LED TV-32LE80T2S2. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta. EN Instruction Manuals BIH. Garantni list / Servisna mjesta

Size: px
Start display at page:

Download "LED TV-32LE80T2S2. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta. EN Instruction Manuals BIH. Garantni list / Servisna mjesta"

Transcription

1 LED TV-32LE80T2S2 HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta EN Instruction Manuals BIH Garantni list / Servisna mjesta CG Garantni list / Servisna mjesta И005 17

2

3 LED TV-32LE80T2S2 HR BiH CG Upute za uporabu И005 17

4 HR VIVAX 1

5 VIVAX HR Sadržaj Dobrodošli 3 Bitne sigurnosne upute 5 Postavljanje 10 Smještaj TV prijamnika 10 Postavljanje nosača (nogica) 10 Prednja strana TV prijamnika 12 Stražnja strana TV prijamnika 14 Daljinski upravljač 18 Umetanje baterija u daljinski upravljač 20 Priključenje TV-a na antenu i vanjske uređaje 22 Uporaba daljinskog upravljača 23 Osnovne funkcije 27 Korištenje glavnog izbornika 27 PICTURE (Izbornik slike) 28 SOUND (Izbornik zvuka) 28 CHANNEL (Izbornik kanala) 29 DTV Manual Tuning (DTV Ručno ugađanje) 29 ATV Manual Tuning (ATV Ručno ugađanje) 29 OPTION (Opcije) 30 LOCK (Izbornik zaključavanja) 31 USB Izbornik 33 Reprodukcija Video zapisa (Movie) 33 Reprodukcija Audio zapisa (Music) 34 Prikaz Slika (Photo) 35 Ostale informacije 37 Rješavanje problema 37 Lista kompatibilnih formata 39 Tehničke specifikacije 40 Odlaganje istrošenog uređaja 41 EU Izjava o sukladnosti 41 Jamstvena izjava (na kraju uputa) Informacijski list (na kraju uputa) 2

6 HR VIVAX DOBRODOŠLI Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju te visoku udobnost korištenja. Pomoću ovog televizora u udobnosti vaše dnevne sobe, sve radnje možete izvršavati brzo i jednostavno. Media player Pristupite svojim muzičkim zapisima, slikama i video materijalima putem vašeg USB medija te ih pokrenite direktno na TV prijamniku. Kontrolirajte sve funkcije pomoću jednog daljinskog upravljača. Priključite vaš televizor direktno na zemaljsku, ili kabelsku mrežu te uživajte u sadržajima u najvišoj kvaliteti. Popis pribora uz uređaj Prilikom otvaranja kutije i instalacije uređaja, provjerite da li ste uz vaš uređaj dobili sav potreban pribor: - Korisnički priručnik s jamstvenom izjavom 1x - Daljinski upravljač 1x - Baterije 2x - Stalak 2x - Vijci za stalak 2x - AC Kabel napajanja 1x Slike služe samo kao referenca i mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda. Pri tome funkcionalnost ostaje ista. 3

7 VIVAX HR Munja sa simbolom strelice unutar trokuta upozorava korisnika na prisutnosti opasnog neizoliranog napona unutar proizvoda, te koji može biti dovoljno jak da bi predstavljao rizik od strujnog udara ili ozljeda. Uskličnik unutar trokuta upozorava korisnika o prisutnosti važnih uputa o rukovanju i održavanju u dokumentu priloženom u pakiranju. OPREZ RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE UREĐAJ Ne otvarajte stražnji poklopac. U nikojem slučaju korisniku nije dozvoljeno otvaranje i ugađanje dijelova unutar televizijskog prijamnika. Samo kvalificirani i ovlašteni serviser ima znanje i iskustvo za takav rad. Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijamnika sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, uređaj će biti u pripravnosti za rad (standby). Nepravilna zamjena baterije, uključujući zamjenu druge baterije sličnog ili istog tipa, može dovesti do rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite baterije toplini, poput sunčevoj svjetlosti, vatri ili sličnim vremenskim nepogodama. Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode ili drugih tekučina, te ga se ne smije postavljati ispod predmeta koji sadrže vodu. Molimo Vas pročitajte sljedeće sigurnosne upute te ih sačuvajte radi buduće upotrebe. Uvijek pratite sva upozorenja i upute naznačene na uređaju ili ovim uputama. 4

8 HR VIVAX SIGURNOSNE UPUTE 1. Pročitajte, sačuvajte i pridržavajte se svih uputa. Pročitajte sve sigurnosne i operativne upute o TV prijamniku. Sačuvajte ih za buduću uporabu. Pravilno pratite sve radnje i upute. UPOZORENJE: Osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja za sigurno korištenje uređaja ne dozvolite korištenje električnih uređaja bez nadzora! 2. Poštujte upozorenja Poštujte sva upozorenja na uređaju te u korisničkim uputama. 3. Čišćenje Isključite TV prijamnik iz zidne utičnice. Ne koristite tekućine, abrazive ili aerosolne čistače. Takve tvari mogu trajno oštetiti kućište i zaslon televizora. Koristite mekanu i lagano navlaženu krpu za čišćenje. 4. Dodaci i oprema Nikada nemojte koristiti dodatke i/ili opremu bez odobrenja proizvođača. Takvi dodaci mogu dovesti do rizika od požara, strujnog udara ili druge ozljede. 5. Voda i vlaga Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte nikakve posude i predmete koji su napunjeni vodom, poput vaza. 6. Postavljanje Ne postavljajte televizor na nestabilna kolica, stalke ili stolove. Postavljanje televizora na nestabilnu površinu može dovesti do pada televizora te prouzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje uređaja. Koristite samo kolica, stalke ili nosače koje je proporučio proizvođač ili prodavač. 5

9 VIVAX HR 7. Ventilacija Utori i otvori televizora namijenjeni su ventilaciji, kako bi se osigurao pouzdan rad te kako bi se uređaj zaštitio od pregrijavanja. Nemojte pokrivati otvore na kućištu, te nikada ne postavljajte televizor u zatvoreni prostor kao što je ugradbeni kabinet, ukoliko nije osigurana prikladna ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora oko uređaja. 8. Izvor napajanja Ovaj televizor trebao se napajati samo iz izvora napajanja navedenih na naljepnici sa stražnje strane uređaja. Ukoliko niste sigurni u vrijednost napajanja u vašem domaćinstvu, kontaktirajte vašeg dobavljača električne energije, servis ili prodavača uređaja. 9. Uzemljenje i polarizacija (opcija) Uređaj koji na stražnjoj strani (natpisnoj pločici) sadrži oznaku dvostrukog kvadrata, opremljen je dvopolnim utikačem za izmjenično napajanje. Takav uređaj posjeduje dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije potrebno dodatno uzemljenje. Ukoliko niste uspjeli u potpunosti umetnuti utikač u utičnicu pokušajte okrenuti utikač. Ukoliko utikač i dalje ne ulazi u utičnicu kontaktirajte vašeg električara kako bi zamijenio neispravnu utičnicu. 10. Grmljavina Kao dodatna zaštita televizora tijekom grmljavinskog nevremena, ili kada ostavljate uređaj bez nadzora ili ukoliko nećete uređaj koristiti duži vremenski period, odspojite uređaj iz zidne utičnice, te odspojite kabel antene ili kabelskog sustava. To će sačuvati televizor od oštećenja uzrokovanih udarom groma ili strujnim udarom. 11. Antenski kabel Antenski kablovi ne bi trebali biti smješteni u blizini naponskih kablova ili drugih električnih krugova ili tamo 6

10 HR VIVAX gdje postoji opasnost od njegova pada na naponske kablove. Prilikom postavljanja vanjske antene posebnu pozornost posvetite da se kablovi slučajno ne dotiču, pošto kontakt s njima može biti fatalan. 12. Preopterećenje Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. 13. Ulaz predmeta i tekućina Nikada ne gurajte nikakve predmete u otvore televizora pošto oni mogu doći u dodir sa mjestima opasnog napona ili izazvati kratki spoj dijelova što može dovesti do požara ili strujnog udara. Nemojte dozvoliti da se po ili unutar uređaja proliju bilo kakve tekućine. 14. Uzemljenje vanjske utičnice Ukoliko je vanjska antena ili kabelski sustav povezan sa televizorom, osigurajte da je antena ili kabelski sustav uzemljen kako bi se osigurala zaštita od udara visokog napona i nakupljenog statičkog naboja. Odjeljak 810 Nacionalnog Električnog Koda, ANSI/NFPA Br daje informacije o pravilnom uzemljenju, uzemljenju glavnog kabela i spajanju uzemljenja. 15. Servisiranje Ne pokušavajte samostalno servisirati televizor jer otvaranje i uklanjanje poklopaca može dovesti do izaganju opasnim naponima i drugim opasnostima. Servisiranje uređaja prepustite kvalificiranom ovlaštenom serviseru. 16. Šteta i neispravnost koja zahtjeva servis Odspojite televizor iz zidne utičnice te prepustite servisiranje kvalificiranom serviseru pod sljedećim uvjetima: - Ukoliko je kabel napajanja ili utikač oštećen - Ukoliko je prolivena tekućina, ili su predmeti upali unutar otvora i u televizor 7

11 VIVAX HR - Ukoliko je televizor bio izložen kiši ili vodi. - Ukoliko televizor radi suprotno od uputa za uporabu. Ugodite samo one kontrole koje su objašnjene i pokrivene korisničkim uputama. Nepravilno ugađanje drugih kontrola koje nisu obuhvaćene i namjenjenu ugađanju od strane korisnika može dovesti do oštećenja te će često zahtijevati više rada od strane servisera. - Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno 17. Zamijenski dijelovi Kada je potrebno ugraditi zamijenske dijelove, provjerite i budite sigurni da je serviser zamijenio dijelove koje je specificirao proizvođač ili koji imaju iste karakteristike kao i originalni dijelovi. Neovlaštene zamjene mogu dovesti do požara, strujnog udara ili drugih opasnosti. 18. Sigurnosna provjera Nakon završetka servisa ili popravka televizora zamolite servisere da provjere uređaj na sigurnost. 19. Grijanje i toplina Uređaj treba postaviti dalje od izvora topline kao što su radijatori, pećnice ili drugi proizvodi (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. Televizor se ne smije postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline kao npr. električne grijalice. 20. Uporaba Slušalica - Oprez Pretjerana razina zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha. Ukoliko primjetite bilo kakve smetnje u sluhu, prekinite uporabu slušalica. 21. Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor ili komade namještaja na strujni kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte priključnim kabelom držeći ga za 8

12 HR VIVAX utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima 22. Za instaliranje i korištenje televizora koji nisu namjenjeni postavljanju na pod, te će se vjerojatno koristiti u domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte se slijedećih upozorenja i uputa: UPOZORENJE Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti te prouzročiti teške ozljede ili smrt. Puno ozljeda, pogotovo kada je riječ o djeci, može se izbjeći poduzimajući jednostavne mjere predostrožnosti poput: - Korištenje kabineta ili stalaka koje preporuča proizvođač - Koristiti samo namještaj koji sigurno i stabilno može nositi televizor - Osigurati da rub televizora ne prelazi rub namještaja. - Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. visoke ormariće ili police) bez pričvrščenja namještaja i televizora za prikladnu potporu. - Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja. - Educirajte djecu o mogućoj opasnosti zbog penjanja po namještaju kako bi dohvatili televizor i njegove kontrole. Ukoliko premještate vaš postojeći televizor, isto tako pridržavajte se gore navedenih uputa. 23. Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjenim tijelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu 9

13 VIVAX HR sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata. Djeca ne uviđaju uvijek ispravno moguće opasnost. Gutanje baterija može biti smrtonosno. Čuvajte baterije izvan dohvata male djece. Ako se baterija proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Pakiranje uređaja i zaštitne vreče sklonite podalje od djece. Postoji opasnost od gušenja. Postavljanje uređaja Postavite TV prijamnik na čvrstu i ravnu površinu ostavljajući prostor od najmanje 10 cm oko uređaja i 30 cm od vrha uređaja do police ili plafona. 10

14 HR VIVAX POSTAVLJANJE NOSAČA (NOGICA) VAŽNO - TV zaslon vrlo je osjetljiv te mora biti uvijek zaštićen za vrijeme uklanjanja ambalaže, postavljanja nogica ili montaže uređaja na zid. Osigurajte da nikakvi tvrdi ili oštri predmeti ili drugi objekti koji mogu ogrebati ili oštetiti zaslon ne dođu u kontakt sa zaslonom. Nemojte pritiskati i grubo povlačiti za ekran ili rub kućišta, jer to može dovesti do oštećenja i pucanja stakla zaslona. - Tijekom uporabe na ravnoj površini, kućište TV prijamnika mora biti pričvršćeno za priloženi nosač (nogice) kao što je prikazano na donjim slikama. - Slike proizvoda služe samo za informaciju, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati u izgledu. PAŽNJA! Odspojite AC kabel napajanja iz utičnice prije postavljanja nosača ili zidnog nosača OPREZ! Pažljivo postavite televizor zaslonom okrenutim prema dolje na ravnu i mekanu površinu kako bi izbjegli oštećenje zaslona ili kućišta. Pratite donje ilustracije i tekstualne upute kako bi pričvrstili nogice na uređaj: 1. Postavite stalak ili nogice na kućište kao što je prikazano na slici. 2. Oprezno pritegnite vijke koje ste dobili u kompletu za pričvršćenje nogica na kućište (vijci s brtvom idu na stakleno postolje, ukoliko vaš model posjeduje stakleno postolje). Iinstalacija zidnog nosača Prije postavljanja TV prijamnika na zid, obavezno uklonite nogice ili stalak. Ako postavite televizor na strop ili kosi zid, može doći do pada uređaja i ozbiljnih ozljeda. Koristite samo kvalitetan i odgovarajući zidni nosač, a za ugradnju kontaktirajte vašeg prodavača ili ovlašteni servis. Kako biste spriječili ozljede, TV mora biti čvrsto pričvršćen sukladno uputama za instalaciju. Koristite vijke i dimenzije dane prema tabeli: 11

15 VIVAX HR Prednja strana TV prijamnika Description 1 IR senzor daljinskog upravljača Prima signal iz daljinskog upravljača. Ne postavljajte nikakve prepreke između senzora pošto to može utjecati na ispravan rad i kontrolu uređaja putem daljinskog upravljača. 2 Indikator stanja Crveno svijetlo svijetli u modu čekanja. Zeleno svjetlo svjetli kada je uređaj u radu. NAPOMENE Slika je samo informativna. Uključenje televizora traje nekoliko sekundi kako bi se pokrenuo sustav uređaja. Nemojte naizmjenice isključivati i uključivati televizor jer to može dovesti do nepravilnog rada. 12

16 HR VIVAX Kontrolna ploča 1. / / POWER : Uključivanje TV-a ili vraćanje u mod pripravnosti. 2. OSD nije prikazan: Kratko pritisnite tipku za pristup Izborniku Izvora (Source); Duljim pritiskom TV prijamnik se postavlja u stanje pripravnosti; 3. OSD je prikazan: Kratko pritisnite tipku za potvrdu odabrane opcije; Dulji pritisak aktivira vraćanje na prethodni Izbornik ili izlaz iz Izbornika. 4. Navigacija Tipka lijevo: Smanjenje jačine zvuka ili pomak kursora u lijevo. Tipka desno: Pojačanje jačine zvuka ili pomak kursora u desno. Tipka naprijed: Program + ili pomak kursora prema gore. Tipka natrag: Program - ili pomak kursora prema dolje. OSD znaći On Screen Display, tj. označava prikaz informacija i Izbornika na zaslonu Priključenje antene i kabela napajanja 1. Priključite antenski kabel u antenski ulaz na stražnjoj strani uređaja i u zidnu antensku utičnicu ili izravno na antenu. 2. Priključite utikač napajanja u zidnu utičnicu napajanja. 13

17 VIVAX HR Stražnja strana TV prijamnika NAPOMENE Slika je samo za informaciju. Vaš uređaj može se neznatno razlikovati od gornje slike. Provjerite poziciju i tip priključka prije spajanja. Labavi spojevi i veze mogu dovesti do problema sa slikom ili zvukom. Provjerite da su svi priključci čvrsti i sigurni. Nemaju svi vanjski A/V uređaji mogućnost spajanja na TV prijamnik. Molimo vas da prije priključenja vašeg vanjskog uređaja provjerite u korisničkom priručniku Vašeg A/V uređaja kompatibilnost i postupak spajanja. Prije spajanja vanjske opreme odspojite kabel napajanja iz utičnice. Pridržavajte se i postupajte sukladno svim sigurnosnim upozorenjima kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara. 14

