IBM OpenPages GRC on Cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IBM OpenPages GRC on Cloud"

Transcription

1 Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii Specifici Ofertei SaaS") şi un document intitulat Termenii de Utilizare IBM Termeni Generali ("Termenii Generali"), disponibil la următorul URL: În eventualitatea unui conflict, Termenii Specifici Ofertei SaaS vor prevala faţă de Termenii Generali. Prin comandarea, accesarea sau utilizarea IBM SaaS, Clientul este de acord cu Termenii de Utilizare. Termenii de Utilizare sunt guvernaţi de IBM International Passport Advantage Agreement, IBM International Passport Advantage Express Agreement sau IBM International Agreement for Selected IBM SaaS Offerings, după caz ("Contractul"), care împreună cu Termenii de Utilizare reprezintă acordul complet. 1. IBM SaaS Aceşti Termeni Specifici Ofertei SaaS acoperă următoarele oferte IBM SaaS: IBM OpenPages GRC on Cloud IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud IBM OpenPages IT Governance on Cloud IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud IBM OpenPages GRC Business User on Cloud IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud IBM OpenPages GRC Jump Start on Cloud IBM OpenPages Financial Controls Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Operational Risk Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages IT Governance Jump Start on Cloud IBM OpenPages Policy and Compliance Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Internal Audit Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud 2. Indicii de Măsurare pentru Tarifare IBM SaaS este vândut în baza unuia dintre următorii indici de măsurare pentru tarifare, după cum este specificat în Documentul Tranzacţional: a. Utilizator Autorizat este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Clientul trebuie să obţină drepturi de utilizare separate, dedicate pentru fiecare Utilizator Autorizat unic căruia i s-a dat acces la IBM SaaS, într-o manieră directă sau indirectă (de exemplu: printr-un program de multiplexare, dispozitiv sau server de aplicaţii), prin orice mijloace. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru a acoperi numărul total de Utilizatori Autorizaţi cărora li s-a dat acces la IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului. b. Aplicaţie este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. O Aplicaţie este un program software cu nume unic. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru fiecare Aplicaţie făcută disponibilă pentru acces şi utilizare pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului. i (12/2015) Pagina 1 din 10

2 c. Angajament este o unitate de măsură pentru obţinerea serviciilor. Un Angajament constă în servicii profesionale şi/sau de instruire asociate cu IBM SaaS. Trebuie obţinute drepturi de utilizare suficiente pentru a acoperi fiecare Angajament. d. Instanţă este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. O Instanţă este accesul la o configuraţie IBM SaaS specifică. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru fiecare Instanţă a IBM SaaS făcută disponibilă pentru acces şi utilizare pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului. e. Gigabyte este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Un Gigabyte este definit ca 2 la puterea 30 de byţi de date ( byţi). Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru a acoperi numărul total de Gigabytes procesaţi de IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului. 3. Tarife şi Facturare Suma de plată pentru IBM SaaS este specificată într-un Document Tranzacţional. 3.1 Setarea Serviciile de setare standard şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages GRC Jump Start on Cloud. Serviciile de setare pentru aplicaţia IBM OpenPages Financial Control Management on Cloud şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages Financial Controls Management Jump Start on Cloud. Serviciile de setare pentru aplicaţia IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages Operational Risk Management Jump Start on Cloud. Serviciile de setare pentru aplicaţia IBM OpenPages IT Governance on Cloud şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages IT Governance Jump Start on Cloud. Serviciile de setare pentru aplicaţia IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages Policy and Compliance Management Jump Start on Cloud. Serviciile de setare pentru aplicaţia IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud şi tarifele aplicabile pentru ele sunt furnizate prin oferta IBM OpenPages Internal Audit Management Jump Start on Cloud. În cazul în care Clientul are nevoie de o configurare sau servicii suplimentare, el trebuie să angajeze serviciile IBM OpenPages GRC on Cloud printr-un Ordin de Lucru suplimentar. 3.2 Tarife Lunare Parţiale Un tarif lunar parţial, după cum este specificat în Documentul Tranzacţional, poate fi evaluat prin proratare. 3.3 Tarife pentru Excedent Dacă utilizarea reală de către Client a IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare depăşeşte dreptul de utilizare specificat în PoE, Clientul va fi facturat pentru excedent după cum este specificat în Documentul Tranzacţional. 4. Opţiunile pentru Termen şi Reînnoire Termenul IBM SaaS începe la data la care IBM anunţă Clientul că acesta are acces la IBM SaaS, după cum este specificat în PoE. Dovada Dreptului de Utilizare (PoE) va specifica dacă oferta IBM SaaS este reînnoită automat, va fi furnizată mai departe pe bază de utilizare continuă sau se va termina la sfârşitul termenului. În cazul reînnoirii automate, cu excepţia situaţiei în care Clientul, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului, trimite o notificare scrisă prin care anunţă că nu doreşte reînnoirea, oferta IBM SaaS va fi reînnoită automat pentru termenul specificat în PoE. i (12/2015) Pagina 2 din 10

