentru crearea de valoare. Sumar Proprietatea intelectuală va fi introdusă clasei şi vor fi abordate pe scurt diferitele forme ale PI. Acest lucru se va face cu ajutorul website-ului WIPO ( Grupul va discuta modul în care pot fi utilizate diferitele forme ale PI pentru crearea de valoare în cadrul proceselor de inovare tehnologică, transfer de tehnologii sau afaceri bazate pe tehnologii. Se va face o sinteză finală la sfârşitul sesiunii pentru a consolida aptitudinile dobândite. 1 S05 Session Plan.rom.doc

122 Descriere Sesiunea 05/16 Marţi După-amiaza Explorarea conceptului de proprietate intelectuală Faza 0501 CUPRINS Introducere în proprietatea intelectuală: Definirea conceptului Tipuri şi utilizări ale diferitelor forme de PI PI ca instrument de creare a valorii 0502 Prezentări ale grupurilor 0502 Sinteză finală pentru consolidarea conceptelor şi aptitudinilor STRATEGII / METODE Lucru în grup Prezentări PowerPoint Metoda expunerii Durata sesiunii: RESURSE WIPO website PowerPoint Tablă de scris sau flipchart PowerPoint disponibil PowerPoint 1h30m DURATA 0h40m 0h40m 0h10m Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii 0501 Exerciţiu de grup Prezentare PowerPoint Aprox. 8 slide-uri 2 S05 Session Plan.rom.doc

123 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 05 Explorarea conceptului de proprietate intelectuală S05a Modul de lucru în grup 1. Formarea grupului şi atribuirea temelor Clasa trebuie împărţită în 4 sau 5 grupuri. Dacă se formează numai 4 grupuri, acestea îşi vor concentra atenţia doar asupra proprietăţii intelectuale (PI), lăsând drepturile de autor şi alte drepturi aferente deoparte, pentru a fi abordate pe scurt în cadrul sintezei finale a sesiunii. Fiecare grup va aborda una din următoarele sub-teme referitoare la proprietatea intelectuală (PI): Invenţii şi patente Mărci comerciale Proiecte industriale Indicaţii geografice Drepturi de autor şi alte drepturi aferente (în cazul formării a 5 grupuri). 2. Înţelegerea conceptului proprietăţii intelectuale (PI) Fiecare grup va efectua un studiu şi o analiză atentă a informaţiilor disponibile pe website-ul WIPO referitor la tema atribuită. Obiectivul avut în vedere pentru toate grupurile vizează obţinerea unei înţelegeri comune a conceptului de proprietate intelectuală şi, în special, de proprietate industrială, urmând apoi a fi prezentate constatările în faţa întregii clase. 1 S05a Group work module.rom.doc

124 3. Prezentarea echipei şi discuţii Fiecare grup va face o prezentare (10 min) a constatărilor. Aceasta ar trebui să conţină: Noţiuni generale: Ce înseamnă proprietate intelectuală Ce tipuri de PI există şi cum pot fi ele grupate În cadrul temei atribuite grupului: Caracterizare Scop Ce se poate înregistra şi ce nu se poate înregistra Cum se face înregistrarea Cât de mult acoperă protecţia Cel puţin un exemplu practic /caz Dacă este posibil, se va pune accentul pe aspectele de interes pentru IMM-uri Cele de mai sus trebuie abordate din perspectiva creării de valoare (cum poate fi folosită PI drept instrument pentru a porni/dezvolta o afacere). Prezentările vor constitui subiect de discuţii în clasă. 4. Durata Durata exerciţiului de grup: 40 de minute fix (fără prelungiri) Durata prezentărilor, argumentaţiei şi comentariilor: 40 de minute (10 minute fix pentru fiecare grup). 2 S05a Group work module.rom.doc

125 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 05 Explorarea conceptului de proprietate intelectuală Sinteza finală S05b Technological Innovation 1

126 Ce este proprietatea intelectuală Proprietatea intelectuală (PI) se referă la creaţii mentale şi ţinteşte spre: Protejarea drepturilor de proprietate ale creatorului prin prevenirea copierii şi imitării neautorizate Asigurarea expunerii/vizibilităţii publice, fapt folositor pentru: Îmbunătăţirea alternativelor comerciale Efectuarea unor dezvoltări tehnologice viitoare Îmbogăţirea cunoştinţelor generale S05b Technological Innovation 2

127 Natura PI PI trebuie să fie clară şi exactă, stabilind în mod precis caracteristicile solicitării şi graniţele acesteia Trebuie să ofere informaţii suficiente care să permită o recunoaştere distinctivă şi pozitivă Instanţele juridice deţin de regulă puterea de a stopa încălcarea PI şi, în consecinţă, de a declara o pretenţie asupra PI invalidă în cazul unei solicitări reuşite din partea unui terţ S05b Technological Innovation 3

128 Tipuri de PI Proprietatea industrială Invenţii (patente) Mărci comerciale Proiecte industriale Indicaţii geografice de surse Drepturi de autor Lucrări literare şi artistice Proiecte arhitecturale Performanţe ale artiştilor Înregistrări şi fonograme Programe radio şi TV S05b Technological Innovation 4

129 PI ca instrument pentru crearea de valoare Prin acordarea unui drept de exclusivitate unui proprietar, valoarea poate fi obţinută prin exploatare directă, licenţere sau vânzare Prin divulgarea şi publicarea informaţiilor relevante, creaţia intelectuală dobândeşte recunoaştere publică la nivel general şi apariţia interesului potenţial în exploatare... însă sporeşte totodată şi riscul potenţial al imitaţiei ilegale, deoarece caracteristicile unice ale creaţiei nu mai constituie un secret În funcţie de sectorul şi/sau domeniul tehnologic, PI poate constitui un element-cheie al creării valorii (biotehnologie, farmacie). În unele cazuri, graba către piaţă poate fi un instrument competitiv eficient (micro-electronică, software, telecomunicaţii), însă acest lucru nu ar trebui să-i împiedice pe creatori să-şi înregistreze noutatea. S05b Technological Innovation 5

130 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 06/16: Abordarea patentelor Obiective Obiectivul general Dezvoltarea aptitudinilor privind problemele legate de patente. Obiective specifice La sfârşitul sesiunii, participanţii trebuie să fie capabili: Să navigheze efectiv pe website-urile EPO şi USPTO; Să caute patente în EPO European Patent Office (Biroul european pentru patente) şi USPTO United States Patent and Trademark Office (Biroul USA pentru patente şi mărci comerciale); Să cunoască bazele solicitării unui patent de la organizaţiile sus-menţionate. Sumar Se vor utiliza câteva din exerciţiile individuale ale sesiunii 04 drept cazuri practice pentru lucrul în grup în cadrul acestei sesiuni. Grupurile de lucru vor explora website-urile EPO ( şi USPTO ( pentru a înţelege cum funcţionează patentele şi cum se fac solicitările. Grupurile vor aborda solicitarea unui patent pentru cazurile practice selectate. La finele sesiunii, se va face o sinteză finală în scopul consolidării aptitudinilor dobândite pe parcursul sesiunii. 1 S06 Session Plan.rom.doc

131 Descriere Sesiunea 06/16 Marţi După-amiaza Abordarea patentelor Durata sesiunii: 1h30m Faza 0601 CUPRINS Dezvoltarea aptitudinilor legate de patente: Explorarea website-urilor şi instrumentelor EPO şi USPTO Elemente de bază în pregătirea solicitării unui patent 0602 Prezentarea cazurilor 0603 Sinteză finală pentru consolidarea conceptelor şi aptitudinilor STRATEGII / METODE Exerciţiu de grup Prezentări PowerPoint Metoda expunerii Materiale de curs de pregătit în avans RESURSE EPO website USPTO website Tablă de scris sau flipchart PowerPoint disponibil; EPO website USPTO website Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Faza Materiale Observaţii 0601 Exerciţiu de grup 0602 Se vor folosi cazurile selectate în cadrul sesiunii 04 DURATA 0h40m 0h40m 0h10m 0603 Prezentare PowerPoint Aprox. 5 slide-uri 2 S06 Session Plan.rom.doc

132 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 06 Abordarea patentelor S06a Modul de lucru în grup 1. Formarea grupului şi selectarea inovaţiilor Formaţi un grup de 4-5 cursanţi şi distribuiţi în cadrul grupului inovaţiile tehnologice abordate în cursul sesiunii 04. Selectaţi 2-3 dintre aceste inovaţii pe baza criteriului de noutate. 2. Cercetarea USPTO şi EPO Studiaţi inovaţiile selectate în corelaţie cu activitatea de patentare utilizând bazele de date europene şi americane relevante: La EPO website ( căutaţi linkul în dreapta jos. Acesta vă va conduce la portalul ( Poate veţi dori să exploraţi în profunzime acest portal mai târziu, însă în acest moment vă rugăm să vă concentraţi asupra următoarelor două link-uri, ambele plasate în stânga paginii-gazdă a portalului: Link-ul de debut Getting started ( unde puteţi găsi idei despre cum să efectuaţi căutările în baza de date ; şi Alegerea căii de intrare în prin clic pe link-ul Access ( În cadrul acestui exerciţiu vom selecta intrarea EPO care ne va conduce la principala pagină de căutare: 1 S06a Group work module.rom.doc

133 ( e=ep/en/home.hts) (pentru accesarea motorului de căutare în limba română, link-ul va fi Odată ajunşi pe pagina gazdă pentru căutare, veţi vedea diferite opţiuni la stânga. Pentru exerciţiul nostru, selectaţi doar link-ul Quick Search ( p/en/quick.hts) şi demaraţi căutarea. La website-ul USPTO ( daţi clic pe Patents la stânga şi selectaţi apoi, în sus dreapta link-ul Patent Electronic Business Center ( Coborâţi pe pagină până ajungeţi la link-ul pentru secţiunea SEARCH patents & published applications. În cadrul acestei secţiuni, pe lângă alte opţiuni, veţi putea: Găsi idei pentru căutare la How to search ( şi The 7-Step Strategy ( Face căutări online la Online Patent Searches ( Urmăriţi acest link şi selectaţi apoi Search patents now ( Pentru acest exerciţiu, puteţi face Quick Search atât pentru patente emise ( cât şi pentru aplicaţii/solicitări publicate ( Dacă folosiţi ambele motoare de căutare, veţi putea descoperi nu numai ceea ce s-a patentat, ci şi ce patente se cer. Pentru eficienţă din punct de vedere a timpului folosit, sugerăm rămânerea doar la aplicaţiile publicate. În timpul căutării, vă rugăm să încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări: Există deja un patent pentru inovaţiile dvs.? Există: Patente în strânsă legătură cu inovaţiile dvs.? Patente în domeniul dvs. de inovare? 2 S06a Group work module.rom.doc

134 Ce ţări, universităţi sau alte institute de cercetări sunt implicate în patentele de mai sus? 3. Solicitarea unui patent Păstraţi numai una dintre inovaţiile tehnologice selectate anterior. Criteriul pe care-l veţi utiliza este patentul potenţial (cel cu cele mai puţine patente înrudite existente deja). Pe fiecare din website-urile accesate anterior veţi găsi un ghid pentru solicitarea unui patent: Pe EPO website ( daţi click pe Patent information la stânga şi apoi pe Toolbox for applicants. La Miscellaneous, veţi găsi un link The guide for applicants part 1 (EP). Pentru acest exerciţiu, vă interesează numai Partea 1. Puteţi obţine partea 1 descărcând fişierul pdf respectiv de la O versiune offline a acestui ghid poate fi oferită în cazul în care aveţi probleme cu descărcarea fişierului de pe Internet. Pe USPTO website ( daţi click pe Patents la stânga şi apoi pe how to get a patent. Astfel veţi fi conduşi la ghid, al cărui URL este Regulile europene şi americane privind acordarea patentelor sunt destul de consistente, aşa încât nu va trebui să studiaţi ambele ghiduri realmente în profunzime, cea mai eficientă strategie, din punct de vedere al consumului de timp, fiind încercarea de înţelegere a unuia dintre cele două ghiduri şi verificarea rapidă a prezenţei aspectelor în celălalt, numai pentru a avea o confirmare a similitudinilor sau a detecta diferenţierile. Pe ambele site-uri puteţi căuta patente înrudite în domeniul dvs. pentru a putea înţelege din punct de vedere practic cum se acordă ele. Pe baza celor de mai sus, pregătiţi o aplicaţie pentru patentarea inovaţiei dvs. poate că nu posedaţi toate informaţiile necesare completării aplicaţiei pentru patent, dar veţi putea fi capabili să listaţi toate elementele (titluri) care compun un patent 3 S06a Group work module.rom.doc