18 HR VIVAX PRIKLJUČENJE TV priključak na vanjsku VHF/UHF antenu ili kabelski priključak TV ili Nije isporučen uz TV Coax kabel 75 ohm RF-IN (S2) priključite satelitsku antenu ili sat. kabelski priključak. SAT Antena SATELLITE IN Nije isporučen uz TV Coax kabel 75 ohm SAT Antena kabelski priključak HDMI1, HDMI2 Digitalni priključak HDMI kabel (Nije isporučen uz TV) Priključite HDMI kabel između HDMI priključka TV prijamnika i vanjske A/V opreme. Neki uređaji poput DVD reprodktora zahtijevaju da se HDMI signal postavi kao izlazni signal na postavkama uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputa o postavljanju izlaza. Uzmite u obzir da HDMI priključak pruža podršku video i audio reprodukciji, te nije potrebno odvojeno priključivati audio kabel. Pritisnite tipku [SOURCE], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [ / ] kako bi odabrali izvor [HDMI] na koji je spojen vanjski A/V uređaj i za odabir pritisnite tipku ENTER. 15

19 VIVAX HR SCART Priključite SCART kabel između TV prijamnika i vanjskog A/V uređaja. Pritisnite tipku [SOURCE], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [ / ] kako bi odabrali izvor [SCART] na koji je spojen vanjski A/V uređaj i za odabir pritisnite tipku ENTER. VCR/DVD Reproduktor/Recorder/ Set-top box/sat. prijamnik SCART kabel (Nije isporučen uz TV) DIGITAL COAX AUDIO Za reprodukciju TV Audio sadržaja na vanjskom uređaju, priključite vanjski digitalni audio uređaj na Digitalni optički izlaz TV uređaja. Prije spajanja digitalnog audio sustava na optički priključak trebali bi smanjiti jačinu zvuka TV uređaja i audio sustava kako bi izbjegli nenadano pojačanje zvuka. RCA Coax kabel (Nije uključen) COMMON INTERFACE Umetnite CI+ modul za otvaranje kodiranih programa kao što su PAYTV ili HD PAYTV programi. NAPOMENE - Prije umetanja/uklanjanja CI+ modula osigurajte da je televizor isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI+ modul u skladu sa uputama proizvođača. 16

20 HR VIVAX - Nemojte učestalo umetati ili uklanjati CI modul pošto to može dovesti do oštećenja sučelja ili dovesti do kvara. - CI+ modul i karticu morate dobaviti od pružatelja usluga za Programe koje želite gledati. - Umetnite CI+ modul sa Smart Karticom u smijeru prikazanom na modulu i Smart kartici. - CI+ nije podržan u nekim državama i regijama; provjerite sa ovlaštenim distributerom. USB Priključite USB uređaj kao što je USB memorija ili USB tvrdi disk ili digitalnu kameru za pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje video materijala. Ovaj ulaz koristi se i za nadogradnju software-a. Nadogradnja će se izvršiti automatski čim USB sa datotekama za nadogradnju bude umetnut u USB sučelje. NAPOMENE - Prilikom priključenja tvrdog diska ili USB memorije, uvijek priključite adapter napajanja spojenog uređaja u izvor napajanja. Preopterečenje USB priključka može dovesti do oštećenja. Najveća dozvoljena potrošnja struje USB ulaza iznosi 500mA. - TV prijamnik ne podržava samostalne, nestandardne tvrde diskove visokih performansi koji nemaju vanjsko napajanje, ukoliko je zahtjevana struja jača ili jednaka 500mA. To može dovesti do oštećenja TV uređaja ili tvrdog diska. - USB utor podržava napon od 5V. - Maksimalna podržana veličina prostora za pohranu je 1T. Ako želite reproducirati DTV video, brzina prijenosa USB uređaja za pohranu ne smije biti manja od 5 MB/s. HEADPHONE (SLUŠALICE) Priključite slušalice u audio izlaz iz televizora. Slušalice (nisu uključene u komplet) 17

21 VIVAX HR DALJINSKI UPRAVLJAČ 1. POWER: Pritisnite za uključenje / isključenje TV-a. 2. MUTE : Utišanje zvuka 3. PICTURE: Odabir moda prikaza slike. 4. SOUND: Odabir moda prikaza zvuka. 5. ZOOM: Odabir veličine i omjera prikaza slike na zaslonu 6. TIPKE (0-9) : Pritiskom ovih tipki unose se brojevne znamenke. Direktno se biraju programi u ATV i DTV modu, te unose lozinke za roditeljsko zaključavanje. 7. CHN LIST: Prikaz liste programa 8. RETURN (BACK): Brzi Odabir prethodno biranog Programa. 9. MENU: Ulaz u Glavni Izbornik. 10. SOURCE: Odabi ulaznog signala 11. / / / : Pritisnite navigacijske tipke za navigaciju kroz izbornike i odabir opcija 12. ENTER: Pritisnite tipku za potvrdu opcije ili potvrdu ugađanja. 13. TV/RADIO: Pritisnite za odabir između TV i Radio moda 14. EXIT: Pritisnite za povratak na prethodni izbornik ili izlazak iz izbornika. 15. HOME: Prikaz glavne stranice. Ukoliko vaš TV uređaj nema glavnu stranicu, ova tipka nema funkciju. 16. VOL : Ugađanje jačine zvuka. 17. PR : Odabir programa 18. SLEEP: Ugađanje Auto-isključenja. 18

22 HR VIVAX 19. EPG: DTV Mod: Prikaz Electronic program Guide (EPG) informacija 20. SUBTITLE: DTV/USB mod: Odabir prikaza podnaslova 21. FAV: Prikaz FAV liste (Liste omiljenih programa). 22. REC: DTV Mod: Početak snimanja trenutno gledanog DTV programa na vanjsku USB memoriju 23. INFO: Prikaz informacija o trenutnom statusu programa. 24. USB TIPKE ZA KONTROLU REPRODUKCIJE: Reproduk./Pauza ( / ) USB Mod: Reprodukcija/Pauza. Stop ( ) Zaustavljanje reprodukcije. Brza pretraga unatrag ( ) Brzo premotavanje zapisa unatrag. Brza pretraga prema naprijed ( ) Brzo premotavanje zapisa naprijed. Prethodni zapis ( ) Odabir prethodnog zapisa u listi zapisa. Slijedeći zapis ( ) Odabir slijedećeg zapisa u listi zapisa 25. TIPKE U BOJI: TXT mod: Brzi pristup za odabir teletekst funkcije u odgovarajućoj boji 26. NICAM: Pritisnite tipku za odabir željenog audio izlaza, ovisno o emitiranom programu i pouđenoj usluzi. 27. FREEZE (HOLD): Zamrzavanje prikaza slike (Nije moguće u USB modu 28. REC LIST: Prikaz liste snimljenih zapisa 29. QUICK: Ova tipka nema funkciju na ovom modelu D: Ova tipka nema funkciju na ovom modelu. 19

23 VIVAX HR 31. AD (Audio Description): Pritisnite tipku za uključenje Audio opisa. Ova funkcija namijenjena je slabovidnim osobama, kako bi glasovni opis događaja na zaslonu olakšao praćenje programa. (Ova funkcija moguća je samo u DTV modu i ukoliko program emitira takvu uslugu). 32. TEXT: Otvaranje/Zatvranje teleteskst stranice. 33. HOLD: TXT mod: Zadržavanje na trenutnoj stranici i zabrana učitavanja novog teletekst sadržaja 34. OSTALE TIPKE TELETEKSTA: SIZE TXT mod: Promjena veličine prikaza teletekst stranice REVEAL TXT mod: Prikaz skrivenih informacija na teletekst stranici. MIX TXT mod: Miješani prikaz Teleteksta i slike. SUB-PAGE TXT mod: prikaz podstranica teleteksta. INDEX TXT mod: Poziv početne stranice teleteksta. CANCEL TXT mod: Otkaz trenutne funkcije teleteksta. 20

24 HR VIVAX Umetanje baterija u daljinski upravljač Otvorite stražnji poklopac kako bi otvorili odjeljak za baterije daljinskog upravljača. Umetnite dvije AAA baterije. Osigurajte da se (+) i (-) na bateriji poklapa sa (+) i (-) naznačenim na odjeljku za baterije. Zatvorite poklopac odjeljka. (1) Lagano otvorite (2) Umetnite baterije (3) Lagano gurnite poklopac NAPOMENE - Slika proizvoda služi samo za informaciju, stvarni proizvod može se razlikovati u izgledu. - Stare baterije odložite u označeno mjesto za odlaganje. Nemojte bacati baterije u vatru. - Ne miješajte tipove baterija te ne kombinirajte korištene sa novim baterijama. - Odmah zamijenite prazne baterije kako bi spriječili curenje kiseline u odjeljak za baterije daljinskog upravljača. - Ukoliko ne planirate koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme uklonite baterije. - Baterije ne bi trebale biti izložene pretjeranoj toplini poput sunčeve svjetlosti, grijalica ili vatri. - Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip i opekline na koži. Ukoliko baterije cure očistite odjeljak krpom. Ukoliko kemikalije dođu u doticaj sa kožom, odmah operite kožu. Domet rada daljinskog upravljača 1. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru na udaljenosti ne većoj od 5 metara od senzora na televizoru i unutar 60 ispred televizora. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlosti prostorije. 21

25 VIVAX HR Priključenje VAŽNO: Dolje opisane upute za priključenje su univerzalne. Vaš TV prijamnik možda neće imati sve opisane priključke. Za detalje, pogledajte poglavlje Stražnja strana TV prijamnika. Upute o spajanju Spajanje antene Kako bi mogli kvalitetno primati televizijske kanala televizor mora primiti signal iz sljedećih izvora: Vanjska VHF, UHF antena za prijam ATV/DVB-T/DVB-T2 ili SAT signala (opcija). Spajanje HDMI Podržava digitalno spojanje između A/V uređaja kao što su (PVR, DVD, Blu- Ray, HD-DVD, AV prijemnici i digitalni uređaji). Za spajanje uređaja putem HDMI priključka nije potrebno posebno spajanje zvuka NAPOMENA Neki uređaji kao što su PVR ili DVD player zahtjevaju da se HDMI signal postavi kao izlaz na postavkama uređaja (Za više inormacija kako ugoditi vanjski uređaj konzultirajte se sa korisničkim priručnikom vanjskog uređaja) Što je HDMI? HDMI, ili high-definition multimedia interface je digitalno sučelje visoke rezolucije koje omogućava prijenos digitalnih audio i video signala koristeći samo jedan kabel bez komprimiranja. Multimedijalno sučelje je točniji naziv pošto omogućava više kanala a digitalnim zvukom (5.1 kanali). Razlika između HDMI i DVI je u tome da je HDMI uređaj manji, ima instaliranu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) funkciju kodiranja, te podržava više kanalski digitalni audio. Koristite HDMI terminal za HDMI vezu s kompatibilnim uređajem. Ukoliko vaš eksterni uređaj ima samo DVI trebali bi koristiti DVI-u-HDMI kabel (ili adapter) za spajanje, te R-AUDIO-L terminal na DVI za izlaz zvuka. Spajanje komponentskih uređaja (DVD/PVR) Spojite komponentnii video i audio kabel u ulaz komponenti ( Y (Zelena), Pb (Plava), Pr (Crvena)) na stražnjem dijelu Vašeg televizora, te drugi kraj u odgovarajući komponentni video izlaz (PVR, DVD, ) Y, PB i PR ponekad mogu biti označeni Y, B-Y i R- Y ili Y, CB i CR. NAPOMENA Neki uređaji poput PVR ili DVD reproduktora zahtijevaju da se YPbPr signal postavi kao izlaz u postavkama uređaja (Za više inormacija kako ugoditi vanjski uređaj konzultirajte se sa korisničkim priručnikom vanjskog uređaja). 22

26 HR VIVAX Spajanje vanjskih A/V uređaja Spojite Video RCA kabel na prikladni vanjski A/V uređaj poput VCR, DVD ili Camcorder. Spojite RCA audio kabele na R (Desno/Crveno AUDIO L (Lijevo/Bijelo), te video kabel sa žutim konektorom AV (Žuti) na stražnjoj strani televizora te druge krajeve na prikladne audio i video konektore na A/V uređaja. Spajanje računala Spojite D-Sub kabel na VGA sa stražnje strane televizora te drugi dio kabela na video karticu računala. Spojite Stereo audio kabel na AUDIO na stražnjoj strani televizora te drugi dio kabela na Audio out zvučne kartice na računalu. Primarno ovaj uređaj namijenjen je radu kao LCD TV. Ukoliko se koristi kao monitor te je problem kompatibilnost; kontaktirajte proizvođača PC Video/Grafičke kartice za daljnju podršku. Savršena kompatibilnost nije osigurana. Spajanje USB vanjske memorije Spojite USB uređaj za pregledavanje slika, slušanje glazbe, gledanje filmova. Ovaj USB ulaz također se može koristiti za servisiranje te ažuriranje softwarea vašeg televizora. Spajanje digitalnog audio izvora Spojite RCA kabel iz audio uređaja u ovaj priključak (Potreban je RCA Coax kabel). Spajanje slušalica Možete priključiti slušalice na priključak za slušalice na TV prijamniku. Spajanje CI+ modula Umetnite CI+ modul u CI utor. Tada možete koristiti usluge poput Pay-TV kanala ili neke HD kanale. Molimo Vas kontaktirajte davatelja usluge za kupnju CI+ modula i Smart kartice. Uporaba daljinskog upravljača Uključivanje i isključivanje Za isključivanje u mod pripravnosti (standby): Pritisnite [Power Standby] na stražnjoj strani uređaja ili na daljinskom upravljaču kako bi prebacili uređaj iz radnog moda u standby način rada. Uređaj možete ponovno uključiti ponovnim pritiskom [Power Standby]. Prikaz napajanja: Svjetleća oznaka označava način Standby. Kada je uređaj odspojen s napajanja, neće biti nikakve svjetleće oznake. NAPOMENA Odspojite kabel iz utičnice ukoliko nećete koristiti uređaj duže vrijeme. Pričekajte najmanje 5 sekundi nakon ponovnog priključenja kako bi mogli ponovno pokrenuti uređaj. 23

27 VIVAX HR Source: Odabir izvora (ulaza) Odaberite izvor ovisno o tome koji je video uređaj spojen na televizor. Kako bi odabrali izvor: Pritisnite tipku [SOURCE]. Kada se pojavi lista izvora, pritisnite [ / ] kako bi odabrali željeni izvor te zatim pritisnite ENTER za potvrdu. Ugađanje jačine zvuka Pritisnite [VOL / VOL ] kako bi pojačali ili smanjili jačinu zvuka. Pritisnite tipku MUTE kako bi potpuno utišali zvuk. Ponovno pritisnite MUTE kako bi ponovno uključili zvuk. Promjena kanala Pritisnite tipke (CH / CH ) kako bi odabrali slijedeće ili prethodno programsko mjesto. Za direktan odabir programskog mjesta, npr. za odabir kanala 12 pritisnite 1, zatim 2. Odabir Audio moda Pritisnite tipku SOUND kako bi odabrali između nekoliko različitih Audio modova. Odabir moda Slike Pritisnite tipku PICTURE kako bi odabrali između nekoliko različitih predefiniranih načina prikaza slike. Odabir omjera slike Pritisnite tipku [ZOOM] kako bi promijenili prikaz slike na zaslonu NAPOMENA Opcija omjera slike mijenja se ovisno o različitom izvoru. Postavljanje sata timera Možete ugoditi samoisključenje uređaja, tj. možete ugoditi vrijeme nakon kojeg će se TV prijamnik automatski isključiti. Višestruki pritiskom na tipku SLEEP omogućuje vam promjenu vremena samoisključenja: Off (Isklj.), 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min,120Min i 240Min Prikaz popisa programa Pritisnite tipku [ENTER] kako bi prikazali punu listu dostupnih digitalnih i analognih programa. 24

28 HR VIVAX Snimanje (Recorder - REC) VAŽNE OPASKE: 1. Za bilo koju vrstu snimanja, morate priključiti vanjsku USB memoriju na odgovarajući USB priključak na bočnoj strani prijamnika. 2. USB uređaj mora biti formatirana u FAT32 formatu. 3. Ukoliko prvi put koristite USB uređaj za snimanje na TV prijamniku, preporuka je da formatirate USB uređaj na TV prijamniku prije nego započnete snimanje. 4. Snimanje je moguće samo u DTV modu. 5. Koristitite USB memoriju visoke kvalitete za snimanje HD programa, inače se može dogoditi da će videozapisi imati problema tijekom reprodukcije. 6. Izradite sigurnosnu kopiju svih podataka na USB memoriji kako bi se izbjegao gubitka podataka. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitak podataka. Sigurnosna kopija podataka je odgovornost potrošača. Snimanje i reprodukcija jednom tipkom 1. Umetnite USB memoriju velike brzine u USB priključak TV prijamnika te provjerite da na USB memoriji ima slobodnog prostora za snimanje video sadržaja. 2. Odaberite TV program koji želite snimati. 3. Pritisnite tipku REC za ulazak u REC mod i početak snimanja. Na zaslonu će se prikazati REC izbornik, kao štoje prikazano na donjoj slici: 4. Ukoliko nije moguće snimanje, preporuka je da formatirate USB memoriju. 5. Ukoliko želite zaustaviti snimanje, pritisnite tipku [ ] i snimanje će se zaustaviti. Opaske: (A) Za vrijeme snimanja, nije moguća promjena programa ili odabir neke druge funkcije. (B) Ukoliko dođe do prestanka emitiranja signala, snimanje će se prekinuti dok ne dođe do ponovnog prepoznavanja signala. Ovo će dovesti do gubitka dijelova sadržaja koji su bili snimani. Snimanje pomoću Tajmera (Timer recording) Moguće je ugoditi snimanje pomoću Tajmera na dva načina. Ukoliko znate informacije o programu koji želite snimati: 1. Odaberite TV program na kojem će se emitirati sadržaj koji želite snimati. 2. Pritisnite EPG tipku na daljinkom upravljaču za prikaz EPG informacija. Program koji ste odabrali biti će osvjetljen. 3. Pritisnite RED tipku na daljinskom upravljaču; na zaslonu će se prikazati datalji o programu; Pritisnite tipke / za odabir opcije i pritisnite / za promjenu postavke. 25

