Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida Dragomir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida Dragomir"

Transcription

1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA TEORIA SISTEMELOR II FACULTATEA AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE DOMENIUL INGINERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida Dragomir Colaboratori:Ş.l. dr. ing. Dorina Popescu, As. Ing.Ana-Maria Dan, As. Ing. Octavian Ştefan Numar de ore/saptamana/verificarea/credite E 4 Obiective: Cunoşterea abordürilor fundamentale din domeniul teoriei sistemelor neliniare şi a unor probleme de teoria sistemelor care asociate sistemelor de conducere numerică. Se urmăreşte însuşirea unor tehnici de analiză a comportării sistemelor neliniare şi a principiilor de conducere folosing elemente bi- şi tripoziţionale. Contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 4 % (pe ansamblu), disciplina furnizând elemente iniţiale pentru studii masterale în domeniul ingineriei sistemelor. Cap. 1. Analiza sistemelor neliniare cu ajutorul portretului de stare: Problematica sistemelor neliniare. Portretul de stare al unui sistem neliniar. Cicluri limită. Analiza comportării sistemelor de ordinul II. Structuri în circuit închis cu elemente bi- şi tripoziţionale şi regimurile de fucnţionare ale acestora.. Cap. 2. Metode de analiză a stabilităţii sistemelor neliniare: Metode de tip Liapunov şi aplicaţii ale metodei directe; Stabilitatea absolută şi metode de tip Popov (criteriul Popov, criteriul cercului, criteriul Tâpkin). Cap. 3. Metoda balansului armonic: Metoda balansului armonic, Aplicaţii ale metodei balansului armonic pentru sisteme cu regulatoare tripoziţionale. Cap. 4. Complemente de teoria sistemelor liniare: Sensibilitatea sistemelor; Sisteme cu fază minimă şi cu fază neminimă;.eşantionare şi reconstrucţie. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Lista principalelor lucrări de laborator: 1. Conexiuni de blocuri nelineare 2. Portretul de stare al unor sisteme de ordinul al II-lea. Cazuri multiple 3. Regimul modal alunecător (ca aplicaţie a utilizării portretului de stare) 4. Studiul stabilităţii locale cu teoremele lui Lyapunov 5. Studiul stabilităţii absolute cu criteriul Popov 6. Calculul funcţiei de descriere. Ecuaţia balansului armonic şi metoda celor două hodografuri 7. Studiul sensibilităţii sistemelor 8. Studiul elementului de cuantizare D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Dragomir, T.L., Elemente de teoria sistemelor, vol I, Timişoara, Ed. Politehnica, Voicu, M., Introducere în automatică, Iaşi, Ed. Polirom, Slotine, J.J.E., Applied nonlinear control, Prentice Hall, Dragomir, T.L., Preitl, S., Elemente de teoria sistemelor, I.P.V.T.V., Timişoara, Belea, C., Teoria sistemelor sisteme neliniare, Bucureşti, Ed. Tehnică, E. PROCEDURA DE EVALUARE Examen scris cu durata de trei ore. Prima jumatate a programei (cap. 1 şi cap. 2) se examinează şi printr-un examen parţial (scris, cu durata de max. 2 ore). Subiectele de examen au trei parţi: teorie- partea I-a (echivalentă examenului parţial, teorie partea a II-a, probleme (bazate pe ambele părţi teoretice)., Ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală sunt de 2/1.

2 F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA Technische Universität Karlsruhe University of Sheffield Technische Universitüt Wien Data: DIRECTOR DE DEPARTAMENT, Conf. Dr. Ing. Ioan Silea Prof. Dr. Ing. Toma L. Dragomir

