Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei"

Transcription

1 Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your energy

2 Sumar I. Nu puteţi controla ceea ce nu măsuraţi...3 II. Legătura dintre succesul economic şi responsabilitatea faţă de mediu...4 III. Ce ar trebui să măsuraţi şi de ce?...5 Urmărirea îmbunătăţirilor active şi pasive...5 Funcţionează?...5 Îmbunătăţiri continue...5 IV. Informaţii valoroase şi măsuri utilizabile...6 Comparaţie...6 Măsurare indirectă...6 Măsurare directă...7 V. Ce metodologie ar trebui să utilizaţi?...8 VI. Informaţii pe baza cărora puteţi acţiona...9 VII. Adaptare şi flexibilitate...10 VIII. Monitorizarea de la distanţă a energiei O soluţie probată... 11

3 I. Nu puteţi controla ceea ce nu măsuraţi Reducerea consumului de energie şi a risipei este văzută acum ca fiind bună pentru venitul net şi, în acelaşi timp, pentru mediu. Cu toate acestea, managerii nu au, de obicei, informaţia de care au nevoie pentru a lua decizii informate şi proactive despre consumul de energie al clădirilor deţinute. Liderii din afaceri din prezent sunt concentraţi doar pe: obiectivele şi strategiile lor în afaceri. În timp ce reducerea consumului şi măsurile de responsabilitate socială corporatistă sunt importante pentru manageri, datele şi informaţiile privind energia nu sunt întotdeauna disponibile într-un format simplu şi uşor de înţeles. Iniţiativele privind energia sunt, mult prea des, îmbunătăţiri într-o singură etapă, care nu sunt monitorizate şi măsurate corespunzător de-a lungul timpului. Ca urmare, beneficiile acestor îmbunătăţiri se pierd rapid. Cheia pentru a reduce consumul de energie şi pentru a susţine, în timp, această reducere este furnizarea de informaţii corecte către manageri, pentru a permite decizii informate care să pună în balanţă consumul de energie cu alte obiective, precum confortul clădirii şi productivitatea angajaţilor. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată care produce un impact vizibil asupra venitului net. Utilizând tehnologii bazate pe internet, monitorizarea de la distanţă a energiei oferă informaţii, analize şi îndrumări care permit liderilor de afaceri să înţeleagă consumul de energie al organizaţiei lor, să ia măsuri corespunzătoare şi să îmbunătăţească în mod continuu eficienţa energetică şi performanţa clădirii. Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei 3

4 II. Legătura dintre succesul economic şi responsabilitatea faţă de mediu La un moment dat, directorii de companii considerau preocupările legate de mediu ca fiind secundare sau chiar un factor de descurajare! pentru conducerea unei afaceri profitabile. Nu mai este aşa. Majoritatea firmelor recunosc că succesul economic se împleteşte cu responsabilitatea faţă de mediu, şi nicăieri nu este acest lucru mai evident decât la consumul de energie. Reducerea consumului de energie este verde atât pentru mediu, cât şi pentru companie. Luaţi în considerare următoarele statistici: Confederaţia Europeană a Constructorilor estimează consumul de energie în clădiri ca fiind aproximativ 40% din consumul de energie total al U.E. Consiliul pentru Clădiri Ecologice din S.U.A. estimează că, clădirile de birouri comerciale utilizează, în medie, cu 20% mai multă energie decât este necesar. Din fericire, există multe căi de a reduce costurile energiei în clădirile companiilor. Strategiile de eficienţă pot fi utilizate pentru a programa utilizarea adecvată a echipamentelor de încălzire, ventilare şi aer condiţionat (HVAC) sau pentru a minimiza risipa de energie. Chiar şi clădirea poate fi îmbunătăţită; Sistemele integrate de management al clădirii pot fi utilizate pentru a limita pierderile şi pentru a economisi energia. Reducerea consumului de energie, ca şi a pierderilor de energie datorate risipei şi scurgerilor, poate duce la reducerea semnificativă a costurilor de funcţionare ale unei instalaţii. Succesul economic se împleteşte cu responsabilitatea faţă de mediu. A cunoaşte impactul asupra venitului net este una; a avea informaţiile necesare pentru a controla costurile energiei este cu totul altceva. În multe companii, capacitatea de a evalua şi utiliza informaţiile privind energia poate să nu existe. Adesea, atunci când datele privind energia sunt disponibile, nu sunt prezentate într-o formă ce permite liderilor de afaceri să facă îmbunătăţiri care să aducă o amortizare acceptabilă a investiţiei. Această combinaţie de factori importanţa economică a energiei şi lipsa de informaţii utilizabile conduce multe companii la realizarea de parteneriate cu un specialist în managementul energiei care să le ajute să identifice, evalueze şi să acţioneze cu iniţiative-cheie privind energia. Un astfel de parteneriat nu poate aduce doar beneficii economice tangibile, ci şi multe beneficii intangibile, cum ar fi dovada atingerii obiectivelor corporatiste de responsabilitate socială şi o imagine îmbunătăţită pe piaţă. Tabelul 1 prezintă multe dintre beneficiile îmbunătăţirilor instalaţiei legate de energie care pot fi obţinute atunci când managerii de nivel C au informaţiile de care au nevoie pentru a gestiona energia, aşa cum procedează cu alte aspecte ale afacerii. Tangibile Intangibile Economii de energie Economii operaţionale Economii de personal Economii de timp Reducerea nemulţumirilor ocupanţilor Valoarea proprietăţii Satisfacţia ocupanţilor Evitarea pierderii de afaceri Productivitate Confortul ocupanţilor Bunăvoinţă Impact de mediu Responsabilitate socială Tabelul 1: Beneficiile îmbunătăţirilor instalaţiei legate de energie Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 4

