CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri"

Transcription

1 CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri Codul de conduită pentru partenerii de afaceri ai MSD [ediţia I]

2 Compania MSD promovează sustenabilitatea în toate activităţile de afaceri şi vizează să aplice şi să respecte cele mai înalte standarde etice, sociale şi ecologice. Recunoaştem faptul că partenerii noştri de afaceri joacă un rol important în cadrul succesului nostru general. În consecinţă, MSD încearcă să desfăşoare afaceri cu persoane şi organizaţii care împărtăşesc angajamentul nostru faţă de standarde etice înalte şi care operează într-un mod responsabil din punct de vedere social şi ecologic. Pentru a reitera standardele pe care ne angajăm să le respectăm, compania MSD a întocmit un Cod de conduită pentru partenerii de afaceri bazat pe Principiile industriei farmaceutice ale PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), cele 10 principii ale Pactului mondial al Naţiunilor Unite şi Valorile şi standardele noastre.

3 CUPRINS Aşteptări 4 Drepturile de munca şi drepturile omului 6 Angajarea liber aleasă 6 Angajarea copiilor şi a tinerilor 6 Non-discriminarea 6 Tratamentul corect 6 Salariile, beneficiile şi orele de lucru 6 Libertatea de asociere 6 Confidenţialitatea şi protejarea datelor 6 Sănătatea, siguranţa şi mediul 7 Protecţia muncitorilor 7 Siguranţa proceselor 7 Pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă 7 Informaţii privind pericolele 7 Autorizaţiile de mediu 7 Reziduurile şi emisiile 7 Deversările şi scurgerile 7 Sistemele de gestionare 8 Angajamentul şi responsabilitatea 8 Cerinţele legale şi ale clienţilor 8 Evaluarea şi gestionarea riscurilor 8 Documentaţii 8 Instruirea şi competenţa 8 Continuitatea în afaceri 8 Îmbunătăţirea continuă 8 Practicile etice de afaceri 9 Integritatea în afaceri 9 Concurenţa loială 9 Identificarea problemelor 9 Acurateţea înregistrărilor comerciale 9 Protejarea informaţiilor 9 Proprietatea intelectuală 9 Conformarea la reglementările comerciale 9 Studiile clinice 10 Calitatea produselor 10 Practicile promoţionale şi de marketing 10 Cadourile, mesele şi ospitalitatea 10 Bunăstarea animalelor 10 Conflictele de interese 10 Exprimarea preocupărilor 12 Codul de conduită pentru partenerii de afaceri ai MSD a fost adoptat de Comitetul pentru conformitate corporativă al MSD pe 15 noiembrie 2011 şi a intrat în vigoare în aceeaşi zi. 3

4 AŞTEPTĂRILE Compania MSD impune standarde înalte pentru desfăşurarea etică a afacerilor în conformitatea cu legea. Ne aşteptăm la acelaşi angajament din partea partenerilor noştri de afaceri. Acest Cod de conduită pentru partenerii de afaceri prezintă principii de bază pentru partenerii noştri de afaceri în interacţiunile cu MSD. Ţinem cont de aceste principii la selectarea partenerilor de afaceri şi monitorizăm conformarea acestora. De asemenea, partenerii noştri de afaceri trebuie să aplice aceste principii sau unele similare pentru partenerii cu care colaborează în scopul furnizării de bunuri şi servicii pentru MSD. PUNCTE CHEIE: Partenerii de afaceri includ organizaţii care furnizează servicii, materiale prime, ingrediente active, componente, bunuri finite sau alte produse către compania MSD şi filialele, asociaţii şi diviziile acesteia. Aceste principii nu sunt menite să înlocuiască, să suprime sau să intre în conflict cu nicio cerinţă legală sau de reglementare sau obligaţie contractuală faţă de compania MSD şi filialele, asociaţii şi diviziile acesteia. PARTENERII DE AFACERI TREBUIE... Să adere ferm la principiile etice privind munca, mediul, sănătatea şi siguranţa şi sistemele de gestionare. Să integreze, să comunice şi să aplice aceste principii. Să opereze în deplină conformitate cu toate legile, regulile şi reglementările aplicabile. Să integreze principiile într-o abordare în sensul îmbunătăţirii continue, care să sporească performanţa în decursul timpului. Este de competenţa fiecărui partener de afaceri în parte să decidă modul în care alege să respecte şi să demonstreze conformarea la principii şi standarde, conform celor specificate în prezentul Cod de conduită pentru partenerii de afaceri. Acolo unde acest lucru se specifică în baza contractelor, compania MSD va avea dreptul de a organiza acţiuni de audit şi inspecţii pentru verificarea conformării. Ca parte a testării iniţiale pentru selectarea unor parteneri de afaceri noi, compania MSD încearcă să se asigure de conformarea la acest Cod de conduită pentru partenerii de afaceri solicitând partenerilor să completeze un chestionar de autoevaluare. Pentru partenerii identificaţi care prezintă un nivel ridicat de risc, MSD poate verifica în plus conformarea solicitând o vizită la locaţie. Pentru informaţii suplimentare legate de modul de respectare a acestor aşteptări vizitaţi: org; 4