3 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA BAZE DE DATE FACULTATEA AUTOMATICA SI CALCULATOARE DOMENIUL /SPECIALIZAREA INGINERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Conf.dr.ing. Filip Ioan Colaboratori: As.ing. Vasar Cristian Numar de ore/saptamana/verificarea/credite D 4 Obiective principale: fundamente ale bazelor de date, limbajul SQL, dialectul SQL Oracle, limbajul procedural PL/SQL. Categorii de cunostiinte: proiectare cu baze de date, programare SQL (comenzi DML si DDL), programare PL/SQ (functii, proceduri, triggere, pachete etc), tranzactii, baze de date distribuie. Scopuri formative: dezvoltarea aplicatiilor cu baze de date pe partea de servere SQL. Contributia procentuala in cadrul competentelor: Dezvoltarea de aplicatii utilizind diverse limbaje -15%, Dezvoltarea si administrarea de aplicaţii informatice -20%. 1. LIMBAJUL SQL DIALECTUL ORACLE 8i: Preliminarii, Crearea tabelelor, Crearea vederilor, Modificarea structurii unei tabele, Crearea indecşilor, Manipularea informaţiei dintr-o tabelă (Operaţia de adăugare a unor linii într-o tabelă, Operaţia de modificare a unor linii, Operaţia de ştergere a unor linii, Interogarea unei baze de date relaţionale, Interogare fără selecţia liniilor, Interogare cu selecţia liniilor, Interogare cu ordonare, Funcţii de grup, Interogări cu creare de grupuri de date, Funcţii Oracle, Interogarea mai multor tabele-join), Tranzacţii, Baze de date distribuite, Proiectarea unei baze de date forme normalizate. 2. LIMBAJUL PL/SQL: Blocuri PL/SQL, Instrucţiuni specifice PL/SQL (Bucla FOR, Instrucţiunea condiţională IF, Instrucţiunea GOTO, Bucla WHILE, Bucla LOOP), Funcţii, Proceduri stocate, Declanşatoare (Triggere ), Cursoare PL/SQL, Secvenţe (Sequence), Sinonime (Synonym), Pachete PL/SQL (Pachete utilizator, Pachete predefinite (built-in)), Cod SQL dynamic, Programare pe obiecte. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Laborator (1.5): Utilizare SQL*PLUS, client Query Reporter, conectare la server, montarea, deschiderea, inchiderea bazei de date, configurare client la distanta. Utilizare comenzi SQL DDL (Data Definition Language) aplicatii - creare tabele, constringeri, modificare structura, stergere tabele. Utilizare comenzi SQL DML (Data Manipulation Language) aplicatii- adaugare, modificare, stergere, indexare. Interogari. Comanda SELECT clauze, functii de grup. JOIN-uri, Subinterogari. Utilizare PL/SQL - blocuri PL/SQL, comenzi PL/SQL aplicatii. Functii PL/SQL, proceduri stocate. Triggere Oracle (paralela cu MS-SQL). Cursoare Oracle, secvente. Pachete utilizator incapsulare obiecte, Pachete Oracle predefinite (built-in): UTL_FILE, DMBS_UTILITY, DBMS_RANDOM etc aplicatii. SQL dinamic, programare pe obiecte. Proiect (0.5) : Aplicatie vizând proiectarea logica, dimensionarea structurala, crearea unei baze de date pentru o aplicatie concreta, realizarea interogarilor aferente cerintelor, crearea obiectelor de cod PL/SQL conforme cu specificatiile si cerintele aplicatiei/clientului, scenarii de testare si validare. D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Tom Luers, Timoty Atwood s.a - PL/SQL, (traducere dupa Teach Yourself PL/SQL in 21 Days SAMS Publishing), Editura Teora, Bucuresti, David C. Kreines - Oracle SQL, O Reilly, Bryan Morgan, Jeff Perkins - SQL fara profesor traducere, Editura Teora, Bucuresti, 1998.

4 E. PROCEDURA DE EVALUARE Mod de examinare: scris; Durata: 3 ore; Pondere examen in nota finala: 2/3, pondere activitati pe parcurs:1/3; Structura subiectelor: grila cu 16 intrebari (fiecare cu 4 variante de raspuns) + 2 probleme (cu unul sau mai multe subpuncte). Grila este destinata, in principal, evaluarii parţii teoretice, iar problemele evalueaza partea aplicativa. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 1. Harward University ( 2. MIT ( /index.htm) 3. Stanford University ( Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf.dr.ing SILEA Ioan Conf.dr.ing. FILIP Ioan

5 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA PROGRAMARE CONCURENTĂ FACULTATEA: AC DOMENIUL / SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR/AIA Anul de studii: II Semestrul (2) Titularul cursului: prof.dr.ing. Nicolae Robu Colaboratori: as.dr.ing Adriana Albu, as. Ing. Loredana Ungureanu Numar de ore/saptamana/verificarea/credite E 5 Crearea deprinderilor de a proiecta hardware un sistem cu microprocesor/microcontroler (alegerea componentelor, conectare, etc. conform cerintelor privitoare la sistem). Configurare si utilizarea resurseleor unui sistem cu microprocesor/micrcontroler(memorie, timere, intreruperi, comunicatie, interfete de proces-convertoare, porturi paralele). Crearea unei aplicatii la cheie. Categorii de cunostinte: Componente şi sisteme digitale 10%, echipamente numerice de conducere 20% Scopuri formative: competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul automaticii.. 1. Consideraţii introductive. 2. Stările taskurilor şi evoluţia în spaţiul stărilor. 3. Comutarea taskurilor. 4. Dispecerizarea taskurilor: dispecerizarea prin rotaţie (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), dispecerizarea prin prioritizare (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), dispecerizarea prin prioritizare şi rotaţie (aspecte teoretice şi soluţii de implementare).5. Problema eficacităţii procesării concurente. 6. Conflicte potenţiale în sistemele cu procesare concurentă şi soluţii de depăşire a lor: noţiunile de resursă critică şi secţiune critică, excluderea mutuală (excluderea mutuală prin dezactivarea întreruperilor (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), excluderea mutuală prin fanioane (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), excluderea mutuală prin semafoare (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), excluderea mutuală prin mutex-uri (aspecte teoretice şi soluţii de implementare). 7. Sincronizarea taskurilor: sincronizarea sleep-wakeup, sincronizarea prin semafoare (aspecte teoretice, cazuri fundamentale de sincronizare, modalităţi practice de lucru), sincronizarea prin blocuri eveniment (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), sincronizarea prin blocuri multieveniment (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), sincronizarea prin blocuri rendez-vous (aspecte teoretice şi soluţii de implementare). 8. Comunicarea între taskuri: comunicarea prin conducte (aspecte teoretice şi soluţii de implementare), comunicarea prin cutii poştale (aspecte teoretice şi soluţii de implementare). 9. Aplicaţii clasice de programare concurentă. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, proiect) Laborator 1.I8051 Accesarea memoriei de cod şi a memoriei de date 2. I8051 Utilizarea Timer-counter-ului şi a sistemului de întreruperi în măsurare şi generare de semnale. 3. I8051 Achiziţia de date şi generare de semnale analogice cu convertoarele A/N respectiv N/A. Manipularea datelor in microcontroler 4/5. MPC555- Accesarea memoriei de cod şi a memoriei de date 6/7. MPC555- Achiziţia de date şi generare de semnale analogice cu convertoarele A/N respectiv N/A. Manipularea datelor in microcontroler Proiect Proiectarea blocului de reglare în cadrul unui sistem de reglare a pozitiei unui MCC, cu microcontroler. Se vor furniza datele referitoare la proces, elementul de măsură şi la elementul de execuţie, la algoritmul de reglare, şi la restricţii şi limitări. Studenţii trebuie să aloce resursele hardware blocului regulator, să configureze sistemul şi să îl verifice în funcţionare on-line

