COMPLIANŢA TERAPEUTICĂ FACTOR DE IATROGENIE LA VÂRSTNIC. Dr. Ioana Dana Alexa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "COMPLIANŢA TERAPEUTICĂ FACTOR DE IATROGENIE LA VÂRSTNIC. Dr. Ioana Dana Alexa"

Transcription

1 COMPLIANŢA TERAPEUTICĂ FACTOR DE IATROGENIE LA VÂRSTNIC Dr. Ioana Dana Alexa

2 DEFINIŢIE COMPLIANŢA a. Dorinţa de a răspunde unei cereri, rugăminţi b. Medicină: modul în n care pacientul respectă indicaţiile iile medicamentoase şi i de modificare a stilului de viaţă recomandate de medic Reprezintă un ansamblu comportamental complex, influenţat semnificativ de: Statutul socio-economic al pacientului Abilităţile personalului medical Organizarea sistemului sanitar Schechtman KB, Patient Compliance, Encyclopedia of Biopharmaceutical Statistics, 712/717, 2003

3 ISTORIC Non-complianţa este un fenomen extrem de cunoscut. Primul caz citat în istorie a avut loc în grădina Edenului iar consecinţele sale ne urmăresc şi acum Schechtman KB, Patient Compliance, Encyclopedia of Biopharmaceutical Statistics, 712/717, 2003 Cercetările în materie de non-complianţă au început în jurul anilor 1943 dar abia în ultimii 20 de ani a suscitat interesul cuvenit, posibil odată cu creşterea populaţiei vârstnice

4 IMPORTANŢA PROBLEMEI Lipsa complianţei = cauza numărul 1 de eşec e ec terapeutic în n lume Nedepistată,, lipsa de complianţă ă crează dubii privind eficienţa a terapeutică şi generează: internare în n spital proceduri inutile de diagnostic şi i schimbări de tratament creşteri incredibile ale costurilor Smith, M., The cost of noncompliance and the capacity of improved compliance to reduce health care expenditures. Improving medication compliance, 2005

5 IMPORTANŢA PROBLEMEI Date raportate în n SUA: în n fiecare an, persoane îşi i pierd viaţa datorită lipsei de complianţă costul necomplianţei ei în n 2005 = > 120 bilioane dolari necomplianţa a este principala cauză de reinternare în spital 90% din pacienţi îşi i iau greşit medicaţia ia 21% din pacienţi i nu-şi i onorează niciodată recomandările Smith, M., The cost of noncompliance and the capacity of improved compliance to reduce health care expenditures. Improving medication compliance, 2005

6 PACIENTUL VÂRSTNIC ESTE COMPLIANT?

7 PACIENTUL VÂRSTNIC ESTE COMPLIANT? Medicul nu poate stabili dacă pacientul său va fi sau nu va fi compliant trebuie să încerce să-l lămurească asupra gravităţii maladiei/iilor sale şi să-l instruiască asupra importanţei respectării indicaţiilor medicale La control se va ţine seama de tendinţa vârstnicilor de a supraestima complianţa terapeutică

8 PACIENTUL VÂRSTNIC ŞI COMPLIANŢA Cauzele necomplianţei: ei: cauze de ordin fizic: tremurăturile,, tulburările t de echilibru,, leziunile l artrozice la membrele superioare pot face dificilă administrarea medicaţiei iei tulburările de memorie,, deosebit d de frecvente, pot fi cauza administrării incorecte a medicaţiei iei tulburările de vedere tulburările de micţiune iune (ex: administrarea de diuretice la un pacient cu adenom de prostată)

9 PACIENTUL VÂRSTNIC ŞI COMPLIANŢA cauze de ordin funcţional reţeta eta recomandată depăşeşte posibilităţile ile financiare nu-şi i poate procura toate medicamentele de la o singură farmacie din apropierea locuinţei; pacientul întrerupe tratamentul cu totul sau îşi i va administra numai acele medicamente pe care şi i le cumpără uşoru are cu medicul o relaţie nesatisfăcătoare şi i nu respectă indicaţiile iile terapeutice nu a înţeles importanţa a respectării indicaţiilor iilor terapeutice

