Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei"

Transcription

1 Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your energy

2 Sumar I. Nu puteţi controla ceea ce nu măsuraţi...3 II. Legătura dintre succesul economic şi responsabilitatea faţă de mediu...4 III. Ce ar trebui să măsuraţi şi de ce?...5 Urmărirea îmbunătăţirilor active şi pasive...5 Funcţionează?...5 Îmbunătăţiri continue...5 IV. Informaţii valoroase şi măsuri utilizabile...6 Comparaţie...6 Măsurare indirectă...6 Măsurare directă...7 V. Ce metodologie ar trebui să utilizaţi?...8 VI. Informaţii pe baza cărora puteţi acţiona...9 VII. Adaptare şi flexibilitate...10 VIII. Monitorizarea de la distanţă a energiei O soluţie probată... 11

3 I. Nu puteţi controla ceea ce nu măsuraţi Reducerea consumului de energie şi a risipei este văzută acum ca fiind bună pentru venitul net şi, în acelaşi timp, pentru mediu. Cu toate acestea, managerii nu au, de obicei, informaţia de care au nevoie pentru a lua decizii informate şi proactive despre consumul de energie al clădirilor deţinute. Liderii din afaceri din prezent sunt concentraţi doar pe: obiectivele şi strategiile lor în afaceri. În timp ce reducerea consumului şi măsurile de responsabilitate socială corporatistă sunt importante pentru manageri, datele şi informaţiile privind energia nu sunt întotdeauna disponibile într-un format simplu şi uşor de înţeles. Iniţiativele privind energia sunt, mult prea des, îmbunătăţiri într-o singură etapă, care nu sunt monitorizate şi măsurate corespunzător de-a lungul timpului. Ca urmare, beneficiile acestor îmbunătăţiri se pierd rapid. Cheia pentru a reduce consumul de energie şi pentru a susţine, în timp, această reducere este furnizarea de informaţii corecte către manageri, pentru a permite decizii informate care să pună în balanţă consumul de energie cu alte obiective, precum confortul clădirii şi productivitatea angajaţilor. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată care produce un impact vizibil asupra venitului net. Utilizând tehnologii bazate pe internet, monitorizarea de la distanţă a energiei oferă informaţii, analize şi îndrumări care permit liderilor de afaceri să înţeleagă consumul de energie al organizaţiei lor, să ia măsuri corespunzătoare şi să îmbunătăţească în mod continuu eficienţa energetică şi performanţa clădirii. Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei 3

4 II. Legătura dintre succesul economic şi responsabilitatea faţă de mediu La un moment dat, directorii de companii considerau preocupările legate de mediu ca fiind secundare sau chiar un factor de descurajare! pentru conducerea unei afaceri profitabile. Nu mai este aşa. Majoritatea firmelor recunosc că succesul economic se împleteşte cu responsabilitatea faţă de mediu, şi nicăieri nu este acest lucru mai evident decât la consumul de energie. Reducerea consumului de energie este verde atât pentru mediu, cât şi pentru companie. Luaţi în considerare următoarele statistici: Confederaţia Europeană a Constructorilor estimează consumul de energie în clădiri ca fiind aproximativ 40% din consumul de energie total al U.E. Consiliul pentru Clădiri Ecologice din S.U.A. estimează că, clădirile de birouri comerciale utilizează, în medie, cu 20% mai multă energie decât este necesar. Din fericire, există multe căi de a reduce costurile energiei în clădirile companiilor. Strategiile de eficienţă pot fi utilizate pentru a programa utilizarea adecvată a echipamentelor de încălzire, ventilare şi aer condiţionat (HVAC) sau pentru a minimiza risipa de energie. Chiar şi clădirea poate fi îmbunătăţită; Sistemele integrate de management al clădirii pot fi utilizate pentru a limita pierderile şi pentru a economisi energia. Reducerea consumului de energie, ca şi a pierderilor de energie datorate risipei şi scurgerilor, poate duce la reducerea semnificativă a costurilor de funcţionare ale unei instalaţii. Succesul economic se împleteşte cu responsabilitatea faţă de mediu. A cunoaşte impactul asupra venitului net este una; a avea informaţiile necesare pentru a controla costurile energiei este cu totul altceva. În multe companii, capacitatea de a evalua şi utiliza informaţiile privind energia poate să nu existe. Adesea, atunci când datele privind energia sunt disponibile, nu sunt prezentate într-o formă ce permite liderilor de afaceri să facă îmbunătăţiri care să aducă o amortizare acceptabilă a investiţiei. Această combinaţie de factori importanţa economică a energiei şi lipsa de informaţii utilizabile conduce multe companii la realizarea de parteneriate cu un specialist în managementul energiei care să le ajute să identifice, evalueze şi să acţioneze cu iniţiative-cheie privind energia. Un astfel de parteneriat nu poate aduce doar beneficii economice tangibile, ci şi multe beneficii intangibile, cum ar fi dovada atingerii obiectivelor corporatiste de responsabilitate socială şi o imagine îmbunătăţită pe piaţă. Tabelul 1 prezintă multe dintre beneficiile îmbunătăţirilor instalaţiei legate de energie care pot fi obţinute atunci când managerii de nivel C au informaţiile de care au nevoie pentru a gestiona energia, aşa cum procedează cu alte aspecte ale afacerii. Tangibile Intangibile Economii de energie Economii operaţionale Economii de personal Economii de timp Reducerea nemulţumirilor ocupanţilor Valoarea proprietăţii Satisfacţia ocupanţilor Evitarea pierderii de afaceri Productivitate Confortul ocupanţilor Bunăvoinţă Impact de mediu Responsabilitate socială Tabelul 1: Beneficiile îmbunătăţirilor instalaţiei legate de energie Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 4