5 III. Ce ar trebui să măsuraţi şi de ce? Urmărirea îmbunătăţirilor active şi pasive O provocare în gestionarea consumului de energie este faptul că nu toate îmbunătăţirile necesită aceeaşi supraveghere. În general, îmbunătăţirile privind energia pot fi grupate în două categorii: active şi pasive. O mică parte a îmbunătăţirilor sunt pasive, cum ar fi izolaţia sau semnele Ieşire cu LED. Acestea asigură aceleaşi rezultate fără nicio reglare, calibrare, lubrifiere sau supraveghere în timp. Singura întrebare este dacă o anumită clădire are semne de ieşire cu LED sau nu; verificarea existenţei acestora necesită un efort minim, o singură dată. Totuşi, cele mai multe îmbunătăţiri sunt active, ceea ce înseamnă că necesită o acţiune periodică pentru a continua să asigure un beneficiu. Îmbunătăţirile active includ programe de sensibilizare, orare de iluminat, economizoare, stropitori automate şi multe alte activităţi care necesită atenţie şi întreţinere continuă după finalizarea proiectului iniţial. Din păcate, îmbunătăţirile active pot fi uşor deraiate din lipsă de atenţie: acestea pot fi oprite, închise, ocolite, corodate sau, pur şi simplu uitate. Ca urmare, toate beneficiile se pierd, iar rezultatul este o performanţă potenţială mai slabă decât dacă nu s-ar fi făcut nicio încercare. Orice plan de management al energiei trebuie să treacă de planificarea iniţială şi de etapa de implementare şi să includă o strategie pe termen lung de monitorizare şi menţinere a îmbunătăţirilor. Îmbunătăţirile active necesită monitorizare continuă pentru beneficii durabile. Funcţionează? Întrebarea fundamentală pentru orice îmbunătăţire energetică este: Funcţionează aşa cum s-a dorit? Aceasta este piatra de temelie pentru orice beneficiu durabil şi îmbunătăţire continuă. Este aşteptată de la orice proiect, însă de prea multe ori este lăsată pentru o altă zi sau uitată printre obiectivele de afaceri de atins. Atât îmbunătăţirile pasive cât şi cele active trebuie să treacă de acest obstacol, al funcţionării aşa cum s-a dorit. Pentru îmbunătăţirile pasive, aceasta înseamnă asigurarea măsurii dorite şi beneficiile durabile sunt asigurate. Îmbunătăţirile active trebuie să continue să reexamineze această întrebare. De exemplu, dovada unei îmbunătăţiri cum ar fi programarea în timp, poate fi crearea unor orare actualizate şi probate în spaţiile clădirii şi pentru echipamente. Funcţionarea iniţială poate demonstra implementarea, dar nu face nimic pentru a arăta că o strategie este încă în vigoare şi că lucrează după ani de la data proiectării. Îmbunătăţiri continue La fel cum nu puteţi controla ceea ce nu puteţi măsura, nici nu puteţi îmbunătăţi. Companiile au adoptat programe, cum ar fi bine cunoscutul proces Six Sigma, pentru a putea răspunde mai bine la aşteptările clienţilor lor. În aceeaşi ordine de idei, liderii de afaceri au aşteptări de la portofoliile lor de clădiri, de aceea abordările de îmbunătăţire continuă se aplică şi mediilor din clădiri. Aceleaşi strategii şi măsurări de date folosite pentru a arăta că o strategie funcţionează pot ajuta la a determina şi prioritiza viitoarele îmbunătăţiri. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 5