10 COMPLIANŢA TERAPEUTICĂ Posibilităţi i de compensare a complianţei reduse: stabilirea unei relaţii bazată pe respect reciproc între pacient şi personalul medical educaţia pacientului şi i anturajului în n legătură cu importanţa a respectării indicaţiilor iilor medicale; aceasta se va face verbal şi i scris, pe înţelesul pacientului schema terapeutică recomandată va fi pe cât posibil simplificată,, clar c formulată,, accesibilă a financiar vizite regulate la domiciliu ale asistentei medicale Creşterea complianţei duce la creşterea duratei viaţei şi reducerea preţului de cost.

11 CARE ESTE SITUAŢIA LA NOI?

12 Studiu prospectiv ce a înglobat 922 pacienţi cu vârsta 65 ani internaţi în Compartimentul de Geriatrie al Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon în perioada cu afecţiuni cardio-vasculare Scopul studiului: de a analiza în ce măsură noncomplianţa a reprezentat motivul internării pacientului Chestionar: Nivelul de înţelegere a bolii respective Gradul de cunoaştere a principiilor igieno-dietetice Cunoaşterea medicaţiei prescrise şi a orarului de administrare a medicamentelor Modul de procurare a medicamentelor Controlul medical periodic

13 Relaţia de cauzalitate dintre non-complianţă şi motivul internării s-a stabilit pe baza următoarelor criterii: Relaţie sigură sau probabilă: Asociere temporală clară între non-complianţă şi agravarea simptomatologiei Evoluţie clinică favorabilă la instituirea tratamentului corect Manifestările clinice nu se datorează altor cauze evidente Relaţie posibilă Manifestătrile clinice se pot datora şi altor evenimente Schechtman KB, Patient Compliance, Encyclopedia of Biopharmaceutical Statistics, 2003

14 DATE DEMOGRAFICE Vârsta (ani) ani ani - > 80 ani Sexul (M/F) Mediul de reşedinţă (rural vs urban) Persoane ce trăiesc singure (%) Persoane cu studii medii (%) Numărul medicamentelor prescrise - < 5 medicamente diferite - 5 medicamente diferite Numărul de tablete luate zilnic (media) 74.5 ani - 32,22 % - 48,89 % - 18,89 % 535/387 44,44 % vs 55,56 % 9.2 % 59.7 % 75.56% 24.44% 6.4

15 DATE DEMOGRAFICE Venitul lunar - < 350 RON - > 350 RON % % Număr zile de spitalizare (media) 7 zile Costul spitalizării/zi (RON) (media) 310

16 DATE DEMOGRAFICE Diagnostic de internare: - insuficienţă cardiacă - puseu hipertensiv - fibrilaţie atrială cu frecvenţă rapidă - angor instabil Boala c-v de bază: - cardiopatia ischemică - HTA - aritmii - cardiomiopatia dilatativă Motivele internării: -non-complianţa -non-complianţa + alte cauze -alte cauze % % % % % % % % % % %

17 CAUZELE NON-COMPLIANŢEI Venit inadecvat Nivel de educaţie sanitară scăzut Număr de medicamente prea mare Bariere de ordin fizic Efecte secundare neplăcute ale medicaţiei recomandate Tulburări cognitive, singurătatea Nu consideră tratamentul necesar Subdozare deliberată a medicaţiei 34.2% 17.7% 17.7% 11.11% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55%

18 CONCLUZII Majoritatea pacienţilor noştri fac parte din grupa de vârstă de ani şi sunt egal repartizaţi în mediile urban şi rural Majoritatea are studii medii şi un venit lunar 350 RON Cei 90 de pacienţi care au recunosacut non-complianţa au avut în medie 2 internări/an; reinternările nu au depins de anotimp (schimbările vremii nu au influenţat cumpărarea reţetei) Principalele afecţiuni cardiovasculare care au determinat internările/reinternările sunt: CIC (46.67%), HTA (18.89%), FbA (17.77%) şi CMD (16.67%) de diferite etiologii