3 În cazul utilizării continue, oferta IBM SaaS va continua să fie disponibilă, de la lună la lună, până când Clientul trimite, cu 90 de zile înainte, o notificare scrisă privind terminarea. După această perioadă de 90 de zile, oferta IBM SaaS va rămâne disponibilă până la sfârşitul lunii calendaristice. 5. Suport Tehnic Pe durata Perioadei de Abonare, suportul tehnic este furnizat pentru IBM SaaS aşa cum se specifică la sau alt URL furnizat de IBM. Suportul tehnic este inclus în IBM SaaS şi nu este disponibil ca ofertă separată. 6. Termeni Suplimentari pentru Oferta IBM SaaS 6.1 Cookie-uri Clientul este conştient şi acceptă că IBM poate, ca parte a operării normale şi asigurării suportului pentru IBM SaaS, să colecteze informaţii personale de la Client (angajaţii şi contractorii Clientului) privind utilizarea IBM SaaS, prin urmărire şi alte tehnologii. IBM face aceasta pentru a colecta statistici privind utilizarea şi informaţii despre eficienţa IBM SaaS, în vederea îmbunătăţirii experienţei de utilizator şi/sau pentru ajustarea interacţiunilor cu Clientul. Clientul confirmă că va obţine sau va avea consimţământul pentru a permite ca IBM să proceseze informaţiile personale colectate pentru scopul menţionat mai sus, în cadrul IBM, în alte companii IBM şi în cele ale subcontractorilor săi, în care noi sau subcontractorii noştri ne desfăşurăm activitatea, în conformitate cu legile aplicabile. IBM se va conforma solicitărilor angajaţilor şi contractorilor Clientului privind accesarea, actualizarea, corectarea sau ştergerea informaţiilor lor personale colectate. 6.2 Locaţii de Beneficiu Derivate Când este aplicabil, taxele sunt bazate pe locaţiile pe care Clientul le identifică ca loc unde beneficiază de IBM SaaS. IBM va aplica taxele utilizând adresa de afaceri specificată ca locaţie principală de beneficiu, atunci când se comandă un IBM SaaS, cu excepţia cazului în care IBM primeşte alte informaţii de la Client. Clientul este responsabil pentru păstrarea acestor informaţii şi trimiterea oricărei modificări la IBM. 6.3 Limitarea Non-Producţie Dacă IBM SaaS este desemnat ca "Non-Production" (Non-Producţie), poate fi utilizat numai pentru activităţi interne care nu sunt destinate producţiei, incluzând, dar fără a se limita la, testarea, ajustarea performanţei, diagnosticarea erorilor, benchmarking-ul intern, intermedierea, activităţi pentru asigurarea calităţii şi/sau elaborarea pentru utilizare internă a unor adăugări sau extensii ale IBM SaaS utilizând interfeţe de programare a aplicaţiilor (API - application programming interface) publicate. Clientul nu este autorizat să utilizeze nicio parte a IBM SaaS, indiferent de scop, fără achiziţionarea drepturilor corespunzătoare pentru producţie. 6.4 Fără Garanţie pentru Conformitate IBM SaaS poate fi utilizat pentru a ajuta Clientul să îşi îndeplinească obligaţiile privind conformitatea, care pot fi bazate pe legi, reglementări, standarde sau practici. Indicaţiile, sugestiile de utilizare sau ghidările furnizate de IBM SaaS nu reprezintă o îndrumare legală, de contabilitate sau alt tip de sfat profesional, iar clientul este sfătuit să apeleze la propria consiliere legală sau la altă astfel de consiliere expertă. Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea faptului că Clientul şi activităţile sale sunt în conformitate cu toate legile, reglementările, standardele şi practicile în vigoare. Utilizarea IBM SaaS nu garantează conformitatea cu nicio lege, reglementare, standard sau practică. În plus, Clientul ia la cunoştinţă că IBM SaaS este un instrument pentru asistarea Clientului, nu un substituent pentru specializarea, judecata şi experienţa managerilor şi angajaţilor Clientului în consilierea terţelor părţi, realizarea investiţiilor şi luarea altor decizii privind afacerea şi gestionarea riscurilor. Clientul este responsabil pentru rezultatele obţinute prin utilizarea IBM SaaS. 6.5 Link-uri la Site-uri Web Terţă Parte sau Alte Servicii În cazul în care Clientul sau un Utilizator IBM SaaS transmite Conţinut către sau de la un site web al unei terţe părţi sau altui serviciu care este legat la sau este accesibil prin intermediul IBM SaaS, Clientul şi Utilizatorul IBM SaaS vor furniza către IBM consimţământul pentru permiterea unui astfel de transfer de Conţinut, dar această interacţiune este numai între Client şi site-ul web sau serviciul terţă parte. IBM nu oferă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la astfel de site-uri, servicii sau date terţă parte şi nu va avea nicio răspundere pentru calitatea site-urilor, serviciilor sau datelor terţă parte. i (12/2015) Pagina 3 din 10