135 (precum titlul, rezumatul etc.) şi să includeţi orice fel de informaţie puteţi obţine sau gândi. Pentru a scrie aplicaţia, puteţi utiliza un procesor de cuvinte (ex. Ms Word) în care doar inseraţi principalele titluri şi conţinuturi sau puteţi folosi aplicaţia PatXML de la EPO Epoline, care vă ajută să pregătiţi o solicitare pentru patent prin introducerea câmpurilor corespunzătoare şi apoi exportarea fişierului rezultat în Ms Word. Un fişier PatXML este disponibil pentru instalare pe PC dvs. dacă doriţi. Acest fişier poate fi de asemenea descărcat de pe Epolline website de la: zkln4i3dahjgfjgpvqrqckocaffj_zcvkbwpdmq7xmo760fof- QGxpRnu6oCAB5BFBb/delta/base64xml/L0lDVE83b0pKN3VhQ1NZQSEvb01vZ0FF SVFoQ0VNWWhDR0lRSVNBQSEhLzRCMWljb25RVndHeE9VVG9LNzlZUWchIS83 XzBfSVEvNDc4OTI!. 4. Prezentarea echipei şi discuţii Fiecare grup va face o scurtă prezentare (5 minute) privind experienţa legată de patentare. Această prezentare trebuie să includă: Aplicaţia pentru obţinerea patentului pentru inovaţie trebuie să includă toate elementele (secţiunile) unei aplicaţii pentru patent. Poate să nu cuprindă toate informaţiile necesare fiecărei secţiuni, dar trebuie să includă ceea ce se poate şi să fiţi pregătiţi să purtaţi o discuţie pe această temă. Activitatea de patentare din domeniul inovaţiei dvs. şi/sau din domenii strâns apropiate de inovaţie, firme, ţări, universităţi şi alte institute de cercetare, puncte forte ale domeniului. Fiecare prezentare va fi discutată de un juriu compus din membrii unui alt grup, urmând un proces de rotaţie, iar ceilalţi cursanţi din clasă vor comenta atât prezentările, cât şi discuţiile purtate referitor la performanţele grupurilor. 5. Durata Durata exerciţiului de grup: 40 de minute fix (fără prelungiri) 4 S06a Group work module.rom.doc

136 Durata prezentărilor, discuţiilor şi comentariilor: 40 de minute (10 minute fix pentru fiecare grup). 5 S06a Group work module.rom.doc

137 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 06 Abordarea patentelor Sinteza finală S06b Technological Innovation 1

138 Ce se poate patenta Orice proces, maşină, produs sau material de compoziţie, nou şi folositor sau orice îmbunătăţire, nouă şi folositoare a acestora În scopul patentării, în terminologia legislativă: proces (metodă) trebuie să fie de natură industrială sau tehnică produs se referă la articole fabricate şi include toate articolele manufacturate material de compoziţie se referă la compoziţii chimice (poate include amestecuri de ingrediente, precum şi noi componenţi chimici) Trebuie să existe un scop folositor (aici se include operativitatea) Ideile sau sugestiile nu se patentează S06b Technological Innovation 2

139 Solicitarea unui patent: primul pas Căutaţi patente pentru tehnologia şi/sau inovaţia dvs., domeniul respectiv şi tehnologii şi domenii industriale conexe Aflaţi cine este implicat (cine şi ce face) în domeniile care vă interesează Este importantă stabilirea situaţiei existente, astfel încât să puteţi estima posibilitatea patentării tehnologiei şi/sau inovaţiei şi să stabiliţi o strategie de patentare S06b Technological Innovation 3

140 Ce se include într-o solicitare de patent Titlul invenţiei Numele inventatorului(inventatorilor) Descrierea invenţiei Solicitările (elementele distinctive ale invenţiei) Desene / scheme (de regulă) care ilustrează elementele prezentate Un rezumat Se vor folosi formularele corespunzătoare (EPO; USPTO...) S06b Technological Innovation 4

141 Descrierea Specificarea domeniul tehnic Istoric experienţe folositoare cu citate Expunerea invenţiei Problema tehnică pe care o abordează invenţia Natura soluţiei Avantaje faţă de situaţia precedentă Scurtă descriere a desenelor/schiţelor Cum se poate realiza invenţia Aplicaţii industriale S06b Technological Innovation 5

142 Solicitările Trebuie să fie clare, precise şi concise Solicitarea independentă: Trebuie să arate toate caracteristicile esenţiale ale invenţiei Should be in two parts: Partea referitoare la situaţia anterioară denumeşte subiectul invenţiei şi caracteristicile tehnice necesare pentru a o defini, dar care, în combinaţie, fac parte din situaţia anterioară. Partea de caracterizare arată caracteristicile tehnice pentru care se solicită protecţie, în combinaţie cu cele de mai sus, de la partea privind situaţia anterioară Pot urma una sau mai multe solicitări dependente privind anumite forme ale invenţiei Legăturile la ilustraţii sunt posibile, însă solicitările nu ar trebui să se refere la ilustraţii pentru definirea / afirmarea proprie. S06b Technological Innovation 6

143 Rezumatul Trebuie redactat astfel încât să poată fi utilizat ca instrument eficient de căutare a unui patent Este precedat de titlul invenţiei şi conţine aproximativ 150 de cuvinte la nivel maxim, cu un sumar concis al expunerii, aşa cum a fost inclusă în descriere, solicitări şi desene. S06b Technological Innovation 7

144 Procesul de patentare Este un proces complex şi de durată Este costisitor, mai ales atunci când se face aplicaţie la scară geografică amplă Există o perioadă destinată prezentării solicitărilor prioritare (stabilirea autorului invenţiei) Solicitarea unui patent poate necesita concursul unui consultant juridic specializat, fapt care sporeşte costurile aferente. S06b Technological Innovation 8

145 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 07/16: Valoarea unei afaceri: noţiunile de NPV, IRR şi ROI Obiective Obiectivul general Înţelegerea valorii unei afaceri prin intermediul calculării NPV şi/sau IRR. Obiective specifice La sfârşitul sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să definească şi să înţeleagă ce înseamnă NPV Net Present Value (Valoare Netă Actuală) Să definească şi să înţeleagă ce înseamnă IRR Internal Rate of Return (Rata Internă a Profitului) Să definească şi să înţeleagă ce înseamnă ROI Return on Investment (Profitul) Să calculeze indicatorii de mai sus Să obţină o înţelegere operativă a relaţiilor de interdependenţă dintre aceşti indicatori şi a importanţei lor pentru valorizarea/comercializarea unei tehnologii. Sumar După înţelegerea faptului că ţelul final al inovaţiei şi antreprenoriatului îl constituie crearea valorii, este foarte importantă cunoaşterea modalităţilor simple, dar puternice, de calculare a valorii unei afaceri. Conceptele NPV Net Present Value (Valoare Netă Actuală), IRR Internal Rate of Return (Rata Internă a Profitului) şi ROI Return on Investment (Profitul) vor fi introduse printr-un proces interactiv, în cadrul căruia se vor adresa mai întâi întrebări grupurilor despre cum poate fi evaluată o afacere, ce merită şi ce nu merită a fi luat 1 S07 Session Plan.rom.doc

146 în consideraţie atunci când se prezintă o idee nouă de afaceri sau atunci când gândim exploatarea comercială a unei tehnologii. Conceptele de mai sus vor fi apoi definite, iar cursanţii vor învăţa cum să le calculeze, prin intermediul metodei expunerii şi al slide-urilor PowerPoint şi al unui tabel Excel foarte simplu. Se vor prezenta şi unele instrumente online. Apoi, în cadrul exerciţiului, grupul va adânci discuţia despre semnificaţia reală a acestor concepte, de ce sunt ele importante şi cum pot ele influenţa deciziile de a investi sau de a face o afacere. În cazul evaluării potenţialului comercial al unei tehnologii, calcularea acestor indicatori poate conduce spre exemplu la alegerea între începerea unei noi afaceri investiţii şi acordarea licenţei pentru respectiva tehnologie unei firme existente. Se va face o sinteză finală la finele sesiunii pentru consolidarea conceptelor învăţate. 2 S07 Session Plan.rom.doc

147 Descriere Sesiunea 07/16 Miercuri Dimineaţa Valoarea unei afaceri: noţiunile de NPV, IRR şi ROI Faza CUPRINS Ce reprezintă valoarea unei afaceri şi cum poate fi ea estimată Introducerea conceptelor: NPV Valoare Netă Actuală IRR Rata Internă a Profitului ROI Profit Esenţa acestor indicatori financiari de bază: de ce sunt ei importanţi şi cum influenţează ei deciziile privind investiţiile/afacerile 0703 Calcularea NPV şi IRR 0704 Sinteza finală pentru consolidarea conceptelor STRATEGII / METODE Metoda interogativă Exemple Discuţii Sinteză Metoda expunerii Metoda expunerii cu exemple practice Metoda expunerii Durata sesiunii: RESURSE PowerPoint Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Excel Tablă de scris sau flipchart PowerPoint Excel Tablă de scris sau flipchart PowerPoint 1h30m DURATA 0h20m 0h30m 0h30m 0h10m 3 S07 Session Plan.rom.doc

148 Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii 0701 Prezentare PowerPoint 0702 Prezentare PowerPoint 0703 Tabel Excel 0704 Prezentare PowerPoint Aprox. 5 slide-uri Câteva slide-uri cu principalele puncte; pe cât posibil, această parte se va axa pe discuţii în clasă Semnificaţia indicatorilor şi formule de calcul pentru aceşti indicatori Numai pentru scop demonstrativ. Acesta va fi tabelul pe care cursanţii îl vor utiliza în cadrul exerciţiului practic din sesiunea următoare. 4 S07 Session Plan.rom.doc

149 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 07 Valoarea unei afaceri: noţiunile de NPV, IRR şi ROI S07a Technological Innovation 1

150 Scopul unei afaceri Principalul scop al unei afaceri este crearea de VALOARE. O afacere nu are sens şi nu va fi durabilă dacă nu conţine o capacitate inerentă de a furniza lucrul pentru care a fost creată. Timpul trebuie integrat în ecuaţia creării valorii atunci când se iau în consideraţie diferitele perspective ale factorilor majori. Cel mai bine este ca toţi factorii majori să fie mulţumiţi toţi trebuie să perceapă crearea de valoare în cadrul afacerii şi să aibă o felie din prăjitură. S07a Technological Innovation 2

151 Factorii majori ai unei afaceri Proprietarii / acţionarii Personalul Directori / manageri Intermediar Lucrători Investitori / Finanţatori Clienţi Furnizori Parteneri Statul / administraţia publică Societatea în general S07a Technological Innovation 3

152 Perspectiva proprietarilor Au investit în afacere Pot sau nu pot fi activ implicaţi în management Sunt cei care îşi asumă cea mai mare parte din risc Pot să se simtă răsplătiţi prin prestigiul şi vizibilitatea pe care o poate oferi o afacere de succes Trebuie să recupereze investiţia, fie chiar şi într-o perioadă mai îndelungată de timp S07a Technological Innovation 4

153 Perspectiva angajaţilor (i) Directori / manageri Pot sau nu pot fi proprietari ai afacerii Pot fi interesaţi implicaţi în proprietate ca parte a pachetului salarial Au o responsabilitate directă privind succesul afacerii şi pot primi o recompensă personală în acest sens Dacă nu sunt proprietari, trebuie răsplătiţi din punct de vedere financiar pentru munca lor S07a Technological Innovation 5

154 Perspectiva angajaţilor (ii) Intermediari Pot fi interesaţi / implicaţi în proprietate ca parte a pachetului recompensator Au un anume nivel de responsabilitate privind succesul afacerii şi pot avea recompense personale în acest sens Progresul carierei / perspectivele unui nou post pot de asemenea constitui o răsplată Trebuie recompensaţi din punct de vedere financiar pentru munca lor S07a Technological Innovation 6

155 Lucrătorii Perspectiva angajaţilor (iii) Neimplicaţi în mod normal în proprietate ca parte a pachetului recompensator Nu sunt de regulă implicaţi prea mult în procesul luării de decizii Progresul carierei / perspectivele unui nou post pot uneori constitui recompense Mai presus de toate, trebuie recompensaţi pentru munca lor prin intermediul salariilor S07a Technological Innovation 7

156 Perspectiva investitorilor / finanţatorilor Au investit în afacere Cu sau fără a avea o poziţie în care să împartă riscul (sau ambele) Dacă împart riscul, răsplata vine odată cu valorizarea afacerii şi se materializează în final la ieşire Dacă nu împart riscul, răsplata vine din plata regulată a ratelor (capital + dobândă) pentru afacere În orice caz, ei îşi doresc o afacere sănătoasă cu finanţe solide, însă nu vor ezita să-şi reducă pierderile dacă riscul de a nu fi recompensaţi sporeşte Sunt prieteni atâta timp cât afacerea merge bine, dar pot deveni un coşmar atunci când lucrurile o iau razna S07a Technological Innovation 8

157 Perspectiva clienţilor Doresc valoare contra bani (percepţia calităţii) Doresc satisfacţie totală: Produsele / serviciile întrunesc aşteptările Nu sunt probleme Dacăapar probleme, se aşteaptă la service postvânzare şi rezolvarea problemelor prompt şi de manieră satisfăcătoare Statisticile arată că cei mai satisfăcuţi clienţi nu cei care nu se plâng, ci cei care, după ce s-au plâns, au fost satisfăcuţi de o soluţie rapidă şi eficientă oferită de firmă S07a Technological Innovation 9