19 CONCLUZII CAUZELE NON-COMPLIANŢEI: Venit inadecvat Educaţie insuficientă, atât medicală (pacientul nu a înţeles importanţa respectării indicaţiilor medicale şi a regimului igieno-dietetic) cât şi personală (pacientul nu poate descifra numele sau orarul de administrare al medicamentelor) Credinţa că i s-a recomandat un număr de medicamente prea mare sau că medicaţia prescrisă nu-i este de folos Prezenţa barierelor fizice şi psihice

20 EFECTELE ECONOMICE perioada medie de spitalizare a fost de 7 zile costul mediu/zi = 310 RON ( 90 $) Costul total al spitalizărilor datorate non- complianţei = RON ( $)

21 CUM TRATĂM NON- COMPLIANŢA?

22 PRINCIPII DE TERAPEUTICĂ GERIATRICĂ Asigură-te că diagnosticul este corect şi i complet, evaluează comorbidităţile ile şi i starea funcţională ională. În n caz de incertitudine, e preferabil a nu prescrie. Fă anamneza atentă a consumului de medicamente, inventariază toate drogurile recomandate de către toţi medicii, pentru toate comorbidităţile. ile. Nu u uita automedicaţia. ia. Documentează-te cu privire la farmacocinetica şi i efectele adverse ale drogurilor avute în n vedere. Asigură-te că tratamentul este corect şi i adecvat, cu raport eficienţă/risc favorabil şi asociază măsuri nonfarmacodinamice. Formulează schema terapeutică cea mai simplă iar prescripţia ia să fie cât mai clară.

23 PRINCIPII DE TERAPEUTICĂ GERIATRICĂ Începe cu doza minimă şi i titrează t lent până la doza minimă eficace. Ajustează dinamic schema prin consulturi repetate; în n funcţie de eficienţă şi i toleranţă,, insistă i ca pacientul să aducă la fiecare consult toate drogurile pe care le consumă. Ţine cont de handicap la persoanele care se îngrijesc singure. Instruieşte te atent şi i pe înţelesul lui pacientul şi/sau anturajul cu privire la medicament (pentru ce, cum, efecte adverse posibile, posibila suprapunere a acestora pe simptomele bolii). Aşteaptă-te la non-complian complianţă; ; spune s pacientului ce să facă dacă ratează o priză; ; asigurăa sigură-te de aderenţa a terapeutică şi verifică complianţa înainte de a afirma ineficacitatea/rezistenţa a terapeutică.

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

PROCEDURA DE LUCRU A TRATAMENTULUI FIBRINOLITIC CU STREPTOKINAZA

PROCEDURA DE LUCRU A TRATAMENTULUI FIBRINOLITIC CU STREPTOKINAZA PROCEDURA DE LUCRU A TRATAMENTULUI Definitie: FIBRINOLITIC CU STREPTOKINAZA Streptokinaza este o enzima eliberata de streptococii hemolitici, care este capabila sa distruga cheagurile de sange, se foloseste

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Fall Spring. PPVT EVT SSRS - Parents. SSRS - Teachers. Acest studiu a fost realizat de Național Institute on Out-of- School Time (NIOST)

Fall Spring. PPVT EVT SSRS - Parents. SSRS - Teachers. Acest studiu a fost realizat de Național Institute on Out-of- School Time (NIOST) O cercetare de evaluare independentă, bazată pe rezultatele copiilor de la FasTracKids şi pe cele ale unor copii între trei şi şase ani din diverse centre educaţionale din Statele Unite: 72 74 68 58 56

More information

Page 1 of 6 Motor - 1.8 l Duratorq-TDCi (74kW/100CP) - Lynx/1.8 l Duratorq-TDCi (92kW/125CP) - Lynx - Curea distribuţie S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-) Tipăriţi Demontarea şi montarea Unelte speciale /

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

Complicaţii generale apărute în cabinetul stomatologic în timpul tratamentelor odontale uzuale analiză statistică

Complicaţii generale apărute în cabinetul stomatologic în timpul tratamentelor odontale uzuale analiză statistică Complicaţii generale apărute în cabinetul stomatologic în timpul tratamentelor odontale uzuale analiză statistică Conf. univ. Dana Cristina BODNAR Conf. univ. Mihai BURLIBAŞA (mburlibasa@gmail.com) Conf.