29 VIVAX HR Na primjer, ako program počinje u 20:30 istog dana, unesite: 30 u prostoru za MINUTE, 20 u prostor za SATE (HOURS) (vrijedi 24 sata), a zatim relevantni datum. Upotrijebite istu metodu za unos vremena završetka. 4. Odaberite odgovarajući način snimanja: jednom (once), svaki dan (Daily) ili tjedno (weekly). 5. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Raspored snimanja (Schedulle) će se prikazati na zaslonu. Za više informacija pogledajte poglavlje EPG (Elektronski programski Vodič) Ako pregledavate EPG, slijedite korake dane u poglavlju EPG. Elektronski Programski vodič (EPG) Omogućava pristup sadržaju televizijskih programa koji će biti dostupni u sljedećih nekoliko dana (obično 7 dana). Uslugu prikaza EPG informacija daje distributer TV programa i to samo za digitalne DVB-T programe. EPG također pruža jednostavan način programiranja snimanja omiljenih programa bez potrebe ugađanja kompliciranih Tajmera. 1. Pritisnite tipku EPG za prikaz EPG sučelja. Druga traka s vrha prikazuje trenutni datum i vrijeme. U nastavku, prikazan je program koji trenutno gledate. 2. Prije nego što možete pregledati EPG informacije, morate aktivirati program kojem želite pregledati podatke. Kako biste to učinili, pomoću tipki / odaberite program, zatim pritisnite ENTER za potvrdu. 3. Da biste provjerili programe koji će se emitirati na neki budući datum, pomaknite kursor prema gore pomoću tipke na polje datuma. Pomoću tipke odaberite datum koji želite provjeriti. 4. Pritisnite tipku Index ( ) za prikaz izbornika, tada pritisnite tipku za odabir Liste kanala. Druga traka će zatim prikazati jedan od dostupnih programa. 5. Idite na program i pomoću tipki / odaberite program kojem želite pregledati podatke. Nakon nekoliko trenutka pojavit će se podaci o programu. 6. Pomoću tipki / pomaknite se kroz vremenske dijelove. 7. Pritisnite tipku MENU za izlazak iz EPG izbornika 26

30 HR VIVAX Snimanje Pritisnite CRVENU tipku za prikaz izbornika snimača (desno). Pogledajte detaljne informacije o različitim načinima snimanja na USB uređaj. Informacije Pritisnite ZELENU tipku za prikaz informacija odabranog programa. Raspored (Schedule) Pritisnite ŽUTU tipku za prikaz liste rasporeda snimanja. Priisnite / za odabir Tajmera, pritisnite CRVENU tipku za brisanje Tajmera. Podsjetnik (Remind) Pritisnite PLAVU tipku za prikaz Podsjetnika (Reminder). Pritisnite / za odabir opcije i pritisnite / za promjenu postavke. Pritisnite ENTER za dodavanje Podsjetnika (Reminder) u Listu Rasporeda (Schedule). OSNOVNE FUNKCIJE Operacije sa Izbornicima Pritisnite "MENU" tipku za ulazak u glavni Izbornik. Pritisnite tipke / za označavanje opcije. Pritisnite "ENTER" tipku za odabir opcije i potvrdu. Pritisnite / i ENTER tipke za odabir i ulazak u podizbornik. Pritisnite "MENU" za izlaz iz Izbornika. Opaska: Neke opcije neće biti moguće u nekim modovima izvora. 27

31 VIVAX HR Izbornik Slika (Picture menu) Mod Slike (Picture Mode) Odabir predefiniranih modova slike. Moguće je odabrati slijedeće modove: Dinamično (Dynamic), Standard, Mekano (Mild) i Korisnički (User). Temperatura boje (Color Temperature) Odabir tona boje slike. Moguće je odabrati: Hladno (Cool), Srednje (Medium), Toplo (Warm( i Korisnički (User). Prikaz slike (Aspect Ratio) Odabir prikaza omjera slike (proporcije) ovisno o ulaznom signalu ili vašoj želji. Moguće je odabrati: 16: 9 / 4: 3 / Just Scan / Zoom1 / Zoom2. Smanjenje šuma (Noise Reduction) Ovom opcijom uklanjate šum u slici. Moguće je odabrati: Isklj. (Off) / Nisko (Low) / Srednje (Middle) / Visoko (High). MPEG NR Ovom opcijom uklanjate šum u slici koje se generira uslijed digitalnog signala. Moguće je odabrati: Isklj. (Off) / Nisko (Low) / Srednje (Middle) / Visoko (High). Izborni Zvuk (Sound menu) Mod Zvuka (Sound Mode) Odabir predefiniranih modova zvuka. Moguće je odabrati slijedeće modove: Standard / Music / Movie / Sports / Korisnički (User). Duboki (Bass) Ugađanje dubokih tonova. Visoki (Treble) Ugađanje visokih tonova. Balans (Balance) Ugađanje balansa između desnog i lijevog audio kanala. Auto jačina (Auto Volume) Ugađanje Automatskog nivoa zvuka (auto prilagodba jačine zvuka na pojedinim audio programima). Moguće je postaviti opciju na Uklj. (On) i Isklj. (Off). Surround Zvuk (Surround Sound) Ova opcija kreira bogatijii prostorniji zvuk iz klasičnog stereo izvora. AD Switch (jedino u DTV modu) Amblyopia: funkcija za slabovidne osobe. Na standardni zvuk, dodaje se dodatni audio zapis koji se miješa kako bi se dodatno opisalo događanje ne zaslonu. SPDIF Mode (opcija, ne svi modeli) Odabir Audio SPDIF moda: Auto ili PCM. 28

32 HR VIVAX Kanal Izbornik (Channel menu) Auto ugađanje (Auto Tuning) Odaberite DVB-T ili DVB-C mod rada i pritisnite tipku ENTER za sljedeći korak. Zatim odaberite zemlje ugradnje (Country-Area) i odaberite automatsku pretragu kojom će TV prijamnik automatski pretražiti cijeli frekvencijski pojas i spremiti u memoriju sve raspoložive programe. Ako želite zaustaviti automatsku pretragu, pritisnite tipku MENU ili EXIT. Pritisnite tipku za izlazak. Pritisnite tipku za nastavak pretrage. Napredno ugađanje (Advance Tuning) Ovom opcijom pristupate dodatnom ugađanju satelitskih programa kada ste u odabrali mod Izvora DVB-S. Ugađanje Sat. antene (koraci 1-3, Slika 1) Satellite Dish Settings Prije početka pretrage programa, za svaki satelit koji želite ugađati moraju se postaviti parametri konfiguracije satelita: Satelit (Satellite) Odabir Imena satelita. LNB Tip (LNB Type) Ugađanje tipa LNB-a na vašoj sat anteni. LNB Napajanje (LNB Power) Uključuje ili Isključuje napajanje LNB-a. 22KHz - Ugađanje 22KHz signala prema LNB-u. Auto mode se koristi za automatsko ugađanje, ovisno o tipu LNB-a. DiSEqC1.0/1.1 Odabir tipa DiSEqC sklopke (za preklapanje više LNB-a). Korak 1 Označite opciju Satelit i pritisnite ENTER za pristup listi satelita te odaberite željeni satelit. Korak 1 Korak2 Korak 3 Step 2 Označite opciju LNB Tip (LNB Type) i pritisnite ENTER za odabir LNB tipa. 29

33 VIVAX HR Step 3 Provjerite i ugodite 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 sklopku da odgovara vašim postavkama Sat antene. Nakon što su gore navedeni koraci završeni, pritisnite Plavu tipku za traženje kanala. DTV Ručno ugađanje (DTV Manual Tuning) Ručna pretraga i spremanje programa. Kanal (Channel) DTV Ručno ugađanje (DTV Manual Tuning) Odaberite vrstu izvora (DVB-T ili DVB-C) i ručno pretražite digitalne programe. U izborniku Kanal (Channel) odaberite opciju DTV Ručna pretraga (DTV Manual Tuning) i pritisnite ENTER za ulaz u podizbornik. 1. Pritisnite / za odabir Broja kanala (Channel No.) i za početak pretrage pritisnite ENTER. 2. Pretraga se zaustavlja kada se pronađe program i taj program će biti pohranjen u memoriju. Ako želite zaustaviti pretragu, pritisnite tipku MENU. ATV Ručno ugađanje (ATV Manual Tuning) Prvo je potrebno postaviti Izvor (Source) na ATV.. Tada u Izborniku Kanal (Channel), odaberite opciju ATV Ručno ugađanje (ATV Manual Tuning) i pritisnite ENTER za ulaz u Podizbornik. 1. Označite opciju i pritisnite / za odabir Spremi na (Storage To 1) (može biti i drugo programsko mjesto na koje želite spremiti program koji ugađate), ugodite Sistem Zvuka (Sound System) i Broj kanala (Channel No.) koji ćete pretraživati. Nakon toga, odaberite opciju Pretraga (Search) i pritisnite ENTER za početak pretrage. 1. Pritisnite za pretragu po uzlaznoj frekvenciji; 2. Press za pretragu prema silaznoj frekvenciji; 2. Pretraga će se zaustaviti kada se pronađe program. Za zaustavljanje pretrage, pritisnite MENU tipku. Fino ugađanje (Fine tune) Ovu opciju koristite za fino ugađanje frekvencije pojedinog kanala. Fino ugađanje nije potrebno u normalnim uvjetima. Međutim, u području slabijih uvjeta emitiranja gdje je potrebno fino ugađanje kako bi se dobila kvalitetnija slika i zvuk, koristite ovuopciju za fino ugađanje. 1. Odaberite kanal koji želite fino ugađati. 2. U izborinku Kanal (Channel), odaberite opciju ATV Ručno ugađanje (ATV Manual Tuning) i pritisnite za odabir Fino Ugađanje (Fine-Tune). 3. Pritisnite / za fino ugađanje frekvencije. Uređivanje programa (Programme Edit) Ukoliko želite urediti programe, pritisnite tipkeu boji na daljinskom upravljaču za preskakanje programa, preimenovanje i brisanje ili premještanje programa i dodavanje programa u popis favorita pritiskom na tipku FAV. 30

34 HR VIVAX Informacije o signalu (Signal Information) Prikaz informacija o trenutnom DTV programu. CI Informacije (CI Information) Omogućuje korisniku odabir izbornika koji nudi CAM modul. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC kartice. 5V napajanje antene (5V Antenna Power) Ova opcija dostupna je samo u DVB-T izvoru. Uključite opciju napajanje vanjske antene TV ukoliko posjedujete antenu koja zahtjeva napajanje 5V kroz antenski kabel. U protivnom, držite ovu opciju isključenom. Software Update (OAD) (Only for some regions) Postavite opciju na Uključeno kako bi dopustili TV prijamniku ažuriranje software-a putem antenskog signala (ukoliko distributer programa pruža takvu uslugu). OAD Tuning (samo u nekim područjima) Kada je ažuriranje softvera (OAD) isključeno, ova opcija nije dostupna. Odaberite OAD pretragu što znači odabir kanala skeniranje kako biste pronašli informacije o ažuriranju OAD-a. LCN ON/OFF (samo u nekim područjima) Kod ugađanja programa postavite opciju na ukoliko želite poredak programa prema redosljedu koji je odredio distributer programa. Tada, nije moguće ugađanje poretka programa. Za osobno ugađanje poretka programa, postavite opciju na Isklj. (Off). Izbornik Opcija (Option menu) OSD jezik (OSD Language) Odabir OSD jezika (jezik prikaza Izbornika). Audio jezici/jezici podnaslova (Audio Languages /Subtitle Languages) Odabir Audio jezika i jezika podnaslova. Teletekst jezik (TTX Language) Odabir teletekst jezika na za ispravan prikaz teleteksta. Vrijeme (Time) Ovom opcijom možete ugoditi slijedeće opcije: Auto Sync, Sat (Clock), vremensku zonu (Time Zone), Ljetno vrijeme (Summer Time), Samoisključenje (Sleep Timer) i Automatsko isključenje ako nema operacija na daljinskom (Auto Sleep). 31

35 VIVAX HR HDMI CEC Odaberite opciju i uđite u Podizbornik. HDMI CEC Uključ-/Isklj. HDMi CEC funkcije (kontrole uređaja putem HDMI priključka). Auto Standby Automatsko isključenje prilikom isključenja vanjskog uređaja. Device List kada je opcija HDMI CEC uključena, možete ugađati kontrolu vanjskih uređaja spojenih na TV. REC File System Ako želite koristiti ovu funkciju, morate imati prijam digitalnog programa i imati priključenu USB memoriju. Putem opcije ugađate postavke vanjske memorije. EWS Local Postal Codes (opcija) Sustav za upozorenje za distribuciju relevantnih informacija široj javnosti u slučaju hitnih slučajeva. Tvornički postav (Restore Default) Vračanje tvorničkih postavki TV prijamnika. Nadogradnja software-a (Software Update (USB)) Povežite vanjski USB uređaj za nadogradnju softvera za nadogradnju TV sustava. Opaska: 1. Audio Languages/ Subtitle languages /REC File System opcije dostupn su samo kada je odabran izvor: DVB-S /DVB-C /DVB-T. 2. nakon postavljanja uređaja na Tvornički postav, obrisati će se sve informacije i programi iz memorije TV prijamnika, te će TV prijamnik biti postavljen na početni tvornički postav. 3. Nemojte isključivati TV prijamnik tijekom postupka nadogradnje softvera, jer se može dogoditi neispravnost. Takav kvar ide na odgovornost kupca. Izbornik Zaključavanja (Lock menu) Zaključavanje sustava (Lock system) Inicijalna lozinka je (0000). Postavite opciju na Uklj. (On) za pristup opcijama Postavljanje lozinke (Set password), Blokiranje programa (Block program) i Roditeljski nadzor (Parental guidance). Kada je Lock System Isključen (Off), opcije neće biti dostupne. Ukoliko zaboravite lozinku, sistemska lozinka je (8899). Postavljanje Lozinke (Set Password) Reset i postavljanje nove lozinke. Blokiranje Programa (Block Program) Postavite blokiranje odabranih programa. Za gledanje programa, biti će potrebno upisati lozinku. 32

36 HR VIVAX Roditeljski nadzor (Parental Guidance) Postavite zabranu gledanja programa, prema dobi koja je prikladna Vašoj djeci Hotelski mod (Hotel Mode(Opcija)) Samo za hotelsku uporabu. USB izbornik Pritisnite tipku Source i odaberite opciju USB. Na TV prijamniku možete pregledavati filmske, glazbene i slikovne zapise koji se nalaze na vanjskoj USB memoriji. 1. Priključite USB memoriju na USB ulaz TV prijamnikai odaberite vrstu medija: VIDEO (MOVIE), AUDIO (MUSIC) i FOTOGRAFIJE (PHOTO). 2. Pritisnite [ ENTER ], na zaslonu će se prikazati USB priključeni uređaj, pritisnite [ ENTER ] ponovo za prikaz mapa i zapisa. 3. Pritisnite / ili / za navigaciju i odabir mape, pritisnite [ ENTER ] za otvaranje mape i odabir zapisa, tada pritisnite [ ENTER ] za označavanje više zapisa i zatim pritisnite tipku /II za početak repordukcije; ili odaberite zapis i pritisnite tipku /II za direktan početak reprodukcije. 4. Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije i povratak na prethodnu mapu. 5. pritiskajte u nizu tipku [RETURN] za povratak na prethodne mape. 6. Ponovite gornji postupak za reprodukciju drugih vrsta zapisa. Podsjetnik i upozorenja kada upotrebljavate USB Reproduktor 1. Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti kompatibilni. 2. Izradite sigurnosnu kopiju svih podataka sa USB memorije kako bi u slučaju gubitka podataka zbog neočekivanog slučaja imali kopiju. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitakpodataka. Sigurnosna kopija podataka je odgovornost korisnika. 3. Za velike zapise, brzina učitavanja može biti nešto dulja. 4. Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu može ovisiti o vašem brzini rada vašeg USB uređaja. 5. Prilikom spajanja ili odspajanja USB uređaja, provjerite da nije TV prijemnik u načinu rada USB, u protivnom može doći do oštećenja USB uređaja ili pohranjenih zapisa. 6. Koristite samo USB uređaj za pohranu koji je formatiran u FAT16, FAT32, NTFS datotečnom sustavu koji se isporučuje s operacijskim sustavom Windows. U slučaju da je uređaj za spremanje formatiran kao drugi uslužni program koji Windows ne podržava, USB uređaj možda neće biti prepoznat. 7. Kad koristite USB tvrdi disk koji zahtijeva izvor električne energije, provjerite da njegova struja ne prelazi 500mA. Ako struja USB tvrdog diska prelazi 500mA, TV sustav će se prebaciti u stanje čekanja. Tada, morate odspojiti USB tvrdi disk i ponovno pokrenuti TV sustav. 8. Na zaslonu će se prikazati poruka "Nepodržana datoteka" ako format datoteke nije podržan ili je datoteka oštećena. 33