4 6.6 Restricţii privind Utilizarea în Beneficiul unei Terţe Părţi Clientul nu poate utiliza IBM SaaS sau orice componentă a acestuia, incluzând, dar fără a se limita la, datele de ieşire şi rapoartele produse de IBM SaaS, pentru un birou de servicii, servicii de găzduire sau orice fel de servicii IT cu caracter comercial destinate unei terţe părţi, cu excepţia cazului în care IBM furnizează o aprobare scrisă pentru aceasta. 6.7 Conţinutul Reglementat şi Informaţiile Personale Acest IBM SaaS nu este conceput pentru cerinţele de securitate specifice conţinutului reglementat, cum ar fi informaţiile personale sau informaţiile personale sensibile. Clientul este responsabil pentru a determina dacă acest IBM SaaS îndeplineşte cerinţele Clientului privind tipul de conţinut pe care îl utilizează Clientul în legătură cu IBM SaaS. i (12/2015) Pagina 4 din 10

5 Termenii de Utilizare IBM Specificaţia IBM SaaS 1. Abonamentul de Bază 1.1 IBM OpenPages GRC on Cloud Anexa A IBM OpenPages GRC on Cloud (o componentă obligatorie) furnizează un set de instrumente puternic, cu scalabilitate înaltă şi dinamic, care le asigură managerilor transparenţa informaţiilor şi abilitatea de a identifica, gestiona, monitoriza şi raporta iniţiativele privind riscurile şi conformitatea la nivelul întregii companii. Capabilităţile OpenPages GRC on Cloud includ: Platformă centrală pentru raportare integrată şi politici Cadru de lucru brevetat, adaptabil, care permite o configurare simplă Tablouri de bord interactive şi rapoarte ad-hoc, pentru suportul deciziilor 1.2 IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud IBM OpenPages GRC Data Storage on Cloud (o componentă obligatorie) asigură stocarea datelor GRC pentru instanţa IBM SaaS a Clientului. Stocarea este vândută pe loturi de câte 150 GB. 2. Soluţiile GRC 2.1 IBM OpenPages Financial Control Management on Cloud Aplicaţia IBM OpenPages Financial Controls Management on Cloud combină funcţiile puternice de gestionare a documentelor şi proceselor cu capabilităţi de raportare interactivă, într-un mediu flexibil, adaptabil şi simplu de utilizat, care le permite directorilor executivi şi financiari, managerilor, auditorilor independenţi şi comitetelor de auditare să realizeze toate activităţile necesare pentru asigurarea conformităţii cu Sarbanes-Oxley şi alte reglementări similare de raportare financiară, într-o manieră simplă şi eficientă. OpenPages Financial Controls Management asigură transparenţa în ceea ce priveşte starea controalelor financiare şi ajută la îndeplinirea cerinţelor de conformitate. Caracteristicile cheie includ: Un singur depozit de date Business Intelligence şi suport pentru decizii Automatizarea gestionării riscurilor şi conformităţii Capacitatea de configurare şi interoperare cu alte sisteme 2.2 IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud Aplicaţia IBM OpenPages Operational Risk Management on Cloud automatizează procesul de identificare, măsurare şi monitorizare a riscurilor operaţionale. Îmbină, într-un singur modul, integrat, toate datele privind riscurile, inclusiv autoevaluările de risc şi control, evenimentele de pierdere, analiza scenariilor, pierderile externe şi indicatorii de risc cheie. Caracteristicile cheie includ: Autoevaluări de risc şi control, care includ următoarele activităţi: Identificarea, măsurarea şi diminuarea riscurilor Testarea controalelor interne şi elaborarea documentaţiei pentru ele Evenimente de pierdere, care includ următoarele activităţi: Urmărirea, evaluarea şi gestionarea evenimentelor interne şi externe care ar putea cauza pierderi operaţionale Gestionarea mai multor evenimente de impact şi acţiuni de recuperare asociate cu pierderile operaţionale i (12/2015) Pagina 5 din 10

