MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ"

Transcription

1 MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ Ionela-Evelina Tomescu, studentă Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi GestiuneaAfacerilor Lucrare premiată cu Menţiune Specială Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare - Ediţia a IX a 2014 Secţiunea: Management; Subsecţiunea: Licenţă, mai 2014, Târgu-Jiu Rezumat: In prezent, sectorul turistic este, la scară mondială, cel mai dinamic domeniu de activitate. Produsul turistic este solicitat permanent de un segment tot mai mare al populaţiei, aşa că mai toate statele cu potential turistic consideră activitatea turistică prioritară pentru economia naţională. Concomitent cu creşterea numărului de turişti, creşte şi numărul celor care işi dezvoltă o afacere în domeniu, născându-se concurenţa. Totodată, sporeşte consumul în zona în care se desfăşoară activitatea turistică, aspect care la nivel macreconomic se regăseşte în dezvoltarea economica. Un rol însemnat în ceea ce priveşte impunerea pe piaţa turistică îl are politica managerială. Managementul calităţii totale( Total Quality Management- TQM) este orientat către satisfacerea cerinţelor clientului, mărimea volumului de vânzări a produsului turistic şi reducerea costurilor. Scopul studiului este acela de a determina elementele specifice TQM şi impactul pe care îl are o astfel de politică asupra serviciilor turistice. Cuvinte-cheie: turism, calitate totală, management. TQM Introducere Succesul oricărei afaceri este determinat de modul în care clientul percepe calitatea oferită. De aceea, activitatea oricărei organizaţii se îndreaptă spre cunoaşterea cerinţelor consumatorului modern, de altfel tot mai exigent. Calitatea serviciilor este criteriul de bază în alegerea unei firme prestatoare. Fiecare afacere trebuie susţinută de o politică îndreptată spre consumatori, pentru satisfacerea şi anticiparea nevoilor acestora. Studierea nevoilor consumatorilor reprezintă o condiţie pentru realizarea unor servicii de calitate, pentru obţinerea competitivităţii firmei printr-o strategie axată pe calitate. Tocmai aceste aspecte ne-am propus să le abordăm în acestă lucrare, sub protecţia, eleganţa şi misterul redat de definiţiile lui Crosby (1979) care spunea Calitatea este balet, nu hokey şi a lui Ph Kotler care afirma Calitatea reprezintă cea mai buna poliţă de asigurare a fidelităţii clienţilor şi de câştigare a altora noi, cea mai eficientă apărare contra concurenţei şi singura cale de dezvoltare şi de permanentizare a câştigurilor. Managementul calităţii este un sistem axat pe calitate, bazat pe activitatea tuturor participanţilor, prin care se urmăreşte succesul pe termen lung prin îndeplinirea exigenţelor clientului şi obţinerea de avantaje pentru toţi membrii. Principiile de bază sunt îmbunătăţirea continuă a calităţii, prevenirea defectelor şi concentrarea asupra clienţilor. Managementul calităţii totale este o noua viziune, ce se concretizează în depăşirea aşteptărilor consumatorului prin reorganizarea priorităţilor. Implementarea sa presupune o schimbare de atitudine a întregului personal, începând cu managerul. Acesta trebuie să se angajeze deplin pe toate planurile: dezvoltarea de strategii, verificarea nivelului operaţional şi a celui executiv, implementarea de tehnici şi instrumente ale managementului calităţii. Implementarea TQM în turism ar duce la creşterea potenţialului competitiv al unităţilor ce oferă servicii de acest tip. Anticiparea dorinţelor consumatorilor poate duce la satisfacerea pe deplin a acestora şi la determinarea oamenilor de a reveni. Implementarea TQM presupune o serie de modificări în cultura organizaţională a unităţilor de cazare. Pentru manageri, calitatea totală reprezintă o readaptare la obiectivele urmărite, pentru a atinge nivelul de perfecţiune pe care hotelul sau pensiunea vrea să îl obţină şi să îl menţină, pentru a satisface preferinţele clienţilor. Drept efect, se remarcă creşterea fluxului de turişti şi inclusiv a veniturilor unităţii. Conceptualizarea noţiunii de management al calităţii totale Sistemul de management din cadrul unei organizaţii se pliază pe obiectivele sale, pe produsele sau serviciile prestate şi pe practicile specifice. Aşadar, deşi acesta variază de la o unitate la alta, are mereu acelaşi scop: eficienţa. Managementul calităţii totale reprezintă un tip de management bazat pe calitate şi pe implicarea tuturor membrilor unei organizaţii, în vederea obţinerii a cât mai multe avantaje. Conceptul de bază este excelenţa, iar în principiu, se urmăreşte atragerea încrederii clientului. ~ 76 ~