158 Perspectiva furnizorilor Doresc să-şi mulţumească clienţii ( ase vedea perspectiva clienţilor) Întâmpină cu comprehensiune / înţelegere ivirea unor probleme Întâmpină cu bucurie un plan bun de achiziţii şi respectarea acordurilor Au o viaţă mai uşoară atunci când specificaţiile clientului sunt detaliate în mod corespunzător Au nevoie să fie plătiţi la timp S07a Technological Innovation 10

159 Perspectiva partenerilor Pot împărtăşi riscul afacerii în funcţie de acordul de parteneriat Ar întâmpina cu bucurie împărţirea responsabilităţilor din cadrul procesului luării de decizii proporţional cu cota de risc Au nevoie de un mediu de încredere Au nevoie de un echilibru între împărţire şi nedivulgare (de la caz la caz) ar întâmpina cu plăcere vizibilitatea proporţională cu gradul de implicare Au nevoie de un profit adecvat ca răsplată a implicării lor S07a Technological Innovation 11

160 Perspectiva statului / administraţiilor publice Întâmpină cu bucurie transparenţa şi managementul solid Doresc o contabilitate riguroasă Se aşteaptă la colaborare în cazul unui audit Se aşteaptă la conformitate administrativă şi legislativă Mai presus de toate, vor ca impozitele să fie plătite la timp S07a Technological Innovation 12

161 Perspectiva societăţii Se aşteaptă ca firmele să fie responsabile din punct de vedere social Faţă de oameni şi societate în general Faţă de mediul înconjurător Se aşteaptă la o contribuţie pozitivă la bunăstarea regiunii / naţiunii Se aşteaptă la respectarea angajamentelor, şi anume plata salariilor şi a impozitelor la timp Întâmpină cu bucurie crearea de locuri de muncăs S07a Technological Innovation 13

162 O afacere trebuie să producă valoare pentru toţi factorii majori Profitul celor ce şi-au asumat riscul Retribuirea muncii Dobânda pentru finanţatorii creditelor Taxele pentru administraţia publică Vizibilitate şi prestigiu (când se aplică) Buna gestionare, transparenţa, seriozitatea şi încrederea în fiecare Dimensiunea financiară S07a Technological Innovation 14

163 Furnizarea de valoare financiară Este fundamentală: Fără ea nu veţi putea furniza nici o altă formă de valoare Inovatorul / antreprenorul trebuie să înţeleagă şi să stăpânească TOTDEAUNA aspectele financiare ale afacerii Chiar şi în faza de idee timpurie sau de dezvoltare tehnologică Este TOTDEAUNA posibilă estimarea valorii afacerii S07a Technological Innovation 15

164 Indicatorii valorii financiare ROI Return on Investment (Profitul) Comparaţia între banii câştigaţi (sau pierduţi) în urma unei investiţii faţă de banii investiţi NPV Net Present Value (Valoarea Netă Actuală) Valoarea actuală a fluxului monetar intrări, minus valoarea actuală a cheltuielilor - ieşiri IRR Internal Rate of Return (Rata Internă a Profitului) Rata de discount care aduce valoarea netă actuală (NPV)la zero S07a Technological Innovation 16

165 ROI Poate fi calculat anual sau cumulat ROI anual = [profitul (pierdere) net al uni an] / [valoarea de cont a unei investiţii la începutul anului] ROI cumulat: [profitul (pierderea) acumulat] / [valoarea de cont cumulată a investiţiei] S07a Technological Innovation 17

166 Rata de discount Calcularea NPV necesită mai întâi definirea ratei discount-ului pentru proiect Rata de discount = costurile oportunităţii investiţiei de capital în proiect = profitul echivalent pentru cea mai bună alternativă a investiţiei cu acelaşi grad de risc = profitul minim cerut de investitori Măsoară gradul de risc atribuit de investitori (inclusiv proprietari) proiectului S07a Technological Innovation 18

167 NPV (i) Dacă rata de discount este egală cu rata profitului cerută de investitor: NPV > 0 înseamnă că profitul cerut a fost depăşit şi factorii majori vor aştepta un profit adiţional care are o valoare actuală egală cu NPV NPV < 0 înseamnă că proiectul nu este acceptabil pentru investitori Dacă două proiecte se exclud reciproc, investitorii pot alege pe cel cu cea mai mare NPV pozitivă S07a Technological Innovation 19

168 NPV (ii) NPV CF i = Cash Flow (pozitiv sau negativ) pentru anul 1 CF 0 = Cash Flow pentru anul 0, sau valoarea investiţiei iniţiale (valoare negativă) R = Rate discount-ului S07a Technological Innovation 20

169 IRR Măsoară rata de discount care ar determina o NPV=0 pentru un proiect Folosită pentru a ierarhiza investiţiile alternative: alternativa de investiţie cu cea mai mare IRR este preferată S07a Technological Innovation 21

170 NPV ca funcţie a ratei de discount NPV NPV IRR NPV S07a Technological Innovation 22

171 Ciclul de viaţă tipic tehnologiilor (i) Eficienţă Risc inerent rată de discount maturitate declin creştere dezvoltare Resurse S07a Technological Innovation 23

172 Ciclul de viaţă tipic tehnologiilor(ii) Dimen siunea pieţei start dezvoltare maturitate declin Risc inerent rată de discount Cocktail negativ! Bio-chimie Fibre optice Hârtie Textile Timp S07a Technological Innovation 24

173 Planificarea afacerii este esenţială O estimare financiară iniţială este necesară, dar insuficient de corectă Ajută înţelegerea a ceea ce se ştie deja şi a ceea ce trebuie mai bine înţeles Este: Un element-cheie al planificării afacerii Punctul de pornire Dar parte a unui ciclu... S07a Technological Innovation 25

174 Ciclul planificării afacerii Ceea ce încă nu ştiţi... Începeţi aici! Faceţi o estimare financiară / bugetaţi-vă proiectul - Aspectele financiare-cheie corespunzătpare proiectului - gestionaţi ceea ce deja ştiţi În toate ciclurile... Pregătiţi gătiţi: Prezentări VC Pitch Scrieţi planul dvs. de afaceri -Înţelegeţi ceea ce trebuie să ştiţi mai bine -Definiţi paşii următori ai Cercetării/prelucrării S07a Technological Innovation 26

175 Instrumente de sprijin pentru planificarea afacerii O sugestie: NewVentureTools (Taguspark, PT): - alegeţi English version şi selectaţi Business Plan, ori mergeţi direct la Ghidul pas-cu-pas Indicii privind surse de finanţare Ghid şi instrumente on-line pentru planul de afaceri la nivel de bază sau avansat Instrument financiar Excel on-line / descărcabil (foarte cuprinzător) Puteţi face totul on-line şi să descărcaţi planul de afaceri final, cu integrare automată a tuturor tabelelor la locul potrivit Există şi alte instrumente disponibile pe Internet (nu toate gratuite ), însă acesta este cel mai complet, atent verificat, utilizat zilnic de profesionişti cu experienţă şi de antreprenori şi are un număr aproximativ de utilizatori înregistraţi S07a Technological Innovation 27

176 Anul Proiectului An Calendaristic Investiţia de Capital -160, Cheltuieli -10, , , , , Venituri Brute 20, , , , , Amortizare 5-25, , , , , Venituri Impozabile -15, , , , , Impozit pe Venit 38.0% , , , , Venituri Nete -15, , , , , Valoare Reziduală 0.00 Cash-flow Net -160, , , , , , Rata Discount 10.0% Cash Flow Actualizat -160, , , , , , NPV 43, , folosind formula "excel" IRR (NPV=0) 8.8% NRR (peste RD) 6.8% S07b worksheet model RO.xls - tabel model NPV & IRR 1

177 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 07 Valoarea unei afaceri: noţiunile de NPV, IRR şi ROI Sinteza finală S07a Technological Innovation 1

178 Crearea de valoare este esenţială pentru inovaţie Toţi factorii majori implicaţi trebuie să perceapă valoare unei afaceri (sau a unei inovaţii) şi să se aştepte să fie recompensaţi corespunzător Satisfacerea numai a unora dintre factorii majori este posibilă pe termen scurt, dar nu este durabilă pe termen lung Un inovator trebuie să aibă totdeauna o propunere valorică pentru sine şi pentru toţi factorii majori şi să stăpânească calculul exprimării ei financiare S07a Technological Innovation 2

179 Indicatori-cheie pentru calculul valorii unei afaceri / inovaţii ROI Return on Investment (profitul) Cu cât mai mare, cu atât mai bine NPV Net Present Value (valoarea netă actuală) Rata de discount măsoară riscul afacerii NPV trebuie să fie pozitivă, altminteri afacerea nu este atrăgătoare IRR Internal Rate of Return (rata internă a profitului) Rata de discount pentru care NPV este zero S07a Technological Innovation 3

180 Mesaj către facilitatorii TT Concentraţi-vă asupra creării valorii Consolidaţi calculul valorii ca factor determinant al oricărui plan de inovare / TT Oamenii implicaţi într-un TT / inovaţie ar trebui să înveţe cum să stăpânească calculul valorii unei afaceri Astfel vor spori gradul de încredere, abilităţile de comunicare / convingere şi vor fi încurajaţi să-şi perfecţioneze cunoştinţele privind factorii cu influenţă asupra propunerii lor valorice S07a Technological Innovation 4

181 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 08/16: Exerciţiu practic pentru calcularea NPV şi IRR Obiective Obiectivul general Dobândirea de aptitudini pentru calcularea NPV şi IRR Obiective specifice La finele sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să calculeze NPV Net Present Value (Valoarea Netă Actuală), IRR Internal Rate of Return (Rata Internă a Profitului) şi ROI Return on Investment (Profitul) pentru o afacere. Sumar După ce au înţeles semnificaţia şi importanţa indicatorilor NPV Net Present Value (Valoarea Netă Actuală), IRR Internal Rate of Return (Valoarea Netă Actuală) şi ROI Return on Investment (Profitul), cursanţii vor efectua exerciţii practice de calculare a primilor doi indicatori (ultimul îşi pierde semnificaţia într-o situaţie de investiţie unică, aşa cum propune exerciţiul). Astfel, cursanţii nu numai că vor cunoaşte mai îndeaproape conceptele, dar, în plus, vor dobândi şi aptitudini practice de calculare a lor, precum şi o înţelegere mai bună a factorilor care le pot influenţa valorile şi, în cazul facilitării transferului de tehnologie şi demarării unei afaceri, vor şti care sunt informaţiile pe care antreprenorii trebuie să le obţină şi să le gestioneze în scopul evaluării potenţialului comercial al unei tehnologii. Se va efectua o aplicaţie practică în cadrul exerciţiului de grup, apelând la tabele Excel foarte simple pe care cursanţii le vor elabora ei înşişi. Grupurile vor fi invitate să-şi expună calculele şi rapoartele care i-au condus la rezultatele obţinute. 1 S08 Session Plan.rom.doc

182 Se va face o sinteză finală la sfârşitul sesiunii pentru consolidarea aptitudinilor dobândite. Descriere Sesiunea 08/16 Miercuri Dimineaţa Exerciţiu practic pentru calcularea NPV, IRR şi ROI Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA 0801 Calculul practic al NPV şi IRR Metodă experimentală/exerciţii practice de grup Grupurile vor prezenta calculele lor altor grupuri Excel Tablă de scris sau flipchart 0h40m h40m Sinteza finală pentru 0803 Metodă demonstrativă Excel 0h10m consolidarea conceptelor Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii 0801 Exerciţiu de grup Tabele Excel Ca rezervă; grupurile îşi vor constitui propriile tabele Tabele Excel de rezervă Daca va fi necesar; pentru scopuri demonstrative, în cazul în care lucrul şi discuţiile grupului de dinainte nu sunt destul de explicite. 2 S08 Session Plan.rom.doc

183 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 08 Exerciţiu practic pentru calcularea NPV şi IRR S08a Modul de lucru în grup 1. Formarea grupului şi selectarea inovaţiilor Formaţi un grup de 4-5 cursanţi pentru a derula acest exerciţiu care vizează dezvoltarea aptitudinilor inovatorilor (tehnologi, antreprenori ) de a face cunoscută pe plan intern noţiunea de valoare pentru inovaţiile lor şi stăpânirea în orice moment a procesului lor de inovare a metodelor rapide şi uşoare de calculare a celor doi indicatori-cheie pentru această valoare. 2. Calculul simplificat al NPV şi IRR Un dispozitiv automat de testare a unei linii de fabricaţie are preţul de vânzare de Capacitatea de testare automată aduce firmei economii de anual timp de 5 ani. Întreţinerea dispozitivului costă pe an. La finele celor 5 ani, se estimează că dispozitivul va putea fi vândut pentru suma de Creaţi un tabel Excel pentru a calcula Net Present Value (NPV) (Valoarea Netă Actuală) cu o rată de discount efectiv de 8%. Rata discount-ului a fost determinată de firmă drept rata minimă a profitului pentru orice proiect avut în vedere. (Nu ţineţi cont de depreciere şi impozite în această etapă). Calculaţi de asemenea Internal Rate of Return (IRR) (Rata Internă a Profitului) pentru proiect. Va fi proiectul acceptabil pentru firmă? De ce? 1 S08a Group work module.rom.doc