6 Evenimente de pierderi externe, care permit importul datelor privind pierderile din bazele de date IBM Algo FIRST, ORX şi ORIC, în OpenPages Operational Risk Management, pentru analiza scenariilor, benchmarking şi generarea rapoartelor. De asemenea, Clientul poate exporta datele privind pierderile în instrumente analitice sau aplicaţii de alocare a capitalului. Indicatori de risc cheie, care permit urmărirea indicilor de măsurare a performanţei, pentru sesizarea posibilităţii apariţiei sau detectarea existenţei unei condiţii sau tendinţe de risc. Analiza scenariilor, aceasta fiind o tehnică de evaluare utilizată pentru a identifica şi măsura anumite feluri de riscuri, în particular, evenimentele cu frecvenţă mică şi severitate mare. Raportare, monitorizare şi instrumente analitice. Abilitatea de a accesa capabilităţi integrate pentru modelarea de capital. 2.3 IBM OpenPages IT Governance on Cloud Aplicaţia IBM OpenPages IT Governance on Cloud aliniază gestionarea operaţiilor IT cu iniţiativele operaţionale corporative, strategia şi cerinţele privind reglementările. Acest software îi permite Clientului să susţină conformitatea cu reglementările şi cadrele de lucru bazate pe cele mai bune practici şi să gestioneze controlul intern şi riscurile în conformitate cu procesele operaţionale suportate. Cu OpenPages IT Governance, Clientul poate elabora o abordare sustenabilă privind riscurile şi conformitatea, pentru datele sensibile, gestionarea activelor tehnologice şi cerinţele reglementărilor. Caracteristicile cheie includ: Conformitatea cu politica şi reglementările IT Evaluarea riscurilor şi controlului Testarea controlului şi remedierea problemelor Gestionarea resurselor IT Urmărirea incidentelor Indicatori pentru performanţa cheie şi riscurile cheie Raportare, monitorizare şi analiză 2.4 IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud Aplicaţia IBM OpenPages Policy and Compliance Management on Cloud îi permite Clientului să consolideze gestionarea politicilor şi conformităţii, precum şi gestionarea modificărilor reglementărilor şi interacţiunea cu organismele de reglementare. Acest software ajută la reducerea complexităţii şi a cheltuielilor privind dispoziţiile de reglementare guvernamentale, industriale, etice şi de confidenţialitate. OpenPages Policy and Compliance Management automatizează ciclul de viaţă al gestionării politicilor, pentru a ajuta Clientul să asigure conformitatea, să diminueze riscurile şi să aplice politicile şi procedurile corporative. Caracteristicile cheie includ: Soluţie integrată pentru gestionarea politicilor şi conformităţii cu reglementările Evaluarea conformităţii la nivel de unitate operaţională, proces sau local Gestionarea modificărilor reglementărilor, pentru urmărirea alertelor privind reglementările, şi comunicare proactivă, pentru susţinerea procesului de gestionare a modificărilor Gestionare flexibilă şi integrată a politicilor, care asigură suport pentru întregul ciclu de viaţă al politicilor, inclusiv import Microsoft Word pentru fluxurile de lucru de editare a politicilor axate pe documente Suport pentru procesul de certificare şi auditare privind reglementările, inclusiv gestionarea reglementărilor Avantajele operaţionale includ: Standardizarea conformităţii cu cerinţele reglementărilor, pentru a ajuta la reducerea costurilor şi asigurarea unei înţelegeri cuprinzătoare a tuturor riscurilor privind conformitatea. Ajutor pentru asigurarea conformităţii, diminuarea riscurilor şi aplicarea politicilor şi procedurilor corporative. i (12/2015) Pagina 6 din 10

