Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2"

Transcription

1 Bd. Mihai Viteazu 1, Timişoara Tel: , Fax: Web: LISTA DE DOCUMENTE EXTERNE ÎN VIGOARE Cod: INRG-02-PRG-02 STANDARDE Cerinte generale pentru 1. competenta laboratoarelor de incercări şi etalonări Cerinţe generale pentru 2. competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru laboratoarele de 4. acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii Linii directoare pentru 5. documentaţia sistemului de management al calităţii Ghid pentru auditarea sistemelor de management Sisteme de management al calităţii Fundamente şi vocabular Sisteme de management al 8. măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea 9. EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinţe referitoare la secţiuni şi 10. amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare Calitatea aerului. Ghid pentru 11. exprimarea incertitudinii de măsurare Calitatea aerului. Evaluarea aplicabilităţii unei proceduri de 12. măsurare prin comparare cu o incertitudine de măsurare cerută Reference Materials. Contents of 1 certificates and labels Calibration in analytical chemistry 14. and use of certified reference materials Uses of certified reference 15. materials Certification of reference 1 materials. General and statistical principles Aer din zonele protejate. Condiţii 1 de calitate Emisii ale surselor fixe. 18. de oxizi de azot (NOx). Metoda de referinţă: Chemiluminiscenţă Emisii ale surselor fixe. 19. de dioxid de sulf. Metoda de referinţă ISO/CEI 17025:2005 ISO/CEI 17025:2005/AC: 2007 ISO/CEI 17000:2005 ISO / CEI 17011: 2005 /TR 10013:2003 ISO 19011:2011 ISO 9000:2015 ISO 10012: SR CEN/TS 15675: :2008 ISO 20988:2007 ISO 14956:2003 Pagina 1 din 5 Mai 2005 Ed Noiembrie 2005 Septembrie 2003 Erata la poz ISO Guide ISO Ghid ISO Guide ISO Ghid STAS : :

2 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de încălzire. Partea 1: Conditii generale si metode de incercare Specificaţie pentru aparatele electrice portabile pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de încălzire. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în inspectii şi evaluări reglementate Determinarea manuală a concentraţiei masice de pulberi. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie măsurarea concentraţiei de dioxid de azot şi monoxid de azot prin chemiluminiscenţă măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon prin spectoscopie nedispersivă în infraroşu Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune şi umiditate : : : :2006 inlocuit cu 12341: : :2012 si 14212:2012/ AC: : : Iunie August de carbon organic total în concentraţii scăzute în efluent gazos. Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără măsurarea concentraţiei de ozon prin fotometrie în ultraviolet Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 1: Metoda de referinţă manuală scăzute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală 12619: :2012 ISO : :2002 și :2002/C91: Pagina 2 din 5

3 Prelevare pentru determinarea automată a 32. concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare 3 de dioxid de sulf. Caracteristici de performanţă ale metodelor automate de măsurare REGULAMENTE SI POLITICI RENAR specific de acreditare RENAR RS-1.2 LI:2013 in 34. domeniul acreditarii laboratoarelor de incercari conform ISO/CEI 17025: 2005 specific de acreditare RENAR RS LI: in domeniul acreditarii laboratoarelor 35. de incercari Masurarea emisiilor de la surse fixe - conform ISO/CEI 17025: 2005 RENAR cod RE- 3 01: pentru acreditare, inclusiv Anexa 1 si 2 RENAR cod RE- 02: Utilizarea marcii nationale de acreditare, referirea la statutul de acreditat al unui organism de 3 evaluare a conformitatii si la statutul RENAR de semnatar al acordurilor de recunoastere multilaterala cod P-04:2015 Utilizarea in acreditare a incercarilor de competenta si a compararilor interlaboratoare Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor Ghid de aplicare pentru politica P-05 trasabilitatea rezultatelor măsurărilor Tratarea reclamatiilor Tratarea apelurilor cod P-11:2015 Utilizarea mărcii naţionale de acreditare cod P-13: Tratarea reclamatiilor cod P-16/ Tratarea neconformitatilor constatate la evaluarea OEC cod P-17/ Supravegherea si reevaluarea Suspendarea, restrângerea şi retragerea acreditării Tratarea apelurilor 10396: :2005 specific de acreditare RENAR RS-1.2 LI specific de acreditare RENAR RS LI RENAR cod RE- 01 RENAR cod RE- 02 cod P-04 cod P Ghid Renar P PR PR cod P-11 cod P-13 cod P-16 cod P-17 cod P-21 cod P Pagina 3 din 5