184 Utilizând o amortizare liniară până la sfârşitul ciclului de viaţă şi o valoare reziduală de şi o rată de impozitare de 38%, refaceţi calculele pentru NPV şi IRR. Va trebui să inseraţi rânduri în tabelul Excel pentru depreciere/amortizare, venituri impozabile, impozite, venituri nete. Va fi acum proiectul acceptabil pentru firmă, în cadrul acestui scenariu mai realist? De ce? În fine, care ar trebui să fie nivelul economiilor anuale induse de investiţie în condiţiile în care riscul proiectului ar justifica aplicarea unei rate de discount de 30% (destul de frecventă în cazul proiectelor tehnologice)? 3. Prezentarea echipei şi discuţii Fiecare grup va face o scurtă prezentare (6 minute maximum) a propriului exerciţiu arătând raţionamentul urmărit, tabele Excel construite şi rezultatele obţinute. Fiecare prezentare va fi comentată de un juriu alcătuit din unul dintre celelalte grupuri, prin rotaţie, iar cursanţii din clasă vor comenta atât prezentarea, cât şi performanţele juriilor. 4. Durata Durata desfăşurării acestui exerciţiu: 40 de minute fix (fără prelungiri) Durata prezentărilor, discuţiilor şi comentariilor: 40 de minute (10 minute fix pentru fiecare grup). 2 S08a Group work module.rom.doc

185 Anul Proiectului An Calendaristic Investiţia de Capital -50, Cheltuieli -2, , , , , Venituri , , , , , Valoare Reziduală 10, Cash-flow Net -50, , , , , , Rata de Discount 10.0% Cash Flow Actualizat -50, , , , , , NPV 5, , folosind formula "excel" IRR (NPV=0) 13.9% NRR (RD) 3.5% S08b worksheetro.xls - NPV1 1

186 Anul Proiectului An Calendaristic Investiţia de Capital -50, Cheltuieli -2, , , , , Venituri/Economii , , , , , Amortizare -8, , , , , Venituri/Economii Impozabile 5, , , , , Impozite 38.0% -1, , , , , Venituri/Economii Nete 3, , , , , Valoare Reziduală 10, Cash-flow Net -50, , , , , , Rata de Discount 10.0% Cash Flow Actualizat -50, , , , , , NPV -1, , folosind formula "excel" IRR (NPV=0) 8.8% NRR (peste RD) -1.1% S08b worksheetro.xls - NPV2 1

187 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 09/16: Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologie Obiective Obiectivul general Realizarea unei capacităţi de înţelegere comună a transferului de tehnologii şi a intereselor, motivaţiilor, problemelor şi obstacolelor diferitelor grupuri de interese care abordează transferul de tehnologie. Obiective specifice La finele sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să identifice şi să caracterizeze principalele grupuri de interese implicate în transferul de tehnologie; Să analizeze interese şi motivaţii faţă de probleme şi obstacole în transferul de tehnologie. Sumar După explorarea şi experimentarea practică a conceptelor NPV - Net Present Value (Valoare Netă actuală) şi IRR - Internal Rate of Return (Rata Internă a Profitului), indicatori-cheie pentru stăpânirea sprijinirii creării unei afaceri şi a valorizării tehnologiei în general, grupurile sunt invitate să identifice şi să caracterizeze diferiţii factori majori/grupuri de interese ce pot fi implicate în transferul de tehnologie, precum şi interesele şi motivaţiile lor, pe de o parte, şi problemele şi obstacolele create, pe de altă parte, cu care se confruntă/în ceea ce priveşte transferul de tehnologie. 1 S09 Session Plan.rom.doc

188 Cunoaşterea modului în care diferiţii actori simt şi înţeleg propriile motivaţii şi a principalelor probleme şi bariere puse în calea transferării cu succes a tehnologiei va permite agenţilor de transfer tehnologic/facilitatorilor să aleagă cele mai adecvate abordări şi să utilizeze eficient metodele şi instrumentele de sprijin disponibile. Se va face la sfârşitul sesiunii o sinteză finală pentru consolidarea rezultatelor. Descriere Sesiunea 09/16 Miercuri După-amiaza Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologie Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA 0901 Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologie Identificare Caracterizare Interese & Motivaţii Probleme & Bariere Metoda interogativă Exemple Schimb de idei între grupuri Discuţii Sinteză carduri colorate METAPLAN Tablă de scris sau flipchart 1h20m 0902 Sinteză finală pentru consolidarea conceptelor Metoda expunerii PowerPoint 0h10m Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii 0901 carduri colorate METAPLAN sau similare cel puţin 3, ideal ar fi 4 culori: grupuri de interese caracterizare probleme & bariere interese & motivaţii Tablă de scris sau flipchart de utilizat numai în completarea cardurilor colorate 0902 Prezentare PowerPoint Aprox. 5 slide-uri 2 S09 Session Plan.rom.doc

189 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 09 Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologie S09a Exerciţiu colectiv 1. Constatarea problemei Numeroşi factori majori pot fi implicaţi într-un transfer de tehnologie şi/sau proces de inovare tehnologică. Toţi factorii majori implicaţi trebuie identificaţi şi caracterizaţi în mod clar. Problemele şi obstacolele lor, precum şi interesele şi motivaţiile lor trebuie atent analizate de către facilitatorul transferului de tehnologie. De multe ori, factorii majori au interese şi/sau motivaţii conflictuale în ceea ce priveşte un anumit proces TT. Aceste lucruri trebuie abordate cu anticipaţie, ţinând cont de faptul că numai câştig care să-i satisfacă pe toţi poate fi considerat drept un adevărat succes în cadrul unui proces de TT. Prezentăm mai jos o listă simplificată a factorilor majori ce ar putea fi implicaţi într-un transfer de tehnologie în context românesc: Factori majori Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) Caracteristici Organ guvernamental specializat cu autoritate unică pentru asigurarea protejării proprietăţii industriale: Patente Mărci comerciale Design industrial Topografii pentru circuite integrate Varietăţi industriale 1 S09a Stakeholders analysis module.rom.doc

190 Factori majori Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Agenţia naţională pentru cercetare ştiinţifică (ANCS) Parcuri ale ştiinţei şi tehnologiei Centre pentru transferul de tehnologie Institute naţionale de cercetări Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Învăţământul Superior (CNCSIS) Universităţi (74/125 4 ) Corpul profesoral universitar cu sarcini de cercetare Academia Română Institutul de Cercetare de pe lângă Academia Română Caracteristici Organ specializat pentru protejarea lucrărilor intelectuale originale artă, ştiinţă, literatură precum şi a drepturilor conexe audio/video ale producătorilor şi cântăreţilor În subordine: ANCS CNCSIS Misiune: proiectarea, implementarea, evaluarea R&D şi politicilor de inovare (din iulie 2005) 7 parcuri ale ştiinţei şi tehnologiei 1 23 de centre 2 pentru: Transferul de tehnologie Tehnologia informaţiei Incubatoare tehnologice şi de afaceri 41 de institute de cercetări 3 coordonate de 8 ministere Misiune de coordonare şi co-finanţare a activităţilor de cercetare din cadrul universităţilor 56 de universităţi publice 18 universităţi particulare 30,137 5 profesori şi personal de cercetare Coordonează cele 120 de institute de cercetare 120 de institute de cercetare 6 coordonate de Academia Română 1 Conform Raportului Anual al Guvernului Român & ANCS, Conform Raportului Anual al Guvernului Român & ANCS, Conform studiului efectuat de INSSE (Institutul Naţional pentru Studii şi Statistici Economice), de universităţi acreditate (56 publice şi 18 particulare) din totalul de 125 universităţi 5 Conform Anuarului Statistic Român, Conform studiului efectuat de INSSE, S09a Stakeholders analysis module.rom.doc

191 Factori majori Cercetători profesionişti Societăţi de stat care desfăşoară activităţi de cercetare Firme particulare care desfăşoară activităţi de cercetare Angajaţii firmelor care desfăşoară activităţi de cercetare Firme particulare în general Caracteristici 39,985 cercetători 7 - din care: 25,968 în activităţi directe de R&D 9,219 profesionişti acreditaţi 8,421 doctori în ştiinţe 100 de societăţi de stat 8 care desfăşoară activităţi de cercetare 350 firme particulare 9 care desfăşoară activităţi de cercetare În fişierul numit S09b TT-ST stakeholders table.doc, există o versiune detaliată a celor de mai sus. Poate fi folositoare pentru dvs. în viitor pentru a vă aminti cui trebuie să vă adresaţi şi ce trebuie să ştiţi şi să înţelegeţi în ceea ce priveşte diferiţii factori majori. Vă rugăm să vă aduceţi aminte că munca dvs. de analiză trebuie să acopere atât poziţionarea generală a factorilor majori, cât şi grijile lor specifice referitoare la TT pe care îl încercaţi să-l facilitaţi. 2. Exerciţiu cu clasa În această sesiune, ne vom concentra atenţia numai asupra a 4 grupuri de factori majori: IMM-uri cu nevoi tehnologice, dar fără capacitate internă de dezvoltare suficientă Universităţi Echipe de cercetători şi cercetători individuali Furnizori de servicii de sprijin pentru afaceri, care acţionează drept facilitatori ai transferului de tehnologie şi inovaţie. 7 Conform Anuarului Statistic Român, Conform studiului efectuat de INSSE, Conform studiului efectuat de INSSE, S09a Stakeholders analysis module.rom.doc

192 Veţi primi carduri colorate şi markere pentru acest exerciţiu. Diferitele culori ale cardurilor au următoarele semnificaţii/scopuri: Culoare alb galben roz verde Semnificaţie/scop în legătură cu grupurile de factori majori Identificare (4 în cadrul acestui exerciţiu, ca mai sus) Caracterizare Probleme & bariere referitoare la transferul de tehnologie Interese, motivaţii & obiective referitoare la transferul de tehnologie Exerciţiul constă în completarea de către fiecare participant a cel puţin unuia dintre cardurile având altă culoare decât albă specificând părerile individuale despre respectivele subiecte. Puteţi completa mai mult de un card pentru fiecare culoare dacă doriţi. Fiecare card trebuie să conţină o scurtă şi precisă exprimare a constatării/ideii, deci vă rugăm să evitaţi frazele lungi pentru că vor imposibil de abordat la nivelul clasei. Rezultatul acestui exerciţiu îl reprezintă caracterizarea factorilor majori şi analiza şi înţelegerea comportamentului lor. Aceasta este o aptitudine pe care facilitatorii transferului de tehnologie ar trebui să o dezvolte deoarece acest tip de analiză constituie un element timpuriu şi important al unei facilitări de succes. De asemenea, vă va uşura munca! Pe parcursul exerciţiului nostru, vom vedea şi discuta toate constatările în clasă şi vom încerca să le grupăm pentru a fi mai uşor şi mai eficient de abordat. Rezultatele acestui exerciţiu vor fi utilizate ca fundal pentru exerciţiul de simulare integrată ce va fi efectuat în sesiunile 11 şi Durata Durata completării cardurilor: 10 minute Durata discuţiilor: 1 oră Durata grupării: 10 minute 4 S09a Stakeholders analysis module.rom.doc

193 CARACTERIZAREA FACTORILOR MAJORI IMPLICAŢI ÎN TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE / ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE ÎN CONTEXTUL ROMÂNESC Factori majori Caracteristici Interes in TT/S&T Grad de afectare Capacitate & motivaţie pentru acţiune Acţiuni posibile Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) Organ guvernamental specializat cu autoritate unică pentru asigurarea protejării proprietăţii industriale: Patente Mărci comerciale Design industrial Topografii pentru circuite integrate Varietăţi industriale Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) Organ specializat pentru protejarea lucrărilor intelectuale originale artă, ştiinţă, literatură precum şi a drepturilor conexe audio/video ale producătorilor şi cântăreţilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării În subordine: ANCS CNCSIS 1 S09b TT-ST stakeholders table.rom.doc

194 Factori majori Caracteristici Interes in TT/S&T Grad de afectare Capacitate & motivaţie pentru acţiune Acţiuni posibile Agenţia naţională pentru cercetare ştiinţifică (ANCS) Misiune: proiectarea, implementarea, evaluarea R&D şi politicilor de inovare (din iulie 2005) Parcuri ale ştiinţei şi tehnologiei 7 parcuri S&T 1 Centre pentru transferul de tehnologie 23 de centre 2 pentru: Transferul de tehnologie Tehnologia informaţiei Incubatoare tehnologice şi de afaceri Institute naţionale de cercetări 41 de institute de cercetări 3 coordonate de 8 ministere Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Învăţământul Superior (CNCSIS) Misiune de coordonare şi co-finanţare a activităţilor de cercetare din cadrul universităţilor 1 Conform Raportului Anual al Guvernului Român & ANCS, Conform Raportului Anual al Guvernului Român & ANCS, Conform studiului efectuat de INSSE (Institutul Naţional pentru Studii şi Statistici Economice), de universităţi acreditate (56 publice şi 18 particulare) din totalul de 125 universităţi 5 Conform Anuarului Statistic Român, Conform studiului efectuat de INSSE, S09b TT-ST stakeholders table.rom.doc