37 VIVAX HR 9. Velika FHD slika treba više vremena za obradu, što nije uzrokovano TV prijamnikom. Budite strpljivi i pričekajte. 10. Ovaj televizor možda ne podržava neke izmijenjene i nadograđene multimedijske datoteke kao promjenu formata kodiranja ili drugih tehničkih poboljšanja. Takav problem se ne smatra kvarom ili neispravnosti uređaja! Reprodukcija Video zapisa (Play Movie) Pritisnite [ INFO ] / za prikaz / izlaz donjeg izbornika. Pritisnite USB tipke na daljinskom upravljaču za kontrolu reprodukcije. Video izbornik Repr. &Pauza Pretraga naprij. Slijed. Zap. Mod Reprod. Pretraga naz. Prethod zap. Stop Informacije Idi na Vrijeme Omjer prikaza Reprodukcija & Pauza / Stop / Prethodni / Slijedeći Pritisnite /II za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije; pritisnite tipku [ ] za zaustavljanje reprodukcije; pritisnite [ I ] / [ I ] za odabir prethodnog ili slijedećeg video zapisa. Isto tako, pritisnite [ ] / [ ] za označavanje jedne od ostale četiri opcije i tada pritisnite tipku [ ENTER ] za odabir opcije. Brza pretraga zapisa naprijed/natrag Pritisnite i držite pritisnute tipke [ ] / [ ] za pretragu zapisa prema naprijed ili prema nazad., tada pritisnite tipku [ II ] za reprodukciju zapisa od nove pozicije. Mod reprodukcije (Play Mode) Označite ikonu moda reprodukcije i pritsnite tipku [ ENTER ] za odabir moda reprodukcije. Informacije (Information) Označite ikonu informacija i pritisnite tipku [ ENTER ] za prikaz informacija o trenutnom video zapisu. Idi na vrijeme (Go to time) Ovom opcijom omogućujete početak reprodukcije (skok) na određeno vrijeme u zapisu. Označite ikonu Go to Time i pritisnite [ ENTER ] za unos vremena. Pritisnite [ ] / [ ] za pomak kursora i koristite brojevne tipke za unos vremena. 34

38 HR VIVAX Pritisnite [ ENTER ] i TV prijamnik će započeti s reprodukcijom zapisa od upisanog vremena. Omjer prikaza (Aspect Ratio) Označite ikonu i pritisnite tipku [ ENTER ] za odabir omjera prikaza slike. Reprodukcija Audio zapisa (Play Music) Pritisnite [ INFO ] / za prikaz / izlaz donjeg izbornika. Pritisnite USB tipke na daljinskom upravljaču za kontrolu reprodukcije. Audio Izbornik Repr. &Pauza Pretraga naprij. Slijed. Zap. Mod Reprod. Pretraga naz. Prethod zap. Stop Informacije Reprodukcija & Pauza / Stop / Prethodni / Slijedeći Pritisnite /II za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije; pritisnite tipku [ ] za zaustavljanje reprodukcije; pritisnite [ I ] / [ I ] za odabir prethodnog ili slijedećeg video zapisa. Isto tako, pritisnite [ ] / [ ] za označavanje jedne od ostale četiri opcije i tada pritisnite tipku [ ENTER ] za odabir opcije. Brza pretraga zapisa naprijed/natrag Pritisnite i držite pritisnute tipke [ ] / [ ] za pretragu zapisa prema naprijed ili prema nazad., tada pritisnite tipku [ II ] za reprodukciju zapisa od nove pozicije. Mod reprodukcije (Play Mode) Označite ikonu moda reprodukcije i pritsnite tipku [ ENTER ] za odabir moda reprodukcije. Informacije (Information) Označite ikonu informacija i pritisnite tipku [ ENTER ] za prikaz informacija o trenutnom video zapisu. 35

39 VIVAX HR Prikaz Fotografija (Browse Photo) Pritisnite [ INFO ] / za prikaz / izlaz donjeg izbornika. Pritisnite USB tipke na daljinskom upravljaču za kontrolu reprodukcije. Foto izbornik Rep.&Pauza Preskok+ Mode Rep. Rotacija + Preskok - Stop Informatcije Rotacija - Pomic. Prik. Zoom + Zoom - Pritisnite [ /II ] za reprodukciju ili pauzu prikaza slika; pritisnite [ ] za zaustavljanje reprodukcije; pritisnite tipke [ I ] / [ I ] za reprodukciju prethodne ili slijedeće slike, ili pritisnite [ ] / [ ] za označavanje ikona u izborniku i tada pritisnite tipku [ ENTER ] za ugađanje odabrane opcije. Mod reprodukcije (Play Mode) Označite ikonu moda reprodukcije i pritsnite tipku [ ENTER ] za odabir moda reprodukcije. Rotacija (Rotate) Označite ikonu u Izbroniku i pritisnite [ ENTER ] za rotiranje slike za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto od smjera kazaljke na satu. Informacije (Information) Označite ikonu informacija i pritisnite tipku [ ENTER ] za prikaz informacija o trenutnoj slici. Zoom In/Zoom Out Označite ikonu ZOOM i pritisnite tipku [ ENTER ] za uvećanje ili umanjenje prikaza slike na zaslonu. Pomicanje prikaza unutar slike (Move View) Kada je slika uvećana, koristite ovu opciju za pomicanje prikaza unutar slike. Označite ikonu ZOOM i pritisnite tipku [ ENTER ] te tipkama strelica pomićite prikaz. Opaska: Funkcija pomicanja ( ) moguća je samo kada je slika uvećana. 36

40 HR VIVAX Ostale informacije Rješavanje problema Ukoliko televizor ne radi ispravno prije nego kontaktirate ovlašteni servis, pažljivo pročitajte donju tablicu. Preporuča se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi te zatim ponovno uključenje. Ovaj jednostavni process često pomaže u uklanjanju problema u radu uređaja. Kontaktirajte Službu za korisnike ukoliko problem nije riješen ili imate drugih problema. SIMPTOMI Nema slike ili zvuka MOGUĆA RJEŠENJA Provjerite da li je kabel napajanja uključen u utičnicu. Provjerite napajanja na donjem desnom rubu kućišta mora biti uključen (ukoliko postoji). Pritisnite tipku napajanja na daljinskom upravljaču kako bi uključili uređaj. Provjerite da li LED oznaka svjetli. Ukoliko svjetli TV je uključen. Povezan je vanjski izvor na TV ali nema slike i/ili zvuka. Nakon uključenja TV uređaj nekoliko sekundi ne prikazuje sliku. Da li je to normalno? Slika je normalna ali nema zvuka. Zvuk ali bez slike ili crno bijela slika. Provjerite da li su pravilno priključeni kablovi izlaza na vanjskom izvoru i ulazu na TV. Provjerite jeste li pravilno odabrali izvor signala. Da, to je normalno. TV pretražuje prethodne postavke i inicijalizira TV. Provjerite postavke jačine zvuka. Provjerite da li je uključena funkcija Utišanja (Mute). Ukoliko je slika crno-bijela, isključite TV iz utičnice te opet ga uključite nakon 60 sekundi. Provjerite da li je boja postavljena na 50 ili više. Provjerite sliku na nekom drugom programu. 37

41 VIVAX HR Zvuk i slika su iskrivljeni ili izgledaju valoviti. Električni uređaj može ometati rad TV-a. Isključite susjedne uređaje, ukoliko smetnje nestanu, udaljite uređaje od TV-a. Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu. Zvuk i slika je mutna ili povremeno nestaje. Horizontalna/vertikalna crta na slici ili se slika trese. Plastično kućište proizvodi zvuk pucketanja Daljinski upravljač ne radi. Ukoliko koristite vanjsku antenu provjerite njen smjer, poziciju i spoj antene. Ugodite smjer antene ili ponovno pretražite kanale. Provjerite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih uređaja ili električnih alata. Zvuk pucketanja može se pojaviti zbog promjene temperature i zagrijavanja kućišta. Ova promjena uzrokuje širenje ili skupljanje kućišta. To je normalno i TV je ispravan. Provjerite da li je TV priključen na napajanje i da radi. Promjenite baterije u daljinskom upravljaču. Provjerite da li su baterije pravilno umetnute. Lista formata Media Ekstenzija Codec Napomena.mpg Video MPEG-1, MPEG-2 MJPEG Audio Max Resolution: 1920x1080 Max Data Rate: 40 Mbps VIDEO.avi MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264 MPEG-2,.ts H.264,AVS*,AVS+ MP3, WMA.mov.mkv HEVC MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC 38 AAC, AC3*,PCM Max Resolution: 1920x1080 Max Data Rate: 20 Mbps

42 HR VIVAX VIDEO AUDIO.dat.mp4. vob.rm*/.rmvb * MPEG-1 MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC MPEG-1, MPEG-2 MPEG-2 RV30/RV40.mp3 -- MP3.m4a/.aac COOK, MP2 AAC Max Resolution: 720x576 Max Data Rate: 40 Mbps Max Resolution: 1920x1080 Sample Rate: 8K~48KHz Bit Rate: 32K~320Kbps Sample Rate: 16K~48KHz Bit Rate: 32K~442Kbps Channel: Mono/Stereo.jpg/ Progressive JPEG Max Resolution: 1024x768.jpeg Baseline JPEG Max Resolution: PHOTO 15360x8640.bmp BMP Max Resolution: 9600x6400 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp.png Non-interlaced Max Resolution: 9600x6400 Interlaced Max Resolution: 1280x800.srt SubRip.ssa/.ass SubStation Alpha.smi SAMI PODNASLOV.sub SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubViewer 1.0 & 2.0 Only Subldx(VobSub).txt TMPlayer Ako uređaj ne podržava medijski format ili codec, na zaslonu će biti prikazana poruka i upozorenje. OPASKA: Može se dogoditi da uslijed različitih verzija Codec -a i verzija formata, uređaj možda neće podržavati gore navedene formate. Ukoliko se to dogodi, prebacite vaš zapis u drugi kompatibilni format. Proizvođač ne odgovara za nekompatibilnost uređaja i vaših zapisa i za eventualni gubitak sadržaja vaših zapisa.

43 VIVAX HR Tehnčke specifikacije Model TV-32LE80T2S2 Veličina sa postoljem (mm) 734 x 487 x 191 Veličina bez postolja (mm) 734 x 439 x 85 Težina sa postoljem (kg) 4,0 Težina bez postolja (kg) 3,9 Dijagonala zaslona 32 inches Rezolucija zaslona 1366 x 768 Izlaz zvuka (RMS) Nazivna snaga Izvor napajanja AV Sustav boja Televizijski sustav Uvjeti okoliša HDMI način 8 W +8 W 60 W V ~ 50/60Hz PAL NTSC SECAM PAL/SECAM-B/G, D/K NTSC DVB-T+C DVB-T2 H 265 Temperature: 5 C - 45 C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kpa kpa 480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 40

44 HR VIVAX Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D znak su zaštićene robne marke Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštićene robne marke ili registrirane robne marke u vlasništvu HDMI Licensing LLC. "CI Plus" logo je zaštićena robna marka i registrirana robna marka u vlasništvu CI Plus LLP company. Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse. Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratitet se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na i te pozivom na broj: Odlaganje potrošenih baterija Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija. Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije. EU Izjava o sukladnosti M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TV prijamnik u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva). Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 41

45

46

47 LED TV-32LE80T2S2 ENG Instruction Manuals И005 17

48 ENG VIVAX 1

49 VIVAX ENG Contents Welcome 3 Important Safety Instructions 5 Installation 10 Positioning the TV set 10 Stand Installation 11 TV Front 12 TV Rear 14 Connections 15 Remote Controller 18 Installing batteries in the Controller 21 Connection Instructions 22 Using the Remote Control 23 Basic Features 27 Main Menu Operation 27 Picture Menu 27 Sound Menu 27 Channel Menu 28 DTV manual Tuning 29 ATV Manual Tuning 29 Option Menu 31 Lock Menu 32 USB Menu 32 Play Movie 33 Play Music 37 Browse Photo 35 Other Information 37 Trouble Shooting 37 Technical Specifications 38 Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment 41 EU Declaration of Conformity 41 Product Fiche (at the end of the Manual) Warranty Declaration (at the end of the Manual) 2

50 ENG VIVAX WELCOME This device lives up to the highest standards, innovative technology and high user comfort. With this TV you can do it fast and simple, whilst in the comfort of your living room. Media player access your music, pictures and videos from your network or USB storage media and play them directly on your TV. Everything works with one remote control now. Connect your TV directly to your terrestrial, satellite antenna or cable and enjoy contents in high quality without loss The Accessories When opening the box and installing the machine, make sure you have get all the necessary accessories: - User manual with warranty statement 1x - Remote Control 1x - Battery 2x - Stand 2x - Screws for stand 2x - AC Power cable 1x Images are for reference only 3

51 VIVAX ENG The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution. The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Do not open the back cover. In no case the user is allowed to operate inside the TV set. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate. Main plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain ready for operating. Incorrect replacement of the battery may lead to the risk, including the replacement of another similar or the same type. Do not expose batteries to heat such as sun or fire or something like that. The device should not be exposed to dripping and spraying and it can not be placed under objects filled with liquids. Please read the following safeguards for your TV and retain for future reference. Always follow all warnings and instructions marked on the television. 4

52 ENG VIVAX IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Read, Retain, Follow All Instructions Read all safeties and operations about the TV. Retain them safely for future reference. Follow all operations and instructions accordingly. WARNING: People (including children) with reduced physical, nervous or mental disabilities or who lack experience and / or knowledge of safe use of the device do not allow the use of electrical devices unattended! 2. Heed Warnings Adhere to all warnings on the appliance and in the operating instructions. 3. Cleaning Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid, abrasive, or aerosol cleaners. Cleaners can permanently damage the cabinet and screen. Use a soft dampened cloth for cleaning. 4. Attachments and Equipment Never add any attachment and/or equipment without approval of the manufacturer as such additions may result in the risk of fire, electric shock or other personal injury. 5. Water and Moisture The apparatus shall not be exposed to dripping of splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. 6. Setting Do not place this TV on an unstable cart, stand or table. Placing the TV on an unstable base can cause the TV to fall, result in serious personal injuries as well as damage to the TV. Use only a cart, stand, bracket or table recommended by the manufacturer or salesperson. 5

53 VIVAX ENG 7. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation for the TV and to protect it from overheating. Do not cover the ventilation openings in the cabinet and never place the set in a confined space such as built-in cabinet unless proper ventilation is provided. Leave a minimum 10 cm gap all around the unit. 8. Power Source This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company. 9. Grounding or Polarization (option) TV which contains double squere sign on name plate is equipped with a polarized alternating current line plug. The unit has a double insulation (Class II Protection), and no need additional grounding. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. 10. Lightning For added protection for this TV during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will protect the TV from damage due to lightning and power-line surge. 11. Power Lines and Antenna cables An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. Where installing an outside antenna system, 6

54 ENG VIVAX extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal. 12. Overloading Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. 13. Object and Liquid Entry Never push any kinds of object into this TV through openings as they may come up against dangerous voltage points or short-out parts that could result in fire or electric shock. Never spill any kinds of liquid on or into the TV. 14. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna or cable system is connected with the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No , provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. 15. Servicing Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. 16. Damage Requiring Service Unplug the TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: - When the power-supply cord or plug is damaged. - If liquid has been spilled, or objects have fallen into 7

55 VIVAX ENG the TV. - If the TV has been exposed to rain or water. - If the TV operates abnormally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation. - If the TV has been dropped or the cabinet has been damaged. 17. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards. 18. Safety Check Upon completion of any service or repair to the TV, ask the service technician to perform safety checks to determine that the TV is in safe operating condition. 19. Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that product heat. The TV should not be placed near open flames and sources of intense heat. 20. Earphones use - Attention Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. If you notice any disturbance or hum noise in your ears, stop using the headset or earphones. 8

56 ENG VIVAX 21. Power cord and Plug should be easily accessible. Do not put a TV or furniture on the power cord. A damaged power cord or plug can cause fire or electric shock. Do not bend or squeeze the power cord. Unplug your TV from main supply to hold the plug and pull it from the power outlet. Never pull the power cord. Never touch a power cord / plug with wet hands, it could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with other cables 22. The instructions for installation or use provided with nonfloor standing televisions likely to be used in the home and weighing over 7 kg shall contain the following information or equivalent: WARNING Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set. - Only using furniture that can safely support the television set. - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture. - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support. -Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture. - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied. 9

57 VIVAX ENG 23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge and experience to use the appliance, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or you're not received training on the use of appliances Children do not always correctly recognize possible danger situations. Swallowing batteries can be fatal. Keep batteries out of the reach of small children. If the battery is swallowed, immediate contact medical help. Packaging equipment and protective bags keep away from children. There is a risk of suffocation. Positioning the TV set Place the TV set on a firm and flat surface, leaving a space of at least 10cm around the set and 30cm from the top of the set to the wall. 10