6 D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Modular programming,and multitasking, Prentice Hall, New Jersey, Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Building efficient applications, Prentice Hall, New Jersey, ***, MPC555-User manual, Motorola Popa. M, - Microprocesoare şi microcontrolere, Ed. Politehnica, Timişoara, 1997 E. PROCEDURA DE EVALUARE Evaluare pe baza examenului scris 50%, activitate de laborator 25%, proiect 25%. Examenul scris: 2 ore, 2 subiecte teoretice referitoare la doua resurse din sistemul cu microcprocesor/microcontroler. 1 subiect aplicativ, ordinogramă referitoare la o aplicatie de conducere.pentru nota 5, fiecare subiect trebuie atins in proportie de 40%. Proiect: susţinere individuala. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA University of Sydney- Microcontroller system design University of Connecticutt- ECE 110 Microcontroller Application in Engineering University of Manchester - Microcontrollers Vienna University of Technology Microcontroller Programming Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf. Dr. Ing. Ioan Silea Prof. Dr. Nicolae Robu

7 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA MODELARE, SIMULARE ŞI ELEMENTE DE IDENTIFICARE FACULTATEA: AUTOMATICA SI CALCULATOARE DOMENIUL /SPECIALIZAREA: INGIRERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Prof.dr.ing. Prostean Octavian Colaboratori: As. ing. Vasar Cristian, As.ing. Iosif Szeidert Numar de ore/saptamana/verificarea/credite 2020E E 4 Se expun, pe scurt, pe max. 4-5 rînduri, principalele obiective, categorii de cunoştinţe şi scopuri formative pe care le vizează disciplina.se prezintă contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării Asigurarea cunostiintelor si deprinderilor privind modelele, metodologiile de modelare, respectiv simularea sistemelor. Insusirea cunostiintelor de baza legate de semnalele de stimul deterministe si stohastice si a principalelor caracteristici ale semnalelor atat in domeniul timp cat si in domeniul frecventa. Insusirea abilitatilor privind modelarea si simularea analogica (pornindu-se de la modele in domeniul timp si domeniul operational). Formarea de abilitati privind operarea cu instrumentele software specifice simularii functionarii sistemelor: MATLAB, SIMULINK, SIMNON. Insusirea principalelor aspecte legate de limbajul Bond-Graph de modelarea si simularea sistemelor fizico-tehnice (prin tratarea unitara a transferului de energie si operare la nivel conceptual cu clase de obiecte izomorfe ca maniera de descriere a dinamicii sistemelor fizice reale). Contributia procentuala se estimeaza la 20%. Se prezintă pe circa 8 12 rînduri, lista subiectelor semnificative tratate la curs. Se recomandă indicarea în principal a titlurilor capitolelor şi sub (sub-sub) capitolelor astfel: Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor;..; Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor;..; Modele. Clasificari. Modele deterministe parametrice si neparametrice, modele stohastice (ARMA, ARMAX, AR, MA, ARX, Box-Jenkins, erorii de iesire)semnale de stimul deterministe, periodice si aperiodice. Semnale de stimul stohastice (zgomotul alb, semnale aleatoare binare, semnale pseudoaleatoare binare).procese stohastice. Caracteristici de ansamblu si caracteristici temporale (functii de covarianta, functii de corelatie, functia densitate spectrala de putere, functia de coerenta). Procese stohastice stationare. Procese stohastice ergodice. Elemente operationale liniare si neliniare. Modelarea anaogica pe baza ecuatiilor diferentiale (factor de scara). Modelarea analogica direct din functia de transfer.metoda Bond-Graph de elaborare a modelelor prin investigarea modului de procesare a energiei care se considera furnizata de una sau mai mult surse si transferata catre toate componentele participante la functionarea unui sistem fizic real. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an) Prezentarea generala a mediului de programare Matlab/Simulink instrument software pentru simularea functionarii sistemelor. Consideratii privind generarea soft a unor semnale de intrare frecvent utilizate in analiza functionarii proceselor tehnice. Modelarea sistemelor liniare; transformari de modele matematice. Simularea functionarii sistemelor liniare continue si discrete. Simularea functionarii sistemelor cu interconexiuni. Indicatori de calitate ai SRA, definiti pe baza raspunsului indicial. Raspunsul sistemelor liniare in domeniul frecventa. Prezentarea mediului Simnon si utilizarea acestuia pentru simularea sistemelor.