5 La MSD, valorile şi standardele noastre au reprezentat dintotdeauna baza succesului nostru. Considerăm că societatea şi afacerile sunt suţinute cel mai bine de comportamente şi practici profesionale responsabile. Un aspect fundamental al acestei convingeri este înţelegerea faptului că o afacere trebuie să opereze cel puţin în deplină conformitate cu toate legile, regulile şi reglementările aplicabile. Ţinem cont de diferenţele culturale şi provocările asociate cu interpretarea şi aplicarea acestor principii la nivel global şi suntem convinşi că aşteptările sunt universal valabile. Înţelegem că metodele pentru respectarea acestor aşteptări pot varia în funcţie de legile, valorile şi aşteptările culturale ale diferitelor societăţi. Credem în dezvoltarea de relaţii reciproc avantajoase cu partenerii noştri de afaceri, bazate pe încredere şi respect. Desfăşurăm afaceri cu integritate; respectăm toate legile, regulile şi reglementările aplicabile în ţara în care operăm. Încercăm să avem un impact pozitiv asupra vieţilor angajaţilor noştri, ale familiilor acestora şi comunităţilor în care operăm. Ne aşteptăm din partea companiilor din reţeaua noastră de parteneri de afaceri să acţioneze la fel. 5

6 DREPTURILE DE MUNCĂ ŞI DREPTURILE OMULUI Partenerii de afaceri vor susţine şi respecta protejarea drepturilor omului acceptate la nivel internaţional şi se vor asigura că nu sunt complici la abuzuri împotriva drepturilor omului. ANGAJAREA LIBER ALEASĂ Partenerii de afaceri nu vor utiliza munca forţată, obligată sau în baza unei datorii sau deţinuţi nevoluntari. Angajaţii nu vor fi obligaţi să depună drept garanţie acte sau depozite băneşti la începerea lucrului. ANGAJAREA COPIILOR ŞI TINERILOR Partenerii de afaceri nu vor angaja copii. Angajarea tinerilor sub vârsta de 18 ani poate avea loc numai în cazul activităţilor nepericuloase şi atunci când aceştia au depăşit vârsta legală de angajare din ţara respectivă sau vârsta impusă pentru încheierea educaţiei obligatorii. NON-DISCRIMINAREA Partenerii de afaceri vor asigura un mediu de lucru fără hărţuire sau discriminare. Nu este acceptată discriminarea pe motive de rasă, culoare, vârstă, sex, orientare sexuală, etnie, dizabilitate, informaţii genetice, religie, apartenenţă politică, apartenenţă la un sindicat sau stare civilă. TRATAMENTUL CORECT Partenerii de afaceri vor asigura un mediu de lucru fără tratamente dure sau inumane, inclusiv orice tip de hărţuire sexuală, abuz sexual, pedeapsă fizică, constrângere de natură psihică sau fizică sau abuz verbal al angajaţilor, sau ameninţarea cu un astfel de tratament. SALARIILE, BENEFICIILE ŞI ORELE DE LUCRU Partenerii de afaceri vor plăti muncitorii în conformitate cu legile salariale aplicabile, inclusiv cele legate de salariul minim, orele suplimentare şi beneficiile obligatorii. Partenerii de afaceri vor comnica din timp muncitorilor modul în care vor fi compensaţi. De asemenea, partenerii de afaceri trebuie să comunice muncitorilor dacă sunt necesare ore suplimentare şi salariile plătite pentru acestea. LIBERTATEA DE ASOCIERE Sunt încurajate comunicare deschisă şi abordarea directă a muncitorilor (şi/sau liderilor sindicali, dacă există) pentru soluţionarea problemelor salariale şi a celor legate de locul de muncă. Partenerii de afaceri vor respecta dreptul muncitorilor (conform celor prevăzute în legile locale) de asociere