195 Factori majori Caracteristici Interes in TT/S&T Grad de afectare Capacitate & motivaţie pentru acţiune Acţiuni posibile Universităţi 56 publice (74/125 4 ) 18 particulare Corpul profesoral universitar cu sarcini de cercetare Academia Română Institutul de Cercetare de pe lângă Academia Română Cercetători profesionişti 30,137 5 profesori şi personal de cercetare Coordonează cele 120 de institute de cercetare 120 de institute de cercetare 6 coordonate de Academia Română 39,985 cercetători 7 - din care: 25,968 în activităţi directe de R&D 9,219 profesionişti acreditaţi 8,421 doctori în ştiinţe 7 Conform Anuarului Statistic Român, S09b TT-ST stakeholders table.rom.doc

196 Factori majori Caracteristici Interes in TT/S&T Grad de afectare Capacitate & motivaţie pentru acţiune Acţiuni posibile Societăţi de stat care desfăşoară activităţi de cercetare 100 de societăţi de stat 8 care desfăşoară activităţi de cercetare Firme particulare care desfăşoară activităţi de cercetare 350 firme particulare 9 care desfăşoară activităţi de cercetare Angajaţii firmelor care desfăşoară activităţi de cercetare Firme particulare în general 8 Conform studiului efectuat de INSSE, Conform studiului efectuat de INSSE, S09b TT-ST stakeholders table.rom.doc

197 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 09 Analiza factorilor majori implicaţi în transferul de tehnologii Sinteza finală S09c Technological Innovation 1

198 Principalele grupuri de factori majori implicaţi în transferul de tehnologii Administraţii de stat şi publice Grupuri de cercetători Societăţi publice Firme mari industriale particulare IMM Organe de intermediere toate cu diferite (conflictuale?) probleme, interese, constrângeri şi motivaţii S09c Technological Innovation 2

199 Satisfacerea factorilor majori Toţi factorii majori trebuie să perceapă valoarea unei afaceri (sau inovaţii) şi să se aştepte să fie răsplătiţi ăn consecinţă Satisfacerea doar a unei parţi din numărul de factori majori este posibilă pe termen scurt, dar nu durabilă pe termen lung Un inovator trebuie să aibă totdeauna o propunere valorică pentru sine şi toţi ceilalţi factori majori trebuie să stăpânească calculul exprimării ei din punct de vedere financiar S09c Technological Innovation 3

200 Mesaje-cheie pentru facilitatori TT Identificaţi factorii majori ai fiecărui proces TT Faceţi o caracterizare a lor şi încercaţi să le înţelegeţi problemele/obstacolele şi interesele/motivaţiile (în general şi referitoare la TT, în special) Definiţi un obiectiv strategic ce ar fi pozitiv pentru toate părţile implicate Planificaţi-vă acţiunile în consecinţă; anticipaţi problemele; încercaţi să le rezolvaţi în fazele de început Încercaţi să înţelegeţi rolul fiecărui actor Focalizaţi-vă atenţia totdeauna asupra valorii şi modului în care este ea percepută de către factorii majori S09c Technological Innovation 4

201 Amintiţi-vă Dvs. sunteţi facilitatorul, deci: Nu complicaţi lucrurile: facilitaţi, animaţi şi motivaţi; anticipaţi şi rezolvaţi Rolul dvs. este acela de a direcţiona lucrurile pe făgaşul potrivit Grija dvs. principală vizează procesul şi rezultatul: nu vă implicaţi în decizii tehnice sau manageriale Dacă obţinerea de rezultate satisfăcătoare devine improbabilă sau imposibilă, alertaţi factorii majori şi ocupaţi-vă de rezolvarea problemei împreună cu ei Dvs. sunteţi de asemenea şi factor major, deci: Trebuie să obţineţi şi dvs. satisfacţie Satisfacţia dvs. derivă dintr-un rezultat pozitiv al procesului: Toată lumea este fericită! Apropo care este rezultatul financiar al participării dvs.? S09c Technological Innovation 5

202 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 10/16: Evaluarea tehnologiei Obiective Obiectivul general Înţelegerea a ceea ce trebuie evaluat atunci când se abordează valorizarea / comercializarea tehnologiei în cadrul instituţiilor S&T şi mediilor de afaceri, precum şi cunoaşterea metodelor şi instrumentelor disponibile în acest sens. Obiective specifice La finele sfârşitul sesiunii, participanţii vor fi capabili: Să diferenţieze abordările evaluării tehnologiei în cadrul instituţiilor S&T şi mediilor de afaceri; Să efectueze o pre-evaluare rapidă şi să stabilească abordarea evaluării tehnologiei; Să echilibreze profunzimea evaluării cu disponibilitatea resurselor şi rezultatele potenţiale; Să identifice şi să înţeleagă în mod operativ metodele şi instrumentele necesare evaluării tehnologiei; Să înveţe cum să aplice şi să utilizeze astfel de metode şi instrumente la nivel de eficienţă minimă. Sumar În cursul acestei sesiuni, grupul va aborda evaluarea tehnologiei, cu atenţie deosebită asupra contextului de afaceri / IMM. Grupul va avea în vedere analiza anterioară a factorilor majori şi constatările relevante ale acesteia în legătură cu 1 S10 Session Plan.rom.doc

203 diferitele grupuri de interese şi comunităţile respective (oameni, instituţii şi cadru general). Cursanţii vor înţelege necesitatea efectuării unei pre-evaluări rapide în scopul determinării dimensiunilor şi profunzimii evaluării, prin echilibrarea profunzimii acestui exerciţiu cu disponibilitatea resurselor (proprii şi din partea cercetătorilor sau oamenilor de afaceri) şi cu rezultatul potenţial. Grupul va identifica ceea ce trebuie abordat în cursul derulării evaluării tehnologiei, incluzând: Oamenii (la nivel individual, de grup şi de echipă) Cadrul general organizaţional (de la nivelul departamentelor din firmă/instituţie, precum şi în ceea ce priveşte cadrul general juridic/legal/financiar) Etapa de dezvoltare/pregătire a tehnologiei/tehnologiilor Scopul cercetării Evaluarea necesităţilor Statutul lucrării / stabilirea indicatorilor şi proprietatea intelectuală Publicaţii Reţele de informaţii şi afaceri Potenţialul comercial Opţiuni strategice şi de dezvoltare Plan de dezvoltare. Sesiunea se va desfăşura sub forma lucrului în grupuri în stabilirea contactului cu patru instrumente disponibile diferite pentru a efectua evaluările tehnologiei, cercetând structura lor şi modul de utilizare. Nivelul aptitudinilor ce vor fi dezvoltate acum va fi în conformitate cu caracterul de generalizare al cursului. Nu se intenţionează dezvoltarea unor aptitudini profesionale sau ştiinţifice pentru auditul tehnologiei, ci doar iniţierea cursanţilor în evaluarea competenţelor tehnologice, capacităţilor şi nevoilor IMM-urilor, în scopul facilitării proceselor de transfer tehnologic şi de inovaţii. Grupurile îşi vor prezenta experienţele şi vor critica instrumentele pe care-au folosit în cadrul exerciţiului practic. 2 S10 Session Plan.rom.doc

204 Se va face o sinteză finală la sfârşitul sesiunii pentru consolidarea aptitudinilor dobândite pe parcurs. Descriere Sesiunea 10/16 Miercuri După-amiaza Evaluarea tehnologiei Durata sesiunii: 1h30m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA 1001 Căutarea metodelor şi instrumentelor pentru evaluarea tehnologiei Lucrul cu grupurile Instrumente scrise Instrumente online Tablă de scris sau flipchart 0h40m 1002 Prezentări ale grupurilor Prezentări PowerPoint PowerPoint disponibil 0h40m 1002 Sinteza finală pentru consolidarea aptitudinilor Metoda expunerii PowerPoint 0h10m Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii Exerciţiu de grup 1001 instrumente online & offline pentru evaluarea tehnologiei Numai instrumentele offline necesită a fi printate înainte. Ele pot fi distribuite grupurilor în format electronic, alternativ Prezentare PowerPoint Aprox. 5 slide-uri. Importante pentru a sublinia aspectele-cheie ale evaluării tehnologiei. 3 S10 Session Plan.rom.doc

205 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunea 10 Evaluarea tehnologiei S10a Modul de lucru în grup 1. Formarea grupului şi selectarea instrumentelor pentru evaluarea tehnologiei Clasa se va împărţi în 4 sau 5 grupuri a câte 4-5 cursanţi fiecare. Fiecare grup va utiliza una din inovaţiile tehnologice de care s-a ocupat în cursul sesiunilor 4 şi 6 (sau, în mod alternativ, vor apela la date cunoscute referitoare la un IMM real ce deţine o bază/orientare tehnologică adecvată) şi va selecta unul din următoarele instrumente de evaluare a tehnologiei: NewVentureTools Technology Audit (H.T.T.C. S.A., Greece), (Instrumente pentru afaceri noi audit tehnologic) NewVentureTools Cost-Benefit Analysis (Urenio Research Unit, Greece) (Instrumente pentru afaceri noi analiza cost-beneficiu) Free Organizational Self-Assessment Tool (Corporate Alternatives, Inc., USA) (Instrument de autoevaluare organizaţională gratuită) Innovative Business Ideas Assessment (SBA Small Business Administration, USA) (Evaluarea ideilor de afaceri inovatoare) Technology Assessment Form, (Santa Clara University, USA) (formular de evaluare tehnologică) 1 S10a Group work module.rom.doc

206 2. Efectuarea unei evaluări tehnologice NewVentureTools Technology Audit (H.T.T.C. S.A., Greece) and Cost-Benefit Analysis (Urenio Research Unit, Greece) 2 Grupuri: NewVentureTools reprezintă faţa vizibilă a proiectului ONLI On-line Innovation: Virtual European Network of Technology Parks for Innovative Services project (Inovare online reţeaua europeană virtuală a parcurilor tehnologice pentru servicii inovatoare), elaborat de o reţea alcătuită din 4 parcuri tehnologice (Thessaloniki, Taguspark, Oulu, Ostfalen), Aristotle University of Thessaloniki (Urban Regional Innovation Research Unit URENIO) şi Hellenic Technology Transfer Center S.A., fiind finanţat de UE, Innovation Programme / Paxis, Principalul obiectiv îl constituie oferirea unei varietăţi de instrumente telematice accesibile prin intermediul cărora IMM-urile europene pot beneficia de acces instantaneu on-line la tehnologii similare, training, consultanţă, instrumente de auto-evaluare, poveşti de succes, cele mai bune practici, link-uri informative, inovaţii on-line aplicate, utilizate şi instrumente validate pentru managementul inovaţiei din aria tematică a auditului tehnologic, reţelelor de tehnologii, baze de date tehnologice şi de monitorizare, evaluări de tehnologii, finanţarea inovaţiei şi marketingul inovaţiei. 1 Rolurile partenerilor de proiect în dezvoltarea instrumentelor on-line în sprijinul inovaţiei tehnologice sunt fundamentate pe specializările acestora şi sunt enumerate mai jos: Partener Thessaloniki Technology Park Management and Development Corporation S.A. OuluTech Oy Ltd Categorie tematică Baza de date tehnologică şi monitorizarea tehnologiilor Reţele de tehnologii 1 Sursa: 2 S10a Group work module.rom.doc

207 Taguspark, Lisboa Science & Technology Park Aristotle University of Thessaloniki, Urban Regional Innovation Research Unit (URENIO) Hellenic Technology Transfer Center S.A. Technologiepark Ostfalen Finanţarea inovaţiei Evaluarea tehnologiei Audit tehnologic Marketingul inovaţiei În spiritul acestui exerciţiu, unul dintre grupuri se va axa pe auditul tehnologic, iar un alt grup se va ocupa de CBA (Cost-Benefit Analysis) (Analiza costbeneficiu), din cadrul domeniului evaluării tehnologiei. NewVentureTools Technology Audit (H.T.T.C. S.A., Greece) Acces la pagina-gazdă a NewVentureTools Daţi click pe link-ul Technology Audit ( şi citiţi explicaţia respectivă. După aceea, creaţi-vă propriul cont aşa cum este indicat în căsuţa din stânga denumită Authentication. Atunci când înregistrarea este complet efectuată, veţi putea accesa instrumentul pentru audit tehnologic online. Uitaţi-vă la mai întâi la fişierul privire globală (linkul de sub căsuţă la stânga) pentru a înţelege structura auditului. Uitaţi-vă de asemenea la raportul model ca urmare a auditului, prin utilizarea link-ului disponibil în aceeaşi zonă. După ce v-aţi familiarizat cu instrumentul şi rezultatele sale, efectuaţi o evaluare a inovaţiei dvs. tehnologice folosind instrumentul de audit on-line. Poate că nu veţi putea completa toate câmpurile, însă încercaţi să oferiţi cât mai multe date posibile din ceea ce deja ştiţi despre inovaţia dvs. tehnologică. Veţi dori poate să completaţi şi unele câmpuri pentru care nu aveţi informaţii, cu date pe care le consideraţi rezonabil de potrivite cu proiectul dvs., însă vă rugăm să o faceţi în mod rezonabil şi pe plan restrâns, deoarece datele imaginare pot deforma rezultatul final. 3 S10a Group work module.rom.doc