8 D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Prostean O.,Muresan I., Tehnici de identificare si modelare, Lito, UTT, Timisoara, Ljung L., Glad T., Modelling of Dynamic Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., Bosch P.,P. J. Klaw, Modelling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, CRC Press, Vasar C.,Szeidert I., Automatizari Modelare si Simulare indrumator de laborator, Centrul de Multiplicare UPT, Timisoara, 2001 E. PROCEDURA DE EVALUARE Se precizează modul de examinare scris/oral, durata, structura aproximativă a subiectelor de examen (forma subiectelor teoretice aplicative, etc), ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală. 1. Examen Oral Scris Scris şi oral elaborarea unei lucrări tip grilă scris oral nr.mediu de întrebări 3 subiecte Tipul de calificativ Notă Condiţia de acordare a notei 5 Obtinerea cel putin a notei 5 atat la activitatea practica din timpul semestrului cat si la fiecare subiect din cadrul examenului. Pe parcursul semestrului este prevăzut un număr de _1_ lucrări de control, _1_ teme de casă, _-_ proiecte neautonome. Ponderea cu care activitatea din cursul semestrului intră în nota finală este de _33_%. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA Se indică 3 universităţi străine de prestigiu in care funcţioneaza discipline comparabile Lund Institute of Technology University of Wiscounsin Uppsala University Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf.dr.ing. Ioan Silea Prof.dr.ing. Prostean Octavian

9 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA SISTEME CU EVENIMENTE DISCRETE FACULTATEA: AUTOMATICA SI CALCULATOARE DOMENIUL / SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Prof.dr.ing. Prostean Octavian Colaboratori: As. Ing. Vasar Cristian, As.ing. Iosif Szeidert Numar de ore/saptamana/verificarea/credite 2010D D 4 Se expun, pe scurt, pe max. 4-5 rînduri, principalele obiective, categorii de cunoştinţe şi scopuri formative pe care le vizează disciplina.se prezintă contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării Scopul disciplinei este de a asigura studentilor cunostintele si deprinderile necesare constructiei de modele, simularii si analizei comportarii sistemelor cu evenimente discrete. Sunt abordate atat concepte fundamentale specifice sistemelor cu evenimente discrete, cat si aspecte ale utilizarii formalismului retelelor Petri in modelarea, simularea si analiza sistemelor cu evenimente discrete. Contributia procentuala se estimeaza la 15%. Se prezintă pe circa 8 12 rînduri, lista subiectelor semnificative tratate la curs. Se recomandă indicarea în principal a titlurilor capitolelor şi sub (sub-sub) capitolelor astfel: Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor;..; Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor;..; Sisteme cu evenimente discrete consideratii generale. Modele si tehnici utilizate in studierea sistemelor cu evenimente discrete. Terminologie si concepte ale formalismului retelelor Petri netemporizate. Modelarea cu retele Petri a sistemelor cu evenimente discrete. Studii de caz. Proprietati comportamentale ale reteleor Petri netemporizate. Tehnici generale de analiza a proprietatilor comportamentale. Subclase de retele Petri. Tehnici de analiza a proprietatilor structurale. Tehnici de sinteza a retelelor Petri. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an) Sisteme cu stari discrete pilotate de evenimente. Modelarea sistemelor cu evenimente discrete cu ajutorul retelelor Petri. Modelarea sistemelor o resursa partajata. Modelarea sistemelor cu n resurse partajate. Arborele de acoperire (accesibilitate). Graful de acoperire (accesibilitate). Analiza proprietatilor comportamentale. Analiza proprietatilor structurale.