4 GHIDURI Linii directoare pentru determinarea intervalelor de 49. etalonare a aparatelor de măsurare Politica ILAC de Trasabilitate a 50. Rezultatelor Măsurării Politica ILAC pentru Participare la 51. Activități de Furnizare de Încercări de Competență Politica ILAC privind 52. Incertitudinea în Etalonare ILAC G-17 Introducerea Conceptului de Incertitudine de 5 Masurare în cazul Încercarilor în Asociere cu Aplicatiile Standardului ISO/IEC MANUALE OPERARE ECHIPAMENTE LSV3 Manual (Sven Leckel 1. Inggenieurburo GmbH) 2. de SO2, HORIBA APSA-370 PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL ILAC G ILAC P10: ILAC-P9: ILAC-P14: ILAC G Horiba I APSA Manual Horiba Manual GZ D Horiba Manual No. I A Septembrie de Nox, HORIBA APNA de CO, HORIBA APMA Horiba Manual de CH4, COV şi TOC, HORIBA I A APHA-370 Manulalul de operare al Horiba Manual No. analizorului de O3, Horiba APOA- I A 370 Manual de operare Testo 350 Manual TESTO M/XL, testo Portable Gas Analyzer PG-250. Manual HORIBA Instruction Manual PG-250 Gas Conditioning and Sampling 9. System PSS type PSS-5 and Manual PSS-5 PSS-5/3 10. Basic-type Digital Temperature Controller Manual E5CN 11. Heated lines type WAKW Manual Winkler 12. Gravimetric Measurement Device Manual DURAG D-RC80 1 Manual GMH (tub Pitot) H B Manual operare TESTA FID Bedienungsanleitung SI DIGIMA Instruction manual Electronic Balance UW/UX series 1 Manual ozon LEGISLATIE SPECIFICA DOMENIULUI AT pentru implementarea 1. directivei IPPC - valori limita de emisie pentru instalatiile de ardere sub 50 mw /2002 privind incinerarea deşeurilor 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor M054-E122B RP.135 J Folder legislatie 268/2005 si 427/ Pagina 4 din 5

5 poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator Ordin 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare Ordin 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri OUG 152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii Pentru modificarea anexelor 4 si 5 din 104/ /, 735/2006, 1339/ 2006, 371/ Folder legislatie /2002 si 104/ Folder legislatie Folder legislatie /2006 si OUG 40/ / Folder legislatie Întocmit: RC : Daniel BISORCA 012. Pagina 5 din 5

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo Bun venit la Testo 30 de filiale pe toate continentele... Testo răspândit în întreaga lume... şi mai mult de 70 de puncte partenere de vânzare şi service în toată lumea Testo Rom SRL Cluj-Napoca MD: Horatiu

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată

Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată Disponibil online la adresa www.proenvironment.ro ProEnvironment ProEnvironment 2 (2009) 68-72 Articol original Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ÎN HEMATOLOGIE MEDICALĂ, PENTRU BIOLOG ŞI BIOCHIMIST PROBA SCRISĂ: HEMATOLOGIE 1. Pregătirea materialului

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ÎN HEMATOLOGIE MEDICALĂ, PENTRU BIOLOG ŞI BIOCHIMIST PROBA SCRISĂ: HEMATOLOGIE 1. Pregătirea materialului TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ÎN HEMATOLOGIE MEDICALĂ, PENTRU BIOLOG ŞI BIOCHIMIST PROBA SCRISĂ: HEMATOLOGIE 1. Pregătirea materialului şi recoltarea sângelui pentru examene hematologice.

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk.