58 ENG VIVAX STAND INSTALLATION Notes - The TV screen is very fragile, and must be protected at all times when removing the base stand. Be sure that no hard or sharp object, or anything that could scratch or damage the screen, come into contact with it. DO NOT exert pressure on the front of the TV at any time because the screen could crack. - For tabletop use, the TV must be attached to the provided stand as shown on this page. - Product images are only for reference, actual product may vary in appearance WARNING! Be sure to disconnect the AC power cord before installing a stand or wall-mount brackets. CAUTION! Carefully place your TV facedown on a soft,cushioned surface to prevent damage to the TV or scratching to the screen. Follow the illustrations and textual instructions below to complete the installation steps: 1. Attach the stand to the TV set as shown in the picture. 2. Use the screws to fix the stand tightly. Wall mount installation Remove the stand before installing the TV on the wall mount. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personel. To prevent injury, TV must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions. Use the screws and wall mounts that meat the following specs. 11

59 VIVAX ENG TV Front Description 1 IR Remote Sensor 2 Standby Indicator Receive remote signals from the remote control. Do not put anything near the sensor, as its function may be affected. Red light up in standby mode. Green in work mode. NOTES The Picture is Only for Reference. Powering on the TV requires several seconds to load program. Do not rapidly turn the TV off as it may cause the TV to work abnormally. 12

60 ENG VIVAX Control Panel 1. / Power Turn the TV on or enter into standby mode. 2. Without OSD: Short press it to access source menu; long press to turn the TV to standby; 3. With OSD: Short press it to confirm a selection; long press it to return or exit. 4. Navigation Push left: Push right: Push forward: Decrease volume or go to left. Increase volume or go to right. Channel up or go to above. Push backward: Channel down or go to below. Antenna and Power Connection 1. Connect the antenna cable into the antenna input terminal at the rear panel and wall antenna socket. 2. Connect the power plug into the wall outlet. 13

61 VIVAX ENG TV Rear NOTES The Picture is Only for Reference. Check the jacks for position and type before making any connections. Loose connections can result in image or color problems. Make sure that all connections are tight and secure. Not all A/V devices have the ability to connect to a TV, please refer to the user's manual of your A/V device for compatibility and connections procedure. Before connecting external equipment, remove the mains plug from the wall socket. This may cause electric shock. 14

62 ENG VIVAX CONNECTIONS ANTENNA CONNECTION AIR / CABLE Connect an outdoor VHF/UHF antenna or cable AIR / CABLE SATELLITE IN Connect an outdoor Satellite dish or Satellite cable. LNB Connect an Satellite dish or Sat cable LNB SAT Antenna cable connection HDMI1, HDMI2 Digital connection Connect an HDMI cable from an external A/V equipment. Some devices such as DVD player require HDMI signal to be set to output in the device's settings. Please consult your device user manual for instructions. Please note that the HDMI connector provides both video and audio signals, it's not necessary to connect an audio cable. Press [SOURCE] button, when the list of Input Source appears, press [ / ] to select the source [HDMI], then press [ENTER] to connect 15

63 VIVAX ENG SCART Connect the Scant cable from an external A/V Device. Press [Source] button, when the list of Input Source appears, press [ / ] to select the source [Scart] and press [ENTER] to connect. VCR/DVD Player/Recorder/ Set-top box/satellite Receiver DIGITAL COAX AUDIO Connect to an external digital audio device. Before connecting a digital audio system to the SPDIF DIGITAL AUDIO jack, you should decrease the volume of both the TV and the system to avoid that the volume suddenly become bigger.. TV SOCKET DIGITAL AUDIO Audio Amplifier RCA Coax Cable (Not included) COMMON INTERFACE Insert the CI+ module for watching scrambled services like pay-tv channels or some HD Channels. NOTES - Before you insert/remove the CI+ module, ensure that the TV is switched off. Then insert the CI card into the CI+ module in accordance with the Service Provider's instructions. 16

64 ENG VIVAX - Do not repeatedly insert or remove the Common Access Module as this may damage the interface and cause a malfunction. - You must obtain a CI+ module and card from the service provider of the channels you want to watch. - Insert the CI+ module with the SmartCard in the direction marked on the module and SmartCard. - CI+ is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer. USB Connect the USB devices such as hard drives, USB sticks and digital cameras for browsing photos, listening music and watching recorded movies. At the same time update is also an easy thing and will be done just by plugging the USB with the updating files into the same interface NOTES When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The maximum current consumption is 500mA. For individual non-standard high-capacity mobile hard disk, if it's impulse current is greater than or equal 500mA, it may cause TV-rebooting or self-locking. So the TV does not support it. The USB port supports a voltage of 5V. The maximum supported storage space of the hard disk is 1T. If you want to play the video streaming of a DTV program, the transfer rate of the USB storage device must not be less than 5MB/s. HEADPHONE Connect Headphone for audio out of the TV. Headpones (not include into accessories) 17

65 VIVAX ENG REMOTE CONTROLLER 1. POWER: press for turning the TV On / Off 2. MUTE : Mute sound 3. PICTURE: Select Preset Picture Mode 4. SOUND: Select Preset Sound Mode 5. ZOOM: Choose the size of the display image 6. NUMBER (0-9) button: pressing these buttons digits are entered. Channels on ATV and DTV are directly elected, Entering passwords for parental lock 7. CHN LIST: Channel list 8. RETURN (BACK): Return to previous viewed channel 9. MENU: Enter into Main Menu 10. SOURCE: Select the Signal source 11. Up/Down/Left/Right( / / / ): navigation buttons to navigate through menus 12. ENTER: Press ENTER button to confirm option or adjustment 13. TV/RADIO: Press to switch between TV and radio 14. EXIT: Return or exit menu 15. HOME: Enter to home desktop. If your TV don't have HOME function, this button will not work 16. VOL (VOL+/VOL-): increase / decrease volume 17. PR (PR+/PR-): Scrolling programs 18. SLEEP: Auto switch-off time setting 18

66 ENG VIVAX 19. EPG: DTV Mode: Display Electronic program Guide (EPG) Informations 20. SUBTITLE: DTV/USB mode: Select Subtitle mode 21. FAV: Display Favourite Channel list 22. REC(Record): DTV Mode: Start recording current DTV channel on the external USB memory 23. INFO: Display program/track information 24. USB Play Control Buttons: Play&Pause ( / ) USB Mode: Play/Pause Stop ( ) Press to stop playback Fast Backward Button ( ) Press to fast reverse Fast forward ( ) Press to fast forward Previous ( ) Press to play the previous file Next ( ) Press to play the ext file 25. COLOR BUTTONS: Press to execute the promt function in TV or DTV mode 26. NICAM: Press to select desired sound output depending on the broadcasting channel 27. FREEZE(HOLD): Freeze the picture on the screen(not available in USB mode 28. REC LIST: Display the recording file list 29. QUICK: No function on this model 30. 3D: No function on this model 19

67 VIVAX ENG 31. AD (Audio Description): Press to turn on audio description, a narrator will describe what is happening on the screen for blind or wisually impaired viewers. Press again will turn it of (Only available in DTV mode). Teletext Control Buttons 32. TEXT: Shortcut to teletext page, 33. HOLD: TXT mode: keep the current page and prevent loading new content 34. OTHER BUTTONS SIZE TXT mode: Resize the current teletext page REVEAL TXT mode: show hidden text MIX TXT mode: Mix Teletext and TV picture SUB-PAGE TXT mode: Show subpage INDEX TXT mode: Display index page CANCEL TXT mode: Cancel current TXT operation 20

68 ENG VIVAX Installing Batteries in the Remote Control Slide the back cover to open the battery compartment of the remote control. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the (+) and ( - ) ends of the batteries with the (+) and ( - ) ends indicated in the battery compartment. Close the battery compartment cover. (1) Gently open battery cover (2) Insert the batteries (3) Gently push cover back NOTES Product image is only for reference, actual product may vary in appearance. Dispose of your batteries in a designated disposal area. Do not throw the batteries into a fire. Do not mix battery types or combine used batteries with new ones. Remove depleted batteries immediately to prevent battery acid from leaking into the battery compartment. If you do not intend to use the remote control for a long time, remove the batteries. Batteries should not be exposed to excessive heat, such as sunshine, heat registers, or fire. Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately. Remote Control Operation Range Point the remote control at the TV within no more than 5 metres from the remote control sensor on the TV and within 60 in front of the TV. The operating distance may vary depending on the brightness of the room. 21

69 VIVAX ENG Connection Instructions NOTE: The instructions described below are universal. Your TV may not have all of the described connectors. For details, see the "Rear TV" section. Connecting an Aerial or Satellite dish To view television channels correctly, a signal must be received by the set from the following source: An outdoor VHF/UHF antenna or Satellite Dish (option). Connecting HDMI Supports digital connections between HDMI -enabled A/V devices such as (PVRs, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, AV receivers and digital devices). No sound connection is needed for HDMI to HDMI connection. NOTE Some devices such as a PVR or DVD players require a HDMI signal to be set to output in the device's settings. (Please consult your device user manual for instructions.) What is HDMI? HDMI, or high-definition multimedia interface, is a high resolution interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable without compression. "Multimedia interface" is a more accurate name for it especially because it allows multiple channels of digital audio (5.1 channels).the difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi -channel digital audio. Use the HDMI terminal for HDMI connection to a compatible device. If your external device has DVI only, you should use a DVI-to-HDMI cable (or adapter) for the connection, and the "R - AUDIO - L" terminal on DVI for sound output. Connecting Component Devices (DVD/PVR) Connect Component video and audio cables to Component inputs ("Y"(Green), "PB"(Blue), "PR"(Red)) on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the source (PVR, DVD, etc) The Y, PB and PR connectors on your component devices (PVR or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, CB and CR. (Colours for inputs and cables must correspond on both devices.) NOTE Some devices such as a PVR or DVD player require a "Component/YPBPR" signal to be set to output in the devices settings. (Please consult your device user manual for instructions.) 22

70 ENG VIVAX Connecting External A/V Devices Connect a Video RCA cable to an appropriate external A/V device such as a VCR, DVD or Camcorder. Connect RCA audio cables to "R (Right/Red) - AUDIO - L (left/white)" and Video cable with yellow connector to the "AV"(Yellow) input on the rear of your set and the other ends to corresponding audio and Video out connectors on the A/V device. Connecting Digital Audio Connect an Coax RCA audio device to this jack. Connecting Headphones Headphones can be connected to the headphone output on the side of your set. Using the Remote Control Turning your TV on and off Turning off to standby mode: Press [ Power Standby ] on the back RHS panel or on the remote control to switch to standby mode. You can activate the unit again by pressing [ Power Standby ]. Power indicator: Light indicates standby mode. There will be no light when the power switch is in the off position. NOTE Remove the connection from the wall power outlet if you do not intend to use the unit for long periods, for example if you plan to be away a few days. Wait at least 5 seconds after turning off if you want to re-start the TV. Selecting the Input Source Select the Input Source depending on the video device you have connected to your TV. To select the Input Source: Press [Source] button. When the list of Input Source appears, press [ / ] to select the source, then Press [ENTER] to connect. Adjusting the volume Press [VOL /VOL ] to increase or decrease the volume. Press [ Mute ] to turn the sound off. Press [ Mute ] again to turn the sound back on. Changing channels Press the [CH /CH ] buttons to go to the next higher or lower channel. Or, Press the number buttons to select a channel. For example, to select channel 12, press [1], then press [2]. 23

71 VIVAX ENG Selecting the sound mode Press the [Sound] button to select between 5 different pre-adjusted sound modes: Standard, Music,Movie,Sports and Personal. Selecting the picture mode Press the [Picture] button to select between 6 different pre-adjusted picture modes: Standard, Cinema Day,Cinema Night, PC Game, Dynamic and Personal. Selecting the aspect ratio Press the [ZOOM] button to change the screen aspect ratio among Normal, 4:3, Wide, Zoom and Cinema NOTE The option of aspect is varry with different source. Setting the sleep timer You can specify how long you want your TV to wait for before it automatically turns off. Pressing [SLEEP] button repeatedly will allow you to change the sleep timer mode: Off,15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min and 240Min. Audio function Pressing [ AUDIO ] button the TV screen will display the Audio options such as Stereo, Dual I, Dual II, Mixed. Displaying Channel List Press [ENTER] to display the full list of digital and analogue channels available. Recorder (REC) IMPORTANT NOTES: 1. For any type of recording with this television, you must have connected an external device to the appropriate USB port at the back of the television to record on. 2. The USB device must be FAT32 format. 3. For the first time using the USB device to record on the this TV, suggest to format the USB device on the TV before you start the recording. 4. Make sure you are watching DTV program. 5. Use high-quality mobile device to record HD programs, otherwise the videos will be jammed during the playback. 6. Back up all of the data in the USB storage device in case data was lost due to an unexpected accident. We do not assume any liability for the losses by misuse or malfunction. Data backup is consumer's responsibility. 24

72 ENG VIVAX Instant one-touch recording and playback 1. Please insert the an external high-speed storage device, and make sure the device has enough free space. 2. Select the TV program and channel you wish to record. 3. Press REC button to enter into REC mode and start recording. REC control bar on the screen shows as below, you can select the appropriate settings as your desire. 4. If the REC function can not be realized, try to format your USB device. 5. If you wish to stop the recording, press [ ] button and the recording will stop. Note: (A) During the record mode, you cannot change channels or select another function. (B) If the signal is interrupted or removed while in record, the recording will stop until the signal is established. This may cause you to lose program content. Timer recording There are two ways to set the timer to record a television program. If you know the programming details: 1. Go to the channel that will broadcast the program you want to record. 2. Press the EPG button on your remote control to bring up the EPG interface. The channel you are watching will be highlighted on the screen that appears. 3. Press the RED button on the remote control, then enter into the program details on the recorder menu by pressing / to select an item and / to change the setting. For example, if the program starts at 8:30pm on the same day, enter: 30 in the space for MINUTES, 20 in the space for HOURS (a 24 hour clock applies), and then the relevant date. Use the same method for entering the finish time. 4. Choose the appropriate recording mode: once, every day or weekly. 5. Press ENTER to confirm your selection. A schedule of all your recordings (the schedule list) will appear. See EPG function for more on the schedule. If you are browsing the EPG, Follow the steps on EPG function page. Electronic Programming Guide (EPG) Provides convenient access to the television programs that will be available in the next 7 days. The information displayed by the EPG is made available by the commercial television networks for digital channels only. The EPG also provides a simple way to program the recording of your favorite programs. There is no need to setup complicated timers. 25

73 VIVAX ENG 1. Press the EPG button to bring up the EPG interface. The second bar from the top will display the current date and time. On the list below, the channel you are currently watching will be highlighted. 2. Before you can view any EPG information, you have to 'activate' every channel for which you want to view program information. To do this, use the / buttons to select a channel, then press ENTER to confirm. 3. To check programs to be broadcast on a future date, scroll up with the button to the date field. Use the button to select the date you want to check. 4. Press the Index ( ) button to scroll up to the top bar in the display, then press the button to select the channel List. The second bar will then display one of your available channels. 5. Go to the channel and use the / buttons to select the channel for which you want to view information. After a brief moment, the program information will appear. 6. Use the / buttons to scroll through the time slots. 7. Press MENU button to exit the EPG menu. Recorder Press the RED button to display the recorder menu (right). See detailed information about the different ways of recording with the television onto a USB device. Info Press the GREEN button to show information about the selected program. Schedule Press the YELLOW button to display the Schedule List. Press / to select an event, press the RED button to delete an Event. Remind Press the BLUE button to display a reminder menu. Press / to select an item and / to change the setting. Press ENTER to add the reminder event to the schedule list. An updated schedule list will be shown. 26

74 ENG VIVAX BASIC FEATURES Menu Operation Press "MENU" key to enter the main menu. Press the / guide key to select desired item. Press "ENTER" key to enter the item. Press / and ENTER buttons to select the submenus. Press "MENU" key to exit the item. Note: Some options may be not available under some sources. Picture menu Picture Mode Select the automatic picture control mode. Choices are Dynamic, Standard, Mild and User. Color Temperature Select the overall color tone of the picture. Choices are Cool, Medium, Warm and User. Aspect Ratio Select the aspect ratio (display proportions) according to your video signal type or preference. Choices are 16: 9/4: 3/Just Scan /Zoom1/ Zoom2. Noise Reduction Eliminates noise in the picture. Choices are Off/Low/Middle/High. MPEG NR Eliminates noise generated while creating digital picture signals. Choices are Off/Low/Middle/High Sound menu Sound Mode Select your favorite sound mode for each input. Choices are Standard/Music/Movie/Sports/User. Bass Adjusts the lower frequency of the sound. Treble Adjusts the higher frequency of the sound. 27