10 D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Pastravanu O. Sisteme cu evenimente discrete, Ed. MatrixRom, Bucuresti Cassandras C., Introduction to Discrete Event Systems, Kluwer Academic Publishers Pastravanu O., Matcovschi M., Mahulea C., Aplicatii ale retelelor Petri in studierea sistemelor cu evenimente discrete, Ed. Gh. Asachi, Iasi, 2002 E. PROCEDURA DE EVALUARE Se precizează modul de examinare scris/oral, durata, structura aproximativă a subiectelor de examen (forma subiectelor teoretice aplicative, etc), ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală. Examen Oral Scris Scris şi oral elaborarea unei lucrări tip grilă scris oral nr.mediu de întrebări 3 subiecte X Tipul de calificativ Notă Condiţia de acordare a notei 5 Obtinerea cel putin a notei 5 atat la activitatea practica din timpul semestrului cat si la fiecare subiect din cadrul examenului. Pe parcursul semestrului este prevăzut un număr de _1_ lucrări de control, _1_ teme de casă, proiecte neautonome. Ponderea cu care activitatea din cursul semestrului intră în nota finală este de _33_%. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA Se indică 3 universităţi străine de prestigiu in care funcţioneaza discipline comparabile Boston University, USA The University of Michigan, USA Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf.dr.ing. Ioan Silea Prof.dr.ing. Prostean Octavian Observatie: Consider ca sunt necesare doua ore de laborator pe saptamana, deci o structura:

11 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA SISTEME BAZATE PE MICROPROCESOARE ŞI MICROCONTROLERE FACULTATEA: AC DOMENIUL /SPECIALIZAREA: INGINERIA SISTEMELOR/AIA Anul de studii: II_ Semestrul (2) Titularul cursului: ş.l. dr.ing Nanu Sorin Colaboratori: as.ing Dan Ana Maria Numar de ore/saptamana/verificarea/credite E 4 Crearea deprinderilor de a proiecta hardware un sistem cu microprocesor/microcontroler (alegerea componentelor, conectare, etc. conform cerintelor privitoare la sistem). Configurare si utilizarea resurseleor unui sistem cu microprocesor/micrcontroler(memorie, timere, intreruperi, comunicatie, interfete de proces-convertoare, porturi paralele). Crearea unei aplicatii la cheie. Categorii de cunostinte: Componente şi sisteme digitale 10%, echipamente numerice de conducere 20% Scopuri formative: competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul automaticii.. 1. Introducere.Conceptul de microcontroler. Compararea micropocesor/microcontroler. Tipuri. Aria de utilizare Sisteme integrate(embedded).. 2. Resursele unui sistem cu microprocesor/microcontroier. Particularizare pentru familia Intel 8051 pe 8 biţi si Motorola MPC555 pe 32 de biţi. Memorie interna/externa, cod/date, RAM, ROM, FLASH, EEPROM. Conectare, accesare şi utilizare. Timere-countere - extern sau intern - Programare şi utilizare. Utilizarea sistemuuil de intreruperi. Moduri de comunicatie: seriala- RS232, SPI, I2C, paralelă,. Interfaţa cu procesul- utilizarea convertoarelor A/N şi N/A, portul paralel,. Metode de achiziţie şi manipulare a datelor. Serializarea şi deserializarea datelor pe portul paralel 3.Principii de proiectare a unei aplicatii. Definirea temei. Construirea hardware-ului si software-ului eficient.conectarea resurselor la elementele de proces. Project planning. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Laborator 1.I8051 Accesarea memoriei de cod şi a memoriei de date 2. I8051 Utilizarea Timer-counter-ului şi a sistemului de întreruperi în măsurare şi generare de semnale. 3. I8051 Achiziţia de date şi generare de semnale analogice cu convertoarele A/N respectiv N/A. Manipularea datelor in microcontroler 4/5. MPC555- Accesarea memoriei de cod şi a memoriei de date 6/7. MPC555- Achiziţia de date şi generare de semnale analogice cu convertoarele A/N respectiv N/A. Manipularea datelor in microcontroler Proiect Proiectarea blocului de reglare în cadrul unui sistem de reglare a pozitiei unui MCC, cu microcontroler. Se vor furniza datele referitoare la proces, elementul de măsură şi la elementul de execuţie, la algoritmul de reglare, şi la restricţii şi limitări. Studenţii trebuie să aloce resursele hardware blocului regulator, să configureze sistemul şi să îl verifice în funcţionare on-line D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Modular programming,and multitasking, Prentice Hall, New Jersey, Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Building efficient applications, Prentice Hall, New Jersey, ***, MPC555-User manual, Motorola Popa. M, - Microprocesoare şi microcontrolere, Ed. Politehnica, Timişoara, 1997

12 E. PROCEDURA DE EVALUARE Evaluare pe baza examenului scris 50%, activitate de laborator 25%, proiect 25%. Examenul scris: 2 ore, 2 subiecte teoretice referitoare la doua resurse din sistemul cu microcprocesor/microcontroler. 1 subiect aplicativ, ordinogramă referitoare la o aplicatie de conducere.pentru nota 5, fiecare subiect trebuie atins in proportie de 40%. Proiect: susţinere individuala. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA University of Sydney- Microcontroller system design University of Connecticutt- ECE 110 Microcontroller Application in Engineering University of Manchester - Microcontrollers Vienna University of Technology Microcontroller Programming Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf. Dr. Ing. Ioan Silea Ş.L. Dr. Ing. Sorin Nanu