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk. STANDARD MOLDOVEAN SM :2015 ICS 67.100.10 Adoptat la 29.05.2015 Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații Молоко сырое козье и овечье. Технические условия Goat's and sheep's raw milk. Specifications

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002 SR EN 1991-1-1 ICS 91.010.30 STANDARD ROMÂN August 2004 Indice de clasificare G 11 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor Partea 1-1: Acţiuni generale- Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

IMPAC Infrared Thermometers

IMPAC Infrared Thermometers IMPAC Infrared Thermometers focusable optics for non-contact temperature measurements on metals, ceramics, graphite etc. between 300 and 3300 C IS 140 IGA 140 IS 140-PB IGA 140-PB Short response times

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

R&S HF907DC SHF Downconverter Specifications

R&S HF907DC SHF Downconverter Specifications Radiomonitoring & Radiolocation Data Sheet 01.03 R&S HF907DC SHF Downconverter Specifications CONTENTS Definitions... 3 Specifications... 4 Frequency conversion... 4 Input and output properties... 4 Rechargeable

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia: Electrician echipamente electrice şi energetice Domeniul: Geologie, industria extractivă, energetică Cod COR: 724101 2006 1 Iniţiator de proiect : SC ARTOPROD S.R.L. RM.VÂLCEA

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES

CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES CITATION MODELS OF INFORMATION SOURCES librarian Lenuta URSACHI Prof. PhD. Eng. Elena SCUTELNICU Dunarea de Jos University of Galati 47 Domneasca St, 800008-Galati, RO Tel: +40 336 130 134 Fax: +40 236

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA Bucureşti Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA Cont: RO72RZBR0000060000671307 Raiffeisen

More information

Codul de măsurare a energiei electrice

Codul de măsurare a energiei electrice Codul de măsurare a energiei electrice Pag. 1 Ord. 17 /2002 Codul de măsurare a energiei electrice Cuprins: CAPITOLUL I. SCOP... 3 CAPITOLUL II. DOMENIU DE APLICARE... 4 CAPITOLUL III. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ...

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 1 UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE LA CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC O NOUĂ SOLUŢIE DE PROTECŢIE A MEDIULUI *Autori: ing. Constantin Ivanovici, dr. ing. Ionel Popa, ing. Mihai Stoica, ing. Sidonia Crăciun,

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

GHIDUL MASTERANDULUI

GHIDUL MASTERANDULUI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICǍ GHIDUL MASTERANDULUI -STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- Ghidul este redactat de Decanatul Facultăţii de Inginerie Electricǎ din

More information

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător ştiinţific Prof.

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Ambient NOx monitor APNA-370 Operation Manual CODE:GZ D

Ambient NOx monitor APNA-370 Operation Manual CODE:GZ D Ambient NOx monitor APNA-370 Operation Manual CODE:GZ9100497232D Preface This manual describes the operation of the Ambient NOx monitor, APNA-370. Be sure to read this manual before using the product to

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA

AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA Raport ştiinţific Grant TD 282/2008 cu tema AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA Director grant Asist.drd.Zamosteanu Nina ANUL 2008 Rezultatele obţinute pe parcursul anului 2008 au avut ca obiectiv

More information

Certificate of Calibration

Certificate of Calibration Model Number 8720D Manufacturer Hewlett Packard Co Description Network analyzer 50MHz to 20GHz Serial Number US39150600 Options Installed 1D5 010 Date of Calibration 16 Sep 2014 Procedure STE-50114355-A.04.01

More information

R&S GU221 Filter Control Unit Specifications

R&S GU221 Filter Control Unit Specifications R&S GU221 Filter Control Unit Specifications Secure Communications Data Sheet 01.00 Definitions General Product data applies under the following conditions: Three hours storage at ambient temperature followed

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA. lucrărilor la proiectul cu tema:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA. lucrărilor la proiectul cu tema: UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI DIRECTOR PROIECT, Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA lucrărilor la proiectul cu tema: STUDII INTEGRATE PRIVIND COMPORTAREA POLUANŢILOR PERSISTENŢI ŞI RISCURILE

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Agilent 86120B, 86120C, 86122A Multi-Wavelength Meters Technical Specifications

Agilent 86120B, 86120C, 86122A Multi-Wavelength Meters Technical Specifications Agilent 86120B, 86120C, 86122A Multi-Wavelength Meters Technical Specifications March 2006 Agilent multi-wavelength meters are Michelson interferometer-based instruments that measure wavelength and optical

More information

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr. crt. Pag Capitol/ Subcapitol Cap. 3,4,5,6,7 Descrierea modificării 1. Prezenta procedură s-a actualizat

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științele Educației 1.3 Departamentul Departamentul Psihologie