2 In accepţiunea lui Kélada 159, calitatea totală reprezintă satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produsului sau serviciului (Q), livrarea cantităţii cerute (V), la momentul (T) şi locul (L) dorite, la un cost (C) cât mai mic pentru client, în condiţiile unor relaţii agreabile şi eficiente cu acesta şi ale unui sistem administrativ (A) fără erori, începând cu elaborarea comenzii şi până la plata facturii. Calitatea totală este, deci, o noţiune mult mai largă decât calitatea produsului (serviciului), ea se referă la satisfacerea nevoilor clientului extern exprimate în termenii Q V T L C R A, explicaţi de Kélada. Aplicat la nivelul unei organizaţii, calitatea totală este un concept competitiv pentru că este legat de ideile de cel mai bun, cel mai bine, unde acest superlativ este ilustrat, atât prin locul deţinut pe piaţă, cât şi prin ceea ce furnizează serviciul. Mijlocul pentru atingerea unei eficienţe interne maxime prin intermediul calităţii totale îl reprezintă managementul total al calităţii. Potrivit lui Joseph Juran, organizaţia ar trebui să adopte un astfel de management pentru a obţine poziţia dorită pe piaţă prin calitate, concept valabil şi în activitatea turistică. În viziunea lui, politica din domeniul calităţii se formulează pe baza a patru teorii: 1. teoria capabilităţii : atenţia este centrată pe desfăşurarea procesului de producţie 2. teoria competitivităţii : urmăreşte atragerea şi fidelizarea clienţilor 3. teoria utilizării: pune accent pe diversificarea produselor şi a serviciilor 4. teoria performanţei maxime: urmăreşte ca organizaţia să devină lider în domeniul respectiv În literatura de specialitate, există mai multe principii ale impunerii managementului calităţii totale, preluate şi aplicate de către organizaţii, inclusiv cele turistice. Toate aceste principii urmăresc îmbunătăţirea continuă prin calitate şi eficienţă. Principii Activităţile practice impuse de principii Focalizarea pe client înţelegerea nevoilor şi focalizarea pe client adaptarea potenţialului organizaţiei la nevoile consumatorilor evaluarea gradului de satisfacţie al clienţilor îmbunătăţirea managementului de relaţii cu clienţii Leadership stabilirea obiectivelor organizaţiei găsirea de strategii eficiente analiza structurii manageriale Implicarea personalului valorificarea competenţelor lucrul în echipă existenţa motivaţiei de muncă Abordarea bazată pe proces proceduri bine documentate eficientizarea proceselor Abordarea sistemică definirea sistemului de procese utilizarea statisticilor Îmbunătăţirea continuă evaluarea periodică a proceselor şi a rezultatelor educarea şi instruirea angajaţilor aplicarea principiilor de îmbunătăţire Relaţii reciproc avantajoase identificarea furnizorilor cu furnizorii colaborare şi comunicare înţelegerea nevoilor clienţilor Tabelul nr.1 Principii ale impunerii managementului calităţii totale în turism Calitatea serviciilor turistice Calitatea serviciului este considerată de manageri prima armă de apărare împotriva concurenţei, funcţie esenţială a gestiunii firmei. Se spune că un serviciu de bună calitate este cel care, în situaţia dată satisface clientul. Calitatea înseamnă lucruri diferite pentru persoane diferite,în funcţie de experienţa şi poziţia lor într-o organizaţie, de aceea deşi preocupările pentru calitate au apărut de la începutul omenirii,abia în secolul XX s-a produs o spectaculoasă evoluţie a acţiunilor şi conceptelor privind calitatea. Calitatea serviciilor turistice reprezintă aptitudinea unui serviciu turistic de a satisface prin caracteristicile sale nevoile exprimate sau implicite ale turistului la nivelul aşteptărilor şi standardelor de calitate proiectate de acesta. Conceptul de calitate în turism este astfel definit de Organizaţia Mondială a Turismului: rezultatul unui proces care implică satisfacerea tuturor nevoilor, cerinţelor şi aşteptărilor legitime ale consumatorilor pentru produse 159 Kélada J. La gestion intégrale de la qualite, Edition Quafec, 1986, pag 29. ~ 77 ~