More information

Paradoxuri matematice 1

Paradoxuri matematice 1 Educaţia Matematică Vol. 3, Nr. 1-2 (2007), 51-56 Paradoxuri matematice 1 Ileana Buzatu Abstract In this paper we present some interesting paradoxical results that take place when we use in demonstration

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

22METS. 2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21

22METS. 2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21 22METS CLASA a IV-a 1. Four people can sit at a square table. For the school party the students put together 7 square tables in order to make one long rectangular table. How many people can sit at this

More information

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGIA ŞI EXPRESIILE IDIOMATICE 163 OANA BOLDEA Banat s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, România Abstract: An expression is an

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

Evaluarea somnului nocturn la pacienţii cu Boală Parkinson

Evaluarea somnului nocturn la pacienţii cu Boală Parkinson Cercetare clinică Evaluarea somnului nocturn la pacienţii cu Boală Parkinson Maria-Lucia Muntean, Lăcrămioara Perju-Dumbravă Clinica Neurologie 1, UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca Rezumat Tulburările somnului

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ

GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ - 2016 - NOTĂ: Acest ghid a fost întocmit în baza legislaţiei sanitare veterinare în vigoare şi a recomandărilor specialiştilor

More information

TRANSPLANTUL HEPATIC SCOPUL

TRANSPLANTUL HEPATIC SCOPUL TRANSPLANTUL HEPATIC SCOPUL prelungirea duratei vieţii şi creşterea calităţii vieţii pacienţilor cu boli hepatice în stadiul final Principalul tip de transplant OLT (ortotopic liver transplatation) Constă

More information

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Educaţia Matematică Vol. 4, Nr. 1 (2008), 33-38 Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Silviu Crăciunaş Abstract In this article we propose a demonstration of Borel - Lebesgue

More information

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN Felix-Constantin BURCEA Abstract A face compromisuri implică întotdeauna a compara costuri şi beneficii. Ce câştigi reprezintă beneficiul, care de obicei depinde

More information

INTERVENŢII PSIHOSOCIALE ADRESATE DEŢINUŢILOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ

INTERVENŢII PSIHOSOCIALE ADRESATE DEŢINUŢILOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ INTERVENŢII PSIHOSOCIALE ADRESATE DEŢINUŢILOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ Elena Holeab, Iunie 2009 Deşi sunt cunoscuţi factorii psihosociali ce însoţesc detenţia şi problemele de sănătate mintală ce

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 septembrie 2010

Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 septembrie 2010 Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 2010 La 30 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

More information

Consideraţii statistice Software statistic

Consideraţii statistice Software statistic Consideraţii statistice Software statistic 2014 Tipuri de date medicale Scala de raţii: se măsoară în funcţie de un punct zero absolut Scale de interval: intervalul (sau distanţa) dintre două puncte pe

More information

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7746/2006/01 Anexa 1' NR. 4188/2004/01 NR. 4189/2004/01 NR. 4190/2004/01 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR CRESTOR 5 mg comprimate filmate Rosuvastatină

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ I FARMACIE DIN CRAIOVA REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ I FARMACIE DIN CRAIOVA REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ I FARMACIE DIN CRAIOVA REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT EFECTUL STATINEI ÎN STABILIZAREA PLĂCII DE ATEROM ÎN ATEROMATOZA CAROTIDIANĂ NESEMNIFICATIVĂ HEMODINAMIC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Cuvantul PUBLICITATE trebuie sa fie afisat pe toată durata difuzării split screen-ului, cu o dimensiune de 60 de puncte in format HD, scris cu alb, ca in exemplul

More information

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 16 - Criptografia asimetrică Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Limitările criptografiei