208 Alternativ, poate doriţi să efectuaţi evaluarea folosind informaţiile pe care dvs. sau cineva din grupul dvs., le deţineţi despre un IMM real, în condiţiile în care posedă o bază/orientare tehnologică corespunzătoare. Un IMM ne-tehnologic nu ar fi corespunzător acestui exerciţiu. Dacă alegeţi această alternativă, vă rugăm să vă asiguraţi că grupul împărtăşeşte acelaşi nivel adecvat de informare despre IMM ca să poată lua parte activă la exerciţiu, fără a încălca nici o regulă obligatorie referitoare la secret sau nedivulgare. La finele exerciţiului, veţi obţine un raport al auditului pe care l-aţi întreprins. Studiaţi raportul pentru a-i înţelege conţinutul şi valoarea sa pentru procesul luării deciziei de exploatare comercială a tehnologiei dvs. NewVentureTools Cost-Benefit Analysis (Urenio Research Unit, Greece) Acces la pagina-gazdă a NewVentureTools Daţi clic pe link-ul Technology Assessment ( şi citiţi explicaţia respectivă despre evaluarea tehnologiei şi analiza cost-beneficiu (CBA) În explicaţia aferentă evaluării tehnologiei, veţi găsi informaţii despre diferite metodologii dând clic pe respectivul link în pagina Overview. ( Metodologiile listate şi abordate pe scurt sunt următoarele: stabilirea normelor tehnologice; analiza eşecului; analiza ciclului de viaţă; analiza cost-beneficiu (CBA). Veţi găsi un număr de link-uri pentru informaţii suplimentare, dar vă rugăm să vă concentraţi asupra exerciţiului. În cadrul acestui exerciţiu, veţi face o CBA. Dacă urmăriţi link-ul respectiv ( de pe pagina-gazdă a zonei Technology Assessment veţi găsi informaţii valoroase despre acest instrument. Din nou vă rugăm să vă uitaţi la aceste informaţii disponibile pentru a vă familiariza cu metodologia, dar nu uitaţi că acesta este un exerciţiu practic, aşa că nu pierdeţi prea mult timp încercând să obţineţi 4 S10a Group work module.rom.doc

209 toate informaţiile disponibile. Puteţi face acest lucru singuri, mai târziu, în timpul liber. După aceea, vă întoarceţi la pagina-gazdă Technology Assessment ( şi vă creaţi un cont propriu aşa cum este indicat în căsuţa din stânga denumită Authentication. După ce s-a făcut înregistrarea veţi putea accesa instrumentul CBA on-line. După ce veţi fi înţeles cum funcţionează instrumentul, efectuaţi o evaluare a inovaţiei dvs. tehnologice folosind instrumentul CBA on-line. Veţi dori poate să completaţi şi unele câmpuri pentru care nu aveţi informaţii, cu date pe care le consideraţi rezonabil de potrivite cu proiectul dvs., însă vă rugăm să o faceţi în mod rezonabil şi pe plan restrâns, deoarece datele imaginare pot deforma rezultatul final. Alternativ, poate doriţi să efectuaţi evaluarea folosind informaţiile pe care dvs. sau cineva din grupul dvs., le deţineţi despre un IMM real, în condiţiile în care posedă o bază/orientare tehnologică corespunzătoare. Un IMM ne-tehnologic nu ar fi corespunzător acestui exerciţiu. Dacă alegeţi această alternativă, vă rugăm să vă asiguraţi că grupul împărtăşeşte acelaşi nivel adecvat de informare despre IMM ca să poată lua parte activă la exerciţiu, fără a încălca nici o regulă obligatorie referitoare la secret sau ne-divulgare. La finele exerciţiului, veţi obţine un raport al CBA pe care aţi întreprins-o prin clic pe link-ul respectiv, în colţul din dreapta sus. Există trei versiuni diferite disponibile ale raportului. Studiaţi raportul sub diversele sale forme pentru a-i înţelege conţinutul şi valoarea sa pentru procesul luării deciziei de exploatare comercială a tehnologiei dvs. Free Organizational Self-Assessment Tool (instrument gratuit preluat de la capitolul 3 din manualul Mission-Based Management Workbook, completare la cea de a doua ediţie a Mission-Based Management ), Corporate Alternatives, Inc. (USA): 5 S10a Group work module.rom.doc

210 Acest Free Organizational Self-Assessment Tool nu este un instrument pur pentru evaluarea tehnologică. Totuşi, merită studiat deoarece acoperă zone care de multe ori nu sunt acoperite în mod corespunzător de unele dintre instrumentele disponibile pentru evaluarea tehnologiei. Aşa cum am arătat mai sus, dimensiunile umane ale inovaţiei, cum sunt aspectele sociale şi organizaţionale, devin din ce în ce mai esenţiale într-o economie bazată pe cunoaştere şi, de aceea, vi se propune studierea acestui instrument, experimentarea lui şi discutarea impresiilor dvs. cu întreaga clasă. Descărcaţi fişierul pdf cu formularul aferent Free Organisational Self- Assessment Tool de la Deşi se află sub protecţia dreptului de autor, documentul este liber la acces, astfel încât nu trebuie să vă faceţi griji în ceea ce priveşte accesarea şi utilizarea lui, precum şi salvarea şi listarea lui pentru folosinţa în interes necomercial particular. Nu trebuie să-l copiaţi sau distribuiţi altora pentru că astfel veţi încălca regulile IPR în vigoare. Condiţiile precise ale dreptului de proprietate asupra documentului sunt disponibile la Citiţi explicaţiile iniţiale şi discutaţi-le cu grupul dvs. pentru a ajunge la o înţelegere comună a ţelului, conţinutului şi valorii acestui instrument de autoevaluare. După aceea, efectuaţi o evaluare a afacerii dvs. tehnologice imaginându-vă că a trecut de prima fază şi a progresat în conformitate cu previziunile dvs. iniţiale. Pentru acest lucru, veţi fi nevoit să vă folosiţi imaginaţia şi să înaintaţi ca grup (echipa antreprenorială) spre viitor. Vă rugăm să o faceţi însă în mod rezonabil, deoarece datele imaginare pot deforma rezultatul final care poate deveni nerealist. Alternativ, poate doriţi să efectuaţi evaluarea folosind informaţiile pe care dvs. sau cineva din grupul dvs., le deţineţi despre un IMM real, în condiţiile în care posedă o bază/orientare tehnologică corespunzătoare. Un IMM ne-tehnologic nu ar fi corespunzător acestui exerciţiu. Dacă alegeţi această alternativă, vă 6 S10a Group work module.rom.doc

211 rugăm să vă asiguraţi că grupul împărtăşeşte acelaşi nivel adecvat de informare despre IMM ca să poată lua parte activă la exerciţiu, fără a încălca nici o regulă obligatorie referitoare la secret sau nedivulgare. La finele exerciţiului veţi produce un raport succint despre auto-evaluarea făcută care se va concentra asupra procesului luării deciziei privind exploatarea comercială a tehnologiei importante din cadrul organizaţiei evaluate. Innovative Business Ideas Assessment, elaborat de American SBA (Small Business Administration), USA: Deschideţi documentul denumit S10b AssessBusinessIdeas şi citiţi atent partea introductivă. Supuneţi inovaţia dvs. tehnologică testului inclus în primul document sau Alternativ, poate doriţi să efectuaţi testul folosind informaţiile pe care dvs. sau cineva din grupul dvs., le deţineţi despre un IMM real, în condiţiile în care posedă o bază/orientare tehnologică corespunzătoare. Un IMM ne-tehnologic nu ar fi corespunzător acestui exerciţiu. Dacă alegeţi această alternativă, vă rugăm să vă asiguraţi că grupul împărtăşeşte acelaşi nivel adecvat de informare despre IMM ca să poată lua parte activă la exerciţiu, fără a încălca nici o regulă obligatorie referitoare la secret sau nedivulgare. Poate că nu veţi putea completa toate câmpurile, însă încercaţi să oferiţi cât mai multe date posibile din ceea ce deja ştiţi despre inovaţia dvs. tehnologică. Veţi dori poate să completaţi şi unele câmpuri pentru care nu aveţi informaţii, cu date pe care le consideraţi rezonabil de potrivite cu proiectul dvs., însă vă rugăm să o faceţi în mod rezonabil şi pe plan restrâns, deoarece datele imaginare pot deforma rezultatul final. La finele exerciţiului veţi produce un raport succint despre auto-evaluarea făcută care se va concentra asupra procesului luării deciziei privind exploatarea comercială a tehnologiei importante din cadrul organizaţiei evaluate. 7 S10a Group work module.rom.doc

212 Technology Assessment Form, elaborat şi publicat de Centre for Science, Technology and Society of the Santa Clara University (USA): Accesaţi website-ul Santa Clara University s CSTS la La stânga meniului, accesaţi Integrated Education / Technology Assessment ( Studiaţi structura şi conţinutul evaluării propuse. Uitaţi-vă la exemplul disponibil la Analysis of Wavelength Division Multiplexing (linkul din josul paginii pentru a înţelege mai bine cum se va folosi acest instrument. După ce aţi înţeles cum funcţionează acest instrument, efectuaţi o evaluare a inovaţiei dvs. tehnologice folosind acest instrument de evaluate tehnologică online. Poate că nu veţi putea completa toate câmpurile, însă încercaţi să oferiţi cât mai multe date posibile din ceea ce deja ştiţi despre inovaţia dvs. tehnologică. Veţi dori poate să completaţi şi unele câmpuri pentru care nu aveţi informaţii, cu date pe care le consideraţi rezonabil de potrivite cu proiectul dvs., însă vă rugăm să o faceţi în mod rezonabil şi pe plan restrâns, deoarece datele imaginare pot deforma rezultatul final. Alternativ, poate doriţi să efectuaţi testul folosind informaţiile pe care dvs. sau cineva din grupul dvs., le deţineţi despre un IMM real, în condiţiile în care posedă o bază/orientare tehnologică corespunzătoare. Un IMM ne-tehnologic nu ar fi corespunzător acestui exerciţiu. Dacă alegeţi această alternativă, vă rugăm să vă asiguraţi că grupul împărtăşeşte acelaşi nivel adecvat de informare despre IMM ca să poată lua parte activă la exerciţiu, fără a încălca nici o regulă obligatorie referitoare la secret sau nedivulgare. La finele exerciţiului veţi produce un raport succint despre auto-evaluarea făcută care se va concentra asupra procesului luării deciziei privind exploatarea comercială a tehnologiei importante din cadrul organizaţiei evaluate. 8 S10a Group work module.rom.doc

213 3. Prezentarea echipei şi discuţii Fiecare grup va face o prezentare (10 min) a constatărilor sale care va trebui să includă: Noţiuni generale De ce efectuăm o evaluare tehnologică Cum ar putea/trebui să fie organizată o evaluare tehnologică. Aspecte specifice: Ce dimensiuni aţi analizat În cadrul fiecărei dimensiuni, ce elemente specifice au fost analizate Care sunt rezultatele evaluării Care sunt punctele forte şi punctele slabe ale instrumentului utilizat Cât de potrivită a fost evaluarea faţă de inovaţia tehnologică-ţintă. Aspecte operaţionale: Cât de mult a contat munca de pregătire a inovaţiei dvs. tehnologice (sau IMM când se alege această alternativă)? Vă rugăm să insistaţi asupra interesului, dimensiunii şi rezultatelor efectuării unei pre-evaluări înainte de demararea procesului de evaluare în profunzime. Cât de mult va dura evaluarea? Cum credeţi că va întâmpina/reacţiona IMM-ul pe care-l cunoaşteţi faţă de acest gen de evaluare? Aspecte strategice: Cât de valoros credeţi că este instrumentul pentru evaluarea firmelor şi/sau tehnologiilor pe care le cunoaşteţi Pentru ce fel de tip de firme/organizaţii ar fi instrumentul mai valoros Care ar fi paşii următori în cazul în care ar trebui să acordaţi asistenţă sau să dezvoltaţi inovaţia tehnologică pe care aţi evaluat-o Cele de mai sus trebuie abordate din perspectiva creării de valoare (exploatarea comercială a unei tehnologii). Prezentările vor face subiectul discuţiilor în clasă. 9 S10a Group work module.rom.doc

214 4. Durata Durata exerciţiului de grup: 40 de minute fix (fără prelungiri) Durata prezentărilor, argumentaţiilor şi comentariilor: 40 de minute (7 minute fix pentru fiecare grup). 5. Informaţii suplimentare Există multe informaţii disponibile pentru public despre evaluarea tehnologică şi auditul tehnologic. Documentul numit S10c InnovationStrategies.doc poate oferi o perspectivă complementară. Următoarele instrumente şi link-uri pot prezenta interes pentru aprofundarea celor învăţate: 4Teachers.org - Assessment and ICT - Entech online - Environmental Management Tools - Intel - Massachussets Technology - Progressive Technology Project Organizational Assessment Tool - TAP Technology Assessment Project - TIA S10a Group work module.rom.doc