liberă, de a se alătura sau nu unei asociaţii sindicale, de a-şi alege reprezentanţi şi de a se alătura consiliilor de muncitori. Muncitorii vor putea comunica deschis cu conducerea în legătură cu condiţiile de lucru, fără teamă de represalii, acţiuni de intimidare sau hărţuire. CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTEJAREA DATELOR Partenerii de afaceri vor respecta oamenii în conformitate cu drepturile la confidenţialitate şi protecţia datelor. Aceştia vor utiliza în permanenţă informaţiile despre persoane în mod corespunzător, în scopurile profesionale necesare şi le vor proteja împotriva utilizării neadecvate, pentru a preveni vătămarea persoanelor, precum discriminarea, stigmatizarea sau alte daune asupra reputaţiei şi demnităţii personale, impactul asupra integrităţii fizice, frauda, pierderi financiare sau furtul identităţii. 6

7 SĂNĂTATEA, SIGURANŢA ŞI MEDIUL Partenerii de afaceri vor asigura un mediu de lucru sigur şi sănătos, inclusiv orice spaţii de locuit furnizate de companie. PROTECŢIA MUNCITORILOR Partenerii de afaceri vor proteja muncitorii împotriva supraexpunerii la pericole chimice, biologice şi fizice şi activităţi solicitante din punct de vedere fizic la locul de muncă şi în orice spaţiu de locuit asigurat de companie. SIGURANŢA PROCESLOR Partenerii de afaceri vor implementa programe pentru a preveni şi diminua scurgerile catastrofale de substanţe chimice asociate cu operaţiile şi procesele desfăşurate. Programele vor fi corespunzătoare cu riscurile unităţii. PREGĂTIREA ŞI RĂSPUNSUL ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ Partenerii de afaceri vor identifica şi evalua situaţiile de urgenţă de la locul de muncă şi din orice spaţii de locuit asigurate de companie, şi vor minimiza impactul acestora prin prevenire şi prin implementarea de planuri de urgenţă şi proceduri de răspuns. INFORMAŢII PRIVIND PERICOLELE Informaţiile de siguranţă legate de materiale periculoase, inclusiv compuşi farmaceutici şi materiale farmaceutice intermediare, vor fi disponibile pentru educarea, instruirea şi protejarea de pericole a muncitorilor. Partenerii de afaceri vor opera într-un mod eficient şi responsabil din punct de vedere ecologic pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. Partenerii de afaceri sunt încurajaţi să conserve resursele naturale, să evite utilizarea materialelor periculoase acolo unde este posibil şi să apeleze la activităţi care reutilizează şi reciclează. AUTORIZAŢIILE DE MEDIU Partenerii de afaceri vor respecta toate relgementările de mediu aplicabile. Se vor obţine toate permisele de mediu, licenţele, înregistrările de informaţii şi restricţiile necesare şi cerinţele operaţionale şi de raportare ale acestora vor fi respectate întru totul. REZIDUURILE ŞI EMISIILE Partenerii de afaceri vor avea implementate sisteme pentru asigurarea manipulării, mutării, depozitării, reciclării, reutilizării sau gestionării în condiţii de siguranţă a reziduurilor, emisiilor atmosferice şi deversărilor de ape menajere. Orice reziduuri, ape menajere sau emisii care ar putea avea un impact negativ asupra oamenilor sau mediului vor fi gestionate, controlate şi tratate în mod corespunzător înainte de eliberarea în mediu. DEVERSĂRILE ŞI SCURGERILE Partenerii de afaceri vor avea implementate sisteme pentru prevenirea şi diminuarea deversărilor şi scurgerilor accidentale în mediu. 7