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre: HOTĂRÂRE Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI

More information

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE CAPITOLUL III CONDUCEREA SPITALULUI CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

More information

1 Rezumat general al evaluării ştiinţifice a PRAC

1 Rezumat general al evaluării ştiinţifice a PRAC Anexa I Concluzii ştiinţifice, motivele modificării termenilor autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi explicaţia detaliată a motivelor ştiinţifice pentru diferenţele faţă de recomandarea PRAC 1 Concluzii

More information

Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială CURS 10 DEPARTAMENTUL DE FINANȚE ȘI CEFIMO ASE BUCUREȘTI

Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială CURS 10 DEPARTAMENTUL DE FINANȚE ȘI CEFIMO ASE BUCUREȘTI Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială CURS 10 PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN DEPARTAMENTUL DE FINANȚE ȘI CEFIMO ASE BUCUREȘTI Statistici, Barr (1992) Statul bunăstare Statul providenţă

More information

Raluca Grozăvescu SNPCAR vol nr. 4. medic primar psihiatrie pediatrică, asistent universitar

Raluca Grozăvescu SNPCAR vol nr. 4. medic primar psihiatrie pediatrică, asistent universitar Dimensiunile şi indicatorii calităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor cu psihoze The dimensions and indicators of life quality in children and adolescents with psychosis Raluca Grozăvescu 1 Rezumat Afectarea

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

GHID PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ, RUDELE ŞI PERSOANELE APROPIATE LOR

GHID PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ, RUDELE ŞI PERSOANELE APROPIATE LOR GHID PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ, RUDELE ŞI PERSOANELE APROPIATE LOR ACEST GHID VĂ OFERĂ INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: Cum se tratează tuberculoza? Care sunt remediile medicamentoase

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

ÎMBĂTRÂNIREA, UN PROCES IREVERSIBIL AGEING, AN IRREVERSIBLE PROCESS

ÎMBĂTRÂNIREA, UN PROCES IREVERSIBIL AGEING, AN IRREVERSIBLE PROCESS ÎMBĂTRÂNIREA, UN PROCES IREVERSIBIL AGEING, AN IRREVERSIBLE PROCESS Dorin BĂTRÂN Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad E-mail: dorin_batrin@yahoo.co.uk,,

More information

Managementul stresului in organizatii. Alexandra Micu

Managementul stresului in organizatii. Alexandra Micu Managementul stresului in organizatii Alexandra Micu Despre ce vorbim? CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE STRES Bifeaza raspunsul care ti se potriveste printr-un X plasat in coloana corespunzatoare.

More information

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Dr. Octavia-Luciana Porumbeanu Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti E-mail:

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

23. Urmărirea pacientului

23. Urmărirea pacientului 23. Urmărirea pacientului URMĂRIREA BOLNAVULUI ONCOLOGIC. EVALUAREA REZULTATELOR TERAPEUTICE, STUDIILE CLINICE Succesele terapiilor oncologice au condus la un număr crescut de supravieţuitori dintre pacienţii

More information

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ 2010 MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ Ghid practic Managementul de caz reprezintă un proces de coordonare a serviciilor furnizate unui client în sfera socială. În esenţă, reprezintă un set de etape

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de

More information

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ORDIN nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2921/2010/01-02-03-04-05 Anexa 2 2922/2010/01-02-03-04-05 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

More information

GREUTATE INALTIME IMC TAS TAD GLICEMIE

GREUTATE INALTIME IMC TAS TAD GLICEMIE Corelaţii Obiective: - Coeficientul de corelaţie Pearson - Graficul de corelaţie (XY Scatter) - Regresia liniară Problema 1. Introduceţi în Excel următorul tabel cu datele a 30 de pacienţi aflaţi în atenţia

More information

31. Aspecte de psiho-oncologie

31. Aspecte de psiho-oncologie 31. Aspecte de psiho-oncologie Impactul psihologic negativ al cancerului în conştiinţa publică se datorează caracterului de boală incurabilă, care continuă să reprezinte una din cauzele majore de deces

