Curriculum vitae Europass

Size: px
Start display at page:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcription

1 Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naționalitate(-tăți) GRECU, Tudor Alexandru București, Romania Română Data nașterii Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional Experiența profesională Masculin Candidat pentru Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România Tudor Alexandru Grecu are o experiență de peste 9 ani în domeniul auditului financiar şi în utilizarea Standardelor Internaționale de Audit. Perioada octombrie 2001 prezent Funcția sau postul ocupat Director - Audit, începând cu octombrie 2010 Activități şi responsabilități principale Deși tânăr, caracterizat de entuziasm şi energie, Tudor a avut oportunitatea participării în proiecte de audit, servicii conexe auditului şi consultanță de mare anvergură; el are astfel un bagaj de situații complexe gestionate în cei 9 ani de activitate şi crede în evoluția rapidă şi în robustețea profesiei de auditor. Pe parcursul carierei sale în KPMG, Tudor a câștigat o experiență considerabilă în următoarele domenii de activitate: managementul angajamentelor de audit al situațiilor financiare ale companiilor private, societăților bancare, societăților de asigurare, instituțiilor financiare nebancare cât și asupra instituțiilor publice, precum și în administrația locală. Acesta s-a ocupat de verificarea situațiilor financiare, compilarea situațiilor financiare, stabilirea procedurilor şi serviciilor de consultanță în Standardele Internaționale de Audit (ISA), auditul situațiilor financiare ale fondurilor pentru programe/proiecte europene: PHARE, ISPA, evaluarea tranzacțiilor, analiză financiară şi strategie de afaceri. Lista sa de clienți cuprinde atât companii naționale cât şi internaționale, precum şi companii publice şi private. Printre principalele responsabilități ale lui Tudor în prezent se numără: planificarea şi coordonarea procedurilor de audit în cadrul departamentului de Servicii Financiare; coordonarea şi pregătirea echipelor de Servicii Financiare astfel încât acestea să poată pune în practică metodologia şi instrumentele adecvate de audit; delegarea sarcinilor către membrii echipei de audit şi revizuirea activității desfășurate de aceștia; Pagina 1/5 - Curriculum vitae al

2 îndrumarea membrilor echipei de audit şi monitorizarea desfășurării angajamentelor de audit conform planificării; planificarea bugetului şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor financiare legate de angajamente sau de personal (precum gradul de realizare sau de utilizare); construirea relațiilor de afaceri ale companiei; cursuri de pregătire pentru angajații KPMG din Romania şi din regiunea Europa Centrală şi de Est pe teme de audit, contabilitate şi cursuri din sfera abilităților interpersonale; cursuri de pregătire IAS / IFRS organizate de KPMG pentru alte companii în cadrul Departamentului de Training al KPMG; expert cheie în cursurile de formare şi pregătire pentru Curtea de Conturi a României audit şi contabilitate. Tudor a coordonat proiectul pilot de implementare a eaudit în colaborare cu birourile KPMG Toronto şi KPMG New York cu aplicare pilot în auditul Băncii Naționale a României, Raiffeisen Bank SA şi SIF Muntenia SA. Tudor a fost implicat în numeroase angajamente de audit asupra fondurilor Uniunii Europene şi cunoaște acest domeniu foarte bine. El a acumulat experiență în auditul şi revizuirea situațiilor financiare ale băncilor, companiilor de leasing şi alte servicii financiare realizate în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardele Românești de Contabilitate şi alte principii de contabilitate general acceptate (GAAP). Tudor este membru al Centrului Regional CEE de Excelență al KPMG şi participă la proiectele de revizuire a calității angajamentelor de audit efectuate de către birourile KPMG din Europa Centrala şi de Est. Portofoliul societăților auditate din ultimii 5 ani include: bănci, fonduri de investiții, real estate şi alte instituții bancare şi ne-bancare precum: Banca Națională a României, Grupul Raiffeisen Bank SA, ProCredit Bank, Volksbank, CEC Bank, Grupul MKB Romexterra, Grupul GE Garanti, Banca Mondială, Grupul Allianz, Uniqa, United Nations Development Programme (UNDP), SIF Banat-Crișana SA, SIF Muntenia SA, Grupul Immoeast Romania Dezvoltarea susţinută a profesiei de auditor financiar şi întărirea acesteia Tudor este membru al Comisiei Tehnice a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi în această calitate a contribuit la: elaborarea Proiectului de modificare și completare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; elaborarea Proiectului de reglementare referitor la adoptarea normelor privind adecvarea onorariilor de audit statutar. Tudor a făcut parte din echipa KPMG de consultanţă în colaborare cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru dezvoltarea cadrului de raportare contabilă aplicabil instituțiilor reglementate de către CNVM. Tudor a colaborat la traducerea în limba română atât a Standardelor Internaționale de Audit cât şi a Standardelor Internaționale de Raportare Financiara. Tudor a participat la redactarea unui număr de studii în cadrul KPMG, printre care recent la cele cu titlul Are we there yet? How close we are to a more transparent reporting framework? sau IFRS: Are you ready? The race is on. Acestea oferă o perspectivă obiectivă asupra procesului de audit financiar din Romania şi informează despre gradul de implementare a standardelor internaționale de raportare în instituțiile financiare care operează pe piața locală. Pagina 2/5 - Curriculum vitae al