75 VIVAX ENG Balance Control the sound balance between the right and left loudspeaker. Auto Volume Adjust the volume corresponding to the input audio level. Contain On and Off. Surround Sound Helps to create rich and wider sound from stereo sound sources. AD Switch (Only available in DTV mode) Turn on the Audio description, you can activate the setting of AD volume. When turn on the audio description, a narrator will describe what is happening on the screen for blind or visually impaired viewers. SPDIF Mode (May not be available) Select the SPDIF mode: Auto or PCM. Channel menu Auto Tuning Select DVB-T or DVB-C and press ENTER button to access next step, then select country or scan type, then search and store programs automatically. If you want to stop the auto search, press MENU button or EXIT button, a exiting dialog is popped out. Press to confirm exit. Press to continue searching. Advance Tuning Access the satellite settings essential for searching programs through DVB-S source. Satellite Dish Settings (Step 1-3, refer to Fig1) A set of satellite dish settings must be configured for each wanted satellite before performing a channel scan. Satellite - Select the satellite for this TV. LNB Type - Make sure the LNB type is corresponding to your dish. LNB Power - Enable or disable the power supply for the LNB. 22KHz - Select the 22KHz to set 22K switch to ON/OFF. The auto mode is used to switch 22KHz on or off depending on the LNB type. DiSEqC1.0/1.1 - Select the DiSEqC mode for the selected LNB. 28

76 ENG VIVAX Step 1 Step 2 Step 3 Step 1 Highlight Satellite and press ENTER to access the satellite list and select one. Step 2 Highlight LNB Type and press ENTER to select the LNB type. Step 3 Make sure the 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 switch is corresponding to the selected satellite. After the above steps are finished, press the blue button to search for channels. DTV Manual Tuning Search and store programs manually. Channel DTV Manual Tuning Select the source type (DVB-T or DVB-C) and search digital programs manually. In Channel menu, select DTV Manual Tuning and press ENTER button to access. 1. Press / to select a channel No., and then press ENTER to start the search. 2. The search stops when a program is found and this program will be stored in the current channel position. If you want to stop the search, press MENU button. ATV Manual Tuning First select the source type of ATV. Then in Channel menu, select ATV Manual Tuning and press ENTER button to access. 1. Highlight and press / to select Storage To 1 (maybe other number), Sound System and channel No.. Then select search and press ENTER to start the search. 1. Press for the unit to search towards higher frequency; 2. Press for the unit to search towards lower frequency; 29

77 VIVAX ENG 2. The search stops when a program is found and this program will be stored in the current channel position. If you want to stop the search, press MENU button. Fine tune Use to make small adjustments to tuning of an individual channel. Finetune is not necessary under normal conditions. However, in area of inferior broadcast conditions where adjustments is necessary for a better picture and sound, use fine-tune. 1. Select a channel that you want to fine tune. 2. In Channel menu, select ATV Manual Tuning and press to highlight Fine-Tune. 3. Press / to fine tune until the best possible picture and sound are obtained. Programme Edit Edit the programmes. You can press color buttons on the remote control to skip programmes, rename and delete programmes or move programmes, and add programmes to the favorite list by pressing FAV button. Signal Information Showing the information of current DTV channel. CI Information Enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI menu based on the menu PC Card. 5V Antenna Power This option is only available in DVB-T source, select On to supply power for the TV s antenna; Select Off to turn off this function. Software Update (OAD) (Only for some regions) Select On to allow the TV to update the system software over the air. Select Off will turn off this function. OAD Tuning (Only for some regions) When software update (OAD) is off, this option is disable. Select OAD scan mean that go to scan channel to find the OAD update information. LCN ON/OFF (Only for some regions) When tuning programs, select ON, the channel list is sorted according to LCN; select OFF, the channel list is sorted according to the default order. 30

78 ENG VIVAX Option menu OSD Language Select the OSD language. Audio Languages /Subtitle Languages(Note1) Select as your desire. TTX Language Select TTX language for different regions. Time Can setup Auto Sync, Clock, Time Zone, Summer Time, Sleep Timer and Auto Sleep. HDMI CEC Press to enter into submenus. HDMI CEC - Turn on or off HDMI CEC function. Auto Standby - Turn the TV to standby automatically when you turn off the CEC device such as DVD. Device List - When HDMI CEC is on, you check the device list of connecting to the TV. REC File System(Note1) If you want to use this function, you must have received a digital program and connected a USB disk. EWS Local Postal Codes(Only for some regions) The Emergency Warning System defined by DVB provides the necessary mechanisms to distribute relevant information to the general public in case of emergencies. Restore Default Restore user setting to the default. Software Update (USB) Connect a USB device with upgrading software to upgrade the TV system. Note: 1. Audio Languages/ Subtitle languages /REC File System only works under DVB-S /DVB-C /DVB-T mode. 2. User data on this TV will lose completely after operating the feature of Restore Deafault. 3. Do not power off the TV during the software upgrading process, otherwise the TV may not work, and the customer should be responsible 31

79 VIVAX ENG Lock menu Lock system Input the initial password (0000) to access this feature, select on, the following feature such as Set password, Block program and Parental guidance will be activated; select off, the above mentioned three features will be inactivated. If you forget the password, you can also input the super password (8899) to enter into the lock system. Set Password Reset the password. Block Program Set the blocked programmers as your desire. Parental Guidance Set it to guide the programs for children to watch. Hotel Mode(Only for some regions) Only for hotel use. USB Menu Press Source menu and select USB option, You can view movie, music and photo files from your USB storage devices. 1. Connect USB storage device to USB input terminal and select the types of media on the home page: MOVIE, MUSIC and PHOTO. 2. Press[ ENTER ] button, the screen will shows the USB connected device, press [ ENTER ] button again to view the file folders and files. 3. Press / or / to select a folder, press [ ENTER ] to open the folder and select the files, then press [ ENTER ] to tick them, then highlight the one you want to play first, press /II to start playing; or select a file and press /II to start playing directly. 4. Press to stop playing and return to upper lever folder. 5. Continuously press [RETURN] to back to upper lever folder. 6. Repeat again to select and play another media type. Gentle Reminder When Using the USB Player 1. Some USB storage devices may not be compatible to operate smoothly with this TV. 32

80 ENG VIVAX 2. Back up all of the data in the USB storage device in case data was lost due to an unexpected accident. We do not assume any liability for the losses by misuse or malfunction. Data backup is consumer's responsibility. 3. For large file sizes, the loading speed may be slightly longer. 4. The recognition speed of a USB storage device may depend on each device. 5. When connecting or disconnecting the USB storage device, make sure the TV is not in USB mode otherwise the USB storage device or the files stored in it may be damaged. 6. Please use only a USB storage device which is formatted in FAT16, FAT32, NTFS file system provided with the Windows operating system. In case of a storage device formatted as a different utility program which is not supported by Windows, it may not be recognized. 7. When using a USB Hard Disk Drive which requires electric power source, ensure its power does not exceed 500mA. If the power of the USB hard Disk exceed 500mA, the TV system will be changed into standby mode, you must pull out the USB hand Disk and restart the TV system. 8. An "Unsupported File" message will be displayed if the file format is unsupported or the file is corrupted. 9. FHD big picture needs longer time to process, which is not caused by the TV. Please be patient to wait. 10. This TV may not support some multimedia files changed and upgraded as the change of encoding format or other technical advances. Play Movie Press [ INFO ] / to display/ exit from the below Menu Bar. Press USB control buttons on the remote control to do relevant operations. Movie Control Bar Play&Pause Fast Forward Skip Next Play Mode Fast Forward Skip Previous Stop Information Go to Time Aspect Ratio 33

81 VIVAX ENG Play & Pause/Stop/Prev. /Next Press /II to play or pause the playing; press [ ] to stop playing; press [ I ] / [ I ] to play the previous or the next video file. You also can press [ ] / [ ] to highlight one of the four icons, and then press [ ENTER ], TV will response accordingly. Fast Reverse/Fast Forward Press and hold [ ] / [ ] for seconds to draw the playing progress as your desire, then press [ II ] button to start the playing from the new position. Play Mode Highlight the corresponding icon and press[ ENTER ] to switch to another play mode. Information Highlight the corresponding icon and press[ ENTER ] to view the information of the playing video. Go to time Skip to specific point by input time. Highlight the corresponding icon and press [ ENTER ] to open the Input search time screen. Press [ ] / [ ] to move the cursor and use the number buttons to insert the time. Press [ ENTER ], the TV will start playing from the set time. Aspect Ratio Highlight the button and press[ ENTER ] to select the display mode. Play Music Press [ INFO ] / [ ] to display/ exit from the below Menu Bar. Press USB control buttons on the remote control to do relevant operations. Music Control Bar Play&Pause Fast Forward Skip Next Play Mode Fast Forward Skip Previous Stop Information 34

82 ENG VIVAX Play & Pause/Stop/Previous/Next Press [ /II ] to play or pause the playing; press [ ] to stop playing; press [ I ] / [ I ] to play the previous or the next music. Or Press [ ] / [ ] to highlight the corresponding icon on the control bar, and then press [ ENTER ], TV will response accordingly. Fast Forward/Fast Backward Press and hold [ ] / [ ] for seconds to draw the playing progress as your desire, then press [ II ] on the remote control to start the playing from the new position. Play Mode Highlight the icon and press [ ENTER ] to switch to another play mode. Information Highlight the corresponding icon and press [ ENTER ] to check the information of the playing music. Browse Photo Press [ INFO ] / [ ] to display/ exit from the below Menu Bar. Press USB control buttons on the remote control to do relevant operations. Photo Control Bar Play&Pause Skip Next Play Mode Rotate CW Skip Previous Stop Information Rotate CCW Move View Zoom In Zoom out Press [ /II ] to play or pause the playing; press [ ] to stop playing; press [ I ] / [ I ] to play the previous or the next picture. Or Press [ ] / [ ] to highlight the corresponding icon on the control bar, and then press [ ENTER ], TV will response accordingly. 35

83 VIVAX ENG Play Mode Highlight the icon and press [ ENTER ] to switch to another play mode. Rotate Highlight the corresponding icon on the menu bar and press [ ENTER ] to rotate the picture 90 degrees clockwise or counterclockwise. Info. Highlight the corresponding button and press [ ENTER ] to check the information of the playing photo. Zoom In/Zoom Out Highlight the corresponding icon on the menu bar and press [ ENTER ] to zoom in/zoom out of the image. Move View When the image is magnified, use this function for convenient check. Highlight this icon, press [ ENTER ] button, then press left/right/up/down button to move the image. Note: Move function ( ) is only available when the image is enlarged. 36

84 ENG VIVAX Other Information Troubleshooting If the TV does not operate as usual or appears to be faulty please read carefully this section. Many operational issues can be resolved by users. It is also advisable to unplug the TV from the AC socket on the wall for 60 seconds or more, then reconnect and start again. This simple procedure helps in restoring stable conditions for electric circuits and firmware of the unit. Please contact Manufacturer Customer Care if the problem is unresolved or you have other concerns. SYMPTOMS No sound or picture. I have connected an external source to my TV and I get no picture and/or sound. When I turn On my television, there is a few second delay before the picture appears. Is this normal? Picture is normal, but no sound. Sound but no picture or black and white picture. Sound and picture distorted or appear wavy. POSSIBLE SOLUTIONS Check if the power cord is plugged into a powered AC outlet. A power switch on the right side bottom edge of the front panel must be turned on. Press the [POWER] button in the remote control to activate the unit from Standby. Check to see if LED light is either red or blue. If illuminated, power to TV is OK. Check for the correct output connection on the external source and for the correct input connection on the TV. Make sure you have made the correct selection for the input mode for the incoming signal. Yes, this is normal. That is the TV searching for previous setting information and initializing the TV. Check the volume settings. Check if Mute mode is set "on". If black and white picture first unplug TV from AC outlet and re-plug after 60 seconds. Check that the Colour is set to 50 or higher. Try different TV channels. An electrical appliance may be affecting TV set. Turn off any appliances, if interference goes away, move appliance farther away from TV. Insert the power plug of the TV set into another power outlet. 37

85 VIVAX ENG Sound and picture is blurry or cuts out momentarily. Horizontal/vertical stripe on picture or picture is shaking. The plastic cabinet makes a "clicking" type of sound. Remote control does not work. If using an external antenna, check the direction, position and connection of the antenna. Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel. Check if there is interfering source nearby, such as appliance or electric tool. "Click" sound can be caused when the temperature of the television changes. This change causes the television cabinet to expand or contract, which makes the sound. This is normal and the TV is OK.. Confirm that TV still has power and is operational. Change the batteries in the remote control. Check if the batteries are correctly installed. Playable format list Media File Ext. Codec Remark.mpg Video MPEG-1, MPEG-2 MJPEG Audio Max Resolution: 1920x1080 Max Data Rate: 40 Mbps MOVIE.avi MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264 MPEG-2,.ts H.264,AVS*,AVS+ MP3, WMA HEVC Max Resolution: 1920x1080 Max Data Rate: 20 Mbps MOVIE.mov.mkv.dat MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC MPEG-1 MPEG-4 SP/ASP, AAC, AC3*,PCM 38

86 ENG VIVAX MUSIC.mp4. vob.rm*/.rmvb * H.263/H.264, HEVC MPEG-1, MPEG-2 MPEG-2 RV30/RV40.mp3 -- MP3.m4a/.aac -- COOK, MP2 AAC Max Resolution: 720x576 Max Data Rate: 40 Mbps Max Resolution: 1920x1080 Sample Rate: 8K~48KHz Bit Rate: 32K~320Kbps Sample Rate: 16K~48KHz Bit Rate: 32K~442Kbps Channel: Mono/Stereo.jpg/ Progressive JPEG Max Resolution: 1024x768.jpeg Baseline JPEG Max Resolution: PHOTO 15360x8640.bmp BMP Max Resolution: 9600x6400 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp.png Non-interlaced Max Resolution: 9600x6400 Interlaced Max Resolution: 1280x800.srt SubRip.ssa/.ass SubStation Alpha.smi SAMI SUBTITLE.sub SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubViewer 1.0 & 2.0 Only Subldx(VobSub).txt TMPlayer If the media codec is not supported by the player, a warning will be given. REMARK: It may happen that due to different versions of the 'Codec' version and file format, the device may not support some of above formats. If this happens, convert your record to another compatible format. The manufacturer is not responsible for the incompatibility of the device and your records and the possible loss of the contents of your files. 39

87 VIVAX ENG Technical Specifications Model TV-32LE80T2S2 Size with stand (mm) 734 x 487 x 191 Size withouth stand (mm) 734 x 439 x 85 Weight with stand (kg) 4,0 Weight without stand (kg) 3,9 Display Size 32 inches Display resolution 1366 x 768 Audio power (RMS) Rating Power Power supply AV Color System Televsion System Working conditions HDMI mode 8 W +8 W 60 W V ~ 50/60Hz PAL NTSC SECAM PAL/SECAM-B/G, D/K NTSC DVB-T+C DVB-T2 H 265 Temperature: 5 C - 45 C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kpa kpa 480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x Hz 40

88 ENG VIVAX Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.. "CI Plus" logo is a trademark and a trademark of CI Plus LLP company. Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private households) This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation. Disposal of waste batteries Check local regulations for disposal of waste batteries or call your local customer service in order to get instructions on the disposal of old and used batteries. The batteries in this product should not be disposed of with household waste. Be sure to dispose of old batteries in special places for disposal of used batteries that are found in all retail shops where you can buy batteries. EU Declaration of Conformity Hereby, M SAN Grupa d.d. declares that the radio equipment type TV set is in compliance with Directive 2014/53/EU (RED Directive). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 41

89

90 !" #$%&"'()% &*(%& " $%+!'" %&,"--()%)-(%&"! +(.() %& " $/ 0 #.1 & # 6' 06 2 " 478&-!8$%$%9 6: 2 ;) 4 4 :< 5:< ' 5 :' 5 =&5 4 4#.1&)% >!"!#$%&"'!()'!*!+%)(,'!%? 2 25? &2 B9 5 2CCC D 2 &%$-!*!)''. /**0(&%"-%#$%)& $!56(&%"0!%.21789:6;91 <.!$%* #+!(#%!.%"D E$!$%F$0 6%)&#$ *'"!(#%!.#$ *'E$!$%F$0G!5.HHH$!$%F$ #.1*0E0EE0E4F*?E0D;=<:FG=0CCC F?H

91 /$*!$% *$!!)!D " '!) $ I.0: E:;66<6:< -!=6 "'(5$ &-#%42 4= $($ -$5 100 E:;;;0EE; "'%%F )'= (24 I:> E;0=;6=:E (5$ "%- *& "J*(#-.-0= E6E;<=0GG (5$ "%- &$.2 %"%""0> E6E;60<EE - 8F2 #&0= / #%+ (A *00< E<;<=EGE= ) -% IF.#40 $) = (&- $< $) = # K06 E:>:0;;GG #$%"%= #$2 "1; $,() #-22 I 06 $#%" FF' -4#&= E:G;>0;G= -$- $ E60=00G0; I%=! (F 4G E;0=0<EGE /$*%I- &-* # B60 E;<;=0:6; - E::=E0;6: 4()%" (- EG0<0E=>>> %'!- &-2 #, (F E::=>G;G: J!46)!!$"%= &-F#I2 &= E;:6<6EEE () % 0= E<6<E><0E %'!- (# 5 $ E0;;==G;0 %- # #;< E::<:G00> )%" 1F 146 E;;<<6<6G ) "-%$ * - *G EG06<E:0>E #)% & 0:04079 $%)' ( $J*%" *F % 6E E:6;<E>=< $J*%" &I "J4 I MG %22 :020< %$ %%= $4 *6= (- $ ( (0= E;6:0;0<0 3*$ ;2 E6;;6>=== 34$!5 & $42< E0=:E $!5 & &07*29 E0=:E0000 3#$!I%+ (K.26G E0;;0GEEG 3)$ (4 46: E:G:==00: #.1*0E0EE0E4F*?E0D;=<:FG=0CCC F?H