5 III. Ce ar trebui să măsuraţi şi de ce? Urmărirea îmbunătăţirilor active şi pasive O provocare în gestionarea consumului de energie este faptul că nu toate îmbunătăţirile necesită aceeaşi supraveghere. În general, îmbunătăţirile privind energia pot fi grupate în două categorii: active şi pasive. O mică parte a îmbunătăţirilor sunt pasive, cum ar fi izolaţia sau semnele Ieşire cu LED. Acestea asigură aceleaşi rezultate fără nicio reglare, calibrare, lubrifiere sau supraveghere în timp. Singura întrebare este dacă o anumită clădire are semne de ieşire cu LED sau nu; verificarea existenţei acestora necesită un efort minim, o singură dată. Totuşi, cele mai multe îmbunătăţiri sunt active, ceea ce înseamnă că necesită o acţiune periodică pentru a continua să asigure un beneficiu. Îmbunătăţirile active includ programe de sensibilizare, orare de iluminat, economizoare, stropitori automate şi multe alte activităţi care necesită atenţie şi întreţinere continuă după finalizarea proiectului iniţial. Din păcate, îmbunătăţirile active pot fi uşor deraiate din lipsă de atenţie: acestea pot fi oprite, închise, ocolite, corodate sau, pur şi simplu uitate. Ca urmare, toate beneficiile se pierd, iar rezultatul este o performanţă potenţială mai slabă decât dacă nu s-ar fi făcut nicio încercare. Orice plan de management al energiei trebuie să treacă de planificarea iniţială şi de etapa de implementare şi să includă o strategie pe termen lung de monitorizare şi menţinere a îmbunătăţirilor. Îmbunătăţirile active necesită monitorizare continuă pentru beneficii durabile. Funcţionează? Întrebarea fundamentală pentru orice îmbunătăţire energetică este: Funcţionează aşa cum s-a dorit? Aceasta este piatra de temelie pentru orice beneficiu durabil şi îmbunătăţire continuă. Este aşteptată de la orice proiect, însă de prea multe ori este lăsată pentru o altă zi sau uitată printre obiectivele de afaceri de atins. Atât îmbunătăţirile pasive cât şi cele active trebuie să treacă de acest obstacol, al funcţionării aşa cum s-a dorit. Pentru îmbunătăţirile pasive, aceasta înseamnă asigurarea măsurii dorite şi beneficiile durabile sunt asigurate. Îmbunătăţirile active trebuie să continue să reexamineze această întrebare. De exemplu, dovada unei îmbunătăţiri cum ar fi programarea în timp, poate fi crearea unor orare actualizate şi probate în spaţiile clădirii şi pentru echipamente. Funcţionarea iniţială poate demonstra implementarea, dar nu face nimic pentru a arăta că o strategie este încă în vigoare şi că lucrează după ani de la data proiectării. Îmbunătăţiri continue La fel cum nu puteţi controla ceea ce nu puteţi măsura, nici nu puteţi îmbunătăţi. Companiile au adoptat programe, cum ar fi bine cunoscutul proces Six Sigma, pentru a putea răspunde mai bine la aşteptările clienţilor lor. În aceeaşi ordine de idei, liderii de afaceri au aşteptări de la portofoliile lor de clădiri, de aceea abordările de îmbunătăţire continuă se aplică şi mediilor din clădiri. Aceleaşi strategii şi măsurări de date folosite pentru a arăta că o strategie funcţionează pot ajuta la a determina şi prioritiza viitoarele îmbunătăţiri. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 5