3 Tudor conduce colectivul studiului ASSURE, o publicație pilot de audit şi servicii conexe ce tratează subiectele internaționale de interes cu impact asupra profesiei şi liniilor locale de dezvoltare a acesteia. In anul 2010 Tudor a făcut parte din echipa de coordonare internațională a colectivului de lucru organizat de către KPMG pentru promovarea procesului de consultări în întâmpinarea lansării de către Comisia Europeana a lucrării Green Paper - Politica de Audit: învățăminte după criză prin care Comisia, ca parte a reacției sale la criza financiară, analizează dacă rolul auditorului poate fi întărit pentru a minimiza posibilele riscuri viitoare. Tudor a împărtășit importanța multor puncte din Green Paper şi le-a considerat demne de a constitui priorități ale profesiei - Green Paper reprezintă cu siguranță începutul unui proces îndelungat de consultări înaintea propunerii unor noi reglementări. In noiembrie 2010, Tudor a participat la Bruxelles la întâlnirea organizată de către ACCA şi prezidată de către Conducătorul Unității de Politici de Audit a Comisiei Europene cu tema Rethinking the value of audit în care s-au discutat principalele puncte aduse în discuție prin Green Paper. Numele şi adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Educație şi formare KPMG Audit SRL Servicii de audit, taxe şi consultantă Tudor are studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, alături de alte certificări şi calificări profesionale semnificative şi recunoscute la nivel național şi internațional. Perioada 2011 competențe profesionale dobândite Auditor Financiar al entităților piețelor reglementate, în baza Protocolului dintre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) privind organizarea şi desfășurarea activității de audit financiar la entitățile piețelor reglementate. CNVM, CAFR Perioada 2010 Certificat în Audit International (CertIA) Standarde Internaționale de Audit: ISA 200, ISA 230, ISA 240, Control intern şi managementul riscului, Audit intern, Raportare Association of Chartered Certified Accountants, Marea Britanie Perioada 2009 Managementul Riscurilor de Piață în sistemul Bancar Provocări pentru auditorul instituțiilor financiare KPMG Advanced Training Center United Kingdom, Londra Perioada 2008 Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) Codul etic pentru auditorii profesioniști, Audit financiar, Audit intern, Contabilitate Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) Pagina 3/5 - Curriculum vitae al

4 Perioada 2008 Măsurarea şi evaluarea instrumentelor derivate. Produse structurate şi securitizări KPMG Advanced Training Center Evletia, Zurich Perioada 2007 Membru al ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, Marea Britanie Bazele Contabilității, Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Raportare financiară, Dreptul Afacerilor, Audit, Fiscalitate Association of Chartered Certified Accountants, Marea Britanie Perioada 2007 Metode aplicate în Conversia Globală la Standardele Internaționale de Raportare Financiară KPMG Germania, Berlin Perioada Economist Profil: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori Specializare: Bănci şi Burse de Valori Moneda şi piețe de capital, Contabilitate financiară, Politici Publice, Finanțele instituțiilor publice, Gestiunea financiară a întreprinderii, Contabilitate de gestiune Academia de Studii Economice Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, București Aptitudini şi competente personale Limba(i) materna(e) Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversație Limba engleza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine Discurs oral Exprimare scrisă Pagina 4/5 - Curriculum vitae al