6 IV. Informaţii valoroase şi măsuri utilizabile Cheia managementului energiei este, desigur, măsura acţionabilă bazată pe informaţii reale. Dar măsurătorile de energie de nivel superior sunt punctul culminant pentru operaţiunile de zi cu zi şi pentru multe decizii privind oameni, procese şi tehnologii. La momentul recunoaşterii unei probleme de nivel înalt, aceasta poate fi deja costisitoare. Ce strategii furnizează informaţia pe baza căreia se acţionează înainte ca problema să se dezvolte? În practică, o combinaţie de metode va produce informaţii pentru a evalua şi controla o îmbunătăţire activă fără ca aceasta să devină prea costisitoare. Atâta timp cât măsurătorile sunt luate în mod regulat, ele vor arăta tendinţele în timp, care din anul precedent. Această metodă va indica modul în care funcţionează un program, dar nu emite, de obicei, informaţii cu privire la măsurile individuale care sunt încă în funcţiune. Ea arată performanţa globală a proiectelor mari sau a acelora cu îmbunătăţiri interdependente; totuşi, nu va arăta ce alte efecte apar, un exemplu fiind modul în care utilizarea energiei afectează productivitatea. Metodele de măsurare iau, în general, următoarele trei forme: Comparaţie Măsurare indirectă Măsurare directă Nivel Sistem de contorizare Cerinţe de date 1 Comparare Compararea facturilor lunare Departament finanţe/administraţie 2 Măsurare indirectă Sistem de management al clădirii Departamentul Tehnic/Întreţinere 3 Măsurare directă Contorizare şi sub-contorizare Utilizarea facturării la departamente individuale, integrate în companie pot fi revizuite periodic pentru a stabili dacă îmbunătăţirea funcţionează aşa cum s-a intenţionat. Metoda de măsurare selectată depinde de nivelul informaţiei cerute. Comparaţie Metodele de comparaţie compară măsurătorile de curent cu cele dintr-o perioadă anterioară. Pentru măsurătorile de mediu din clădiri, situaţii complexe precum vremea, orele de funcţionare în schimbare şi schimbarea destinaţiei clădirii pot cauza discrepanţe în comparaţia datelor şi aceşti factori fac dificilă utilizarea acestei metode. Există servicii şi aplicaţii software disponibile care modelează clădirea şi ţin seama de aceste situaţii complexe, dar modelul trebuie să fie menţinut precis pentru a putea fi eficient. Comparaţia facturilor este simplă: se compară factura curentă cu cea din luna precedentă sau Măsurare indirectă Multe măsuri pot fi luate indirect, pe baza unor presupuneri. Măsurători nepractice sau costisitoare, constrângeri de costuri sau de timp, precum şi condiţii necunoscute, toate contribuie la necesitatea de a opta pentru această abordare. Măsurarea indirectă este eficientă atunci când orice presupuneri şi măsurători privind o măsură legată de performanţă au un impact redus asupra măsurii. În exemplul utilizat anterior cu lămpile LED pentru ieşire, consumul este puterea totală a lămpilor multiplicată cu numărul de ore în care sunt pornite. În acest caz, singura măsurare necesară este curentul total (amperaj), deoarece se poate presupune că tensiunea rămâne neschimbată. Dacă amperajul este mai mare decât imediat după înlăturarea lămpilor, s-au adăugat mai multe lămpi sau au fost utilizate lămpi necorespunzătoare. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 6