6 IV. Informaţii valoroase şi măsuri utilizabile Cheia managementului energiei este, desigur, măsura acţionabilă bazată pe informaţii reale. Dar măsurătorile de energie de nivel superior sunt punctul culminant pentru operaţiunile de zi cu zi şi pentru multe decizii privind oameni, procese şi tehnologii. La momentul recunoaşterii unei probleme de nivel înalt, aceasta poate fi deja costisitoare. Ce strategii furnizează informaţia pe baza căreia se acţionează înainte ca problema să se dezvolte? În practică, o combinaţie de metode va produce informaţii pentru a evalua şi controla o îmbunătăţire activă fără ca aceasta să devină prea costisitoare. Atâta timp cât măsurătorile sunt luate în mod regulat, ele vor arăta tendinţele în timp, care din anul precedent. Această metodă va indica modul în care funcţionează un program, dar nu emite, de obicei, informaţii cu privire la măsurile individuale care sunt încă în funcţiune. Ea arată performanţa globală a proiectelor mari sau a acelora cu îmbunătăţiri interdependente; totuşi, nu va arăta ce alte efecte apar, un exemplu fiind modul în care utilizarea energiei afectează productivitatea. Metodele de măsurare iau, în general, următoarele trei forme: Comparaţie Măsurare indirectă Măsurare directă Nivel Sistem de contorizare Cerinţe de date 1 Comparare Compararea facturilor lunare Departament finanţe/administraţie 2 Măsurare indirectă Sistem de management al clădirii Departamentul Tehnic/Întreţinere 3 Măsurare directă Contorizare şi sub-contorizare Utilizarea facturării la departamente individuale, integrate în companie pot fi revizuite periodic pentru a stabili dacă îmbunătăţirea funcţionează aşa cum s-a intenţionat. Metoda de măsurare selectată depinde de nivelul informaţiei cerute. Comparaţie Metodele de comparaţie compară măsurătorile de curent cu cele dintr-o perioadă anterioară. Pentru măsurătorile de mediu din clădiri, situaţii complexe precum vremea, orele de funcţionare în schimbare şi schimbarea destinaţiei clădirii pot cauza discrepanţe în comparaţia datelor şi aceşti factori fac dificilă utilizarea acestei metode. Există servicii şi aplicaţii software disponibile care modelează clădirea şi ţin seama de aceste situaţii complexe, dar modelul trebuie să fie menţinut precis pentru a putea fi eficient. Comparaţia facturilor este simplă: se compară factura curentă cu cea din luna precedentă sau Măsurare indirectă Multe măsuri pot fi luate indirect, pe baza unor presupuneri. Măsurători nepractice sau costisitoare, constrângeri de costuri sau de timp, precum şi condiţii necunoscute, toate contribuie la necesitatea de a opta pentru această abordare. Măsurarea indirectă este eficientă atunci când orice presupuneri şi măsurători privind o măsură legată de performanţă au un impact redus asupra măsurii. În exemplul utilizat anterior cu lămpile LED pentru ieşire, consumul este puterea totală a lămpilor multiplicată cu numărul de ore în care sunt pornite. În acest caz, singura măsurare necesară este curentul total (amperaj), deoarece se poate presupune că tensiunea rămâne neschimbată. Dacă amperajul este mai mare decât imediat după înlăturarea lămpilor, s-au adăugat mai multe lămpi sau au fost utilizate lămpi necorespunzătoare. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 6