5 Competente şi abilitati sociale Experiențe în multiple medii culturale şi sociale determinate de experiență profesională acumulată. Tudor a făcut dovada unor extraordinare abilități de prezentare şi relaționare, cursurile susținute de el obținând evaluări foarte bune. Încă din primii ani cu KPMG, Tudor a susținut numeroase cursuri legate de Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Certificarea Internațională a Auditorilor, precum şi cursuri din sfera abilităților interpersonale atât pentru personalul KPMG din Romania şi din alte țări cât şi pentru alte companii interesate de cursurile KPMG. Tudor este un iubitor de artă contemporană, călătorii şi alpinism. Își folosește simțul său acut în afaceri şi în timpul liber, una dintre pasiunile sale fiind investițiile la bursă respectând întrutotul însă regulile de independență ale KPMG. Competente şi aptitudini organizatorice Competente şi aptitudini tehnice Excelente abilități de comunicare, planificare, organizare şi diplomatice. In prezent Tudor este responsabil cu coordonarea şi pregătirea echipelor de Servicii Financiare astfel încât acestea sa poată pună în practică metodologia şi instrumentele adecvate de audit. Tudor are o experiență în audit de peste 9 ani, cunoscând şi punând în practică atât standarde locale, cât şi internaționale. Tudor este autor şi co-autor în publicații naționale şi internaționale: Frontiers in Finance, 2011, publicație sub egida KPMG s Global Financial Services Practice; Investment in Romania, 2011, atributele care fac din Romania o destinație atractivă pentru investiții; IFRS: Esti gata? S-a dat startul, 2010, Analiza de impact IFRS pentru sistemul bancar din Romania; O premieră pentru România: Situații Ilustrative IFRS, 2010, model situații financiare IFRS pentru societăți comerciale, în limba romană; Where do you fit?, 2010, analiza comparativa a performanțelor financiare pe sistemul bancar din Romania Are we there yet? How close we are to a more transparent reporting framework?, 2009, Analiză de impact IFRS pentru sistemul bancar din Romania; Monografia contabilă pentru pentru instituții financiare nebancare, 2007, publicație sub egida ALB Asociația de Leasing şi Servicii Financiare Nebancare. Publicații periodice de informare a clienților: Facilităţi pentru tinerii întreprinzători care înfiinţează şi dezvoltă microîntreprinderi, 2011; Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale, 2011; Modificari şi completari ale normelor privind taxa - clawback, 2011; Planul contabil / Chart of accounts / Plan Comptable, 2010; Buletine de informatii (audit, control intern, audit intern, IFRS, reglementari contabile naționale). Competente şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows, MS Office (Excel, Word avansat), Visual Basic, MS Visio, Internet, electronic AudIT Software (eaudit), softuri eșantionare (rutinele IDEA MUS) Pagina 5/5 - Curriculum vitae al

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Activitate didactică de predare, seminarizare şi de examinare a studenţilor

Activitate didactică de predare, seminarizare şi de examinare a studenţilor Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) NECŞULESCU ION - Braşov, localitatea Prejmer, Str. Laterală Nr.744, reşedinţa Braşov Str. Ştefan cel Mare nr.6 Bl.12 Sc.B Ap.3 Telefon

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ŢENESCU/ Alina Adresă(e) Craiova, Str. Victor Papillian, nr 19, bl. B7, ap.8, Craiova, cod 200324, Dolj, România Telefon(oane) (0040)351401165

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară)

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) Una dintre cele mai mari dorinţe ale directorilor şi ale cadrelor didactice

More information

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp. 76-111 Reforma procesului politicilor publice naţionale sub imboldul europenizării. Modificări realizate în plan instituţional şi legislativ

More information

Vol REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN. Gabriela MIHAILOVICI

Vol REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN. Gabriela MIHAILOVICI Vol. 432-433 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIŢESCU REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN Gabriela MIHAILOVICI

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului Universitatea din Pitesti 2011-0 - CUPRINS PARTEA I: CARTA UNVERSITĂŢII CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE pagina 3 Preambul; Istoric; Statut; Identificare;

More information

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE GHID

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE GHID UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE GHID privind organizarea, desfășurarea, elaborarea portofoliului și evaluarea stagiilor de practică de inițiere la domeniile

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZARE IN/SI IN PARTENERIAT CU UTCB-2010

MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZARE IN/SI IN PARTENERIAT CU UTCB-2010 MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZARE IN/SI IN PARTENERIAT CU UTCB-2010 1. A XVI-a Conferinţa a Facultăţii de Instalaţii, Conferinţa internaţională CONFORT, EFICIENTA, CONSERVAREA ENERGIEI SI PROTECŢIA MEDIULUI

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Prenume / Nume LAURA ALEXANDRA NUSSBAUM Adresa domiciliu Piata Victoriei 7, 300030, Timişoara, Romania Telefoane +40256491314 Mobil: +40723659056 LOCUL DE

More information

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. I.S.E. 2009. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. EDP 2009 EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., Str. Spiru Haret, nr. 12, sectorul 1, cod 010176,

More information

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AVIZAT CP. APROBAT CA.. Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2015-2019 CUPRINS I. Argument; Scurt istoric

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ 2011 - 1 - CUPRINS PREAMBUL... 3 I. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII... 4 II. AUTONOMIA

More information

Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti

Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti ITS Romania. news Numărul : 9 Anul II Octombrie Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti În perioada 28-31 octombrie a avut loc la Bucureşti, în incinta pavilionului Romexpo, Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti,

More information

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORTUL ANUAL PRIVIND CALITATEA EDUCAŢIEI

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORTUL ANUAL PRIVIND CALITATEA EDUCAŢIEI MINNI ISSTTEERRUULL EEDDUUCCAAŢŢI IEEI I NNAAŢŢI IOONN AALLEE ŞŞI I CCEERRCCEETTĂĂRRI III ŞŞTTI IINNŢŢI IFFI ICCEE UUNNI IVVEERRSSI ITTAATTEEAA TTEEHHNNI ICCĂĂ GGHHEEOORRGGHHEE AASSAACCHHI I DDI INN IAAŞŞI

More information

CULTURALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CULTURALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA GOVERNMENT OF ROMANIA SERBIAN GOVERNMENT S T R AT E G I A CULTURALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Investim în viitorul tău! Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI PROFESIONAL SPECIFIC OPERATORILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN CONDIŢII SPECIALE

ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI PROFESIONAL SPECIFIC OPERATORILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN CONDIŢII SPECIALE ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI PROFESIONAL SPECIFIC OPERATORILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN CONDIŢII SPECIALE Drd. ing. Sorin SIMION Dr. ing. Gabriel - Dragoş VASILESCU Dr. ing. Angelica

More information

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ SPECIALIZĂRILE: Horticultură Peisagistică Ingineria mediului 2015-2016 2 *** Motto: Învăţătura

More information

Mini-reţea de telefonie mobilă

Mini-reţea de telefonie mobilă Mini-reţea de telefonie mobilă Georgian CRĂCIUN 1 Coordonator ştiinţific: Ș.L.Dr.Ing Dan CURPEN Abstract Lucrarea Mini-reţea de telefonie mobilă urmărește integrarea unui laborator didactic de radio comunicaţii

More information

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Department for Statistics and Sociology of the Republic Moldova

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Department for Statistics and Sociology of the Republic Moldova Chişinău - 2003 Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Department for Statistics and Sociology of the Republic Moldova MĂSURAREA ELEMENTELOR ECONOMIEI NEOBSERVATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

More information

Limba Engleză. clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş

Limba Engleză. clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş Limba Engleză clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş I. Seasons In the UK we have four seasons:- Winter Spring Summer Autumn December January February March April May June July August September

More information

PROGRAM DE SEMINARII TEHNICE Semestrul I / ESSER by Honeywell Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu

PROGRAM DE SEMINARII TEHNICE Semestrul I / ESSER by Honeywell Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu Honeywell Life Safety Romania PROGRAM DE SEMINARII TEHNICE Semestrul I / 2016 ESSER by Honeywell Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu Management al situaţiilor Honeywell de Life pericol Safety

More information

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI Str. Cuza Vodă nr. 56 Focşani - Vrancea Tel/fax: 0237626769 e-mail: csielenadoamna@yahoo.com web:www.cseielenadoamna.ro Nr. 44/7/02/206 RAPORT

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

ASPECTE FINANCIAR-CONTABILE PRIVIND ACTIVITATEA DE CAZARE ÎN TURISMUL ROMÂNESC

ASPECTE FINANCIAR-CONTABILE PRIVIND ACTIVITATEA DE CAZARE ÎN TURISMUL ROMÂNESC ASPECTE FINANCIAR-CONTABILE PRIVIND ACTIVITATEA DE CAZARE ÎN TURISMUL ROMÂNESC Prep. univ. Doru-Bogdan Răvaş, Universitatea din Petroşani, e-mail: cosminravas@yahoo.com Rezumat: The paper contains general

More information

Învăţând pentru subzistenţă Seria nr.1 Confederaţia Caritas România

Învăţând pentru subzistenţă Seria nr.1 Confederaţia Caritas România REDUCEREA RISCURILOR DE DEZASTRE Învăţând pentru subzistenţă Seria nr.1 Confederaţia Caritas România Acest document de învăţare pentru subzistenţă a fost creat de Trocaire, Agenţia Catolică Irlandeză pentru

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

Adriana Bădescu Codruţa Mirci Gabriela Bögre. Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului -

Adriana Bădescu Codruţa Mirci Gabriela Bögre. Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului - 7 Adriana Bădescu Codruţa Mirci Gabriela Bögre Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului - 8 Adriana Bădescu Codruţa Mirci Gabriela Bögre Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului

More information

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme

More information

Despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000

Despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 Management bilateral România - Republica Moldova pentru conservarea biodiversităţii în zona de graniţă dintre cele 2 ţări Despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 Din cuprins: Istoricul Reţelei Natura

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Free software and open source databases

Free software and open source databases Revista Informatica Economică nr.3(39)/2006 35 Free software and open source databases Lect. Napoleon-Alexandru SIRETEANU Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi, România The emergence

More information

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr. crt. Pag Capitol/ Subcapitol Cap. 3,4,5,6,7 Descrierea modificării 1. Prezenta procedură s-a actualizat

More information

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT CUPRINS

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT CUPRINS pag.2 MNSTERUL PENTRU MEDUL DE AFACER, COMERT S ANTREPRENORAT Anexa nr.3/60 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de

More information

STUDIU PROSPECTIV AL HIPERTENSIUNII ARTERIALE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN IAŞI

STUDIU PROSPECTIV AL HIPERTENSIUNII ARTERIALE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN IAŞI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «GR.T. POPA» IAŞI STUDIU PROSPECTIV AL HIPERTENSIUNII ARTERIALE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN IAŞI TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Silvia

More information

DEZVĂLUIREA INFRACŢIUNILOR MOTIVATE DE URĂ Î N FAŢA FAPTELOR. Îndrumări pentru monitorizarea infracţiunilor şi incidentelor motivate de ură