3 şi servicii, la un preţ acceptabil şi în conformitate cu caracteristicile de calitate cum sunt: securitatea, igiena, accesibilitatea, transparenţa, autenticitatea şi armonia activităţii turistice, preocupate de mediul său natural şi uman. Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând ansamblul caracteristicilor unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Conform acestei definiţii: o calitatea nu este exprimata printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici; o calitatea nu este de sine stătătoare, ea exista numai în relaţia cu nevoile clienţilor; o calitatea este o variabila continua; o prin calitate trebuie satisfăcute nu numai nevoile exprimate, dar şi cele implicite. Calitatea în servicii este o problema de echilibru, fiind alcătuită din trei componente: nivelul serviciului oferit, corespunzător strategiilor adoptate de către firma; aşteptările clientului; serviciul real oferit, aşa cum este el recepţionat de beneficiar. Calitatea este considerată la momentul actual elementul esenţial în creşterea competitivităţii întreprinderii prestatoare de servicii, realităţile concluzionând că situarea clientului în centrul preocupărilor organizaţiei trebuie concertată de creşterea preocupărilor pentru optimizarea calităţii la consumator sau utilizator. Serviciile turistice trec, în ultimii ani, prin filtrul unui cult al calităţii. Astfel, se urmăreşte renunţarea la practicile ineficiente şi reformarea ofertei. În turism, calitatea este dată de mai multe însemne: Însemne Destinatar Criterii de acordare Stelele unităţile turistice numărul de servicii oferite numărul locurilor de parcare frecvenţa schimbării lenjeriei de pat suprafaţa clădirii climatizare Margaretele pensiunile turistice rurale utilităţi mobilier servicii şi activităţi Delfinii zonele de plajă calitatea nisipului existenţa cabinelor de duş frecvenţa curăţirii Categoriile restaurante, baruri pregătirea personalului complexitatea produselor servite opinia clienţilor Tabelul nr. 2 Însemnele calitatii in turism Prin strategiile lor, managerii urmăresc atingerea unui standard cât mai mare de calitate,necesar pentru menţinerea competitivităţii. La stabilirea obiectivelor pe care şi le propune, organizaţiile trebuie să ia în considerare mai multe aspecte: nevoile clientului, aptitudinile personalului, constrângerile existente, spaţiul disponibil, echipamentele din dotare şi normele legislative. Atunci când îşi stabilesc un obiectiv, unităţile turistice folosesc mai multe standarde: 1. standarde de performanţă( costurile necesare, volumul şi valoarea ieşirilor, rezultatele obţinute în raport cu nevoile) 2. standarde de servicii ( buna organizare, instruirea echipei şi dezvoltarea aptitudinilor necesare angajaţilor) 3. standarde profesionale referenţiale ( compartimentele în care se împarte activitatea turistică şi atribuţiile specifice) 4. standarde care includ specificaţii( elementele din dotarea unităţii turistice) 5. standardele cu proceduri de operare ( modul de desfăşurare al activităţii) Din punctul de vedere al întreprinzătorilor, managementul calităţii totale se reflectă în monitorizarea activităţii, strategiile eficiente de marketing, fidelizarea clienţilor şi avantajul competitiv. Caracteristicile calităţii serviciilor turistice prin prisma TQM Preocupările în domeniul calităţii serviciilor turistice au luat amploare acum de ani, odata cu impunerea turismului ca importantă ramură generatoare de venituri. Calitatea serviciilor este apreciată prin caracteristicile percepute de către client. Autorii din domeniul serviciilor( Berry, Parasuraman, Zeithamal) identifică 5 dimensiuni ale calităţii, definitorii şi pentru turism: calitatea părţii tangibile: clădiri, echipamente, aspectul personalului şi al unităţii turistice credibilitatea: îndeplinirea serviciilor turistice promise în ofertă amabilitatea: disponibilitatea de servire promptă şi eficientă siguranţa: reputaţia pe care unitatea turistică o obţine prin clienţi şi prin pachetele turistice oferite empatia: angajamentul luat faţă de clienţi şi individualizarea activităţilor prestate în funcţie de turişti ~ 78 ~