7 Sistemele de control sunt capabile să înregistreze măsurătorile de-a lungul timpului. Aceasta necesită ca acel dispozitiv să fie legat sau controlat în vreun fel de sistemul de control. Sistemul înregistrează o măsurătoare cu un marcaj de timp, care devine disponibil în unul sau mai multe rapoarte ale sistemului. De exemplu, am putea avea nevoie să determinăm dacă o strategie de planificare este încă în vigoare. O privire la citirile amperajului înregistrate în timp sau la evenimentele pornit/oprit ne-ar putea da o idee dacă strategia de planificare este încă în vigoare. A privi evenimentele raportate într-un sistem de control este eficace şi pentru dispozitivele care răspund automat la un eveniment. Dacă un sistem de control al accesului înregistrează gradul de ocupare al încăperilor, atunci va fi disponibil timpul de funcţionare al lămpilor sau al ventilatoarelor dacă acestea au fost pornite ca urmare a ocupării încăperii. Măsurare directă Măsurările directe prezintă performanţa în mod direct, fără presupuneri. Dacă cerinţa de performanţă într-o încăpere critică este ca temperatura să fie 20 C +/- 0.5 C, aceasta poate fi măsurată şi raportată fără costuri mari. Există o largă varietate de senzori manuali şi automaţi pentru aceste măsurări şi o serie de sisteme care să înregistreze datele produse de aceştia. Măsurările pot fi, de asemenea, prelevate fără automatizare, ca parte a întreţinerii periodice. Instalarea unui aparat de măsură pe un subcircuit sau o componentă a sistemului produce o măsurare directă a performanţei acelui sistem. De exemplu, se poate dori să se gestioneze un depozit în condiţii diferite de mediu decât zona de birouri asociată, în care se utilizează un program de sensibilizare la problema energiei. Subcontorizarea consumului de energie electrică în zona de birouri ar demonstra eficacitatea programului de sensibilizare la problema energiei în a motiva personalul să oprească iluminatul şi echipamentele PC la sfârşitul zilei. Sub-contoarele pot izola anumite zone ale clădirii pentru a arăta dacă programul comportamental este benefic şi dacă ar trebui să continue. Acolo unde schimbările aşteptate sunt mai mici de 10% în fiecare zonă specifică a clădirii, compararea facturilor nu va fi precisă. Variaţiile consumului de la lună la lună, perioadele de facturare şi facturile estimate fac ca metoda comparării să nu fie practic de utilizat. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 7

8 V. Ce metodologie ar trebui să utilizaţi? Alegerea unei metodologii va depinde de dimensiunea proiectului şi de gradul în care rezultatele pot fi afectate. De exemplu, un proiect mic poate justifica doar o măsurare indirectă. Un exemplu de utilizare adecvată a măsurării indirecte ar fi folosirea datelor de rulare dintr-un sistem de management al clădirii (BMS), cuplat cu presupuneri pentru a măsura modificările în kw. La celălalt capăt al spectrului, în cazul în care un aparat de măsură evaluează consumul electric pentru un mare complex, iar proiectul de energie este doar pentru o singură clădire, atunci compararea facturilor nu are sens, deoarece îmbunătăţirea unei singure clădiri nu va avea, probabil, un impact semnificativ asupra facturii de utilităţi a întregului complex. În această situaţie ar avea mai mult sens o măsurare directă, cum ar fi adăugarea unui sub-contor. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 8