7 Sistemele de control sunt capabile să înregistreze măsurătorile de-a lungul timpului. Aceasta necesită ca acel dispozitiv să fie legat sau controlat în vreun fel de sistemul de control. Sistemul înregistrează o măsurătoare cu un marcaj de timp, care devine disponibil în unul sau mai multe rapoarte ale sistemului. De exemplu, am putea avea nevoie să determinăm dacă o strategie de planificare este încă în vigoare. O privire la citirile amperajului înregistrate în timp sau la evenimentele pornit/oprit ne-ar putea da o idee dacă strategia de planificare este încă în vigoare. A privi evenimentele raportate într-un sistem de control este eficace şi pentru dispozitivele care răspund automat la un eveniment. Dacă un sistem de control al accesului înregistrează gradul de ocupare al încăperilor, atunci va fi disponibil timpul de funcţionare al lămpilor sau al ventilatoarelor dacă acestea au fost pornite ca urmare a ocupării încăperii. Măsurare directă Măsurările directe prezintă performanţa în mod direct, fără presupuneri. Dacă cerinţa de performanţă într-o încăpere critică este ca temperatura să fie 20 C +/- 0.5 C, aceasta poate fi măsurată şi raportată fără costuri mari. Există o largă varietate de senzori manuali şi automaţi pentru aceste măsurări şi o serie de sisteme care să înregistreze datele produse de aceştia. Măsurările pot fi, de asemenea, prelevate fără automatizare, ca parte a întreţinerii periodice. Instalarea unui aparat de măsură pe un subcircuit sau o componentă a sistemului produce o măsurare directă a performanţei acelui sistem. De exemplu, se poate dori să se gestioneze un depozit în condiţii diferite de mediu decât zona de birouri asociată, în care se utilizează un program de sensibilizare la problema energiei. Subcontorizarea consumului de energie electrică în zona de birouri ar demonstra eficacitatea programului de sensibilizare la problema energiei în a motiva personalul să oprească iluminatul şi echipamentele PC la sfârşitul zilei. Sub-contoarele pot izola anumite zone ale clădirii pentru a arăta dacă programul comportamental este benefic şi dacă ar trebui să continue. Acolo unde schimbările aşteptate sunt mai mici de 10% în fiecare zonă specifică a clădirii, compararea facturilor nu va fi precisă. Variaţiile consumului de la lună la lună, perioadele de facturare şi facturile estimate fac ca metoda comparării să nu fie practic de utilizat. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 7

8 V. Ce metodologie ar trebui să utilizaţi? Alegerea unei metodologii va depinde de dimensiunea proiectului şi de gradul în care rezultatele pot fi afectate. De exemplu, un proiect mic poate justifica doar o măsurare indirectă. Un exemplu de utilizare adecvată a măsurării indirecte ar fi folosirea datelor de rulare dintr-un sistem de management al clădirii (BMS), cuplat cu presupuneri pentru a măsura modificările în kw. La celălalt capăt al spectrului, în cazul în care un aparat de măsură evaluează consumul electric pentru un mare complex, iar proiectul de energie este doar pentru o singură clădire, atunci compararea facturilor nu are sens, deoarece îmbunătăţirea unei singure clădiri nu va avea, probabil, un impact semnificativ asupra facturii de utilităţi a întregului complex. În această situaţie ar avea mai mult sens o măsurare directă, cum ar fi adăugarea unui sub-contor. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 8

9 VI. Informaţii pe baza cărora puteţi acţiona Clădirile sunt entităţi dinamice cu nevoi şi ocupare în continuă schimbare. Auditurile energetice arată doar un instantaneu al consumului de energie, iar facturile lunare la utilităţi servesc doar ca oglindă retrovizoare. Personalul operativ ocupat poate să nu aibă timpul, instrumentele sau pregătirea necesare pentru a analiza lunar / anual consumul de energie şi pentru a investiga sau depana incidentele, cu atât mai puţin pentru a compila datele într-un format uşor de citit pentru a le partaja cu liderii de afaceri. Datorită complexităţii consumului de energie şi impactului său economic mare, un număr tot mai mare de firme apelează la monitorizarea de la distanţă a energiei pentru tehnologia şi know-how-ul necesare pentru a ghida, măsura şi ajuta la gestionarea costurilor energiei. Fiind bazat pe internet, sistemul de monitorizare de la distanţă a energiei colectează automat datele privind consumul de energie prin intermediul contoarelor inteligente, jurnalelor de date, BMS şi controlerelor de reţea sau direct de la un furnizor de utilităţi al organizaţiei. Informaţiile sunt apoi compilate, organizate şi furnizate într-un format concis care prezintă raportarea, alarmarea şi monitorizarea energiei clădirii, dar şi analiza utilităţilor: electricitate, gaz, energie termică, abur, ulei. Monitorizarea consumului de energie poate oferi informaţii la zi cu privire la consumul de energie şi la emisiile de carbon, astfel încât companiile pot identifica măsurile de conservare a energiei, ajusta rapid consumul şi realoca economiile acolo unde este necesar. Inginerii energeticieni pot monitoriza eficienţa energetică a unei clădiri şi pot căuta în mod activ oportunităţi de economisire a energiei. În plus, alarmele privind energia pot fi investigate şi tendinţele pe termen lung analizate pentru a contribui la susţinerea eforturilor de reducere a consumului de energie. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 9