4 Elemente care dau specificitatea noţiunii de calitate în sfera serviciilor, inclusiv cele turistice, sunt următoarele: indicatorii prin care se măsoară calitatea serviciilor nu au exactitatea celor de la produse, aceasta însemnând ca aprecierea serviciilor nu este totdeauna clară; serviciul se caracterizează printr-un grad mare de variabilitate; insatisfacţia clientului este cu mult mai mare în cazul în care calitatea serviciului este slaba, în raport cu cea a produselor. Managementul calităţii totale presupune atingerea unui nivel cât mai înalt în fiecare dintre dimensiunile calităţii. Eficienţa se manifestă la nivelul veniturilor, al atragerii şi fidelizării clienţilor şi al poziţiei ocupate pe piaţă. Sureschchandar a identificat mai multe dimensiuni critice pentru calitatea totală în servicii din punct de vedere al procesului managerial: îmbunătăţirea continuă focalizarea pe client satisfacţia angajaţilor cultura organizaţiei leadership vizionar managementul resurselor umane sistemul tehnic sistemul informaţional Implementarea managementului calităţii totale în activitatea turistică Calitatea este o categorie tehnico-economică şi socială în continuă schimbare ca urmare a modificării nevoilor umane dar şi sub impactul progresului tehnic. O diminuare a preocupărilor şi resurselor alocate pentru îmbunătăţirea calităţii ar avea ca rezultat scăderea competitivităţii organizaţiei, cu consecinţe uşor de imaginat. Orientarea organizaţiilor spre calitate trebuie să fie o caracteristică permanentă din care organizaţia să aibă de câştigat oferind satisfacţii tuturor părţilor interesate. Optimizarea calităţii şi îmbunătăţirea continuă sunt căile prin care se realizează acest deziderat, dacă sunt privite în succesiune şi interdependenţă. Optimul calităţii trebuie realizat prin îmbunătăţire continuă şi trebuie să reprezinte nivelul de la care îmbunătăţirea să continue pentru a obţine permanent şi pe termen lung avantaje. Prin urmare, orice organizaţie trebuie să-şi implementeze metodologii de calculare şi evidenţă a costurilor şi efectelor calităţii, concomitent cu măsurarea şi analiza satisfacţiilor clienţilor şi ale tuturor părţilor interesate. Realizarea unei calităţi corespunzătoare pentru completa satisfacere a clientului este esenţială pentru supravieţuirea şi prosperitatea oricărei întreprinderi prestatoare care îşi desfaşoară activitatea într-un mediu concurenţial. Se pot delimita mai multe elemente care formează conţinutul managementului calităţii totale în activitatea turistică, şi anume: 1. cercetarea şi identificarea nevoilor turiştilor şi orientările lor; 2. proiectarea viitoarelor dotări; 3. chestionare aplicate turiştilor; 4. concluziile privind opinia consumatorilor produsului turistic; 5. stabilirea politicii de preţuri; 6. pregătirea pieţii; 7. lansarea ofertei turistice pe piaţă; 8. organizarea raţională a procesului; 9. studierea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor; 10. sintetizarea principalelor elemente privind îmbunătăţirea produsului turistic. Unitatea turistică îşi propune mai multe strategii,printre care cele mai importante: promovarea şi dezvoltarea produsului turistic în vederea satisfacerii cererii cu un coeficient ridicat al capacităţii de cazare şi de alimentaţie studierea pieţei pentru a obţine informaţii necesare luării deciziilor manageriale analiza şi stabilirea preţurilor, luând în considerare costurile efectuate şi disponibilitatea turiştilor de a cumpăra produsul turistic realizarea de campanii promoţionale ce stimulează vânzarea ofertei turistice distribuirea produsului turistic în condiţii avantajoase atât pentru prestator, cât şi pentru consumator Orice unitate turistică are ca rol valorificarea potenţialului turistic dintr-o anumită zonă. Astfel, trebuie să se integreze în circuitul economic a valorilor naturale specifice unor destinaţii numite poli de atracţie turistică. Date fiind acestea, industria turistică ia în considerare şi evantaiul resurselor ce contribuie la realizarea produsului turistic alături de resursele umane, tehnice şi materiale ce intră în toate celelalte sectoare ale producţiei materiale. ~ 79 ~