DEZVĂLUIREA INFRACŢIUNILOR MOTIVATE DE URĂ Î N FAŢA FAPTELOR. Îndrumări pentru monitorizarea infracţiunilor şi incidentelor motivate de ură DEZVĂLUIREA INFRACŢIUNILOR MOTIVATE DE URĂ Î N FAŢA FAPTELOR Îndrumări pentru monitorizarea infracţiunilor şi incidentelor motivate de ură Noiembrie 2012 Publicaţie realizată de CEJI - A Jewish Contribution

More information

Strategia pentru dezvoltare locală durabilă a oraşului Siret pe obiective strategice de dezvoltare şi operaţionale. Plan de marketing urban

Strategia pentru dezvoltare locală durabilă a oraşului Siret pe obiective strategice de dezvoltare şi operaţionale. Plan de marketing urban Strategia pentru dezvoltare locală durabilă a oraşului Siret pe obiective strategice de dezvoltare şi operaţionale Plan de marketing urban Plan de marketing urban 5 CUPRINS I. PRODUSUL URBAN ORAŞUL SIRET

More information

1.1 Managementul riscului

1.1 Managementul riscului HAZARD SI RISC IN EVALUAREA SI GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE 1.1 Managementul riscului 1.1.1 Concepte de bază în studiul interdisciplinar al hazardelor, vulnerabilităţii şi riscului 1.1.1.1 Definiţii şi

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume VÎLCU, Dana - Mihaela Adresă Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Matematică şi Informatică, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti,

More information

Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA. Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP

Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA. Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP CUPRINS CUPRINS... 2 1 INTRODUCERE... 4 1.1 Descriere generala... 4 1.2 Numele si Identificarea Documentului...

More information

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Felicitări pentru achiziţionarea telefonului Sony Ericsson K850i. Captaţi şi distribuiţi momentele deosebite. Pentru conţinut suplimentar în telefon, mergeţi la www.sonyericsson.com/fun. Înregistraţi-vă

More information

COMUNICAREA ÎN GRUPUL SPORTIV

COMUNICAREA ÎN GRUPUL SPORTIV Marathon COMUNICAREA ÎN GRUPUL SPORTIV Conf. univ. dr. Cristiana POP Academia de Studii Economice din Bucureşti Abstract Physical activities are usually running their course as group or team activity.

More information

PROTECȚIA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR SĂNĂTOS

PROTECȚIA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR SĂNĂTOS ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE Cu titlu de manuscris: C.Z.U: 342.7(043.3) CRASNOBAEV ADRIAN PROTECȚIA DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI LA UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR

More information

CORIDORUL STRATEGIC ENERGETIC ÎN GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA SPAŢIULUI EURO-ASIATIC

CORIDORUL STRATEGIC ENERGETIC ÎN GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA SPAŢIULUI EURO-ASIATIC CORIDORUL STRATEGIC ENERGETIC ÎN GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA SPAŢIULUI EURO-ASIATIC Gheorghe VĂDUVA Abstract The new security environment - on European, Euro-Atlantic and Eurasian level- was reconfigured

More information

Pagini Web prin Microsoft Frontpage. Crearea de pagini web. Introducere

Pagini Web prin Microsoft Frontpage. Crearea de pagini web. Introducere Pagini Web prin Microsoft Frontpage Crearea de pagini web. Introducere Internetul este un sistem global de reţele de calculatoare ce folosesc protocoalele de comunicare Transmission Control Protocol şi

More information

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have)

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have) VERBUL Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul A. Verbele auxiliare (to be si to have) 1. Sunt verbe deosebit de puternice 2. Au forme distincte pt. prezent si trecut 3. Intra in alcatuirea altor

More information

Asistenţă Conţinutul ambalajului Cablu Ethernet Mărci comerciale Router cu modem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Conformitate Cablu telefonic Router cu modem

Asistenţă Conţinutul ambalajului Cablu Ethernet Mărci comerciale Router cu modem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Conformitate Cablu telefonic Router cu modem Asistenţă Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs NETGEAR. După instalarea dispozitivului, localizaţi numărul de serie de pe eticheta produsului şi utilizaţi-l pentru înregistrarea produsului la adresa

More information

Benjamin Franklin AUTOBIOGRAFIE

Benjamin Franklin AUTOBIOGRAFIE Benjamin Franklin AUTOBIOGRAFIE Twyjord, la reşedinţa episcopului de Sf. Asaph, 1771 Iubite fiule: Mi-a plăcut din totdeauna să aflu mici istorioare despre strămoşii mei. Iţi aminteşti, poate, de cercetările

More information

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Catedra de Electronică Aplicată Str. George Bariţiu nr.26-28 400027, Cluj-Napoca, ROMANIA Tel/Fax:

More information

TEZA DE DOCTORAT. Mangementul riscului asociat iazurilor de decantare -Rezumat-

TEZA DE DOCTORAT. Mangementul riscului asociat iazurilor de decantare -Rezumat- UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ TEZA DE DOCTORAT Mangementul riscului asociat iazurilor de decantare -Rezumat- CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC : prof.univ. dr. ing. Dan