13 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA MICROECONOMIE FACULTATEA_AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE DOMENIUL /SPECIALIZAREA INGINERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Conf.dr.ec. Septimiu POP Colaboratori: Asist.drd.ec. Dan DURAN Numar de ore/saptamana/verificarea/credite 2 1 D 2 Însuşirea cunoştinţelor economice de bază ale teoriei microeconomice din economia de piaţă contemporană. Disciplina urmăreşte însuşirea cunoştinţelor economice fundamentale şi înţelegerea funcţionării mecanismului de piaţă funcţională. Contribuţia disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 2%. I. Factorii de producţie: Sistemul factorilor de producţie. Factorul muncă.natura. Capitalul. Neofactori II. Costul de producţie: Conţinut, nivel, structură, tipologie. Funcţia cost. Strategii de gestionare a costurilor. III. Productivitatea factorilor de producţie: Forme. Productivitatea muncii. Randamentul capitalului. IV. Bunurile economice. Utilitatea şi valoarea lor: Teoria valorii muncă. Teoria valorii utilitate marginală. V. Preţurile şi mecanismul pieţei: Conţinutul şi funcţiile preţului. Formarea preţurilo. Tipuri de preţ. VI. Piaţa, concurenţa, cererea şi oferta: Tipuri de pieţe şi de concurenţă. Legea cererii şi ofertei. Elasticitatea. VII. Moneda şi circulaţia monetară: Moneda. Masa monetară şi lichiditatea. Politica monetară. Inflaţia. C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) I. Capitalul tehnic. II. Costul producţiei şi funcţia cost. III. Productivitatea factorilor şi productivitatea muncii. IV. Piaţa şi concurenţa. V. Teoria obiectivă a valorii şi teoria subiectivă a utilităţii marginale. VI. Banii şi circulaţia bănească. VII. Preţul în economia de piaţă. D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă 1. Septimiu Pop, Elemente fundamentale de microeconomie, Editura Eurostampa, Timişoara, Septimiu Pop, Economie-teorie şi aplicaţii, Editura Eurostampa, Timişoara, Septimiu Pop şi autorii UPT, Microeconomie, Editura Politehnica, Timişoara, 1998 E. PROCEDURA DE EVALUARE Examen scris; durata: 2 ore; structura subiectelor: 2 subiecte teoretice şi un subiect aplicativ. Pe parcursul semestrului sunt prevăzute 2 lucrări de control (teste) şi un proiect, sub formă de studiu de caz realizat pe datele concrete ale unei întreprinderi. Ponderea în nota finală: examen 66%, activitatea pe parcurs 34%. F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA Ecole Polytechnique Paris, MIT (Massachssetts Institute of Technology), University of Cambridge Data: DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA Conf.dr.ec. Septimiu POP Conf.dr.ec. Septimiu POP

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Anexa 3 FIŞ A DISCIPLINEI 1. DATE DE IDENTIFICARE Titlul Disciplinei: Denumirea programului de

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 1.3 Catedra Colectivul

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4

More information

FIŞ A DISCIPLINEI. Proiectarea constructivă a îmbrăcămintei I

FIŞ A DISCIPLINEI. Proiectarea constructivă a îmbrăcămintei I FIŞ A DISCIPLINEI Denumirea Proiectarea constructivă a îmbrăcămintei I Codul DA 503 Semestrul 1 Numărul de credite 8 Facultatea Textile- Pielărie şi Management Industrial Numărul orelor pe semestru Domeniul

More information

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Catedra de Electronică Aplicată Str. George Bariţiu nr.26-28 400027, Cluj-Napoca, ROMANIA Tel/Fax:

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

"UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA. SYLLABUS pentru disciplina: BAZELE ELECTROTEHNICII 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA. SYLLABUS pentru disciplina: BAZELE ELECTROTEHNICII 2 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA SYLLABUS pentru disciplina: BAZELE ELECTROTEHNICII 2 FACULTATEA ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ DOMENIUL INGINERIE ENERGETICA Anul de studii: II Semestrul 1

More information

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Specializarea: TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ŞI MULTIMEDIA MIRANDA NAFORNIŢĂ REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE TIMIŞOARA - 2007

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICǍ GHIDUL STUDENTULUI -STUDII DE LICENŢĂ-

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICǍ GHIDUL STUDENTULUI -STUDII DE LICENŢĂ- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICǍ GHIDUL STUDENTULUI -STUDII DE LICENŢĂ- Ghidul este redactat de Decanatul Facultăţii de Inginerie Electricǎ din UPB - 2013 - BUN

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE U1920 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE Pentru domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Master Anul

More information

12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială

12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială 12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială Sursa fotografiei: http://www.stereophile.com/reference/590jitter/ Cuprins şi obiective 1.Introducere 1.Introducere

More information

FISA DISCIPLINEI. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud. Ind.