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

INTERNATIONAL STANDARD

INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 6271-1 First edition 2004-11-15 Clear liquids Estimation of colour by the platinum-cobalt scale Part 1: Visual method Liquides clairs Évaluation de la couleur au moyen de l'échelle

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

All in One Solutions

All in One Solutions VUCANIC The Vulcanic group has been designing and manufacturing electrical process heating and temperature control solutions since 1973. Employing 550 people across 8 manufacturing locations, Vulcanic

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

2 GENERAL DESCRIPTION

2 GENERAL DESCRIPTION GENERAL DESCRIPTION 2 1.4 Getting Help Our Customer Service Group is available in North America from 7:30 a.m. to 8:00 p.m. (Eastern Standard Time), Monday to Friday. Electro-Optical Engineering (Corporate

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Chimie. Titlul: AMBALAJE PENTRU PRODUSE ECOLOGICE ALIMENTARE

Chimie. Titlul: AMBALAJE PENTRU PRODUSE ECOLOGICE ALIMENTARE Chimie Titlul: AMBALAJE PENTRU PRODUSE ECOLOGICE ALIMENTARE Autori: Radu SETNESCU, Tanța SETNESCU; Silviu JIPA Nr. pagini: 200 ISBN 973-7728-12-2 Anul apariţiei: 2004 Preţ librărie (RON, include TVA):

More information

CAPITOLUL 13 TRADUCTOARE PENTRU AUTOMOBILE

CAPITOLUL 13 TRADUCTOARE PENTRU AUTOMOBILE CAPITOLUL 13 TRADUCTOARE PENTRU AUTOMOBILE 13.1 Traductoare de temperatură, căldură şi umiditate 13.1.1 Generalităţi Măsurarea temperaturii şi luarea în consideraţie a efectului său asupra performanţelor

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

Str. Sfântul Spiridon nr.24 Domneasca,Nr.47, , Galati, ROMANIA Telefon(oane) Fix: Mobil: Fax(uri)

Str. Sfântul Spiridon nr.24 Domneasca,Nr.47, , Galati, ROMANIA Telefon(oane) Fix: Mobil: Fax(uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) acasa servici Dinica Rodica-Mihaela Str. Sfântul Spiridon nr.24 Domneasca,Nr.47, 800 008, Galati, ROMANIA Telefon(oane) Fix: Mobil:

More information

R&S ZVA110 Vector Network Analyzer Specifications

R&S ZVA110 Vector Network Analyzer Specifications ZVA110_dat-sw_en_5214-4813-22_cover.indd 1 Data Sheet 04.00 Test & Measurement R&S ZVA110 Vector Network Analyzer Specifications 15.11.2013 14:42:28 CONTENTS Definitions... 3 Specifications... 4 Overview...

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia : STIVUITORIST Domeniul : Instalaţii de ridicat şi transportat Cod COR: 833403 Cod N.C: 8334.1.1 8334.1.2. 2004 Iniţiator de proiect : COMPLEXUL DE INVATAMANT S.R.L. Bucureşti

More information

MANUALUL INGINERULUI TEXTILIST Tratat de inginerie textilă

MANUALUL INGINERULUI TEXTILIST Tratat de inginerie textilă MANUALUL INGINERULUI TEXTILIST Tratat de inginerie textilă Vol. II Tricotaje Textile neconvenţionale şi alte tehnologii textile Confecţii textile Tehnologie chimică textilă Partea B THE BOOK OF THE TEXTILE

More information

Diagnoza sistemelor tehnice

Diagnoza sistemelor tehnice Diagnoza sistemelor tehnice Curs 1: Concepte de bază utilizate în detecţia şi diagnoza defectelor. Terminologie 1/ Diagnoza sistemelor tehnice Cf gr diagnosis = cunoastere Diagnoza (medicina)= determinarea

More information

Portable Compressors MOBILAIR M 12/M 12E

Portable Compressors MOBILAIR M 12/M 12E www.kaeser.com Portable Compressors MOBILAIR M 12/M 12E With the world-renowned SIGMA PROFILE FAD 1.2 Pressure 7 bar MOBILAIR M 12/M 12E Portable rotary screw compressor with SIGMA PROFILE A fully automatic,

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

R&S TS-PMB Switch Matrix Module High-density, 90-channel, full matrix relay multiplexer module