More information

Reţeaua de Siguranţă în Caz de Cutremur de la Marea Neagră ESNET

Reţeaua de Siguranţă în Caz de Cutremur de la Marea Neagră ESNET Coordonatori : Dr. Ing. Bălan Ștefan Florin 1 Dr. Hab. Vasile Alcaz 2 Assoc. Prof. Dr. Petya Trifonova 3 Nalan ÜKER 4 Reţeaua de Siguranţă în Caz de Cutremur de la Marea Neagră ESNET Descrierea CIP a Bibliotecii

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP)

Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP) Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP) În slide-uri se: Exemplifică procesoare digitale de semnal de la Texas Instruments Utilizează informaţii şi unele slide-uri de la prezentările firmei

More information

DIDACTICA ISTORIEI 2

DIDACTICA ISTORIEI 2 Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural Specializarea ISTORIE Forma de învăţământ ID - semestrul III DIDACTICA ISTORIEI 2 Laura CĂPIŢĂ Carol CĂPIŢĂ Mihai

More information

DESPRE PSIHANALIZĂ. 2 Căror aspecte li se adresează tratamentul psihanalitic?

DESPRE PSIHANALIZĂ. 2 Căror aspecte li se adresează tratamentul psihanalitic? DESPRE PSIHANALIZĂ 1 Ce este psihanaliza? 2 Căror aspecte li se adresează tratamentul psihanalitic? 3 Inovaţiile şi descoperirile majore ale lui Freud 3 Inconştientul 3 Experienţele din copilăria mică

More information

p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat HOTĂRÂRE Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă

More information

ZGOMOTELE ARTICULARE ÎN DISFUNCŢIILE ARTICULAŢIEI TEMPORO-MANDIBULARE

ZGOMOTELE ARTICULARE ÎN DISFUNCŢIILE ARTICULAŢIEI TEMPORO-MANDIBULARE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ Rezumatul tezei de DOCTORAT ZGOMOTELE ARTICULARE ÎN DISFUNCŢIILE ARTICULAŢIEI TEMPORO-MANDIBULARE CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

More information

JUDEŢUL IAŞI U.A.T. COMUNA ŢIGĂNAŞI

JUDEŢUL IAŞI U.A.T. COMUNA ŢIGĂNAŞI JUDEŢUL IAŞI U.A.T. COMUNA ŢIGĂNAŞI 2 CUPRINS Cuvânt înainte 7 I INTRODUCERE 9 II REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD EST 13 2.1 Introducere 13 2.2 Regiunea Nord - Est 15 III PREZENTAREA JUDEŢULUI IAŞI 3.1 Localizare,

More information

Cap. 1. Introducere în arhitectura sistemelor de calcul. 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 1. Definirea sistemului electronic de calcul

Cap. 1. Introducere în arhitectura sistemelor de calcul. 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 1. Definirea sistemului electronic de calcul Informatică -Cuprins Cap. 1 Introducere în arhitectura sistemelor de calcul 1. Definirea sistemului electronic de calcul 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 3. Nivelurile unui computer 4. Standarde industriale

More information

EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIV COMPORTAMENTALĂ PENTRU CADRE DIDACTICE

EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIV COMPORTAMENTALĂ PENTRU CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CARMEN HORTENSIA BORA EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIV COMPORTAMENTALĂ PENTRU CADRE DIDACTICE - Rezumatul tezei de doctorat - Conducător

More information

INTRODUCERE : Ce este econometria? 1. Scurt istoric privind apariţia econometriei. 2. Definiţia econometriei

INTRODUCERE : Ce este econometria? 1. Scurt istoric privind apariţia econometriei. 2. Definiţia econometriei INTRODUCERE : Ce este econometria?. Scurt istoric privind apariţia econometriei. Definiţia econometriei 3. Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei modelul econometric Sursa de date Teste statistice

More information

METODĂ DIRECTĂ VERSUS METODĂ CONTRASTIVĂ ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ

METODĂ DIRECTĂ VERSUS METODĂ CONTRASTIVĂ ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ METODĂ DIRECTĂ VERSUS METODĂ CONTRASTIVĂ ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ Asist. univ. drd. Diana-Viorela IONESCU Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Cuvinte-cheie limbă străină (L2) - limbă

More information

CERERI DE INREGISTRARE MARCA DEPUSE IN PERIOADA

CERERI DE INREGISTRARE MARCA DEPUSE IN PERIOADA OFICIUL DE STAT PE NTRU INVENTII SI MARCI BUCURESTI CERERI DE INREGISTRARE MARCA DEPUSE IN PERIOADA 19.11.2012-20.11.2012 PUBLICATE IN DATA DE 26.11.2012 I.S.S.N. 2065-0345 (210) M 2012 07159 (732) TODOR

More information

FIŞA DISCIPLINEI GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA. 1.6 Programul de studii / Calificarea