FISA DISCIPLINEI. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud. Ind. TOTAL Credit FISA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Institutia de invatamint superior Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Automatica si Calculatoare 1.3 Departamentul Calculatoare

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre disciplină. IV 1.6 Semestrul Tipul de evaluare E 1.8 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre disciplină. IV 1.6 Semestrul Tipul de evaluare E 1.8 Regimul disciplinei ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR DOMENIUL DE STUDII : INGINERIE ŞI MANAGEMENT PROGRAMUL DE STUDII

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE 2.1. EVOLUŢIA ŞI FACILITĂŢILE SISTEMULUI ORACLE Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date complet relaţional, extins, cu facilităţi

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Programa analitică. Verificare 2.7 Regimul disciplinei OBL

Programa analitică. Verificare 2.7 Regimul disciplinei OBL Programa analitică 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii:

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior. 2.Date despre disciplină

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior. 2.Date despre disciplină FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2.Facultatea Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie 1.3.Departamentul Departamentul

More information

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științele Educației 1.3 Departamentul Departamentul Psihologie

More information

PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT. Curs 1

PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT. Curs 1 PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT Curs 1 Embedded System Un sistem cu calculator înglobat este un sistem pe bază de microprocesor construit pentru a controla anumite funcţii particulare şi

More information

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: CAD AVANSAT

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: CAD AVANSAT UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICA CATEDRA ORGANE DE MASINI Adresa: Str. Domneasca Nr. 111, 800201, Galati Nr. telefon / fax: +40 236 314463 E-mail: staff.om@ugal.ro PROGRAMA

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu Colaboratori

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu Colaboratori Denumirea disciplinei Digital Image Processing Domeniul de studiu Inginerie electronica si telecomunicatii Specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Codul disciplinei 51325008-2 Titularul

More information

University politehnica of Bucharest studies in international languages

University politehnica of Bucharest studies in international languages University politehnica of Bucharest University politehnica of Bucharest (Polytechnic University of Bucharest) is the oldest and most prestigious engineering school in Romania, with a tradition accumulated

More information

2. PORŢI LOGICE ( )

2. PORŢI LOGICE ( ) 2. PORŢI LOGICE (9.4.24) 2.. INTRODUCERE 2.. CONSTANTE ŞI VARIAILE OOLEENE. TAELE DE ADEVĂR În algebra booleană sunt două constante: şi. În funcţie de tipul de logică folosit, de tehnologia utilizată,

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2. Facultatea Business 1.3. Departamentul Servicii de Ospitalitate

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET Laboratorul 1 Primii paşi în Visual Basic.NET Ce ne propunem astăzi? În laboratorul de astăzi ne propunem crearea unei aplicaţii simple pentru evidenţa studenţilor unei facultăţi. În cadrul acestei aplicaţii

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II)

Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II) Academia de Studii Economice din Moldova Catedra Teorie şi Politici Economice Programa analitică la disciplina Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II) Autor: Tatiana Gutium Lector superior Chişinău

More information

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G.

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G. Academia Română Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială Referat II Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii Coordonator

More information

GHIDUL MASTERANDULUI

GHIDUL MASTERANDULUI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICǍ GHIDUL MASTERANDULUI -STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- Ghidul este redactat de Decanatul Facultăţii de Inginerie Electricǎ din

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Diagnoza sistemelor tehnice

Diagnoza sistemelor tehnice Diagnoza sistemelor tehnice Curs 1: Concepte de bază utilizate în detecţia şi diagnoza defectelor. Terminologie 1/ Diagnoza sistemelor tehnice Cf gr diagnosis = cunoastere Diagnoza (medicina)= determinarea

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE STIINTE DEPARTAMENTUL DE CHIMIE SI BIOLOGIE 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior FIŞA

More information

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN WP1 VIZIUNE ŞI STRATEGIE ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PANELUL NR. 1 Coordonator: Prof. Dr. Ion Gh. ROŞCA Raportor: Prof. Dr. Carmen PĂUNESCU Autori: Prof. dr. Ion Gh.

More information

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihopedagogie

More information

2.Transferul de date. Transferul de date

2.Transferul de date. Transferul de date 2.Transferul de date Cuprins Cuprins modul 2.1.Clasificare 2.2.Transferul programat 2.3.Transferul prin întreruperi 2.4.Transferul prin DMA 2.5.Programe de comandă a transferului 2.6.Sistemele de întreruperi

More information

CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES

CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES librarian Lenuta URSACHI Prof. PhD. Eng. Elena SCUTELNICU Dunarea de Jos University of Galati 47 Domneasca St, 800008-Galati, RO Tel: +40 336 130 134 Fax: +40 236

More information

SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC

SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC I. SCOPUL LUCRĂRII: Scopul acestei lucrări este de a face o introduce în problematica achiziţiei de date în general, a structurii generale a unui sistem de achiziţie

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Licență

FIŞA DISCIPLINEI. Licență Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea

More information

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE, INGINERIA MEDIULUI Programul de studii: MASTER - CHIMIA MOLECULELOR BIOACTIVE

More information

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei 5.