10 VII. Adaptare şi flexibilitate Când selectaţi un sistem de monitorizare a energiei, căutaţi un sistem care asigură posibilitatea de a raporta şi analiza datele, dar care şi ajută clientul să ia măsuri şi să îmbunătăţească performanţa. Diverse metode de comunicare pot oferi informaţiile de care aveţi nevoie în modul cel mai rentabil cu putinţă. Aceste metode ar putea include conectivitate IP, autodial si celulare. Sistemul dvs. ar trebui să fie, de asemenea, conceput pentru a trimite alarme prin la utilizatorii cheie dacă, de exemplu, există o variaţie excesivă a cererii, care arată diferenţe în consum şi costuri. Datele de la un anume aparat de măsură pot fi comparate pe intervale diferite, de exemplu, pe zi sau pe lună, sau mai multe aparate de măsură pot fi comparate pe o perioadă specificată. Rapoartele personalizate sunt cheia asigurării informaţiilor corespunzătoare, persoanei potrivite, la momentul potrivit. De exemplu, CEO-ul ar putea fi preocupat de costul total şi de emisiile de carbon, în timp ce directorul financiar ar putea avea nevoie să vadă costurile comparativ cu bugetul. Directorul instalaţiei ar fi cel mai interesat de profilele de sarcină, consumul total şi economiile de cost. Un tablou de bord de nivel înalt poate oferi managerilor o viziune de ansamblu a consumului de energie în instalaţii, şi poate permite directorilor de instalaţii să intre în detalii precum obiective vs. realizări, comparaţii de la lună la lună şi altele. Tablou de bord tipic REM Studiu de caz: Westin Macau În mediul extrem de competitiv al staţiunilor de lux, Westin Macau China trebuie să creeze o experienţă superioară pentru clienţi, concomitent cu monitorizarea agresivă a profitului brut din exploatare (GOP). Măsura principală pentru acest hotel de lux este gradul de ocupare, iar inginerul şef al facilităţii monitorizează atent consumul de energie al zonelor neocupate. Chiar cu impactul fluctuaţiilor dramatice meteorologice şi concentrarea staţiunii pe un nivel foarte ridicat de confort al clienţilor, o soluţie completă de management al energiei a produs anual între MOP $ ( USD) şi MOP $ ($ 250,000 USD) în economii de energie de la instalarea sa în Monitorizarea, controlul şi gestionarea consumului şi a pierderilor de la Macau Westin au adăugat la GOP în dolari sume pe care directorul financiar le poate vedea. Măsurile au crescut, de asemenea, uşurinţa exploatării staţiunii de către personal, ceea ce a condus la o scădere a numărului de plângeri ale clienţilor şi o creştere a confortului clienţilor. Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 10