More information

Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Departamentul de Cercetări Socio-Umane ANALIZA PROPRIETĂŢILOR PSIHOMETRICE ALE CHESTIONARULUI CASE-SF (SCALE DE EVALUARE CLINICĂ PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ) ADAPTAT PENTRU POPULAŢIA DIN ROMÂNIA Amalia Ciuca 1, Roxana Costache 1, Monica Albu

More information

Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers

Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers. 01-30.01.2014 I. Intrebari cu privire la Protocol Q1: Avand in vedere ca s-a decis sa nu mai fie

More information

LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC Ce este această boală? Lupusul eritematos sistemic (LES) este o boală autoimună cronică (ceea ce înseamnă că sistemul

More information

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicină Generală TEZĂ DE DOCTORAT

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicină Generală TEZĂ DE DOCTORAT Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Facultatea de Medicină Generală TEZĂ DE DOCTORAT "Valoarea predictivă a examenului ecografic, a fibroscanului şi a AFP în depistarea cancerului hepatic

More information

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA. Managementul bolilor cardiovasculare, în diabetul si pre-diabetul zaharat.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA. Managementul bolilor cardiovasculare, în diabetul si pre-diabetul zaharat. MINISTERUL SĂNĂTĂŢIL REPUBLICII MOLDOVA Managementul bolilor cardiovasculare, în diabetul si pre-diabetul zaharat Ghid naţional Chişinău 2014 1 Elaborat în baza Ghidului Societăţii Europene de Cardiologie

More information

ALIANŢA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR CU CONDIŢII DE SPECTRU AUTIST (APCSA) WHITE PAPER 2009 AUTISMUL ŞI ABORDAREA SA

ALIANŢA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR CU CONDIŢII DE SPECTRU AUTIST (APCSA) WHITE PAPER 2009 AUTISMUL ŞI ABORDAREA SA ALIANŢA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PERSOANELOR CU CONDIŢII DE SPECTRU AUTIST (APCSA) WHITE PAPER 2009 AUTISMUL ŞI ABORDAREA SA TERAPEUTICĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ Notă: Textul se bazează pe documente

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

Sănătatea şi asistenţa socială ÎN IRLANDA DE NORD. În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112

Sănătatea şi asistenţa socială ÎN IRLANDA DE NORD. În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112 Sănătatea şi asistenţa socială În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112 MULŢUMIRI Această broşură a fost concepută pentru a răspunde unei nevoi de informaţii printre persoanele din medii etnice minoritare

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

TEMA 5: Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN CURS 9

TEMA 5: Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN CURS 9 TEMA 5: Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN CURS 9 Conținutul temei Programe de cheltuieli publice privind bunăstarea socială Cheltuieli pentru educație

More information

FARMACOLOGIE CLINICĂ

FARMACOLOGIE CLINICĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA FARMACOLOGIE CLINICĂ Toate drepturile privind publicarea şi difuzarea acestei

More information

STUDY REGARDING THE IMPORTANCE OF EXERCISE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

STUDY REGARDING THE IMPORTANCE OF EXERCISE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN STUDY REGARDING THE IMPORTANCE OF EXERCISE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN Alexandra Gabriela MILON 1, Adina Camelia ŞLICARU 2 1 Universitatea V. Alecsandri din Bacău, 0748340669, milon.alexandra@yahoo.ro,

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Circuite Basculante Bistabile

Circuite Basculante Bistabile Circuite Basculante Bistabile Lucrarea are drept obiectiv studiul bistabilelor de tip D, Latch, JK şi T. Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite logice secvenţiale cu 2 stări stabile (distincte),

More information

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE În literatura de specialitate, în funcţie de complexitatea bazei de date sunt abordate următoarele metode de proiectare: proiectarea

More information

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti:

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Biostatistică Medicină Generală Lucrarea de laborator Nr.5 Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Să folosiţi foaia de calcul Excel pentru a executa calculele necesare găsirii intervalelor de încredere