8 SISTEMELE DE GESTIONARE Partenerii de afaceri vor utiliza sisteme de gestionare pentru a facilita conformarea la aşteptările impuse de aceste principii. ANGAJAMENTUL ŞI RESPONSABILITATEA Partenerii de afaceri vor face dovada angajamentului faţă de conceptele descrise în acest document alocând resursele corespunzătoare. CERINŢELE LEGALE ŞI ALE CLIENŢILOR Partenerii de afaceri vor identifica şi respecta toate legile, reglementările şi standardele aplicabile şi cerinţele relevante ale clienţilor, şi vor soluţiona lacunele identificate la timp şi în mod responsabil. EVALUAREA ŞI GESTIONAREA RISCURILOR Partenerii de afaceri vor dispune de mecanisme de evaluare şi gestionare a riscurilor pentru toate zonele specificate în cadrul acestui document. DOCUMENTAŢII Partenerii de afaceri vor păstra documentaţiile necesare pentru a demonstra conformarea la aceste aşteptări şi respectarea reglementărilor aplicabile. INSTRUIREA ŞI COMPETENŢA Partenerii de afaceri vor dispune de un program de instruire care va asigura un nivel corespunzător de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi în rândul conducerii şi al muncitorilor pentru a răspunde acestor aşteptări. CONTINUITATEA ÎN AFACERI Partenerii de afaceri sunt responsabili pentru dezvoltarea şi implementarea unor planuri corespunzătoare de continuitate a afacerii pentru activităţile care susţin afacerile MSD. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ Partenerii de afaceri trebuie să asigure o îmbunătăţire continuă stabilind obiective de performanţă, executând planuri de implementare şi luând măsurile necesare de corectare a deficienţelor identificate în urma estimărilor, inspecţiilor şi evaluărilor la nivel de conducere interne şi/sau externe. 8

9 PRACTICILE ETICE DE AFACERI Partenerii de afaceri îşi vor desfăşura activităţile în mod etic şi vor acţiona cu integritate. INTEGRITATEA ÎN AFACERI Sunt interzise toate formele de corupţie, şantaj şi evaziune fiscală. Partenerii de afaceri nu vor oferi, plăti sau accepta mite şi nu vor fi implicaţi în niciun alt fel de stimulente ilegale în cadrul relaţiilor de afaceri sau cu oficiali guvernamentali. Partenerii vor acţiona împotriva tuturor formelor de corupţie. CONCURENŢA LOIALĂ Partenerii de afaceri îşi vor desfăşura activităţile în conformitatea cu regulile concurenţei loiale şi puternice şi cu legile anti-trust aplicabile. Partenerii vor utiliza practici corecte de afaceri, inclusiv campanii publicitare exacte şi adevărate. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR Partenerii de afaceri vor încuraja toţi muncitorii să raporteze preocupări sau activităţi ilegale fără teamă de represalii, acţiuni de intimidare sau hărţuire. Aceştia le vor verifica şi vor lua măsuri de corectare, dacă este cazul. ACURATEŢEA ÎNREGISTRĂRILOR COMERCIALE Registrele şi evidenţele financiare trebuie să respecte principiile contabile general valabile. Evidenţele contabile trebuie să fie corecte din toate punctele de vedere. Acestea trebuie să fie lizibile, transparente şi să reflecte tranzacţiile şi plăţile efective. PROTEJAREA INFORMAŢIILOR Partenerii de afaceri vor proteja informaţiile confidenţiale, inclusiv informaţiile personale colectate pentru sau de la MSD şi vor lua măsuri pentru a preveni pierderea, utilizarea neadecvată, furtul, fraudarea, accesarea, divulgarea sau modificarea necorespunzătoare a acestora, inclusiv comunicarea şi/sau publicarea neautorizată a informaţiilor obţinute de la sau în numele companiei MSD. Partenerii care necesită schimbul de informaţii confidenţiale cu MSD trebuie să încheie în prealabil un acord de confidenţialitate cu MSD. Cu excepţia cazului în care sunt autorizaţi în acest sens de MSD, partenerii de afaceri nu vor partaja informaţiile confidenţiale ale MSD sau alte informaţii obţinute cu privire la afacerile companiei MSD. Partenerii de afaceri se vor asigura (şi vor putea demontra acest fapt) că au implementat suficiente măsuri de protecţie pentru protejarea informaţiilor confidenţiale personale şi de altă natură. Utilizarea, divulgarea neautorizată sau pierderea informaţiilor confidenţiale ale MSD trebuie raportată imediat la Biroul de etică al MSD. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ Drepturile de proprietate intelectuală vor fi respectate; transferul tehnologiilor şi al cunoştinţelor va fi realizat astfel încât să fie asigurată protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. CONFORMAREA LA REGLEMENTĂRILE COMERCIALE Partenerii de afaceri trebuie să se conformeze la toate controalele, sancţiunile de import şi export şi la orice alte legi comerciale din Statele Unite şi legile din ţările aplicabile în care au loc tranzacţiile. 9