92 !"# $!%"#&#!"!'$!"(%%# %#)*(+$ +$#*%,-$ #!"+ $!%"#&#!" "'%#!"'#*)$!$%% $. / :;<= %20 / 4 > 02 /8 0/!"#$ % &'( ( )*+*,*-!*. /!0 1,222/"!, *3*/,/..43.,)/"!, /"!, ; // / 4. 0? 2 3 % ;A1<AB, "/;A1CAD < /290 ;AD40.?AD= / E 0: & ;! 4 6!F 0//. 0? %20/. 2 <!3. 0 F ' % % 0

LED TV-40LE78T2S2SM LED TV-49LE78T2S2SM. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH. Garantni list / Servisna mjesta

LED TV-40LE78T2S2SM LED TV-49LE78T2S2SM. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH. Garantni list / Servisna mjesta LED TV-40LE78T2S2SM LED TV-49LE78T2S2SM HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH Garantni list / Servisna mjesta CG Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta И005 18 HR VIVAX 1 VIVAX HR Sadržaj

More information

LED TV-32S60T2 LED TV-32S60T2S2. CG Korisničko uputstvo Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta

LED TV-32S60T2 LED TV-32S60T2S2. CG Korisničko uputstvo Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta LED TV-32S60T2 LED TV-32S60T2S2 HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH Garantni list / Servisna mjesta CG Korisničko uputstvo Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta EN Instruction Manuals

More information

LED TV-32LE150T2. HR BiH CG Upute za uporabu LED TV

LED TV-32LE150T2. HR BiH CG Upute za uporabu LED TV LED TV-32LE150T2 HR BiH CG Upute za uporabu LED TV Jamstvena izjava (HR) Izjava o saobraznosti (SRB) Garantna Izjava (BiH) Izjava o saobraznosti )(CG) Гарантен Лист (МК) Garanci deklarata (KS) HR VIVAX

More information

LED TV-32LE77SM LED TV-40LE77SM. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH. Garantni list / Servisna mjesta

LED TV-32LE77SM LED TV-40LE77SM. HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH. Garantni list / Servisna mjesta LED TV-32LE77SM LED TV-40LE77SM HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH Garantni list / Servisna mjesta CG Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta И005 17 HR VIVAX 1 VIVAX HR Sadržaj Dobrodošli

More information

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-28AG42

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-28AG42 LED TV Upute za uporabu LED-28AG42 Sadržaj Sigurnosni savjeti i upute 2 Mjere predostrožnosti Pribor uz uređaj Priprema uređaja 6 Smještaj TV prijamnika 6 Priključak napajanja i antene 6 Uporaba uređaja

More information

HRVATSKI. LCD LED prijamnik. Upute za uporabu TFT- 24GM20L NN0-1/09

HRVATSKI. LCD LED prijamnik. Upute za uporabu TFT- 24GM20L NN0-1/09 LCD LED prijamnik Upute za uporabu NN0-1/09 TFT- 24GM20L Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju prilikom nabavke QUADRO LCD TV prijamnika. Nadamo se da će vam novi LCD TV prijamnik pružiti užitak gledanja

More information

DVB-T2 180H. Digitalni prijamnik

DVB-T2 180H. Digitalni prijamnik DVB-T2 180H DVB-T2 180H Digitalni prijamnik Sadržaj Sigurnosna upozorenja 2 Prednja i stražnja strana 10 Daljinski upravljač. 11 Povezivanje na TV 14 Prva instalacija 15 Osnovne operacije 16 USB 28 Time

More information

UPUTA ZA UPORABU PORTABL DVB-T TV/DVD REPRODUKTOR DVD-610P

UPUTA ZA UPORABU PORTABL DVB-T TV/DVD REPRODUKTOR DVD-610P DVD/MPEG-4 DivX/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG DVB-T PRIJENOSNI TV - DVD REPRODUKTOR UPUTA ZA UPORABU PORTABL DVB-T TV/DVD REPRODUKTOR DVD-610P Prije spajanja, uporabe ili ugađanja uređaja, molimo vas da pažljivo

More information

Upute 32PFS PFS PFS4131

Upute 32PFS PFS PFS4131 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4131 series Upute 32PFS4131 43PFS4131 49PFS4131 Sadržaj 1 Pregled televizora 3 1.1 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 3 1.2 EasyLink

More information

LED TV-39LE76T2 LED TV-49LE75T2 LED TV-55LE75T2

LED TV-39LE76T2 LED TV-49LE75T2 LED TV-55LE75T2 LED TV-39LE76T2 LED TV-49LE75T2 LED TV-55LE75T2 HR Upute za uporabu Jamstveni list / Servisna mjesta BIH Garantni list / Servisna mjesta SR Garantni list / Servisna mesta MAK Гарантен лист / Цервисни места

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR KORISNIČKI PRIRUČNIK www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min

More information

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sadržaj Važno...1 Uporaba televizora...2 Daljinski upravljač...2 bavijesti, funkcije i dodatni pribor...3 Energetska učinkovitost...3 Gumb

More information

Digital Terrestrial HD Receiver

Digital Terrestrial HD Receiver Digital Terrestrial HD Receiver THT712 User Manual Návod k obsluze Bedienungsanleitung Manual del usuario Manuel d utilisation Korisnički priručnik Felhasználói kézikönyv Manuale utente Instrukcja obsługi

More information

Digitalni LCD TV prijemnik. Upute za uporabu KDL-40ZX Sony Corporation (1)

Digitalni LCD TV prijemnik. Upute za uporabu KDL-40ZX Sony Corporation (1) Digitalni LCD TV prijemnik Upute za uporabu HR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-51(1) Uvod Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito

More information

Sigurnosne informacije. VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute. OPREZ

Sigurnosne informacije. VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute. OPREZ Sadržaj Sigurnosne informacije...1 Početak...2 Obavijesti, funkcije i dodaci...2 Funkcije...2 Kontrolni gumbi na televizoru...2 Priključivanje strujnog kabela...3 Daljinski upravljač...4 Priključci...5

More information

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KORISNIČKI PRIRUČNIK www.philips.com/support HR KORISNIČKI PRIRUČNIK www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525

More information

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sadržaj Kontrolni gumbi televizora i rukovanje... 1 Općenito o rukovanju... 1 Funkcije i karakteristike izbornika televizora... 7 Specifikacije...14

More information

LCD projekcijski TV prijemnik

LCD projekcijski TV prijemnik 2-657-538-11(1) LCD projekcijski TV prijemnik Upute za uporabu Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu. KDF-E50A11E

More information

Register your product and get support at Upute 40PFL8664H

Register your product and get support at  Upute 40PFL8664H Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR Upute 40PFL8664H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 / min Danmark 3525 8759 - Lokalt opkald

More information

Digitalni LCD TV prijemnik

Digitalni LCD TV prijemnik 2-682-331-41(0) Digitalni LCD TV prijemnik Upute za uporabu Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu. KDL-40U2000

More information

Upute 24PFS PFT PHS PHT PHS PHT4032

Upute 24PFS PFT PHS PHT PHS PHT4032 Register your product and get support at 4032 series www.philips.com/tvsupport Upute 24PFS4032 24PFT4032 24PHS4032 24PHT4032 32PHS4032 32PHT4032 Sadržaj 1 Zatražite podršku 11.1 Pregled početnog izbornika

More information

Detaljne upute za uporabu. Direktive EU. Sadržaj.

Detaljne upute za uporabu. Direktive EU. Sadržaj. Detaljne upute za uporabu Sadržaj Detaljne upute možete pronaći na internetskoj stranici www.grundig.de pod poveznicom Usluge. 2 Direktive EU 3 Informacije o TV prijamniku 3 Namjena 3 Sigurnost 4 Informacije

More information

Upute 43PUS PUS PUS PUS PUS6162

Upute 43PUS PUS PUS PUS PUS6162 Register your product and get support at 6162 series www.philips.com/welcome Upute 43PUS6162 49PUS6162 50PUS6162 55PUS6162 65PUS6162 Sadržaj 1 Zatražite podršku 3 13 Smart TV 45 1.1 Identifikacija i registracija

More information

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS UPUTE ZA UPORABU OPERATING INSTRUCTIONS HR EN KTV50FHD-746 LCD TELEVIZOR U BOJI LCD COLOUR TV Sadržaj Sigurnosne informacije... 2 Početak... 3 Obavijest, funkcije i pribor... 3 Daljinski upravljač... 6

More information

1 Dodatak. Teletekst na dvostrukom zaslonu. Povećavanje stranica teleteksta

1 Dodatak. Teletekst na dvostrukom zaslonu. Povećavanje stranica teleteksta 1 Dodatak Povećavanje stranica teleteksta Odjeljak Povećanje stranica teleteksta u ovom korisničkom priručniku upućuje vas da pritisnite OPTION da biste povećali stranice teleteksta. Teletekst na dvostrukom

More information

Upute 43PUS PUS PUS PUS PUS6412

Upute 43PUS PUS PUS PUS PUS6412 Register your product and get support at 6412 series www.philips.com/welcome Upute 43PUS6412 49PUS6412 50PUS6412 55PUS6412 65PUS6412 Sadržaj 1 Postavljanje 11 Izvori 1.1 Pročitajte sigurnosne upute 4 1.2

More information

Digital HD Satellite Receiver

Digital HD Satellite Receiver Digital HD Satellite Receiver THS222 User Manual Bedieungsanleitung Indice Índice Manual do Utilizador Uživatelská příručka Používateľská príručka Instrukcja obsługi Upute za korištenje Felhasználói kézikönyv

More information

Pregled izbornikâ...17

Pregled izbornikâ...17 2-635-384-13(2) LCD TV prijemnik Upute za uporabu Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu. KLV-S40A10E KLV-S32A10E

More information

Digitalni LCD TV prijemnik

Digitalni LCD TV prijemnik 3-271-932-41(1) Digitalni LCD TV prijemnik Upute za uporabu Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu. KDL-40U25xx

More information

Digital HD Satellite Receiver

Digital HD Satellite Receiver Digital HD Satellite Receiver THS210 User Manual Inhaltsverzeichnis Table des matières Indice Índice Manual do Utilizador Uživatelská příručka Používateľská príručka Instrukcja obsługi Upute za korištenje

More information

Sadržaj. 1 Moj novi televizor 4. 9 Izbornik Početak TV vodič Izvori Postavljanje Automatsko isključivanje i sat 45.

Sadržaj. 1 Moj novi televizor 4. 9 Izbornik Početak TV vodič Izvori Postavljanje Automatsko isključivanje i sat 45. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PFK6509 42PFK6549 42PFK6559 42PFK6589 47PFK6549 47PFK6559 47PFK6589 55PFK6549 55PFK6559 55PFK6589 Upute Sadržaj 8.2 8.3 8.4

More information

Upute 55PUS PUS8700

Upute 55PUS PUS8700 Register your product and get support at 8700 series www.philips.com/welcome Upute 55PUS8700 65PUS8700 Sadržaj 1 Pregled televizora 1.1 Ultra HD televizor 4 1.2 Android TV tvrtke Philips 4 1.3 Korištenje

More information

KTV40FHD-635 LCD TELEVIZOR U BOJI LCD COLOUR TV

KTV40FHD-635 LCD TELEVIZOR U BOJI LCD COLOUR TV UPUTE ZA UPORABU HR KTV40FHD-635 LCD TELEVIZOR U BOJI LCD COLOUR TV Sadržaj Sigurnosne informacije... 30 Početak... 31 Obavijest, funkcije i pribor... 31 Daljinski upravljač - 1... 34 Priključci... 35

More information

Hybrid UHD Android Receiver

Hybrid UHD Android Receiver Hybrid UHD Android Receiver SRT 2402 Picture similar User Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale d uso Manual del Usuario Manual do Utilizador Bruksanvisning Návod k obsluze Používateľská

More information

Register your product and get support at Upute 40PFL9904H

Register your product and get support at  Upute 40PFL9904H Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR Upute 40PFL9904H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 / min Danmark 3525 8759 - Lokalt opkald

More information

Kor K isničk o U isničk puts o U puts o

Kor K isničk o U isničk puts o U puts o TM SATELLITE Korisničko Uputstvo Hr 2 S2000 SERIES SADRŽAJ OPĆE INFORMACIJE 3 Glavne značajke 3 Za Vašu sigurnost 3 Otpakivanje 5 Osnovne operacije 5 RCU 6 Stražnja ploča 7 INSTALACIJA 7 Povezivanje sa

More information

opticum KERMAN Digital satellite Receiver

opticum KERMAN Digital satellite Receiver opticum KERMAN Varaždinska 12a, Nedelišæe tel: 040 823 023 fax: 040 823 005 h t t p : / / w w w. k e r m a n. h r Upute za uporabu Digital satellite Receiver Opticum 4000TS/4100TS Opticum 4000TSCX/4100TSCX

More information

Upute 43PUS PUS6201

Upute 43PUS PUS6201 Register your product and get support at 6201 series www.philips.com/welcome Upute 43PUS6201 55PUS6201 Sadržaj 1 Pregled televizora 1.1 Smart TV 4 1.2 App gallery 4 1.3 Videozapisi za posuđivanje 4 1.4

More information

LCD TV prijemnik. KLV-40U25xx KLV-26U25xx. Upute za uporabu.

LCD TV prijemnik. KLV-40U25xx KLV-26U25xx. Upute za uporabu. 3-216-582-31(0) LCD TV prijemnik Upute za uporabu Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu. KLV-40U25xx KLV-32U25xx

More information

Safety warning Important Safety Instructions. Wall Mount Specifications. Electronic Program Guide. Lock Menu 18. PVR File System

Safety warning Important Safety Instructions. Wall Mount Specifications. Electronic Program Guide. Lock Menu 18. PVR File System LT-32N370Z 32 INPUT Safety warning Important Safety Instructions Wall Mount Specifications Electronic Program Guide Lock Menu 18 PVR File System 11 11 11 14 15 16 17 19 20 21 21 22 23 24 25 INPUT AAA

More information

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FEB7525 HRVATSKI

FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧 1,APR., FEB7525 HRVATSKI 22FEB7525 HRVATSKI Sadržaj Sigurnosne informacije... 2 Početak... 3 bavještenja & Karakteristike & Dodatna oprema... 3 Karakteristike... 3 Priključenje na napajanje... 4 Daljinski upravljač... 5 Priključci...

More information

USER MANUAL KGN1080P32VD

USER MANUAL KGN1080P32VD USER MANUAL KGN1080P32VD USB... Power cord Remote control/batteries Power/Standby button Picture mode button Sound mode button Multi-digits channel buttton P.MODE S.MODE FREEZE SLEEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

More information

6000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. 42PFL PFL PFL PFL6008.

6000 series Smart LED TV. Register your product and get support at.  42PFL PFL PFL PFL6008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 6000 series Smart LED TV 42PFL6008 47PFL6008 55PFL6008 60PFL6008 Upute Sadržaj 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3

More information

Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik Model 8398DVB

Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik Model 8398DVB Korisničko uputstvo za Cisco HD DV digitalni prijemnik Model 8398DVB SADŽAJ Daljinski upravljač... 3 Prednja i zadnja strana... 4 Povezivanje digitalnog prijemnika... 4 Povezivanje s televizorom... 5 Gledanje

More information

Televizor. Upute za uporabu. Dijelovi i kontrolne tipke. Spajanje TV-a na Internet. Gledanje TV programa. Kretanje izbornikom Početak

Televizor. Upute za uporabu. Dijelovi i kontrolne tipke. Spajanje TV-a na Internet. Gledanje TV programa. Kretanje izbornikom Početak 4-689-643-51(1) Televizor Upute za uporabu Dijelovi i kontrolne tipke Spajanje TV-a na Internet Gledanje TV programa Kretanje izbornikom Početak Pregledavanje slika s povezane opreme Dodatne informacije

More information

AX1919/AX1922/AX1924/AX /24V LED DVD/TV

AX1919/AX1922/AX1924/AX /24V LED DVD/TV AX1919/AX1922/AX1924/AX1932 12/24V LED DVD/TV PANEL - Display Size: 19 (48cm) - AX1919 22 (56cm) - AX1922 24 (60cm) - AX1924 32 (81cm) - AX1932 - High Definition LED TV - AX1919/32 - Full High Definition

More information

Upute 40PUK PUK PUK6400

Upute 40PUK PUK PUK6400 Register your product and get support at 6400 series www.philips.com/welcome Upute 40PUK6400 50PUK6400 55PUK6400 Sadržaj 1 Pregled televizora 8.2 Podaci TV vodiča 8.3 Uporaba TV vodiča 4 1.1 Ultra HD televizor

More information

USER MANUAL KGNPRO19VD

USER MANUAL KGNPRO19VD USER MANUAL KGNPRO19VD X P.MODE S.MODE SLEEP AUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A/DTV USB/SD FAV + 0 SOURCE MENU OK INFO EXIT MUTE VOL CH ASPECT TTX TITLE /AUTO DVD.SETU P EPG SU BTITL E D.MENU ZOOM/REC.LIST GOTO

More information

Register your product and get support at series Upute 65PUS7601

Register your product and get support at series  Upute 65PUS7601 Register your product and get support at 7601 series www.philips.com/welcome Upute 65PUS7601 Sadržaj 1 Pregled televizora 1.1 Ultra HD televizor 4 1.2 Visok dinamički raspon HDR 4 1.3 Android TV tvrtke

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 46PFL4908H 46PFL4908K 46PFL4908M 46PFL4908T 55PFL4908H 55PFL4908K 55PFL4908T HR Korisnički priručnik Sadržaj 1 Važno 3 Sigurnost 3 Zaštita

More information

KGNϭϬϴϬWWZKϮϮs USER MANUAL

KGNϭϬϴϬWWZKϮϮs USER MANUAL USER MANUAL KGN X P.MODE S.MODE SLEEP AUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USB/SD A/DTV FAV + 0 SOURCE MENU OK INFO EXIT MUTE VOL CH ASPECT /C AN CE L TTX /SIZE D.MENU/HOLD U P G /AUTO DVD.SETU P /S B A E TITLE EPG

More information

GP20 Krajnje lagani LED projektor Korisnički priručnik

GP20 Krajnje lagani LED projektor Korisnički priručnik GP20 Krajnje lagani LED projektor Korisnički priručnik Sadržaj Važne sigurnosne upute... 3 Uvod... 6 Značajke projektora... 6 Isporučene komponente... 7 Vanjski izgled projektora... 8 Kontrole i funkcije...