FIŞA DISCIPLINEI GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA. 1.6 Programul de studii / Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE SI GEOGRAFIE 1.3 Catedra GEOGRAFIE 1.4 Domeniul

More information

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI -/ IA OI Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA Arta de a cuceri 195679 B-C.U. - IAŞI ŞTIINŢA & TEHNICĂ Ş.A. Bucureşti, 1997 Cuvânt de mulţumire Cum să mulţumeşti cuiva când această carte este rodul atâtor experienţe

More information

TEXTUL ŞI IMAGINEA. RELAŢII DETENSIONATE

TEXTUL ŞI IMAGINEA. RELAŢII DETENSIONATE TEXTUL ŞI IMAGINEA. RELAŢII DETENSIONATE Eva Monica SZEKELY Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş Abstract: In a way, image is the most popular concept lately, even more interesting than the concept of

More information

Left Margin 1.25 inches Right Margin 1.25 inches Top and Bottom Margins are 1 inch

Left Margin 1.25 inches Right Margin 1.25 inches Top and Bottom Margins are 1 inch Left Margin 1.25 inches Right Margin 1.25 inches Top and Bottom Margins are 1 inch Dissertation Title in Initial Capitals and Small Letters (Single-space the title if more than one line; Title starts 2

More information

Calităţile şi efectele generale ale muzicii privind dezvoltarea capacităţilor mnezice şi prosexice

Calităţile şi efectele generale ale muzicii privind dezvoltarea capacităţilor mnezice şi prosexice 10 PRACTICA MEDICALÅ CERCETARE ŞTIINºIFICÅ Calităţile şi efectele generale ale muzicii privind dezvoltarea capacităţilor mnezice şi prosexice Qualities and general effects of the music regarding the development

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Delia Marina PODEA Doctorand: POPOVICI

More information

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Prof. univ. dr. MIHAI GOLU OBIECTIVE Fundamentele psihologiei este una dintre disciplinele care contribuie, în mod esenţial, la dezvoltarea orizontului de cunoştinţe al studenţilor,

More information

Importanţa determinării patternului de sensibilitate la antimicotice al speciilor de Candida şi Dermatofiţi izolate din diverse produse patologice

Importanţa determinării patternului de sensibilitate la antimicotice al speciilor de Candida şi Dermatofiţi izolate din diverse produse patologice cintia Parasitologica, 2008, 1, 17-21 Importanţa dtrminării pattrnului d snsibilitat la antimicotic al spciilor d Candida şi Drmatofiţi izolat din divrs produs patologic Monica JUNIE Catdra d Microbiologi,

More information

Există numeroase criterii de clasificare a imprimantelor. Dintre acestea, se amintesc următoarele ([1], [2]):

Există numeroase criterii de clasificare a imprimantelor. Dintre acestea, se amintesc următoarele ([1], [2]): 6. IMPRIMANTE 6.1. Scopul lucrării Se prezintă principalele tipuri de imprimante, structura generală a unui echipament de imprimare, principiul de funcţionare al imprimantelor electrofotografice şi al

More information

Telefon mobil EASYPHONE

Telefon mobil EASYPHONE Telefon mobil EASYPHONE Telefon mobil elegant într-un design modern, negru-argintiu, cu încărcător de masă. Comandă facilă Comanda telefonului mobil EVOLVEO EasyPhone a fost simplificată la maxim, prin

More information

Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida Dragomir

Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida Dragomir UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA TEORIA SISTEMELOR II FACULTATEA AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE DOMENIUL INGINERIA SISTEMELOR Anul de studii: II Semestrul 2 Titularul cursului: Prof. Dr. ing. Toma Leonida

More information

STUDIU CLINICO-STATISTIC PRELIMINAR PRIVIND SENSIBILITATEA POSTOPERATORIE ÎN TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE

STUDIU CLINICO-STATISTIC PRELIMINAR PRIVIND SENSIBILITATEA POSTOPERATORIE ÎN TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE STUDIU CLINICO-STATISTIC PRELIMINAR PRIVIND SENSIBILITATEA POSTOPERATORIE ÎN TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE DANA CRISTINA BODNAR 1, CORINA MARILENA CRISTACHE 2, TRAIAN BODNAR 3, LUMINIŢA OANCEA 4, SEBASTIAN

More information

COLIBRI YOUNG SOLOISTS 2016 INTERNATIONAL PRIZE. 1st Edition

COLIBRI YOUNG SOLOISTS 2016 INTERNATIONAL PRIZE. 1st Edition COLIBRI YOUNG SOLOISTS 2016 INTERNATIONAL PRIZE 1st Edition The Associazione Libera delle Arti Founder body of the Pescara Colibrì Ensemble Chamber Orchestra, is organizing an International Competition

More information

StepIn StepIn is organized in partnership with Europa Distribution, Europa International and Europa Cinemas.