11 VIII. Monitorizarea de la distanţă a energiei: O soluţie probată În epoca triplei performanţe: persoane, planetă şi profit, liderii de afaceri sunt provocaţi să atingă obiectivele organizaţionale şi să obţină rezultate strategice de afaceri într-un climat economic dificil. Adăugaţi la aceasta presiunea consumatorilor şi a pieţei pentru afaceri durabile şi responsabile social şi veţi înţelege cum ajung directorii să fie îndepărtaţi, în diferite direcţii, de rezultatele afacerii de bază. Cu costurile la utilităţi în creştere şi bugetele operaţionale în scădere, reducerea facturilor la energie a devenit o necesitate vitală pentru organizaţii. Cu toate acestea, în timp ce majoritatea companiilor au cantităţi mari de date privind energia, directorii află că nu au informaţiile utilizabile de care au nevoie pentru a lua rapid decizii informate care ar reduce costurile şi ar evita risipa. În locul unor îmbunătăţiri energetice într-un singur pas, companiile trebuie să se concentreze pe susţinerea şi îmbunătăţirea consumului de energie în timp, iar acest lucru necesită supravegherea, analiza şi raportarea continuă a performanţei clădirii. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată pentru colectarea şi raportarea datelor privind energia, rezultând oportunităţi de economisire şi performanţă îmbunătăţită Managementul energiei este un domeniu care necesită atenţie, dar cum? Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie probată care utilizează tehnologie bazată pe internet pentru a colecta şi raporta datele privind energia unei companii, combinată cu expertiza în consilierea şi ghidarea companiilor în luarea de măsuri, sesizarea de oportunităţi de economisire şi îmbunătăţirea performanţelor în mod continuu. Din nou: nu puteţi controla ceea ce nu puteţi măsura. Monitorizarea de la distanţă a energiei este o soluţie care poate ajuta la a face energia vizibilă, rezultând economii semnificative de energie şi un impact vizibil asupra triplei performanţe (TBL). Monitorizarea consumului de energie: Puterea informaţiei 11

12 Schneider Electric Str. Dinu Vintilă nr.11, Clădirea Eurotower, Sector 2, Bucureşti, Telefon: Fax: All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice Schneider Electric. All rights reserved _RO WP-REM-A4.BU.N.EN CC Iunie 2011 gg

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

Ghidul administratorului de sistem

Ghidul administratorului de sistem Ghidul administratorului de sistem SOFTWARE DE GESTIONARE A TERAPIEI PENTRU DIABET Română Accesarea fişierelor de date CareLink Pro stochează date despre utilizator şi dispozitiv într-un fişier de centralizare

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 16 - Criptografia asimetrică Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Limitările criptografiei

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII Investeşte în oameni! Titlul proiectului: Centrul de Excelenţă în Promovarea Femeii pe poziţii calificate şi înalt calificate în Sectorul Comercial Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinanţat

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

Recession-An issue for organizations. Recesiunea - O problemă pentru organizaţii

Recession-An issue for organizations. Recesiunea - O problemă pentru organizaţii 232 Recession-An issue for organizations Recesiunea - O problemă pentru organizaţii GEORGESCU D. Daniel, Ph.D. student The Polytechnic University from Bucharest, Romania e-mail: danieldgeorgescu@yahoo.com

More information

Executive Information Systems

Executive Information Systems 42 Executive Information Systems Prof.dr. Ion LUNGU Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti This research presents the main aspects of the executive information systems (EIS), a concept about how

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 1/

FISA DE EVIDENTA Nr 1/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 1/565-236 a rezultatelor

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

IBM OpenPages GRC on Cloud

IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii

More information

Page 1 of 6 Motor - 1.8 l Duratorq-TDCi (74kW/100CP) - Lynx/1.8 l Duratorq-TDCi (92kW/125CP) - Lynx - Curea distribuţie S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-) Tipăriţi Demontarea şi montarea Unelte speciale /

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR

OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR OPTIMIZING THE MANUFACTURING EQUIPMENTS LOAD FACTOR OPTIMIZAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE AL UTILAJELOR DE FABRICAŢIE Traian Alexandru BUDA, Magdalena BARBU, Gavrilă CALEFARIU Transilvania University of Brasov,

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo Bun venit la Testo 30 de filiale pe toate continentele... Testo răspândit în întreaga lume... şi mai mult de 70 de puncte partenere de vânzare şi service în toată lumea Testo Rom SRL Cluj-Napoca MD: Horatiu

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Circuite Basculante Bistabile

Circuite Basculante Bistabile Circuite Basculante Bistabile Lucrarea are drept obiectiv studiul bistabilelor de tip D, Latch, JK şi T. Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite logice secvenţiale cu 2 stări stabile (distincte),

More information

IBM Sterling B2B Integration Services

IBM Sterling B2B Integration Services Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM Sterling B2B Integration Services Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ CUPRINS Paragraf Introducere 1-5 Proceduri de evaluare a riscului