More information

1. Pretvarač frekvencije ACS800

1. Pretvarač frekvencije ACS800 1. Pretvarač frekvencije ACS800 1.1 Uvod Pretvarač frekvencije služi za promjenu brzine asinkronog motora prema zahtjevima tehnološkog procesa. Sastoji se od: mrežni dio (sklopnici, osigurači) ispravljač

More information

KGN&, > Ϯϰs USER MANUAL

KGN&, > Ϯϰs USER MANUAL USER MANUAL KGN Contents Contents Safety Precautions Power Supply... 1 Installation... 2 Use and Maintenance... 3 Important Safety Instructions... 4-5 User Guidance Information Names of each part(front

More information

< > ϯϯyyϭ USER MANUAL

< > ϯϯyyϭ USER MANUAL USER MANUAL Contents Contents Safety Precautions Power Supply... 1 Installation... 2 Use and Maintenance... 3 Important Safety Instructions... 4-5 User Guidance Information Names of each part(front View)

More information

Digitalni LCD TV prijemnik

Digitalni LCD TV prijemnik 4-174-985-E1(2) Digitalni LCD TV prijemnik Upute za uporabu HR KDL-55EX500 / 46HX700 / 46EX501 / 46EX500 / 40HX701 / 40HX700 / 40EX501 / 40EX500 KDL-37EX500 / 32EX501 / 32EX500 Uvod Zahvaljujemo na odabiru

More information

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV A-E15-100-21(2) LCD Digital Colour TV Upute za rad KDL-42EX410 / 32EX310 / 22EX310 Uvod Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda. Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik

More information

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV A-DVG-100-11(1) LCD Digital Colour TV Upute za rad Prvi koraci Upotreba vašeg BRAVIA TV-a Postavljanje mreže Dodatne informacije KDL-60NX72x / 55NX72x / 46NX72x / 40NX72x Uvod Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog

More information

LCD TV. Upute za rad (1) Vodič za početak. Gledanje televizije. Upotreba dodatne opreme. Upotreba funkcija MENU-a. Dodatne informacije

LCD TV. Upute za rad (1) Vodič za početak. Gledanje televizije. Upotreba dodatne opreme. Upotreba funkcija MENU-a. Dodatne informacije 4-415-064-52(1) LCD TV Upute za rad Vodič za početak Gledanje televizije Upotreba dodatne opreme Upotreba funkcija MENU-a Dodatne informacije KDL-40BX440 / 32BX340 Uvod Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog

More information

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen. EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

More information

Digitalni projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Korisnički priručnik

Digitalni projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Korisnički priručnik Digitalni projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Korisnički priručnik Sadržaj Važne sigurnosne upute... 3 Uvod... 7 Funkcije projektora... 7 Isporučene komponente... 8 Vanjski izgled projektora... 9

More information

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE PROFESIONALNO POJAČALO SNAGE REVAMP 4120T

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE PROFESIONALNO POJAČALO SNAGE REVAMP 4120T UPUTSTVO ZA RUKOVANJE PROFESIONALNO POJAČALO SNAGE REVAMP 4120T KARAKTERISTIKE: 2HE visina uređaja Visoko naponski Hypex class-d moduli pojačala. 4 kanalno Class-D pojačalo (mogućnost rada kao 2-kanalno

More information

Priručnik 43PUS PUS PUS PUS PUS6162

Priručnik 43PUS PUS PUS PUS PUS6162 Register your product and get support at 6162 series www.philips.com/welcome Priručnik 43PUS6162 49PUS6162 50PUS6162 55PUS6162 65PUS6162 Sadržaj 1 Pronađite podršku 3 13 Smart TV 45 1.1 Identifikovanje

More information

Neck (BM4x12 4PCS) (ST4x14 4PCS) Power Cable

Neck (BM4x12 4PCS) (ST4x14 4PCS) Power Cable 32 32 Neck (BM4x12 4PCS) (ST4x14 4PCS) Power Cable Neck (BM4x12 4PCS) (ST4x14 4PCS) 1.Place the neck in position as shown, fix it with the supplied screws (BM4 x 12) 3 (ST4x14 4 PCS) 100 x 100 mm DTV,

More information

32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K

32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL76x5H 42PFL76x5H 46PFL76x5H 32PFL76x5K 42PFL76x5K 46PFL76x5K SR Korisnički priručnik www.philips.com/support Model Serial Österreich

More information

SADRŢAJ Grupa Preskakanje Uređivanje Vrstanje Favoriti Traženje...

SADRŢAJ Grupa Preskakanje Uređivanje Vrstanje Favoriti Traženje... SADRŢAJ 1. SIGURNOST...3 2. ZAŠTITA OKOLINE...5 3. DALJINSKI UPRAVLJAČ...6 4. PREDNJI PANEL...7 5. ZADNJI PANEL...7 6. SPAJANJE VAŠEG SISTEMA...8 7. OSNOVNE OPERACIJE...10 7.1 UKLJUĈIVANJE STB-A...10 7.2

More information

Priručnik 43PUS PUS PUS6101

Priručnik 43PUS PUS PUS6101 Register your product and get support at 6101 series www.philips.com/welcome Priručnik 43PUS6101 49PUS6101 55PUS6101 Sadržaj 1 Obilazak televizora 10 Glavni meni 1.1 Smart TV 4 1.2 App gallery (Galerija

More information

Model Serial

Model Serial www.philips.com/support Model Serial Sadržaj 1 3 2 Važno 5 3 Vaš proizvod 8 Pregled proizvoda 8 4 Korištenje proizvoda 10 Isklju ivanje/uklju ivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti

More information

Višekanalni AV prijemnik

Višekanalni AV prijemnik 4-167-824-11(1) Višekanalni AV prijemnik Upute za uporabu STR-DN610 2010 Sony Corporation UPOZORENJE Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Kako biste spriječili

More information

Register your product and get support at series Priručnik 65PUK7120

Register your product and get support at series Priručnik 65PUK7120 Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Priručnik 65PUK7120 Sadržaj 1 Obilazak televizora 8.4 TV vodič 35 8.5 Tekst/teletekst 36 8.6 Interaktivna televizija 4 1.1 Ultra

More information

<'E&, > WZKϮϰs USER MANUAL

<'E&, > WZKϮϰs USER MANUAL USER MANUAL Contents Contents Safety Precautions Power Supply... 1 Installation... 2 Use and Maintenance... 3 Important Safety Instructions... 4-5 User Guidance Information Names of each part(front View)

More information

26 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player

26 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player 26 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player Instruction Manual L26DVDB10 L26DVDB10_IB_final110210_running change3.indd 1 10/02/2011 3:36 PM Contents Preparation... 4 Unpacking the TV...4 Installing / Removing

More information

(BM4 x12 6PCS) Power Cable. User Guide

(BM4 x12 6PCS) Power Cable. User Guide 85 T2 SMART TV 58 (BM4 x12 6PCS) Power Cable User Guide The parts (BM4 x12 6PCS) Installation Place the TV face down on a soft and flat surface (blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 46PFL76x5H 42PFL76x5C 42PFL76x5H 40PFL76x5H 37PFL76x5H 37PFL75x5H 32PFL76x5C 32PFL76x5H 32PFL74x5H SR Korisnički priručnik Contact information

More information

your new 48" FHD LED TV. Screws(supplied) M4X20 6PCS TV set Stand Adapter Batteries

your new 48 FHD LED TV. Screws(supplied) M4X20 6PCS TV set Stand Adapter Batteries 48 LED TV your new 48" FHD LED TV. TV set Stand Screws(supplied) M4X20 6PCS Adapter Batteries 1 The parts TV set Stand Screws(supplied) M4x20 6PCS Installation Place the TV face down on a soft and flat

More information

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen. EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

More information

Blu-ray Disc /DVD uređaj za reproduciranje

Blu-ray Disc /DVD uređaj za reproduciranje 4-442-385-11(2) (BS) Blu-ray Disc /DVD uređaj za reproduciranje Priručnik za korištenje Hvala vam na kupovini. Prije korištenja ovog uređaja za reproduciranje pažljivo pročitajte uputstva. Početak rada

More information

60cm(23.6 ) LED TV WITH DVD & DVB-T

60cm(23.6 ) LED TV WITH DVD & DVB-T 60cm(23.6 ) LED TV WITH DVD & DVB-T INSTRUCTION MANUAL TFTV6045LEDR Contents Power Supply... 1 Installation... 2 Use and Maintenance... 3 Important Safety Instructions... 4-5 Overview(Front View) / Accessories...

More information

32" HD LED/LCD TELEVISION MODEL: SRO322016

32 HD LED/LCD TELEVISION MODEL: SRO322016 32" HD LED/LCD TELEVISION MODEL: SRO322016 1. Place the TV with the display side down on a flat surface, Use a cloth to protect the display. 2. Flat base, the base will be one of the pillars placed

More information

Priručnik 32PFS PFS PFS5803

Priručnik 32PFS PFS PFS5803 Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/welcome Priručnik 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Sadržaj 1 Pronađite podršku 13.1 Podešavanje usluge Smart TV 45 13.2 Smart TV početna

More information

+++,-./0/-1,

+++,-./0/-1, 768/196:;=29;?@>;869;1=--3:9;?9 +++,-./0/-1,2345+602346 &''';16:/61;A4?:9;%BC;DE!"#$%&''(!"#$%&)'(!&#$%&''(!&#$%&)'( **#$%&''( **#$%&)'( Sadržaj 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1

More information

Register your product and get support at Priručnik 40PFL8664H

Register your product and get support at  Priručnik 40PFL8664H Register your product and get support at www.philips.com/welcome SR Priručnik 40PFL8664H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 / min Danmark 3525 8759 - Lokalt opkald

More information

Channel Management Favorite Management Country Auto Search DTV Manual Search ATV Manual Search

Channel Management Favorite Management Country Auto Search DTV Manual Search ATV Manual Search C20230F-LED 3 4 5 6 7-8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14-15 15 15 15 15 16-17 18 18 18 Management Favorite Management Country Auto Search DTV Manual Search ATV Manual Search 19 19 19 20 20 21 21 Setting

More information

Register your product and get support at SRP5004/53. HR Korisnički priručnik

Register your product and get support at SRP5004/53. HR Korisnički priručnik Register your product and get support at www.philips.com/welcome SRP5004/53 HR Korisnički priručnik 1 Sadržaj 2 3 4 5 9 1 Vaš SRP5004...3 2 Početak... 4-8 2.1 Umetanje baterija... 4 2.2 Postavljanje univerzalnog

More information

SW serija LCD monitor Korisnički priručnik

SW serija LCD monitor Korisnički priručnik SW serija LCD monitor Korisnički priručnik Autorska prava Autorska prava 2017 ima BenQ Corporation. Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke

More information

LCD TV. Upute za rad (1)

LCD TV. Upute za rad (1) 4-428-199-54(1) LCD TV Upute za rad KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759 / 40HX758 / 40HX757 / 40HX756 / 40HX755 / 40HX75G / 40EX655 KDL-32HX759

More information

Register your product and get support at Priručnik 40PFL7664H

Register your product and get support at  Priručnik 40PFL7664H Register your product and get support at www.philips.com/welcome SR Priručnik 40PFL7664H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 / min Danmark 3525 8759 - Lokalt opkald

More information

TERASTREAM PILOT PROJEKT KRATKE UPUTE ZA INSTALACIJU TERASTREAM USLUGA

TERASTREAM PILOT PROJEKT KRATKE UPUTE ZA INSTALACIJU TERASTREAM USLUGA TERASTREAM PILOT PROJEKT KRATKE UPUTE ZA INSTALACIJU TERASTREAM USLUGA Dragi korisniče, Vas smo, kao našeg vjernog korisnika, odabrali za testiranje optičke mreže nove generacije TeraStream. Usluge koje

More information

1 Dodatak. Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu. Uvećavanje stranica teleteksta

1 Dodatak. Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu. Uvećavanje stranica teleteksta 1 Dodatak Uvećavanje stranica teleteksta Odeljak Uvećanje stranica teleteksta uči vas da pritisnete OPTION da biste uvećali stranice teleteksta. Posle ažuriranja softvera televizora (na verziju 64.67.3

More information

Register your product and get support at 55PUS PUS8809. Priručnik

Register your product and get support at  55PUS PUS8809. Priručnik Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Priručnik Sadržaj 6.6 Infracrveni senzor 28 6.7 Baterije 28 6.8 Čišćenje 29 1 Obilazak televizora 4 1.1 Android

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Korisnički priručnik www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute

More information

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV A-E15-100-21(2) LCD Digital Colour TV Uputstvo za rad KDL-42EX410 / 32EX310 / 22EX310 Uvod Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda. Pre rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik

More information

Register your product and get support at SRP4004/53. HR Korisnički priručnik

Register your product and get support at  SRP4004/53. HR Korisnički priručnik Register your product and get support at www.philips.com/welcome SRP4004/53 HR Korisnički priručnik 1 Sadržaj 2 3 4 5 9 1 Vaš SRP4004...3 2 Početak... 4-7 2.1 Umetanje baterija... 4 2.2 Postavljanje univerzalnog

More information

19 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player

19 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player 19 HD Ready Digital LCD TV with DVD Player Instruction Manual L19DVDP10 L19DVDB20 Logik L19DVDP10_B20_IB_100914_Zell.indd 1 14/09/2010 3:02 PM Logik L19DVDP10_B20_IB_100914_Zell.indd 2 14/09/2010 3:02

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 22PFL4008H/K/T 24PFL4008K/T 24PFL40x8H SR Korisnički priručnik Sadržaj 1 Važno 3 Bezbednost 3 Zaštita 4 Pravne napomene 5 Održivost 8 Pomoć

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SR Korisnički priručnik Sadržaj 1 Početak 3 Vodič za TV 3 Komande televizora 4 Važne informacije 6 Održivost 10 Pomoć i podrška 11 2 Korišćenje

More information

42" / 47" 3D Ready LCD TV. Instruction Manual L423CD11 L473CD11

42 / 47 3D Ready LCD TV. Instruction Manual L423CD11 L473CD11 42" / 47" 3D Ready LCD TV Instruction Manual L423CD11 L473CD11 L42_473CD11_IB_111013_Zell.indd 1 13/10/2011 12:05 PM Contents Preparation...5 Unpacking the TV...5 Installing / Removing the Base Stand...6

More information

Full High Definition LCD TV USER MANUAL

Full High Definition LCD TV USER MANUAL 1080p3 LCD TV Full High Definition LCD TV 1080p3 USER MANUAL Important Safety Precautions Important Safety Precautions 1 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This symbol indicates important instructions

More information

KALED24DVDWA USER MANUAL

KALED24DVDWA USER MANUAL KALED24DVDWA USER MANUAL Contents Contents Safety Precautions Power Supply... 1 Installation... 2 Use and Maintenance... 3 Important Safety Instructions... 4-5 User Guidance Information Names of each part(front

More information

VU226LD 22" LCD HD Ready with Stand Rotation / Steam Moulding (Black Gloss)

VU226LD 22 LCD HD Ready with Stand Rotation / Steam Moulding (Black Gloss) VU226LD 22" LCD HD Ready with Stand Rotation / Steam Moulding (Black Gloss) VU226LD 22" LCD HD Ready with Stand Rotation / Steam Moulding Finish Features Widescreen Aspect Ratio 1366 (H) x 768(V) pixel

More information