9 VI. Informaţii pe baza cărora puteţi acţiona Clădirile sunt entităţi dinamice cu nevoi şi ocupare în continuă schimbare. Auditurile energetice arată doar un instantaneu al consumului de energie, iar facturile lunare la utilităţi servesc doar ca oglindă retrovizoare. Personalul operativ ocupat poate să nu aibă timpul, instrumentele sau pregătirea necesare pentru a analiza lunar / anual consumul de energie şi pentru a investiga sau depana incidentele, cu atât mai puţin pentru a compila datele într-un format uşor de citit pentru a le partaja cu liderii de afaceri. Datorită complexităţii consumului de energie şi impactului său economic mare, un număr tot mai mare de firme apelează la monitorizarea de la distanţă a energiei pentru tehnologia şi know-how-ul necesare pentru a ghida, măsura şi ajuta la gestionarea costurilor energiei. Fiind bazat pe internet, sistemul de monitorizare de la distanţă a energiei colectează automat datele privind consumul de energie prin intermediul contoarelor inteligente, jurnalelor de date, BMS şi controlerelor de reţea sau direct de la un furnizor de utilităţi al organizaţiei. Informaţiile sunt apoi compilate, organizate şi furnizate într-un format concis care prezintă raportarea, alarmarea şi monitorizarea energiei clădirii, dar şi analiza utilităţilor: electricitate, gaz, energie termică, abur, ulei. Monitorizarea consumului de energie poate oferi informaţii la zi cu privire la consumul de energie şi la emisiile de carbon, astfel încât companiile pot identifica măsurile de conservare a energiei, ajusta rapid consumul şi realoca economiile acolo unde este necesar. Inginerii energeticieni pot monitoriza eficienţa energetică a unei clădiri şi pot căuta în mod activ oportunităţi de economisire a energiei. În plus, alarmele privind energia pot fi investigate şi tendinţele pe termen lung analizate pentru a contribui la susţinerea eforturilor de reducere a consumului de energie. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 9

10 VII. Adaptare şi flexibilitate Când selectaţi un sistem de monitorizare a energiei, căutaţi un sistem care asigură posibilitatea de a raporta şi analiza datele, dar care şi ajută clientul să ia măsuri şi să îmbunătăţească performanţa. Diverse metode de comunicare pot oferi informaţiile de care aveţi nevoie în modul cel mai rentabil cu putinţă. Aceste metode ar putea include conectivitate IP, autodial si celulare. Sistemul dvs. ar trebui să fie, de asemenea, conceput pentru a trimite alarme prin la utilizatorii cheie dacă, de exemplu, există o variaţie excesivă a cererii, care arată diferenţe în consum şi costuri. Datele de la un anume aparat de măsură pot fi comparate pe intervale diferite, de exemplu, pe zi sau pe lună, sau mai multe aparate de măsură pot fi comparate pe o perioadă specificată. Rapoartele personalizate sunt cheia asigurării informaţiilor corespunzătoare, persoanei potrivite, la momentul potrivit. De exemplu, CEO-ul ar putea fi preocupat de costul total şi de emisiile de carbon, în timp ce directorul financiar ar putea avea nevoie să vadă costurile comparativ cu bugetul. Directorul instalaţiei ar fi cel mai interesat de profilele de sarcină, consumul total şi economiile de cost. Un tablou de bord de nivel înalt poate oferi managerilor o viziune de ansamblu a consumului de energie în instalaţii, şi poate permite directorilor de instalaţii să intre în detalii precum obiective vs. realizări, comparaţii de la lună la lună şi altele. Tablou de bord tipic REM Studiu de caz: Westin Macau În mediul extrem de competitiv al staţiunilor de lux, Westin Macau China trebuie să creeze o experienţă superioară pentru clienţi, concomitent cu monitorizarea agresivă a profitului brut din exploatare (GOP). Măsura principală pentru acest hotel de lux este gradul de ocupare, iar inginerul şef al facilităţii monitorizează atent consumul de energie al zonelor neocupate. Chiar cu impactul fluctuaţiilor dramatice meteorologice şi concentrarea staţiunii pe un nivel foarte ridicat de confort al clienţilor, o soluţie completă de management al energiei a produs anual între MOP $ ( USD) şi MOP $ ($ 250,000 USD) în economii de energie de la instalarea sa în Monitorizarea, controlul şi gestionarea consumului şi a pierderilor de la Macau Westin au adăugat la GOP în dolari sume pe care directorul financiar le poate vedea. Măsurile au crescut, de asemenea, uşurinţa exploatării staţiunii de către personal, ceea ce a condus la o scădere a numărului de plângeri ale clienţilor şi o creştere a confortului clienţilor. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 10