5 Configuraţia acestor valori sunt puţin influenţabile de către factorii de decizie, ceea ce sporeşte gradul de dificultate al conducerii în domeniul turistic. Pentrua se obţine satisfacerea clientului, s-au înaintat mai multe ipoteze. Astfel, J. Kelada afirmă căă satisfacţiaa clientului se poate obţine desfăşurând o succesiune de activităţi ce au şapte obiective descrise prin cuvântul QVALITY, după cum urmează: Q CALITATE V VOLUM A ACHIZIȚIO NARE L LOCUL I IMAGINE T TIMPUL Y ) (YIELD EFICIENȚĂ clienții doresc ca serviciile să corespundă nevoilor şi să fie fiabile clienții doresc o anumită cantitate din acel serviciu şi ea trebuie livrată clienții doresc ca procedura de cumpărare să fie simplă şi rapidă clienții doresc ca locull unde se prestează să fie apropiat şi accesibil clienții sunt atenți la imaginea prestatorului, la modul cum organizația estee percepută din punct de vedere al protecției mediului şi al drepturilor omului promptitudinea serviciului îl satisface pe client, pe când întârzierea îi poate aduce daune clientul este satisfăcutt când cumpără un serviciu eficient Figura nr 1 Modelul QVALITY Managerii din organizaţiile turistice admit că este nevoie de o schimbare pentru a face faţă constrângerilorr competiţiei. Comportamentul său şi al angajaţilor este determinat de rolurile pe care le joacă în activitatea turistică. Echipele alcătuite de manager şi subordonaţii săi, precum şi relaţia de colaborare existentă între ei,,reprezintă un element de bază al managementului calităţii totale. În plus, dacă se doreşte îmbunătăţirea serviciilor turistice şii dezvoltarea în cadrul pieţei, trebuie să existe o coordonare cu grupurile de marketing şi cele de distribuţie a ofertei turistice. Managementul superior trebuie să fie aplicat respectând anumite etape: 1. Obţinerea angajamentului de schimbare din partea echipei manageriale 2. Dezvoltarea viziunii şi misiunii: coordonarea fluxului de procese de la toate nivelurile organizaţiei, păstrând elementele care pot aduce performanţă 3. Descompunerea misiunii în factori critici de succes: presupune ceea ce organizaţia trebuie să facă pentru a atinge obiectivul. Prin brainstorming, se analizează tot ceea ce ar putea atrage reuşita: promovare, diversificareaa serviciilor oferite, parteneriate, calificarea personalului etc. 4. Definirea indicatorilor-cheie de performanţă: organizarea colectării şi înregistrării datelor, monitorizăriii progresului şii a indicatorilor( flux de turilti, incasări,feedback) 5. Identificarea proceselor de bază: descrierea activităţilor realizate în vederea atingerii factorilor critici de succes 6. Descompunerea proceselorr de bază: organizarea pe sarcini şi activităţi în vederea măsurării performanţei Unul dintre cele mai apreciate concepte manageriale este cel al îmbunătăţirii continue. Acesta trebuie să fie în strânsă relaţie cu evaluarea nevoilor turistice şi cu fluxul de idei. Managerii sunt cei care preia iniţiativa, având o mare responsabilitate personală. Studiu de caz privind implementarea managementului calităţii totale în activitatea turistică Pentru a vedea efectele practicării unui management al calităţii totale, este necesar să analizăm o unitate turistică ce aplică principiile specifice. Situată la 14 km de Târgu-Jiu, la poalele munţilor, intr-un cadru pitoresc şii Editura ACADEMICAA BRÂNCUŞI Târgu Jiu, ISSN , ISSN-L ~ 80 ~