10 PRACTICILE ETICE DE AFACERI STUDIILE CLINICE Atunci când desfăşoară studii clinice în numele MSD, toate studiile vor fi realizate în conformitate cu standardele globale pentru practici clinice potrivite, cerinţele de reglementare locale aplicabile şi următoarele principii etice bazate pe Declaraţia de la Helsinki. CALITATEA PRODUSELOR Partenerii de afaceri implicaţi în furnizarea, fabricarea, ambalarea, testarea, depozitarea şi distribuirea de materiale/ produse în numele companiei MSD vor asigura respectarea reglementărilor de calitate aplicabile şi a cerinţelor privind practicile de fabricare potrivite şi practicile de laborator potrivite pentru pieţele pe care sunt înregistrate şi distribuite produsele. PRACTICILE PROMOŢIONALE ŞI DE MARKETING Toate materialele şi activităţile promoţionale şi de marketing trebuie să fie în conformitate cu standarde etice, medicale şi ştiinţifice înalte şi să respecte toate legile şi reglementările aplicabile. Atunci când interacţionează cu profesionişti în îngrijirea sănătăţii, pacienţi sau profesionişti în îngrijirea animalelor, toţi partenerii de afaceri trebuie să adere la standerdele de comportament relevante în domeniu care li se aplică, precum cele ale EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations), IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) şi PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). CADOURILE, MESELE ŞI OSPITALITATEA Partenerii de afaceri nu trebuie să ofere cadouri, mese sau ospitalitate unui angajat MSD în nicio situaţie în care acest lucru ar putea influenţa, sau ar părea că influenţează decizia angajatului cu privire la un partener de afaceri. În alte situaţii, pot fi oferite cadouri modeste, mese sau ospitalitate unui angajat MSD în cazul în care acestea nu sunt sub formă de numerar sau articole echivalente, sunt în conformitate cu practicile de afaceri obişnuite, nu sunt frecvente sau costisitoare şi nu încalcă nicio lege. BUNĂSTAREA ANIMALELOR Animalele vor fi tratate cu respect, minimizându-se durerea şi stresul acestora. Testarea pe animale se va efectua după analizarea posibilităţii de înlocuire a animalelor, de reducere a numărului acestora sau de îmbunătăţire a procedurilor pentru minimizarea stresului. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere ştiinţific şi este permis de organele de reglementare, vor fi utilizate variante alternative. CONFLICTELE DE INTERESE Partenerii de afaceri trebuie să evite orice interacţiune cu orice angajat MSD care ar putea intra, sau părea că intră în conflict cu urmărirea de către angajatul respectiv a celor mai bune interese ale companiei MSD. De exemplu, partenerii nu trebuie să efectueze niciun fel de plăţi către niciun angajat MSD pe parcursul tranzacţiilor dintre partenerul de afaceri şi MSD, în afara celor rezultate în baza contractului cu MSD. Dacă un angajat al partenerului de afaceri este rudă cu oricare dintre angajaţii MSD sau dacă un partener de afaceri are orice alt tip de relaţie cu un angajat al MSD care ar putea reprezenta un conflict de interese, partenerul de afaceri trebuie să informeze compania MSD cu privire la acest fapt. 10