11 VIII. Monitorizarea de la distanţă a energiei: O soluţie probată În epoca triplei performanţe: persoane, planetă şi profit, liderii de afaceri sunt provocaţi să atingă obiectivele organizaţionale şi să obţină rezultate strategice de afaceri într-un climat economic dificil. Adăugaţi la aceasta presiunea consumatorilor şi a pieţei pentru afaceri durabile şi responsabile social şi veţi înţelege cum ajung directorii să fie îndepărtaţi, în diferite direcţii, de rezultatele afacerii de bază. Cu costurile la utilităţi în creştere şi bugetele operaţionale în scădere, reducerea facturilor la energie a devenit o necesitate vitală pentru organizaţii. Cu toate acestea, în timp ce majoritatea companiilor au cantităţi mari de date privind energia, directorii află că nu au informaţiile utilizabile de care au nevoie pentru a lua rapid decizii informate care ar reduce costurile şi ar evita risipa. În locul unor îmbunătăţiri energetice într-un singur pas, companiile trebuie să se concentreze pe susţinerea şi îmbunătăţirea consumului de energie în timp, iar acest lucru necesită supravegherea, analiza şi raportarea continuă a performanţei clădirii. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată pentru colectarea şi raportarea datelor privind energia, rezultând oportunităţi de economisire şi performanţă îmbunătăţită Managementul energiei este un domeniu care necesită atenţie, dar cum? Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată care utilizează tehnologie bazată pe internet pentru a colecta şi raporta datele privind energia unei companii, combinată cu expertiza în consilierea şi ghidarea companiilor în luarea de măsuri, sesizarea de oportunităţi de economisire şi îmbunătăţirea performanţelor în mod continuu. Din nou: nu puteţi controla ceea ce nu puteţi măsura. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie care poate ajuta la a face energia vizibilă, rezultând economii semnificative de energie şi un impact vizibil asupra triplei performanţe (TBL). Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 11

12 Schneider Electric Str. Dinu Vintilă nr.11, Clădirea Eurotower, Sector 2, Bucureşti, Telefon: Fax: All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice Schneider Electric. All rights reserved _RO WP-REM-A4.BU.N.EN CC Iunie 2011 gg

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo Bun venit la Testo 30 de filiale pe toate continentele... Testo răspândit în întreaga lume... şi mai mult de 70 de puncte partenere de vânzare şi service în toată lumea Testo Rom SRL Cluj-Napoca MD: Horatiu

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C O A C H I N G PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 Data: 02 August 2012 2 0 0 9 H o g a n A s

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro living by Danfoss - controlul sistemelor de încălzire Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat Danfoss Link este soluția pentru controlul wireless al încălzirii care permite clienţilor

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti:

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Biostatistică Medicină Generală Lucrarea de laborator Nr.5 Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Să folosiţi foaia de calcul Excel pentru a executa calculele necesare găsirii intervalelor de încredere

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor . Curs Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor Acest curs este un ghid de utilizare pentru Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 si a fost

More information

MANUAL DE UTILIZARE. 2. Nomenclator Curs Produse Clienti Introducere Facturi

MANUAL DE UTILIZARE. 2. Nomenclator Curs Produse Clienti Introducere Facturi MANUAL DE UTILIZARE Va rugam sa rasfoiti acest manual de utilizare al programului de facturare FACTURIS. O sa descoperiti multe optiuni pe care le ofera acest soft de facturare si va fi mult mai usor sa

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT

ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, UTILIZAREA XBRL 1. NOI TEHNOLOGII PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT Dr. Monica BUGA (STANCU) Expert contabil tehnologie informaţională Rezumat Articolul îşi propune

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie.

Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie. Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie. Analizoare de energie şi pentru calitatea energiei electrice Fluke 430 seria II Modele Fluke seria 430 II Analizor de energie

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA ANGAJAMENT 1 milion de clienţi 16.293 de angajaţi peste 100 de ani de inovaţie PREZENŢA GLOBALĂ Peste 160 de UNITăţI DE PRODUCţIE 84 de ţări

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

Water Technologies & Solutions. soluţii de tratare a apei pentru industria energetică

Water Technologies & Solutions. soluţii de tratare a apei pentru industria energetică Water Technologies & Solutions soluţii de tratare a apei pentru industria energetică stimularea activităţii financiare şi de protecţie a mediului De mai bine de o sută de ani, SUEZ pune la dispoziţie soluţii

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G.