6 liniştit, Pensiunea Casa Bella din Runcu,Gorj, este condusă printr-o astfel de politică. Efectele nu pot fi măsurate decât prin comparaţie cu cealaltă pensiune din comună, Ştefăniţa, condusă prin strategii conservatoare. Pentru a determina modul în care trebuie să acţioneze, proprietarii pensiunii s-au îndreptat spre modul în care clientul percepe calitatea şi la aşteptările pe care le au din partea pensiunii. Acest lucru s-a realizat prin cercetări de marketing, prin implicarea totală a personalului şi prin implementarea unor sisteme de evaluare. Politica de management al calităţii totale a fost modalitatea de a asigura competitivitatea unităţii turistice şi de a atrage satisfacţia clienţilor. Printre principiile aplicate de proprietari s-a regăsit în primul rând faptul că turistul trebuie mulţumit şi să perceapă calitatea. Aşadar, nu s-au limitat la un singur ptodus sau serviciu,ci au implementat acest concept în toate activităţile specifice unităţii. Toţi angajaţii au fost implicaţi, iar colaborările s-au efectuat doar cu furnizori şi distribuitori serioşi şi competenţi. Din dorinţa proprietarilor de a veni în întâmpinarea dorinţelor turiştilor, aceştia au încercat să îmbunătăţească dotările existente în pensiunea Casa Bella şi să varieze activităţile posibile, faţă de pensiunea Ştefăniţa, după cum reiese din următorul tabel: Pensiunea Casa Bella 33 locuri cazare 16 camere parcare grădină foişor mese ping-pong teren de fotbal piscină adulţi piscină copii restaurant cu 40 locuri preparate tradiţionale produse bio organizarea şedinţelor team-building echipament proiecţie wireless livadă padure de tei Internet in fiecare cameră loc pentru grătar Pensiunea Ştefăniţa 15 locuri cazare 6 camere sală de mese foişor mese ping-pong wireless Internet loc pentru grătar Tabelul nr. 3 Deşi facilităţile oferite de Pensiunea Casa Bella sunt superioare celor oferite de Pensiunea Ştefăniţa, preţurile sunt asemănătoare: lei/noapte. Raportul calitate-preţ ii determină pe turişti să aleagă Pensiunea Casa Bella, care anticipează nevoile lor şi oferă servicii variate. Studierea evoluţiei indicatorilor se bazează pe evidenţele ţinute de proprietarii Casei Bella, în 2012 şi 2013, după cum urmează: An Număr sosiri Situaţia privind înnoptările Tabelul nr.4 Din tabelul numărul patru,reiese că atât numărul sosirilor,cât şi cel al înnoptărilor au crescut în anul 2013 faţă de 2012 cu 7,3%, respectiv cu 9,64%. În anul 2013, pensiunea a fost ocupată la 18,35% din capacitatea sa de cazare. Ca principal factor al obţinerii acestei cifre a fost satisfacerea cerinţelor clientului,urmată de elementul turistic natural. Competitivitatea i- a făcut pe proprietarii pensiunii Casa Bella să devină tot mai interesaţi de urmărirea nevoilor turiştilor. În acest scop, s-au efecturat nişte sondaje, ce pot determina o îmbunătăţire a activităţilor. Astfel, s-a aflat că un procent însemnat al turiştilor( 38,7%) au vizitat pensiunea de mai multe ori,calitatea serviciilor determinându-i să revină. Aproape jumătate din numărul turiştilor cunosc pensiunea din spusele cunoscuţilor, întărind ideea că turiştii mulţumiţi atrag şi alţi vizitatori. ~ 81 ~