215 METODOLOGIE PENTRU EVALUAREA IDEILOR DE AFACERI INOVATOARE În ţările în care cultura afacerilor este bine dezvoltată, evaluarea ideilor de afaceri se face în conformitate cu metode, metodologii, proceduri specifice bine definite.o astfel de metodologie a fost stabilită de American SBA (Small Business Administration) (Administraţia pentru Întreprinderi Mici) care coordonează o reţea naţională de SBDCs (Small Business Development Centers) (Centre pentru dezvoltarea întreprinderilor mici) de pe întreg teritoriul SUA. Metodologia 1 se bazează pe o grilă complexă care conţine criterii grupate în cinci secţiuni. Cu mici schimbări, această metodologie a fost adaptată şi utilizată pentru evaluarea ideilor de afaceri în cazul a numeroase debuturi de afaceri în România 2. Numărul criteriilor variază în funcţie de specificul fiecărei afaceri. Pentru informare, în cazul majorităţii afacerilor, se aplică următoarele criterii: (i) Criterii sociale: Legalitatea Siguranţa produsului Impactul aspura mediului înconjurător Impactul social (ii) Criterii aferente riscului afacerii: Fezabilitatea funcţională a produsului Fezabilitatea produsului Costurile investiţiilor Perioada de rambursări Profitabilitatea Studii de marketing Cercetarea şi dezvoltarea produselor (iii) Criterii aferente acceptabilităţii pieţei: Compatibilitatea cu produsele existente Dependenţa de alte produse Învăţarea utilizării corecte Nevoia satisfăcută sau utilitatea furnizată Visibilitatea Promovarea Distribuţia Service-ul 1 Guide to: Invention and Innovation Evaluation. Pullman WA: Small Business Development Center, Washington State University. 2 Guide to: Invention and Innovation Evaluation. Pullman WA: Small Business Development Center, Washington State University. 1 S10b AssessBusinessIdeas.rom.doc

216 (iv) Criterii pentru analiza cererii: Piaţa potenţială Stabilitatea cererii Tendinţele cererii Ciclul de viaţă al produsului (v) Criterii legate de concurenţă: Aparenţa faţă de consumatori Concurenţa existentă Noua concurenţă Preţul Protecţia legală (aspecte legate de dreptul de autor). Scara evaluării este de 1-la-5 (1 = eşec,..., 3 = 50/50 şanse de succes,..., 5 = succes). Sunt permise şi consecinţele Nu se aplică (NSA) şi Nu ştiu (NS). După gradarea consecinţelor pentru fiecare criteriu având şi Nu ştiu (fiecare Nu ştiu înseamnă lipsă de informaţii, deci potenţială sursă de eşec!) există două modalităţi de a prezenta rezultatele: calcularea unui număr mediu de puncte şi alcătuirea profilului ideii de afacere (tabel). Ambele sunt recomandate deoarece fiecare dintre ele oferă informaţii specifice. Numărul mediu de puncte (scorul) oferă o imagine de ansamblu asupra şanselor de succes: cu cât este scorul mai mare (mai aproape de 5 care corespunde la 100% şanse de succes), cu atât mai bine. Profilul ideii de afaceri uşurează identificarea criteriilor esenţiale (scoruri mici) care reprezintă motive potenţiale ale eşecului. Merită să reamintim faptul că profesionalismul consultantului de afaceri care efectuează evaluarea rămâne factorul esenţial al unui rezultat solid al evaluării! Exerciţiu: Evaluaţi-vă propria idee de afacere românească, pe baza unei grile de evaluare elaborată în acest scop (lista de criterii de mai sus trebuie folosită orientativ). Concluzionaţi probabilitatea succesului pe baza scorului mediu. Elaboraţi o listă de măsuri pentru a creşte şansele de succes pentru ideea dvs. de afaceri. 2 S10b AssessBusinessIdeas.rom.doc

217 Grilă de evaluare pentru idei de afaceri inovatoare: profilul ideii de afaceri Scor Criteriul NSA (i) Criterii sociale: Legalitatea Siguranţa produsului Impactul aspura mediului înconjurător Impactul social.. (ii) Criterii aferente riscului afacerii: Fezabilitatea funcţională a produsului Fezabilitatea produsului Costurile investiţiilor Perioada de rambursări Profitabilitatea Studii de marketing Cercetarea şi dezvoltarea produselor... (iii) Criterii aferente acceptabilităţii pieţei: Compatibilitatea cu produsele existente Dependenţa de alte produse Învăţarea utilizării corecte Nevoia satisfăcută sau utilitatea furnizată Visibilitatea Promovarea Distribuţia Service-ul... (iv) Criterii pentru analiza cererii: Piaţa potenţială Stabilitatea cererii Tendinţele cererii Ciclul de viaţă al produsului... (v) Criterii legate de concurenţă: Aparenţa faţă de consumatori Concurenţa existentă Noua concurenţă Preţul Protecţia legală (aspecte legate de dreptul de autor).... Scor mediu: NS 3 S10b AssessBusinessIdeas.rom.doc

218 CADRUL GENERAL RPV : MODEL PENTRU DECIZII STRATEGICE ÎN CAZUL TEHNOLOGIILOR INOVATOARE Cadrul general RPV 1 Deciziile strategice sunt influenţate de trei categorii de factori: R = Resurse P = Procese V = Valori Resurse: oameni; relaţii cu clienţii, furnizorii, distribuitorii; echipamente; tehnologii; design-ul produsului; mărci; informaţii; bani. Procese: tipare de interacţiune, coordonare, comunicare şi luarea deciziilor prin intermediul cărora resursele sunt transformate în produse şi servicii cu o valoare mai mare. Valori: standarde prin care angajaţii stabilesc priorităţi şi iau decizii (care client este mai important, care idee de produs nou este mai atractivă ) Tehnologii inovatoare. Tehnologie de susţinere şi tehnologie disruptivă Tehnologie de susţinere: impactul acestei tehnologii constă în îmbunătăţirea accentuată a performanţelor produsului. Tehnologie disruptivă: reprezintă un salt înainte discontinuu în ceea ce priveşte performanţele produsului. Exemplu: CMC 2 a identificat 116 noi tehnologii care au fost introduse în istoricul de fabricaţie. Dintre acestea: tehnologii de susţinere; - 5 tehnologii disruptive. Atunci când capacităţile (procese şi valori) cerute de tehnologia inovatoare se potrivesc cu capacităţile curente ale organizaţiei, rămâne doar o problemă de resurse pentru a asigura implementarea cu succes a tehnologiei. 1 Adaptare după: Christensen, C.M. The Innovator s Dilemma. HarperBusiness Essentials, New York, CMC = Clayton M. Christensen (profesor asociat administrarea afacerilor, Harvard Business School). 1 S10c InnovationStrategies.rom.doc

219 Opţiunile strategice atunci când capacităţile cerute de tehnologia inovatoare nu se potrivesc cu capacităţile organizaţiei: i. Se schimbă capacităţile curente ale organizaţiei ii. Se achiziţionează o altă organizaţie ale cărei capacităţi să se potrivească noii tehnologii iii. Se separă o organizaţie nouă şi independentă şi se dezvoltă în cadrul acesteia noile capacităţi cerute de noua tehnologie. Modelul luării de decizii în cazul tehnologiilor inovatoare: Cum se potriveşte tehnologia inovatoare cu capacităţile organizaţiei (procese, valori) Tehnologia inovatoare se potriveşte cu valorile organizaţiei? foarte bine (tehnologie de susţinere) foarte puţin (tehnologie disruptivă) foarte puţin Echipe cu pondere mare Echipe cu pondere mare Tehnologia inovatoare se potriveşte cu procesele organizaţiei? foarte bine Este responsabilă organizaţia principală Organizaţie funcţională Se cere o organizaţie autonomă Organizaţie funcţională Este responsabilă organizaţia principală Se cere o organizaţie autonomă 2 S10c InnovationStrategies.rom.doc

220 Transferul de tehnologii şi inovaţia tehnologică Sesiunea 10 Evaluarea tehnologiei Sinteza finală S10d Technological Innovation 1

221 Evaluarea tehnologiei Permite înţelegerea potenţialului tehnologic al firmelor şi organizaţiilor, în general Institutele de cercetare pot de asemenea să beneficieze de pe urma unui proces adaptat de evaluare tehnologică Ar trebui să abordeze: Cunoştinţele Cum a fost obţinut; ce există; ce se foloseşte; ce este protejat şi în ce fel... Echipamente (şi infrastructură acolo unde este relevantă) Know-how -ul Oameni; Organizaţii; Procese; Codificări; Structuri... S10d Technological Innovation 2

222 Lista de verificare rezumativă Oamenii (la nivel individual, de grup şi de echipă) Cadrul general organizaţional (la nivelul departamentelor şi instituţiilor/firmelor, precum şi cadrul legislativ/juridic/financiar) Etapa de dezvoltare/pregătire a tehnologiei/tehnologiilor Scopul cercetării/dezvoltării tehnologice Evaluarea necesităţilor Statutul lucrării / stabilirea indicatorilor şi proprietatea intelectuală Publicaţii Reţele de informaţii şi afaceri Potenţialul comercial Opţiuni strategice şi de dezvoltare Planul de dezvoltare S10d Technological Innovation 3

223 Evaluarea tehnologiei reprezintă un instrument strategic Irelevant, dacă nu este parte a unei evaluări cuprinzătoare şi coerente şi a unui proces de modificări strategice care ar trebui să acopere: auditul (descriere statică) analiza SWOT pentru tehnologie Evoluţia probabilă (descriere dinamică) Planul (sugestii/propuneri pentru acţiune) Propunerea valorică S10d Technological Innovation 4

224 Planul derivat din evaluare 4 paşi (se aplică cu precădere firmelor): 1. Planificarea tehnologică Stabilirea planului ce urmăreşte determinarea reperelor tehnologice care trebuie atinse şi depăşite 2. Exerciţiu cu scenarii Stabilirea scenariilor pentru trecerea de la stadiul prezent la cel viitor şi evaluarea lor comparativ cu parametrii strategici exclusivitate, însuşire, control şi cu parametrii tactici cost, oportunitate, risc, durata 3. Operaţiuni integrate Puneţi în aplicare acţiuni integrate care sunt comune tuturor tehnologiilor (de ex. obstacole mici în calea difuziunii interne; administrarea cercetătorilor, experţilor şi altor angajaţi-cheie...) 4. Integrarea managementului Integraţi managementul tehnologic în managementul strategic al firmelor S10d Technological Innovation 5

225 Amintiţi-vă că Transferul de tehnologie depăşeşte de multe ori introducerea unei dezvoltări tehnologice întrun IMM... Ca în orice alte situaţii privind managementul schimbării, factorii socio-umani şi economici nu trebuie trecuţi în plan secund... Daţi dovadă de onestitate şi profesionalism în efectuarea evaluării: preţul de plătit pentru superficialitate, bune intenţii sau benevolence ar putea fi prea mare pentru firmă şi, deci, şi pentru dvs.! S10d Technological Innovation 6

226 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunile 11/16 şi 12/16: Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiei tehnologice şi transferului de tehnologii Obiective Obiectivul general Dobândirea de aptitudini pentru promovarea şi facilitarea inovaţiei tehnologice în general şi a transferului de tehnologii, în special. Obiective specifice La finele sesiunii 12, participanţii vor fi capabili: Să abordeze o problemă legată de un transfer de tehnologii (sau o inovaţie tehnologică în general) în mod integrat şi strategic; Să identifice principalele aspecte legate de abordarea facilitării transferului de tehnologii; Să definească obiectivele de îndeplinit şi să stabilească un plan de acţiune pentru facilitarea transferului de tehnologii; Să pună în aplicare planul de acţiune; Să interacţioneze şi să negocieze cu diferiţi factori majori prezenţi; Să obţină un rezultat şi o structură şi să prezinte rezultatele acţiunii sale de facilitare. Sumar Sesiunile 11 ţi 12 constituie nucleul dezvoltării aptitudinilor practice ale cursanţilor având rol de promotori şi facilitatori ai transferului de tehnologii şi inovaţiei tehnologice în sens larg. 1 S11_12 Session Plan.rom.doc

227 Cursanţii îşi vor dezvolta aceste aptitudini prin aplicarea conceptelor şi aptitudinilor acumulate de-a lungul celorlalte sesiuni la un studiu de caz privind proiectarea şi implementarea abordărilor integrate şi strategiilor coerente. Acest lucru va fi realizat în grup şi va implica mai multe tehnici de instruire, aşa cum sunt spre exemplu lucrul în grup, simularea, negocierea etc. Apoi, grupul va pregăti prezentări în cadrul cărora se va explica cum au abordat diferitele grupuri de interese transferul de tehnologii şi cum au făcut faţă procesului. Acesta va constitui subiectul aprecierilor critice ale clasei. După aceea, clasa va aborda anumite aspecte care s-ar putea să nu fi fost abordate în carul lucrului în grup, cum ar fi politica universităţilor faţă de comercializarea rezultatelor S&T, cum să fie abordate echipele de cercetare atunci când se caută tehnologii disponibile sau posibilităţi de dezvoltare tehnologică etc. aspectele de abordat vor fi determinate în funcţie de derularea activităţilor de grup. Se va face o sinteză finală la sfârşitul sesiunii pentru a consolida aptitudinile dobândite pe parcurs. Acest lucru poate implica, într-o anumită măsură, aspecte neabordate de grupuri în cadrul exerciţiului de simulare. 2 S11_12 Session Plan.rom.doc