11

12 EXPRIMAREA PREOCUPĂRILOR Mai întâi, angajaţii partenerilor de afaceri ar trebui să-şi contacteze propria companie pentru soluţionarea problemelor interne de etică şi conformitate. Partenerii de afaceri care consideră că un angajat MSD, sau orice altă persoană care acţionează în numele MSD, a avut un comportament ilegal sau neadecvat, de orice natură, trebuie să raporteze imediat problema companiei MSD. Biroul de etică al MSD asigură mai multe resurse care vă permit să exprimaţi preocupări fără teamă de represalii. Accesaţi online: Apelaţi numărul: sau Fax: (fax confidenţial) Linia de asistenţă a MSD, disponibilă în toată lumea 24 de ore din 24, este gestionată de o organizaţie externă, pentru a putea păstra anonimatul atunci când sunaţi. Operatorul nu vă va oferi sfaturi direct, dar va transmite informaţiile Biroului de etică şi vă va furniza un număr de dosar şi o dată la care să reveniţi. Deşi întrebările şi preocupările exprimate prin Linia de asistenţă sunt trimise pentru revizuire la Biroul de etică, informaţiile de indentificare nu vor fi transmise fără acordul dvs. Pentru a contacta linia de asistenţă: Accesaţi online: Apelaţi numărul: (în interiorul SUA) sau (în afara SUA) Notă: Compania MSD este cunoscută sub denumirea de Merck în SUA şi Canada.

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Principii bazate pe The Little Yellow Book a cofondatorului Jim Howland, scrisă

More information

Principiile Nestlé de conduită în afaceri

Principiile Nestlé de conduită în afaceri Principii obligatorii Iunie 2010 Principiile Nestlé de conduită în afaceri Harta principiilor şi politicilor Nestlé Cele 10 principii de conduită în afaceri Consumatori 1 Nutriție, Sănătate și Wellness

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Be well VALORILE ŞI STANDARDELE NOASTRE BAZA SUCCESULUI NOSTRU. Cod de conduită Ediţia III

Be well VALORILE ŞI STANDARDELE NOASTRE BAZA SUCCESULUI NOSTRU. Cod de conduită Ediţia III Be well VALOILE ŞI STANDADELE NOASTE BAZA SUCCESULUI NOSTU Cod de conduită Ediţia III ASISTENŢA SUPLIMENTAĂ esurse pentru angajaţii noştri Superiorul sau şeful Este recomandat să începeţi prin consultarea

More information

Codul de conduită în afaceri. O singură entitate. honeywell

Codul de conduită în afaceri. O singură entitate. honeywell Codul de conduită în afaceri O singură entitate honeywell Scrisoare din partea Directorului general executiv Stimaţi colegi: Pe măsură ce Honeywell continuă să se dezvolte, trebuie să ne concentrăm în

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Codul Furnizorului Nestlé

Codul Furnizorului Nestlé Policy Mandatory December 2013 Codul Furnizorului Nestlé December 2013 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé

More information

Continental Codul de conduită al companiei 2012

Continental Codul de conduită al companiei 2012 Continental Codul de conduită al companiei 2012 www.continental-corporation.com 2 Stimaţi angajaţi, Prezentul Cod de conduită reformulează directivele-cadru pentru aplicarea standardelor de etică, cum