7 Asigură gestionarea programatică a modificărilor reglementărilor, inclusiv gestionarea consistentă a organismelor de reglementare. 2.5 IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud Aplicaţia IBM OpenPages Internal Audit Management on Cloud automatizează procedurile de auditare internă şi adaugă eficientizarea şi standardizarea evaluării riscurilor şi realizării conformităţii, îmbunătăţind eficienţa proceselor de auditare internă şi ajutând Clientul să asigure independenţa şi obiectivitatea. 3. Rolurile de Utilizator 3.1 IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud Utilizatorii IBM OpenPages GRC Administrator User on Cloud (este necesar cel puţin unul) au permisiunea de a accesa toate funcţiile administrative, precum şi capabilităţile GRC ale IBM SaaS pentru care au drepturi. 3.2 IBM OpenPages GRC Business User on Cloud Utilizatorii IBM OpenPages GRC Business User on Cloud au permisiunea de a interacţiona complet cu cu toate capabilităţile GRC ale IBM SaaS pentru care au drepturi. 3.3 IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud Utilizatorii IBM OpenPages GRC Limited User on Cloud sunt limitaţi individual la una dintre următoarele categorii de utilizare cu capabilităţile GRC ale IBM SaaS pentru care au drepturi: a. Lejeră: utilizarea IBM SaaS pentru a realiza funcţii care necesită accesul la un set limitat de subcomponente (fără a depăşi 3); b. Rară: utilizarea IBM SaaS pentru a realiza funcţii operaţionale periodice, lunar, trimestrial sau anual (nu ad-hoc şi nu mai frecvent de lunar); sau c. Numai-citire: utilizarea IBM SaaS numai pentru vizualizarea datelor şi rapoartelor. 3.4 IBM OpenPages GRC Single-Function User on Cloud Utilizatorii IBM OpenPages GRC Platform Single-Function User on Cloud sunt limitaţi individual la utilizarea unei subcomponente a capabilităţilor GRC ale IBM SaaS pentru care au drepturi, pentru a realiza funcţii operaţionale specifice, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea răspunsului pentru funcţii automatizate, periodice, prin formulare predefinite, accesarea obiectelor de gestionare a politicilor pentru scopul explicit de atestare a înţelegerii şi acceptării unei politici sau crearea obiectelor eveniment de pierdere. Aceasta nu include accesarea rapoartelor. 4. Serviciile Jump Start 4.1 IBM OpenPages GRC Jump Start on Cloud IBM OpenPages GRC Jump Start on Cloud (o componentă obligatorie) furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. 4.2 IBM OpenPages Financial Controls Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Financial Controls Management Jump Start on Cloud furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a capabilităţii Financial Controls Management din IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. 4.3 IBM OpenPages Operational Risk Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Operational Risk Management Jump Start on Cloud furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a capabilităţii Operational Risk Management din IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. 4.4 IBM OpenPages IT Governance Jump Start on Cloud IBM OpenPages IT Governance Jump Start on Cloud furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a capabilităţii IT Governance din IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. i (12/2015) Pagina 7 din 10