More information

Hama Telecomanda Universala l in l

Hama Telecomanda Universala l in l H O M E E N T E R T A I N M E N T Hama Telecomanda Universala l in l 00040081 2 6 5 3 12 1 14 13 4 8 7 9 17 4 10 16 15 Manual de utilizare Funcţia Tastelor 1. TV: Selectati aparatul pe care doriţi să-l

More information

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN Felix-Constantin BURCEA Abstract A face compromisuri implică întotdeauna a compara costuri şi beneficii. Ce câştigi reprezintă beneficiul, care de obicei depinde

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

ECHIVALENTE PENTRU TOATĂ GAMA DE ECHIPAMENTE ORIGINALE PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSELOR

ECHIVALENTE PENTRU TOATĂ GAMA DE ECHIPAMENTE ORIGINALE PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSELOR ECHIVALENTE PENTRU TOATĂ GAMA DE ECHIPAMENTE ORIGINALE Indiferent unde aţi merge pe glob, aveţi toate şansele ca, atunci când aruncaţi o privire sub capotă, să daţi peste produse Gates. Gates este unul

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

Exerciţii Capitolul 4

Exerciţii Capitolul 4 EXERCIŢII CAPITOLUL 4 4.1. Scrieti câte un program Transact-SQL si PL/SQL pentru calculul factorialului unui număr dat. 4.2. Scrieţi şi executaţi cele două programe care folosesc cursoarele prezentate

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations

Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations 271 Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations Strategiile de mediu pro-active, sursă principală de avantaj competitiv la nivelul organizaţiilor

More information

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro Alexandrina-Corina Andrei Everyday English Elementary comunicare.ro Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

PLANIFICAREA UNUI SISTEM MODERN DE TRANSPORT

PLANIFICAREA UNUI SISTEM MODERN DE TRANSPORT PLANIFICAREA UNUI SISTEM MODERN DE TRANSPORT UN GHID PENTRU ARHITECTURA SISTEMELOR INTELIGENTE DE TRANSPORT De ce este nevoie de o arhitectură şi cum este creată aceasta Versiunea 2 Planificarea unui Sistem

More information

22METS. 2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21

22METS. 2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21 22METS CLASA a IV-a 1. Four people can sit at a square table. For the school party the students put together 7 square tables in order to make one long rectangular table. How many people can sit at this

More information

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C O A C H I N G PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 Data: 02 August 2012 2 0 0 9 H o g a n A s

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

ACTION LEARNING UN PROGRAM DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ

ACTION LEARNING UN PROGRAM DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ Centre for Development in Management B-dul Titulescu 34/5 3400 Cluj-Napoca România tel. +4-0264-41.89.41 ; +4-0264-41.89.42 fax. 41.89.43 Email: office@cdm.ro Web page: www.cdm.ro ACTION LEARNING UN PROGRAM

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Dr. Octavia-Luciana Porumbeanu Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti E-mail:

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia 4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia Media (sau ) a unei variabile aleatoare caracterizează tendinţa centrală a valorilor acesteia, iar dispersia 2 ( 2 ) caracterizează

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

DELIMITĂRI ALE MANAGEMENTULUI LANŢULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE ÎN DOMENIUL MILITAR

DELIMITĂRI ALE MANAGEMENTULUI LANŢULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE ÎN DOMENIUL MILITAR DELIMITĂRI ALE MANAGEMENTULUI LANŢULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE ÎN DOMENIUL MILITAR Lt.col.dr. Gheorghe MINCULETE Lt.col.drd. Anca MINCULETE Lt.col.drd. Gabriel Tiberiu BUCEAG Supply chain management (SCM)

More information

STANDARDE DE CERTIFICARE ECOLOGICĂ A CONSTRUCŢIILOR

STANDARDE DE CERTIFICARE ECOLOGICĂ A CONSTRUCŢIILOR SOLUŢII PENTRU UN ORAŞ INTELIGENT STANDARDE DE CERTIFICARE ECOLOGICĂ A CONSTRUCŢIILOR Dr. ing. Constantin CODREANU Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova REZUMAT. Standardele de

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1

Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Educaţia Matematică Vol. 4, Nr. 1 (2008), 33-38 Teoreme de Analiză Matematică - II (teorema Borel - Lebesgue) 1 Silviu Crăciunaş Abstract In this article we propose a demonstration of Borel - Lebesgue