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

INSPIRAT DE INTEGRITATE. Codul AbbVie de Conduită în Afaceri

INSPIRAT DE INTEGRITATE. Codul AbbVie de Conduită în Afaceri INSPIRAT DE INTEGRITATE Codul AbbVie de Conduită în Afaceri ŞTIINŢA, ABILITATEA ŞI SPIRITUL NOSTRU INOVATOR SUNT DEDICATE ADUCERII PE PIAŢĂ A UNEI ÎMBUNĂTĂȚIRI A CALITĂȚII VIEȚII. Pagina 2 Codul AbbVie

More information

Code of Conduct for the Gothaer Group. Codul de Conduită al Grupului Gothaer

Code of Conduct for the Gothaer Group. Codul de Conduită al Grupului Gothaer Code of Conduct for the Gothaer Group Codul de Conduită al Grupului Gothaer 1 Let yourself be guided in everything by the law of the strictest conscientiousness and also avoid appearance of injustice.

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere Tel: +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Cum vă putem ajuta GLA este o organizaţie menită să vă protejeze împotriva exploatării.

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Condiţii generale Drepturile utilizatorului final CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS Versiunea UTA03072009 VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE GENERALE

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 Traducerile textului original al documentului sunt furnizate de BERD exclusiv pentru confortul cititorului.

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii Politica de prevenire şi descurajare a conduitei interzise în activităţile Băncii Europene de Investiţii POLITICA DE PREVENIRE ŞI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE ÎN ACTIVITĂŢILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică material de suport Chişinău 2012 Aprobat în Şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum,

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Ce este GLA? GLA este o organizaţie menită să protejeze muncitorii împotriva exploatării.

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă

Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă 28 aprilie Ziua Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă http://www.ilo.org/safework/events/meetings/wcms_235058/lang--e

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

Elaborat de COMITETUL INTERNAŢIONAL DE COORDONARE PENTRU CAMPANIA DE RATIFICARE A CONVENŢIEI PENTRU DREPTURILE MIGRANŢILOR

Elaborat de COMITETUL INTERNAŢIONAL DE COORDONARE PENTRU CAMPANIA DE RATIFICARE A CONVENŢIEI PENTRU DREPTURILE MIGRANŢILOR GHID PENTRU RATIFICAREA CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR TUTUROR MUNCITORILOR MIGRANŢI ŞI ALE MEMBRILOR FAMILIILOR ACESTORA (CIDMM) Elaborat de COMITETUL INTERNAŢIONAL DE COORDONARE

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 1 Director regional OMS pentru Europa, 2 Director, Divizia de politici şi gestionare pentru sănătate şi bunăstare,

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate COP 10 Decizia X/2 X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate 2011-2020 PLAN STRATEGIC PENTRU BIODIVERSITATE 2011-2020 ŞI ŢINTELE AICHI PENTRU BIODIVERSITATE "Trăind în armonie cu natura" 1. Scopul Planului

More information

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE Corneliu Mănescu-Avram Nicuşor Zlota Lucrarea prezentata la Conferinta Anuala a SSMR din Romania, Ploiesti, 19-21 octombrie 2012 Abstract. This paper

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

lindab we simplify construction Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA ANGAJAMENT 1 milion de clienţi 16.293 de angajaţi peste 100 de ani de inovaţie PREZENŢA GLOBALĂ Peste 160 de UNITăţI DE PRODUCţIE 84 de ţări

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor ORDIN nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor

More information

Reduceţi efortul. Informatii pentru lucratori in sectorul constructii.

Reduceţi efortul. Informatii pentru lucratori in sectorul constructii. Reduceţi efortul Informatii pentru lucratori in sectorul constructii www.handlingloads.eu Campania europeană de informare şi control Manipularea Manuală a Maselor 2008 CUPRINS Cuprins 1. De ce trebuie

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea!

Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea! Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea! Impactul violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă asupra sănătăţii mintale UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Autoritatea contractantă: Autoritatea Comună de Management a programului găzduită de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria Titlu: Apel pentru propuneri de proiecte Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

More information

Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenþilor ºi tinerilor

Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenþilor ºi tinerilor Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenþilor ºi tinerilor Autori: psih. Daniela GEORGESCU psih. Ana Maria MOLDOVAN dr. Gabriel CICU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale: Autori:

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information