StepIn StepIn is organized in partnership with Europa Distribution, Europa International and Europa Cinemas. StepIn - 2016 INTRODUCTION StepIn, launched in 2012, is an initiative designed as an interdisciplinary and international exchange think tank for distribution, exhibition and sales professionals of auteur

More information

Multimedia Ghidul pentru utilizator

Multimedia Ghidul pentru utilizator Multimedia Ghidul pentru utilizator Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows este o marcă comercială înregistrată de Microsoft Corporation în S.U.A. Notă despre produs Acest ghid

More information

Omul este măsura tuturor lucrurilor.

Omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Soluţii ergonomice pentru configurarea optimă a sistemelor de lucru. Ergonomie cheia succesului. În trecut, condiţiile de lucru erau adaptate fără a se avea în vedere

More information

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 1 UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI *Autori: ing. Constantin Ivanovici, dr. ing. Ionel Popa, ing. Mihai Stoica, ing. Sidonia Crăciun,

More information

Lucrările Conferinţei Săptămâna europeană a securităţii şi sănătăţii în muncă

Lucrările Conferinţei Săptămâna europeană a securităţii şi sănătăţii în muncă Lucrările Conferinţei Săptămâna europeană a securităţii şi sănătăţii în muncă Craiova, 25-26 octombrie 2007 CUPRINS 1. Riscurile expunerii lucrătoriilor din agricultură la afecţiuni musculo-scheletice...

More information

THE REVERSE PERSPECTIVE IN THE ORTHODOX ICONOGRAPHY ACCORDING TO P. FLORENSKI A DOGMATIC PERSPECTIVE

THE REVERSE PERSPECTIVE IN THE ORTHODOX ICONOGRAPHY ACCORDING TO P. FLORENSKI A DOGMATIC PERSPECTIVE European Journal of Science and Theology, March 2009, Vol.5, No.1, 41-50 THE REVERSE PERSPECTIVE IN THE ORTHODOX ICONOGRAPHY ACCORDING TO P. FLORENSKI Abstract A DOGMATIC PERSPECTIVE Vasile Cristescu *

More information

POWER DISTRIBUTORS CRANE AND TUNNEL DISTRIBUTION CABINETS. socket (DIN 49440) 250V Output terminals. approx. Type Ord.no. kva kg

POWER DISTRIBUTORS CRANE AND TUNNEL DISTRIBUTION CABINETS. socket (DIN 49440) 250V Output terminals. approx. Type Ord.no. kva kg POWER DISTRIBUTORS DISTRIBUTION CABINETS WITH CRANE SOCKETS Connected Sockets: RCD Circuit breaker Weight Page load CEE-sockets RCD control devices 32A 5p 00V 6h 5p 00V 6h 5p 00V 6h socket (DIN 90) 250V

More information

ZN-PD-SA. Air Particle Sensor. Continuously monitor dust fallout and particles which detract from product quality. Ordering Information.

ZN-PD-SA. Air Particle Sensor. Continuously monitor dust fallout and particles which detract from product quality. Ordering Information. CSM DS_E_1_1 Continuously monitor dust fallout and particles which detract from product quality. Compact design ideal for continuous monitoring Equipped with various interfaces such as a LAN port. Accurately

More information

The University of the West Indies. IGDS MSc Research Project Preparation Guide and Template

The University of the West Indies. IGDS MSc Research Project Preparation Guide and Template The University of the West Indies Institute for Gender and Development Studies (IGDS), St Augustine Unit IGDS MSc Research Project Preparation Guide and Template March 2014 Rev 1 Table of Contents Introduction.

More information

POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE

POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE Arghire Camelia Posibilităţi de utilizare a fibrelor solubile în panificaţie Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi TEZĂ DE DOCTORAT POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE (Rezumatul

More information

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Zbuchea AROMÂNII ÎN SUA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Zbuchea AROMÂNII ÎN SUA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX Prof. Univ. Dr. Gheorghe Zbuchea 3 Aromânii în SUA la începutul secolului XX Conştiinţă şi acţiune naţională Documente inedite din arhivele şi presa din Bucureşti Antet tipărit. SCMR, fond 2005, dosar

More information

Primul raport Leuchter

Primul raport Leuchter Primul raport Leuchter Raport privind presupusele camere de gazare de la Auschwitz, Birkenau şi Majdanek (Polonia), realizat de un expert în echipamente de execuţie CUPRINS Comentariile editurii...2 Cuvânt

More information

Cpt.instr. DANIEL SOLESCU Cpt.instr. OVIDIU SIMULEAC ABSTRACT To get efficient results in students implementing the specific disciplines, the trainer

Cpt.instr. DANIEL SOLESCU Cpt.instr. OVIDIU SIMULEAC ABSTRACT To get efficient results in students implementing the specific disciplines, the trainer METODE SI PROCEDEE DIDACTICE DE BAZA FOLOSITE PENTRU PREGATIREA STUDENTILOR MILITARI LA INSTRUCTIA TRAGERII CU ARMAMENTUL USOR DE INFANTERIE Cpt.instr. DANIEL SOLESCU Cpt.instr. OVIDIU SIMULEAC ABSTRACT

More information