8 4.5 IBM OpenPages Policy and Compliance Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Policy and Compliance Management Jump Start on Cloud furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a capabilităţii Policy and Compliance Management din IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. 4.6 IBM OpenPages Internal Audit Management Jump Start on Cloud IBM OpenPages Internal Audit Management Jump Start on Cloud furnizează serviciile pentru implementarea iniţială a capabilităţii Internal Audit Management din IBM SaaS şi include activităţile iniţiale de instruire şi asistenţă pentru planificarea proiectelor, mentenanţă, administrare şi examinarea practicilor cu valoare dovedită. 5. Instanţe Suplimentare 5.1 IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud IBM OpenPages GRC Non-Production Instance on Cloud furnizează o instanţă Non-Producţie a IBM SaaS, pentru activităţi interne de dezvoltare şi testare. i (12/2015) Pagina 8 din 10

9 Termenii de Utilizare IBM Acordul privind Nivelul Serviciilor Anexa B IBM furnizează următorul acord privind nivelul serviciilor ("SLA") pentru IBM SaaS, acesta fiind aplicabil dacă este specificat în Dovada Dreptului de Utilizare (PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului: Se va aplica versiunea acestui SLA care este în vigoare la începerea sau reînnoirea abonamentului Clientului. Clientul înţelege că SLA-ul nu constituie o garanţie pentru Client. 1. Definiţii a. Credit de Disponibilitate înseamnă remediul pe care IBM îl furnizează pentru o Reclamaţie validată. Creditul de Disponibilitate va fi aplicat sub formă de credit sau reducere pentru o viitoare factură, cu tariful de abonare la IBM SaaS. b. Reclamaţie înseamnă o reclamaţie pe care Clientul o trimite către IBM ca urmare a neîndeplinirii unui SLA pe durata unei Luni Contractate. c. Lună Contractată înseamnă fiecare lună întreagă a duratei termenului IBM SaaS, măsurată de la 00:00 Eastern US Time în prima zi a lunii până la 23:59 Eastern US Time în ultima zi a lunii. d. Timp de Nefuncţionare înseamnă intervalul de timp în care sistemul de producţie care lucrează pentru IBM SaaS a fost oprit şi utilizatorii Clientului nu mai pot utiliza toate aspectele IBM SaaS pentru care au permisiuni. Timpul de Nefuncţionare nu include intervalul de timp în care indisponibilitatea IBM SaaS este cauzată de: O întrerupere planificată sau anunţată pentru mentenanţă; Evenimente sau cauze care nu pot fi controlate de IBM (de ex. dezastre naturale, întreruperea comunicaţiei prin internet, mentenanţă de urgenţă etc.); Probleme legate de aplicaţiile, echipamentul sau datele Clientului sau ale unei terţe părţi; nerespectarea de către Client a cerinţelor privind configuraţiile de sistem necesare şi platformele suportate pentru accesarea IBM SaaS; sau conformitatea IBM cu orice proiecte, specificaţii sau instrucţiuni furnizate către IBM de Client sau de o terţă parte în numele Clientului e. Eveniment înseamnă situaţia sau setul de situaţii considerate împreună, care au ca rezultat neîndeplinirea unui SLA. 2. Credite de Disponibilitate a. Pentru a trimite o Reclamaţie, Clientul trebuie să înregistreze un tichet de suport Severitate 1 pentru fiecare Eveniment, la help desk-ul IBM pentru suport tehnic, într-un interval de 24 de ore de la momentul în care a sesizat prima dată că Evenimentul îi afectează utilizarea IBM SaaS. Clientul trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare cu privire la Eveniment şi să acorde personalului IBM o asistenţă rezonabilă pentru diagnosticarea şi rezolvarea Evenimentului. b. Clientul trebuie să trimită Reclamaţia pentru un Credit de Disponibilitate nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare după terminarea Lunii Contractate care face obiectul Reclamaţiei. c. Creditele de Disponibilitate sunt bazate pe Timpul de Nefuncţionare măsurat, începând cu momentul în care Clientul a raportat prima dată impactul Timpului de Nefuncţionare. Pentru fiecare Reclamaţie validă, IBM va aplica cel mai înalt Credit de Disponibilitate aplicabil pe baza SLA-ului realizat în fiecare Lună Contractată, aşa cum se arată în tabelul de mai jos. IBM nu va fi răspunzător pentru mai multe Credite de Disponibilitate pentru acelaşi Eveniment în aceeaşi Lună Contractată. d. În cazul unui Serviciu Bundle (oferte IBM SaaS individuale împachetate şi vândute împreună cu un preţ combinat unic), Creditul de Disponibilitate va fi calculat pe baza preţului lunar combinat unic al Serviciului Bundle, nu pe baza tarifului lunar de abonare la fiecare IBM SaaS individual. Clientul poate trimite numai Reclamaţii referitoare la un IBM SaaS individual dintr-un bundle, în oricare Lună Contractată, iar IBM nu va fi răspunzător pentru Creditele de Disponibilitate privind mai multe oferte IBM SaaS dintr-un bundle, în oricare Lună Contractată. i (12/2015) Pagina 9 din 10