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei  5. Prezentare Lucrarea «Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe«reprezintă o monografie în domeniul Managementului de Cunoştinţe şi a Sistemelor care permit dezvoltarea Întreprinderii

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie/ Departamentul

More information

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. /. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Adrian A. Adăscăliţei

Adrian A. Adăscăliţei UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI Facultatea de Automatică şi Calculatoare Adrian A. Adăscăliţei CONTRIBUŢII LA PERFECŢIONAREA SISTEMELOR MODERNE MULTIMEDIA ÎN PROCESUL DIDACTIC DE ASIMILARE A CUNOŞTINŢELOR

More information

Activitate didactică în învăţământul superior Activitate de cercetare. Activitate didactică şi de cercetare. Activitate didactică şi de cercetare

Activitate didactică în învăţământul superior Activitate de cercetare. Activitate didactică şi de cercetare. Activitate didactică şi de cercetare CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume ANDEA PETRU Telefon(oane) 021/ 405.57.95 E-mail(uri) andea.petru@edu.gov.ro Naţionalitate română Data naşterii 28 noiembrie 1949, loc. Chelmac, jud.

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială /Cod calificare: L

FIŞA DISCIPLINEI. Psihopedagogie specială Psihopedagogie specială /Cod calificare: L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

FIŞA DISCIPLINEI GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA. 1.6 Programul de studii / Calificarea

FIŞA DISCIPLINEI GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA. 1.6 Programul de studii / Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE SI GEOGRAFIE 1.3 Catedra GEOGRAFIE 1.4 Domeniul

More information

Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE (JOCUL CU CALCULATORUL)

Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE (JOCUL CU CALCULATORUL) MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA PREGĂTITOARE Programa şcolară pentru disciplina TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE (JOCUL CU CALCULATORUL) Proiect propus pentru dezbatere

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor . Curs Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor Acest curs este un ghid de utilizare pentru Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 si a fost

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihopedagogie

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume VĂTĂU DORU Adresă 5, Bv. Revoluţiei din 1989, cod poştal 300054, Timişoara, România Telefoane 0040 745 301629 Mobil: 0040 752 216032 Fax 0040

More information

TEHNOLOGII MULTIMEDIA ÎN APLICAŢII DE BIOMETRIE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIEI (BIOSINF)

TEHNOLOGII MULTIMEDIA ÎN APLICAŢII DE BIOMETRIE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIEI (BIOSINF) PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTERAT TEHNOLOGII MULTIMEDIA ÎN APLICAŢII DE BIOMETRIE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIEI (BIOSINF) A. Prezentare generală a domeniului vizat Tehnologiile multimedia constituie

More information

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni!

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni! Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în

More information

FIȘA DISCIPLINEI. pag 1 din 5

FIȘA DISCIPLINEI. pag 1 din 5 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2 Facultatea / Departamentul Chimie - Biologie - Geografie / Biologie-Chimie 1.3 Catedra

More information

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I 1 2 ANCA CRUCERU SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2015 3 Colecţia

More information

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Paulina Matei Scoala Generală Tudor Vladimirescu Târgovişte, mateipaulina@gmail.com Abstract În această lucrare am prezentat soft-ul

More information

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Activitate de invatare: Clasificare, rol Metodologiile se pot clasifica după următoarele criterii: A.

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

Manualul programului de studii Turism

Manualul programului de studii Turism Ministerul Educației al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului Manualul programului de studii pentru studenţii ciclului I

More information

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ SPECIALIZĂRILE: Horticultură Peisagistică Ingineria mediului 2015-2016 2 *** Motto: Învăţătura

More information

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Metodologiile s-au născut

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MUSCALAGIU IONEL Adresă(e) Str. Rusca, Nr. 4, Bl. 17G, ap. 28, Hunedoara, Hunedoara cod 331014 Telefon(oane) +40 254207535 Mobil: 0744392639

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

Autori: Drd. Ing. Irina Rădulescu, S.C. ICTCM S.A. Bucureşti Conf. Dr. Ing. Alexandru Valentin Rădulescu, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Autori: Drd. Ing. Irina Rădulescu, S.C. ICTCM S.A. Bucureşti Conf. Dr. Ing. Alexandru Valentin Rădulescu, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE ACTUALE PENTRU REALIZAREA UNUI INSTRUMENT INFORMATIC INTEGRAT PRIVIND STUDIUL COMPORTAMENTULUI LA UZURĂ ŞI AL DURABILITĂŢII LUBRIFIANŢILOR Autori: Drd. Ing. Irina Rădulescu,

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum -nu este cazul 4.2 de competenţe -nu este cazul

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum -nu este cazul 4.2 de competenţe -nu este cazul FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș -Bolyai, Cluj-Napoca 1.2 Facultatea de Fizică 1.3 Departamentul Fizica Stării Condensate ș i a Tehnologiilor

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PDF created with pdffactory Pro trial version

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PDF created with pdffactory Pro trial version Universitatea "Alexandru oan Cuza" din aşi APROBAT Facultatea de Biologie alabil pentru ciclul de licenţă - PLAN DE ÎNĂŢĂMÂNT Domeniul de licenţă: Biologie Specializarea: Biologie Durata studiilor: ani

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihopedagogie

More information

Program cursuri semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER.

Program cursuri semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER. Program cursuri 2016 - semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER. Program 2016 Alegeţi TÜV AUSTRIA ROMÂNIA! Despre TÜV AUSTRIA ROMÂNIA TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este membru al TÜV AUSTRIA

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information