More information

Managementul Strategic al Fabricatiei Mecanice TAF MTP IMFM

Managementul Strategic al Fabricatiei Mecanice TAF MTP IMFM Managementul Strategic al Fabricatiei Mecanice TAF MTP IMFM MANAGEMENT STRATEGIC CUPRINS-NOTE DE CURS Cap Titlul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 2 CONCEPTE DE BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC 3 POLITICI ŞI STRATEGII

More information

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro living by Danfoss - controlul sistemelor de încălzire Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat Danfoss Link este soluția pentru controlul wireless al încălzirii care permite clienţilor

More information

Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734

Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734 DATE TEHNICE Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734 Înregistrarea consumului d energie în timp este acum la dispoziţia dvs. descoperiţi unde pierdeţi energie, optimizaţi consumul

More information

ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației

ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației ŞtiinŃa, proiectarea şi ingineria serviciilor în electronică, telecomunicații şi tehnologia informației Nicolae MILITARU Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Universitatea

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Cuvantul PUBLICITATE trebuie sa fie afisat pe toată durata difuzării split screen-ului, cu o dimensiune de 60 de puncte in format HD, scris cu alb, ca in exemplul

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS

ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGY AND IDIOMATIC EXPRESSIONS ZOOLOGIA ŞI EXPRESIILE IDIOMATICE 163 OANA BOLDEA Banat s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timişoara, România Abstract: An expression is an

More information

Autonet Service Manager

Autonet Service Manager Autonet Service Manager Autonet Service Manager program de management pentru service-uri auto Autonet Import SRL Conţinut 1.Introducere...3 2. Prezentarea aplicaţiei...error: Reference source not found

More information

INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ

INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INTEGRATION IN BUSINESS MANAGEMENT: A META-ANALYSIS Conf.univ.dr.ing. Roland Iosif

More information

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE (LOGISTICS INFORMATION SYSTEM: COMPONETS AND MACRO PROCESSES) Abstract: The logistics information system is part of the information system of

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie.

Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie. Cu orice alt analizor de calitate a energiei nu faceţi decât să irosiţi energie. Analizoare de energie şi pentru calitatea energiei electrice Fluke 430 seria II Modele Fluke seria 430 II Analizor de energie

More information

MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH. PARTEA 1: Sumar. Introduction ICT-Enhanced skills Active learning... Error! Bookmark not defined.

MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH. PARTEA 1: Sumar. Introduction ICT-Enhanced skills Active learning... Error! Bookmark not defined. MANUAL DE METODOLOGIE I*TEACH PARTEA 1: Sumar Introduction... 2 Why is such a handbook needed... Error! Bookmark not defined. The I*Teach project...4 Which is the target audience...4 What is its goal...4

More information

Prezentareaşi evoluţia sistemelor. Prof.dr. Doina Fotache, suport curs , Informatică Economică, FEAA Iaşi

Prezentareaşi evoluţia sistemelor. Prof.dr. Doina Fotache, suport curs , Informatică Economică, FEAA Iaşi Prezentareaşi evoluţia sistemelor Enterprise Resource Planning 1 Agenda Curs ERP: Platforme integrate pentru afaceri Idei false despre ERP Beneficiişi costuri Personalizarea platformelor integrate Funcţionalitatea

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE

GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE Andreea CONSTANTINESCU Institutul de Economie Naţională, Academia Română GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE Theoretical article Keywords Green economy, Climate change, Green growth, Sustainable

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

Relaţia între sectorul de afaceri şi sectorul nonguvernamental

Relaţia între sectorul de afaceri şi sectorul nonguvernamental Relaţia între sectorul de afaceri şi sectorul nonguvernamental între sponsorizare şi construcţia de relaţii parteneriale Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeană acordă României expertiză

More information

9.1. Structura unităţii de I/E. În Figura 9.1 se prezintă structura unui sistem de calcul împreună cu unitatea

9.1. Structura unităţii de I/E. În Figura 9.1 se prezintă structura unui sistem de calcul împreună cu unitatea 9. UNITATEA DE I/E Pe lângă unitatea centrală şi un set de module de memorie, un alt element important al unui sistem de calcul este sistemul de I/E. O unitate de I/E (UIE) este componenta sistemului de

More information

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public 10 P o l i c y A d v i C E n ot e s emitere a biletelor pentru CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în punerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile,

More information