10 e. În cazul în care Clientul a cumpărat IBM SaaS de la un revânzător IBM valid, printr-o tranzacţie de remarketing în care IBM deţine principala responsabilitate pentru livrarea IBM SaaS şi angajamentele din SLA, Creditul de Disponibilitate va fi bazat pe preţul RSVP (Relationship Suggested Value Price) din acel moment pentru oferta IBM SaaS efectivă pentru Luna Contractată care face obiectul Reclamaţiei, cu o reducere de 50%. f. Totalul Creditelor de Disponibilitate acordate pentru orice Lună Contractată nu va depăşi în nicio situaţie zece procente (10%) din a douăsprezecea parte (1/12) a tarifului anual plătit de Client către IBM pentru IBM SaaS. 3. Nivelurile de Serviciu Disponibilitatea IBM SaaS într-o Lună Contractată este după cum urmează: Disponibilitatea într-o Lună Contractată Credit de Disponibilitate (% din Tariful de Abonare Lunar pentru Luna Contractată care face obiectul Reclamaţiei) < 98% 2% < 97% 5% < 93% 10% Disponibilitatea, exprimată ca procentaj, este calculată astfel: (a) numărul total de minute dintr-o Lună Contractată, minus (b) numărul total de minute de Timp de Nefuncţionare într-o Lună Contractată, împărţit la (c) numărul total de minute dintr-o Lună Contractată. Exemplu: Un total de 500 de minute Timp de Nefuncţionare într-o Lună Contractată minute într-o Lună Contractată de 30 de zile de minute Timp de Nefuncţionare = minute = 2% Credit de Disponibilitate pentru Nivelul de Serviciu Realizat de 97,9% în Luna Contractată de minute în total 4. Excluderi Acest SLA este disponibil numai pentru Clienţii IBM. Acest SLA nu se aplică pentru următoarele: Servicii beta şi trial. Mediile care nu sunt de producţie, incluzând, dar fără a se limita la, mediile de testare, de recuperare după un dezastru, de asigurare a calităţii sau de dezvoltare. Reclamaţii făcute de către utilizatorii, vizitatorii, participanţii sau invitaţii permişi ai unui Client, pentru IBM SaaS. i (12/2015) Pagina 10 din 10

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Condiţii generale Drepturile utilizatorului final CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS Versiunea UTA03072009 VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE GENERALE

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 Traducerile textului original al documentului sunt furnizate de BERD exclusiv pentru confortul cititorului.

More information

ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT

ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT ASIGURARE ÎN RAPOARTELE FINANCIARE, UTILIZAREA XBRL 1. NOI TEHNOLOGII PENTRU UN DECIDENT MAI BINE INFORMAT Dr. Monica BUGA (STANCU) Expert contabil tehnologie informaţională Rezumat Articolul îşi propune

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

Tehnologia Xerox ConnectKey. Ecosistemul de productivitate la locul de muncă.