R&S TS-PMB Switch Matrix Module High-density, 90-channel, full matrix relay multiplexer module TS-PMB_bro_en_0758-0600-12.indd 1 Product Brochure 02.00 Test & Measurement Switch Matrix Module High-density, 90-channel, full matrix relay multiplexer module Switch Matrix Module At a glance Typical

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

Radio Transmission System Point-to-point Gateway DX80G2M6S-PM8

Radio Transmission System Point-to-point Gateway DX80G2M6S-PM8 External antenna (RG58 RP-SMA connection) Integrated signal strength indicator Configuration via DIP switch Modbus RTU communication, RS485 interface Deterministic data transmission Frequency hopping FHSS

More information

IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada

IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada 154 IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada 2013-2020 9.1 Surse de finantare Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a localității au

More information

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC Anexa nr. 9 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009 CURRICULUM pentru clasa a XII-a Liceu tehnologic

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

Keysight Technologies Power Sensor Modules Optical Heads Return Loss Modules. Data Sheet

Keysight Technologies Power Sensor Modules Optical Heads Return Loss Modules. Data Sheet Keysight Technologies Power Sensor Modules Optical Heads Return Loss Modules Data Sheet 02 Keysight Power Sensor Modules - Optical Heads - Return Loss Modules - Data Sheet Optical power measurement modules

More information

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Standard ocupaţional: LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură Cod:... Data aprobării:... Denumirea documentului:... Calificări

More information

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI TEZĂ DE ABILITARE

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI TEZĂ DE ABILITARE UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Şcoala doctorală de INGINERIE TEZĂ DE ABILITARE COMPUŞI BIOLOGIC ACTIVI CU BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE DIN PRODUSE VEGETALE ABORDĂRI ANALITICE ŞI EXTRACTIVE HEALTH

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

RF Solutions for Science.

RF Solutions for Science. RF Solutions for Science www.thalesgroup.com State-of-the-art RF sources for your scientific needs High-power klystrons HIGH KLYSTRONS WITH RF LONG PULSE above 50 μs Thales has been one of the leading

More information

Calibrating attenuators using the 9640A RF Reference

Calibrating attenuators using the 9640A RF Reference Calibrating attenuators using the 9640A RF Reference Application Note The precision, continuously variable attenuator within the 9640A can be used as a reference in the calibration of other attenuators,

More information

CASE DE LEMN "DE-A GATA" SUPUSE LA TRATAMENTE ŞI VERIFICĂRI DE LABORATOR

CASE DE LEMN DE-A GATA SUPUSE LA TRATAMENTE ŞI VERIFICĂRI DE LABORATOR CASE DE LEMN "DE-A GATA" SUPUSE LA TRATAMENTE ŞI VERIFICĂRI DE LABORATOR prof. ing. grad I Mihaela Niţu prof. ing, şef catedră tehnică Liana Stanciu Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Digital Disk Recorders WJ-RT208 Series

Digital Disk Recorders WJ-RT208 Series Digital Disk Recorders WJ-RT208 Series WJ-RT208KP WJ-RT208P (500GB HDD) High-definition, fine scalability with a stable support system. New Innovation Digital Disk Recorder Achieved by Panasonic. Panasonic

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

Water Technologies & Solutions. soluţii de tratare a apei pentru industria energetică

Water Technologies & Solutions. soluţii de tratare a apei pentru industria energetică Water Technologies & Solutions soluţii de tratare a apei pentru industria energetică stimularea activităţii financiare şi de protecţie a mediului De mai bine de o sută de ani, SUEZ pune la dispoziţie soluţii

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

FACTORY AUTOMATION AS-INTERFACE MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING GUIDE

FACTORY AUTOMATION AS-INTERFACE MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING GUIDE FACTORY AUTOMATION AS-INTERFACE MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING GUIDE Table of Contents AS-Interface Basics... 3 Addressing Modules... 4 Handheld Programmer (Reading Inputs and Settings Outputs)... 5 Gateway

More information

Ultrasonic Probes & Accessories

Ultrasonic Probes & Accessories Ultrasonic Probes & Accessories Production Capability & Quality Assurance SIUI product adopts: Highly advanced manufacturing facility Rigorous production environment control Strict product testing and

More information

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

More information

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT TEZA DE DOCTORAT CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNǍTǍŢIREA PROCESULUI DE COMERCIALIZARE

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information