228 Descriere Sesiunile 11/16 şi 12/16 Joi Dimineaţa Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiei tehnologice şi transferului de tehnologii Durata sesiunii: 3h00m Faza CUPRINS STRATEGII / METODE RESURSE DURATA Pregătirea scenei pentru exerciţiul de simulare Exerciţiu de simulare pentru transferul de tehnologie Pregătirea prezentărilor de către grupuri Prezentarea şi discutarea rezultatelor grupului de lucru Eliminarea discrepanţelor apărute în cursul exerciţiului de simulare; Sinteza finală pentru consolidarea aptitudinilor Prezentarea orientărilor şi regulilor Scurtă prezentare a cazului Identificarea grupurilor de interese implicate în simulare Simulare pe grupuri: fiecare grup va reprezenta un grup de interese diferit în cadrul procesului TT Procesul va fi monitorizat de instructori Fiecare grup pregăteşte o prezentare despre felul în care grupul de interese pe care-l reprezintă a acţionat în procesul TT Prezentări pe grupuri cu discuţii critice în clasă PowerPoint Studiu de caz Rezultatele analizei factorilor majori Tablă de scris sau flipchart Studiu de caz Rezultatele analizei factorilor majori Tablă de scris sau flipchart PowerPoint PowerPoint Tablă de scris sau flipchart 0h20m 1h10m 0h20m 0h50m Metoda expunerii PowerPoint 0h20m 3 S11_12 Session Plan.rom.doc

229 Materiale de curs de pregătit în avans Faza Materiale Observaţii Studiu de caz Exerciţiu de simulare Rezultatele analizei factorilor majori 1201 Rezultatele analizei factorilor majori ar trebui să fie structurate astfel încât să poată fi însuşite corespunzător, pe grupuri, in cadrul simulării. Alternativ, echipa de instructori poate pregăti scurte descrieri ale rolurilor bazate pe analiza anterioară a factorilor majori Prezentare PowerPoint Aprox slide-uri. Mesaje puternice de reţinut pentru a fi prezentate la sfârşit. 4 S11_12 Session Plan.rom.doc

230 Curs de instruire referitor la cele mai bune metode practice şi tehnici privind transferul de tehnologie şi tehnicile şi politicile din domeniul inovaţiilor Sesiunile 11 şi 12: Metode şi tehnici de abordare şi facilitare a inovaţiei tehnologice şi transferului de tehnologii S11/12a Modul de simulare în grup 1. Introducere Aceste două sesiuni succesive au drept scop integrarea cunoştinţelor şi aptitudinilor acumulate anterior şi dezvoltarea aptitudinilor de planificare, structurare şi implementare şi obţinerea unui rezultat tangibil în urma proceselor privind transferul de tehnologii şi inovare tehnologică. În cursul acestui exerciţiu, ne vom concentra atenţia asupra uneia dintre cele mai tipice situaţii din cadrul transferului de tehnologii cu care furnizorii români de servicii de sprijinire a afacerilor se pot confrunta, situaţie care se referă la existenţa posesorului unor necesităţi de dezvoltare tehnologică (de regulă o firmă particulară, de cele mai multe ori o IMM) şi a posesorului unei tehnologii de ofertat sau al posibilităţii de a furniza dezvoltarea tehnologică cerută (de regulă un Centru de Cercetare şi Dezvoltare, o universitate sau, uneori, chiar o corporaţie sau un cercetător/inventator individual). În majoritatea cazurilor, aceasta este, în principiu, o situaţie de intermediere între cerere şi ofertă pentru transferul de tehnologie (aceasta este o situaţie simplificată, vă rugăm să ţineţi seama că de cele mai multe ori inovaţia şi/sau transferul de tehnologie sunt arareori doar procese lineare de cerere-ofertă ) şi încearcă să abordeze însuşi procesul de facilitare a transferului. 1 S11_12a Group Simulation module.rom.doc

231 Realizarea acestui lucru, din perspectiva creării de valoare, este esenţială pentru obţinerea unui rezultat câştig-câştig, singurul capabil să satisfacă toţi factorii majori implicaţi, inclusiv agentul/organizaţia intermediar/ă. Pentru a aborda acest caz tipic de transfer tehnologic, vom apela la IRC Innovation Relay Centres Network ( şi vom utiliza abordarea lor metodologică privind promovarea şi facilitarea transferului de tehnologii. În partea pregătitoare a sesiunii, toate grupurile se vor familiariza cu metodologia IRC pentru sprijinirea transferului tehnologic. În acest sens, accesaţi prezentarea metodologică a IRC la (accesibilă prin clic la link-ul Services la stânga meniului) şi uitaţi-vă la abordarea metodologică a transferului tehnologic prezentat acolo: Figura 1: Metodologia IRC pentru facilitarea transferului tehnologic 1 Exploraţi diferitele etape dând clic pe fiecare parte a schemei generale. Încercaţi să înţelegeţi şi să interiorizaţi paşii de urmat şi să-i adaptaţi mental la contextul simulării. Veţi observa că în anumite domenii, IRC oferă un pic mai mult decât sfaturi şi afişaje. 1 Preluat de pe IRC Network s website: 2 S11_12a Group Simulation module.rom.doc

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 1/

FISA DE EVIDENTA Nr 1/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 1/565-236 a rezultatelor

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de

More information

Marketing politic. CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III

Marketing politic. CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III Marketing CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III Lect.dr. Corina Barbaros (corina.barbaros@uaic.ro) Obiectivele cursului: 1. Familiarizarea studenţilor cu modelele clasice

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

ACTION LEARNING UN PROGRAM DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

ACTION LEARNING UN PROGRAM DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ Centre for Development in Management B-dul Titulescu 34/5 3400 Cluj-Napoca România tel. +4-0264-41.89.41 ; +4-0264-41.89.42 fax. 41.89.43 Email: office@cdm.ro Web page: www.cdm.ro ACTION LEARNING UN PROGRAM

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare @ASRO 28 septembrie 2016 1 SR 13547 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare Florica-Elena Ionescu Expert standardizare @ASRO

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI. Anul universitar FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2015-2016 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai 1.2. Facultatea Facultatea de Business 1.3. Departamentul Departamentul

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 1.3 Catedra Colectivul

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 CNATCDU - Panel 4 - Stiinte juridice Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 1. Între temă, titlu şi conţinutul tezei există concordanţă. 2. Tema tezei este

More information

Exerciţii Capitolul 4

Exerciţii Capitolul 4 EXERCIŢII CAPITOLUL 4 4.1. Scrieti câte un program Transact-SQL si PL/SQL pentru calculul factorialului unui număr dat. 4.2. Scrieţi şi executaţi cele două programe care folosesc cursoarele prezentate

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL. Denumirea opţionalului: PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR. ESTE PROFESIA MEA! CUPRINS. Argument

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL. Denumirea opţionalului: PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR. ESTE PROFESIA MEA! CUPRINS. Argument PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL Denumirea opţionalului: PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR. ESTE PROFESIA MEA! Tipul: C.D.S., construit; aria curriculară OM ŞI SOCIETATE Clasa: a VIII-a, a IX-a Număr de

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației

ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației Nicolae MILITARU Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Universitatea

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA Completarea acestui chestionar stă la baza elaborării unui proiect privind creşterea

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual, tutoriat şi examinări Total ore pe semestru Număr de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual, tutoriat şi examinări Total ore pe semestru Număr de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

More information

FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ MANAGEMENT FINANCIAR

FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ MANAGEMENT FINANCIAR UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA: ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE ECONOMICE FIŞA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul disciplinei. Examen. Obligatoriu

FIŞA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul disciplinei. Examen. Obligatoriu FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 1.2 Facultatea Automatică şi Calculatoare 1.3 Departamentul

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Anexă la Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9631 din 9 aprilie 2008 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro Alexandrina-Corina Andrei Everyday English Elementary comunicare.ro Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH. PARTEA 1: Sumar. Introduction ICT-Enhanced skills Active learning... Error! Bookmark not defined.

MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH. PARTEA 1: Sumar. Introduction ICT-Enhanced skills Active learning... Error! Bookmark not defined. MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH PARTEA 1: Sumar Introduction... 2 Why is such a handbook needed... Error! Bookmark not defined. The I*Teach project...4 Which is the target audience...4 What is its goal...4

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 16 - Criptografia asimetrică Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Limitările criptografiei

More information

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UniversitateaTransilvania din Braşov 1.2 Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.3 Departamentul Automatică

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932 PROIECTUL: Îmbunătățirea capacității ii administrației iei publice de măsurare a performanțelor elor administrative baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi i standardizare a tehnicilor

More information

6. MPEG2. Prezentare. Cerinţe principale:

6. MPEG2. Prezentare. Cerinţe principale: 6. MPEG2 Prezentare Standardul MPEG2 VIDEO (ISO/IEC 13818-2) a fost realizat pentru codarea - în transmisiuni TV prin cablu/satelit. - în televiziunea de înaltă definiţie (HDTV). - în servicii video prin

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR

OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE Traian Alexandru BUDA, Magdalena BARBU, Gavrilă CALEFARIU Transilvania University of Brasov,

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI Modul 3 PROF.UNIV.DR. HORAŢIU ŞOIM Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj Proiect cofinanţat

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu 4.2 de competenţe Administrarea afacerilor, Management

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu 4.2 de competenţe Administrarea afacerilor, Management FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea De Economie şi de Administrare a Afacerilor 1.3 Departamentul Management

More information

DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie

DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică Petru Maior University

More information

Fall Spring. PPVT EVT SSRS - Parents. SSRS - Teachers. Acest studiu a fost realizat de Național Institute on Out-of- School Time (NIOST)

Fall Spring. PPVT EVT SSRS - Parents. SSRS - Teachers. Acest studiu a fost realizat de Național Institute on Out-of- School Time (NIOST) O cercetare de evaluare independentă, bazată pe rezultatele copiilor de la FasTracKids şi pe cele ale unor copii între trei şi şase ani din diverse centre educaţionale din Statele Unite: 72 74 68 58 56

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES Nivelul calificării conform ISCED Level of classification by ISCED PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Domeniul

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

Ghid de utilizare a platformei e-learning

Ghid de utilizare a platformei e-learning Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educationale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice ID 132731 Ghid

More information

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia 4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia Media (sau ) a unei variabile aleatoare caracterizează tendinţa centrală a valorilor acesteia, iar dispersia 2 ( 2 ) caracterizează

More information

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC Gabriel

More information

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I 1 2 ANCA CRUCERU SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2015 3 Colecţia

More information

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGIA ŞI EXPRESIILE IDIOMATICE 163 OANA BOLDEA Banat s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, România Abstract: An expression is an

More information

UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII

UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAŢIEI FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING

More information

Management. Abordări în strategia managerială a schimbării. Economia 2/2003

Management. Abordări în strategia managerială a schimbării. Economia 2/2003 Abordări în strategia managerială a schimbării Introducere C omplexitatea mediului de afaceri face ca schimbarea să fie de multe ori percepută ca un proces iraţional, mai ales datorită faptului că schimbarea

More information

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE An universitar 2014 2015 1 1. Preambul Având în vedere obligaţiile impuse în virtutea legii şi a standardelor

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul Management, Marketing si Administrarea afacerilor 1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor

More information

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Educaţia Matematică Vol. 4, Nr. 1 (2008), 33-38 Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Silviu Crăciunaş Abstract In this article we propose a demonstration of Borel - Lebesgue

More information

Raport de activitate pentru anul 2008

Raport de activitate pentru anul 2008 Bucuresti 050536, ROMANIA Str. Dr. Louis Pasteur nr. 54 Tel./ fax: +4 021 410 4332 Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie Tel.: +40 722 458 000 E-mail: office@tehne.ro www.tehne.ro Raport de

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Executive Information Systems

Executive Information Systems 42 Executive Information Systems Prof.dr. Ion LUNGU Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti This research presents the main aspects of the executive information systems (EIS), a concept about how

More information

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA COORDINATED: 2017 No. of registration of the study programme APPROVED: MSU SENATE from 2017 Minutes no. Facultatea Psihologie

More information

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII FACULTY JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES Nivelul calificării conform ISCED Level of classification by ISCED PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN OF STUDY Domeniul

More information

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ Gabriela CAZAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT International Standardization Organization (ISO) supports organizations to meet the challenges

More information

Circuite Basculante Bistabile

Circuite Basculante Bistabile Circuite Basculante Bistabile Lucrarea are drept obiectiv studiul bistabilelor de tip D, Latch, JK şi T. Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite logice secvenţiale cu 2 stări stabile (distincte),

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Foia Liliana Georgeta Str. Toma-Cozma Nr. 12, RO- 700555, Iasi, Romania Telefon(oane) +40 232301808 (office) Mobil: +40 744704452

More information

FIŞA DISCIPLINEI Semestrul Tipul de evaluare. Obligatorie. 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI Semestrul Tipul de evaluare. Obligatorie. 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Matematică şi Informatică 1.3 Departamentul Departamentul

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information