Tehnologia Xerox ConnectKey. Ecosistemul de productivitate la locul de muncă. Tehnologia Xerox ConnectKey Ecosistemul de productivitate la locul de muncă. Nu este un aparat. Este un asistent inteligent care vă ajută în activitate. Locul de muncă actual este atât de evoluat, încât

More information

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Codul Furnizorului Nestlé

Codul Furnizorului Nestlé Policy Mandatory December 2013 Codul Furnizorului Nestlé December 2013 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Specializarea: TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ŞI MULTIMEDIA MIRANDA NAFORNIŢĂ REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE TIMIŞOARA - 2007

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE 2.1. EVOLUŢIA ŞI FACILITĂŢILE SISTEMULUI ORACLE Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date complet relaţional, extins, cu facilităţi

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri Codul de conduită pentru partenerii de afaceri ai MSD [ediţia I] Compania MSD promovează

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

b) Sa se afiseze numele salariatilor al caror salariu este mai mare decat salariul lui Kevin Mourgos.

b) Sa se afiseze numele salariatilor al caror salariu este mai mare decat salariul lui Kevin Mourgos. 1. Folosind baza de date Oracle Database Tables sa se realizeze urmatoarele: a) Sa se afiseze media aritmetica a salariilor angajatilor din departamentul cu numarul 80. b) Sa se afiseze numele salariatilor

More information

GHIDUL UTILIZATORULUI DE REŢEA

GHIDUL UTILIZATORULUI DE REŢEA Server de imprimantă Ethernet integrat multiprotocol GHIDUL UTILIZATORULUI DE REŢEA HL-5350DN HL-5380DN Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza aparatul. Păstraţi CD-ROM-ul într-un

More information

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET Laboratorul 1 Primii paşi în Visual Basic.NET Ce ne propunem astăzi? În laboratorul de astăzi ne propunem crearea unei aplicaţii simple pentru evidenţa studenţilor unei facultăţi. În cadrul acestei aplicaţii

More information

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2012 Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lucian BUŞE Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA Copyright 2012 Universitaria Toate

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere Tel: +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Cum vă putem ajuta GLA este o organizaţie menită să vă protejeze împotriva exploatării.

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR

CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR Bucureşti 2003 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Principii bazate pe The Little Yellow Book a cofondatorului Jim Howland, scrisă

More information

Principiile Nestlé de conduită în afaceri

Principiile Nestlé de conduită în afaceri Principii obligatorii Iunie 2010 Principiile Nestlé de conduită în afaceri Harta principiilor şi politicilor Nestlé Cele 10 principii de conduită în afaceri Consumatori 1 Nutriție, Sănătate și Wellness

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public 10 P o l i c y A d v i C E n ot e s emitere a biletelor pentru CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în punerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile,

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Codul de conduită în afaceri. O singură entitate. honeywell

Codul de conduită în afaceri. O singură entitate. honeywell Codul de conduită în afaceri O singură entitate honeywell Scrisoare din partea Directorului general executiv Stimaţi colegi: Pe măsură ce Honeywell continuă să se dezvolte, trebuie să ne concentrăm în

More information

Be well VALORILE ŞI STANDARDELE NOASTRE BAZA SUCCESULUI NOSTRU. Cod de conduită Ediţia III

Be well VALORILE ŞI STANDARDELE NOASTRE BAZA SUCCESULUI NOSTRU. Cod de conduită Ediţia III Be well VALOILE ŞI STANDADELE NOASTE BAZA SUCCESULUI NOSTU Cod de conduită Ediţia III ASISTENŢA SUPLIMENTAĂ esurse pentru angajaţii noştri Superiorul sau şeful Este recomandat să începeţi prin consultarea

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei 5.

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei  5. Prezentare Lucrarea «Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe«reprezintă o monografie în domeniul Managementului de Cunoştinţe şi a Sistemelor care permit dezvoltarea Întreprinderii

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

2.Transferul de date. Transferul de date

2.Transferul de date. Transferul de date 2.Transferul de date Cuprins Cuprins modul 2.1.Clasificare 2.2.Transferul programat 2.3.Transferul prin întreruperi 2.4.Transferul prin DMA 2.5.Programe de comandă a transferului 2.6.Sistemele de întreruperi

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA. Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP

Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA. Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP Sistemul de Tahografe Digitale pentru ROMANIA Codul de Practici si Proceduri pentru operarea RO-CP CUPRINS CUPRINS... 2 1 INTRODUCERE... 4 1.1 Descriere generala... 4 1.2 Numele si Identificarea Documentului...

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information