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

În sprijinul medicului practician

În sprijinul medicului practician În sprijinul medicului practician Evaluarea şi tratamentul obezităţii la copil CARMEN NICULESCU, ILEANA PUIU, ELEONORA IORDACHE Clinica Pediatrie I Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova REZUMAT T Obezitatea

More information

Concepţia de dezvoltare a serviciului de reabilitare neurologică în Republica Moldova. Secţiunea I. Descrierea situaţiei

Concepţia de dezvoltare a serviciului de reabilitare neurologică în Republica Moldova. Secţiunea I. Descrierea situaţiei Anexa nr. 1 La ordinul Ministerului Sănătăţii nr.434 din 25.05. 2011 Concepţia de dezvoltare a serviciului de reabilitare neurologică în Republica Moldova Secţiunea I. Descrierea situaţiei 1. Reabilitarea

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

Secţiunea I Dispoziţii generale

Secţiunea I Dispoziţii generale Anexă nr.1 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 619 din 07.09.10 REGULAMENTUL privind organizarea asistenţei medicale geriatrice, indicaţiile şi contraindicaţiile pentru spitalizarea pacienţilor vîrstnici

More information

PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ

PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Carol I Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DUŢU, PETRE Provocări actuale pentru securitatea europeană

More information

Review by Mihaela VANCEA

Review by Mihaela VANCEA Bogdan GHIU, Everything must be translated: the new paradigm [Totul trebuie tradus: noua paradigmă], Cartea Românească, București, ISBN print: 978-973- 23-3101-9, 2015, 235 p. Review by Mihaela VANCEA

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

Diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii intraabdominale şi sindromul de compartiment abdominal

Diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii intraabdominale şi sindromul de compartiment abdominal Diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii intraabdominale şi sindromul de compartiment abdominal Recomandãri Societatea Românã de ATI (SRATI) 2009 Ioana Grinţescu 1,2, Raluca Ungureanu 1,2, Liliana Mirea

More information

Ioana Claudia Horea Department of International Business, Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, Oradea, Romania

Ioana Claudia Horea Department of International Business, Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, Oradea, Romania BOOK REVIEW IULIA PARA'S BUSINESS DICTIONARIES Ioana Claudia Horea Department of International Business, Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, Oradea, Romania ihorea@uoradea.ro Reviewed works:

More information

PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL

PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL UNIVERSITATEA DE MEDICINǍ ŞI FARMACIE GR.T.POPA -IASI FACULTATEA DE MEDICINǍ GENERALǍ PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL Conducǎtor ştiinţific Prof.Dr. IOAN TANSANU Doctorand Dr. LILIANA MARICELA

More information

Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor, Marian Florian Săniuţă

Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor, Marian Florian Săniuţă ORDIN Nr. 277/777 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

In Search of Cultural Universals: Translation Universals. Case Studies

In Search of Cultural Universals: Translation Universals. Case Studies In Search of Cultural Universals: Translation Universals. Case Studies Gabriela DIMA Abstract Knowledge of the world is disclosed under various shapes, among which language is the best representative.

More information

CONSENSUL ERS/ATS PRIVIND REABILITAREA RESPIRATORIE

CONSENSUL ERS/ATS PRIVIND REABILITAREA RESPIRATORIE CONSENSUL ERS/ATS PRIVIND REABILITAREA RESPIRATORIE Conf. Dr. Paraschiva POSTOLACHE Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA. Purpura tombocitopenică idiopatică (imună) la copil PCN-107

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA. Purpura tombocitopenică idiopatică (imună) la copil PCN-107 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA Purpura tombocitopenică idiopatică (imună) la copil PCN-107 Chişinău 2015 1 Aprobat prin şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii

More information

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES DO ASSERTIONS, QUESTIONS OR WISHES MAKE A THICK TRANSLATION?

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES DO ASSERTIONS, QUESTIONS OR WISHES MAKE A THICK TRANSLATION? JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES Issue no.6/2015 DO ASSERTIONS, QUESTIONS OR WISHES MAKE A THICK TRANSLATION? Anca-Mariana PEGULESCU Romanian Ministry of Education and Scientific Research Abstract:

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information