7 Concluzii Turismul este un domeniu care poate contribui substanţial la economia naţională, în contextul în care se ţine cont de locul, rolul şi importanţa acestuia în economie. Studiile privind motivaţiile care determină consumatorul să aleagă unul sau mai multe servicii turistice, precum şi factorii care determină dezvoltarea unei zone turistice, sunt elemente importante de care trebuie să ţină seama investitorii în această industrie. Calitatea totală este orientată în mod special spre satisfacerea cerinţelor clientului pe parcursul întregului proces. Noutatea pe care o aduce TQM este faptul că accentul cade pe aspectele manageriale, pe lângă cele umane şi tehnice. Practicarea TQM într-o unitatea turistică are efecte benefice asupra acesteia. Pe lângă schimbările ce trebuie făcute la nivel de organizaţie, mai importante sunt efectele, materializate în venituri mai mari. Calitatea produsului turistic oferit este principalul pilon al rezistenţei manifestate împotriva concurenţei. Bibliografie 1. Bernard F. Manualul calităţii, Editura Tehnică, Bucureşti Bruhn M. Orientarea spre client temelia afacerii de succes, Editura Economică, Bucureşti Ciucudean,V.: Managementul calităţii totale în turismul rural, Cluj-Napoca, Crosby Ph. B. Quality is free, McGraw Hill, New York, Cruceru, B., Bica,E. : Managementul calităţii serviciilor turistice, Bucureşti 6. Feigenbaum A. V. Tendinţe ale calităţii în noul mileniu, în Tribuna Calităţii nr. 2/ Filip,N., Popescu, I. : Managementul calităţii, Universitatea Transilvania, Braşov, Ishikawa, K.,(1985) What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall Inc., N.Y. Juran J. Calitatea produselor, Editura Tehnică, Bucureşti Juran J. Supremaţia prin calitate, Editura Teora, Bucureşti Minciu,R.: Economia turismului,editura Uranus, Bucureşti 11. Rabontu Cecilia, Todorut Amalia Economia si managementul calitatii imaterialului, Ed Academica Brancusi, Targu Jiu, Răbonţu,C. Marketingul Serviciilor,Editura Universitaria Craiova, Teodoru, T. : Implementarea şi certificarea sistemelor de management, Editura Conteca `94, Bucureşti, Vorzsak, A. Introducere în marketingul serviciilor, Ed. Presa Universitarã Clujeanã. Cluj-Napoca, ~ 82 ~

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Editura ASEM Chişinău 2014 CZU 378:005.6 B 13 Recomandată pentru editare de

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT Marcu Vasile 1, Buhaş Sorin 2 Rezumat Conceptul de sistem scoate în evidenţă interacţiunea,

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Evaluarea calităţii serviciilor electronice

Evaluarea calităţii serviciilor electronice Evaluarea calităţii serviciilor electronice Mihaela TACHE 1, Simona Livia CONSTANTIN 1 Cuvinte cheie: servicii electronice, calitate, interoperabilitate, standarde. Rezumat. Actualul cadru teoretic privind

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

COMUNICARE CORPORATIVĂ EFICIENTĂ. Dr. Ana-Maria Zamfir

COMUNICARE CORPORATIVĂ EFICIENTĂ. Dr. Ana-Maria Zamfir COMUNICARE CORPORATIVĂ EFICIENTĂ Dr. Ana-Maria Zamfir SISTEMUL DE COMUNICARE Comunicarea corporativă reprezintă funcția managementului care oferă cadrul pentru coordonarea efectivă a comunicării interne

More information

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA UNITATEA I... 2 1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE... 2 1.1.DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI... 3 1. 2. TEORIA CICLULUI VIEŢII... 12 4.3. STRUCTURA ORGANIZATIONALA... 18 1. Complexitatea....