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G. Academia Română Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială Referat II Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii Coordonator

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

1.1 Managementul riscului

1.1 Managementul riscului HAZARD SI RISC IN EVALUAREA SI GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE 1.1 Managementul riscului 1.1.1 Concepte de bază în studiul interdisciplinar al hazardelor, vulnerabilităţii şi riscului 1.1.1.1 Definiţii şi

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 1 UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI *Autori: ing. Constantin Ivanovici, dr. ing. Ionel Popa, ing. Mihai Stoica, ing. Sidonia Crăciun,

More information

Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală X-618

Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală X-618 X-618 Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală 1 + 1 > 2 Sunteţi în căutarea unei soluţii flexibile, uşor de utilizat şi sigure de adresare publică şi alarmare vocală pentru noua Dvs. clădire?

More information

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA UNITATEA I... 2 1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE... 2 1.1.DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI... 3 1. 2. TEORIA CICLULUI VIEŢII... 12 4.3. STRUCTURA ORGANIZATIONALA... 18 1. Complexitatea....

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE ECONOMIE FUNDAMENTALĂ BUSINESS ŞI ADMINISTRARE ŞI APLICATIVĂ / BUSINESS FUNDAMENTAL AND ADMINISTRATION ROLUL SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ŞI OUTSOURCING ÎN FORMAREA CAPITALULUI INTELECTUAL AL ÎNTREPRINDERII

More information

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Primul eveniment dedicat sectorului IMM Howard Johnson 16-17noiembrie 2006 Factoringul O alternativa de finantare a capitalului circulant Cine suntem

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Responsabilitatea socială a întreprinderii ca strategie de creare şi consolidare a unor afaceri sustenabile

Responsabilitatea socială a întreprinderii ca strategie de creare şi consolidare a unor afaceri sustenabile Economie teoretică şi aplicată Volumul XIX (2012), No. 11(576), pp. 93-109 Responsabilitatea socială a întreprinderii ca strategie de creare şi consolidare a unor afaceri sustenabile Mariana Cristina GANESCU

More information

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39 14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA 15 telefonie mobila Orange România SA 16 Piese de schimb SILMECOM SRL 17 Piese de schimb CONSECO SRL 18 19 20 Furnituri de birou, hârtie copiator, formulare tipizate

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have)

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have) VERBUL Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul A. Verbele auxiliare (to be si to have) 1. Sunt verbe deosebit de puternice 2. Au forme distincte pt. prezent si trecut 3. Intra in alcatuirea altor

More information

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică material de suport Chişinău 2012 Aprobat în Şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum,

More information

Cum să iubeşti pentru a fi iubit

Cum să iubeşti pentru a fi iubit Cum să iubeşti pentru a fi iubit PSIHOLOGIA VIEŢII COTIDIENE Colecţie coordonată de Alexandru Szabo Coperta: Silvia Muntenescu Traducerea realizată după volumul Dr Paul Hauck, HOW TO LOVE AND BE LOVED,

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY Dr. Simona MITROIU Departamentul de Ştiinţe Umaniste Universitatea

More information

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate dr. Cristian BĂHNĂREANU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BĂHNĂREANU, CRISTIAN Crize potenţiale

More information

Limba Engleză. clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş

Limba Engleză. clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş Limba Engleză clasa a XI-a - frecvenţă redusă - prof. Zigoli Dragoş I. Seasons In the UK we have four seasons:- Winter Spring Summer Autumn December January February March April May June July August September

More information

Diagnoza sistemelor tehnice

Diagnoza sistemelor tehnice Diagnoza sistemelor tehnice Curs 1: Concepte de bază utilizate în detecţia şi diagnoza defectelor. Terminologie 1/ Diagnoza sistemelor tehnice Cf gr diagnosis = cunoastere Diagnoza (medicina)= determinarea

More information

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 11 Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM De JUDITH A. REES Parteneriatul Global al Apei Comitetul tehnic (TEC) Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information