More information

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni!

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni! Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC

Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC Firma editorial-poligrafică Tipografia Centrală Chişinău, 2013 Aprobat la ședința catedrei Farmacie Socială Vasile Procopişin (proces

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

lindab we simplify construction Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură Lindab Topline Ţiglă Metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL SPORTIV

INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL SPORTIV INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL SPORTIV - 2016 - SPORTS BUSINESS ACADEMY CUPRINS CAPITOLUL 1. Noţiuni de marketing sportiv... 1 1.1. Competitori... 1 1.2. Stakeholderi în sport... 2 CAPITOLUL 2. Marketing general

More information

Comerţ şi globalizare

Comerţ şi globalizare Comerţ şi globalizare GLOBALIZARE ŞI TURISM. CAZUL ROMÂNIEI (Globalization and Tourism. Romania Case) Carmen Gerea Studentă la Universitatea Laval (Québec, Canada) gerea@sympatico.ca Rezumat Devenit cea

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

TURISM RURAL, AGROTURISM, TURISM ECOLOGIC RURAL TOURISM, AGROTOURISM, ECOLOGICAL TOURISM

TURISM RURAL, AGROTURISM, TURISM ECOLOGIC RURAL TOURISM, AGROTOURISM, ECOLOGICAL TOURISM UNIVERSITY OF CRAIOVA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Series: Geography Seria: Geografie Vol. 7 (new series) 2004 Vol. 7 (serie nouă) 2004 TURISM RURAL, AGROTURISM, TURISM ECOLOGIC RURAL TOURISM, AGROTOURISM,

More information

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I 1 2 ANCA CRUCERU SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2015 3 Colecţia

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2012 Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lucian BUŞE Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA Copyright 2012 Universitaria Toate

More information

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2. Facultatea Business 1.3. Departamentul Servicii de Ospitalitate

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII Dumitraş Cristian, lect. univ. drd. Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad Abstract: The globalisation of the

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 1.3 Catedra Colectivul

More information

Dezvoltarea durabilă şi marketingul produselor organice în UE

Dezvoltarea durabilă şi marketingul produselor organice în UE Dezvoltarea durabilă şi marketingul produselor organice în UE Drd. Dumea Andrei - Cosmin Drd. Nistor George Cristian Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Ţinta producătorului de bunuri şi servicii este de a obţine un profit cât mai mare. Acest deziderat este atins numai dacă produce bunul sau serviciul cu cheltuieli mai mici

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ 2010 MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ Ghid practic Managementul de caz reprezintă un proces de coordonare a serviciilor furnizate unui client în sfera socială. În esenţă, reprezintă un set de etape

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Principiile Nestlé de conduită în afaceri

Principiile Nestlé de conduită în afaceri Principii obligatorii Iunie 2010 Principiile Nestlé de conduită în afaceri Harta principiilor şi politicilor Nestlé Cele 10 principii de conduită în afaceri Consumatori 1 Nutriție, Sănătate și Wellness

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Contribuţii la managementul proceselor de afaceri în companii

Contribuţii la managementul proceselor de afaceri în companii Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Departamentul de Informatică Economică Teza de doctorat - rezumat - Contribuţii la managementul proceselor

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT TEZA DE DOCTORAT CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNǍTǍŢIREA PROCESULUI DE COMERCIALIZARE

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Standardizarea Martie 2013 Revista Asociaţiei de Standardizare din România www.asro.ro ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Implicarea în

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

CUM SĂ-ŢI DEZVOLŢI PROPRIA AFACERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CUM SĂ-ŢI DEZVOLŢI PROPRIA AFACERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ 1 INTRODUCERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Aţi auzit, desigur, poveştile de viaţă ale multor miliardari care şi-au început afacerile fără capital, de la zero... Au fost oameni obişnuiţi care au avut un vis, dar

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei 5.

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei  5. Prezentare Lucrarea «Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe«reprezintă o monografie în domeniul Managementului de Cunoştinţe şi a Sistemelor care permit dezvoltarea Întreprinderii

More information