PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS"

Transcription

1 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

2 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme pentru procesarea numerică a semnalelor 3. Familia TMS320 CUPRINS 4. Structura hardware a generaţiei TMS320C2x 5. Proiectarea hardware cu procesoare TMS320C2x 6. Limbajul de asamblare al generaţiei C2x

3 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 3 Capitolul 1 Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 1.1 Definire. Caracteristici 1.2 Producători de DSP-uri 1.3 Aplicaţii ale DSP-urilor

4 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 4 Capitolul 2 Sisteme pentru procesarea numerică a semnalelor 2.1 Introducere în procesarea digitală a semnalelor 2.2 Sisteme DSP 2.3 Familia TMS Arhitectura generală a procesoarelor DSP 2.5 Dezvoltări software 2.6 Cerinţe hardware 2.7 Consideraţii asupra sistemului

5 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 5 Capitolul 3 Familia TMS Prezentare generală 3.2 Generaţia TMS320C1x 3.3 Generaţia TMS320C2x(x) 3.4 Generaţia TMS320C3x 3.5 Generaţia TMS320C4x 3.6 Generaţia TMS320C5x 3.7 Generaţia TMS320C54x 3.8 Generaţia TMS320C6x 3.9 Generaţia TMS320C8x 3.10 Generaţia TMS320AVxxx

6 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 6 Capitolul 4 Structura hardware a generaţiei TMS320C2x 4.1 Descrierea semnalelor 4.2 Privire generală asupra arhitecturii 4.3 Structura internă 4.4 Organizarea memoriei 4.5 Unitatea centrală aritmetică şi logică 4.6 Controlul sistemului 4.7 Memoria externă şi interfaţa I/O 4.8 Întreruperile 4.9 Portul serial 4.10 Multiprocesare şi accesul direct la memorie

7 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 7 Capitolul 5 Proiectarea hardware cu procesoare TMS320C2x 5.1 Circuitele de control ale sistemului 5.2 Interfaţarea memoriilor 5.3 Accesul direct la memorie (DMA) 5.4 Memoria globală 5.5 Interfaţarea perifericelor 5.6 Aplicaţii de sistem

8 Procesoare Numerice de Semnal - CURS 8 Capitolul 6 Limbajul de asamblare al generaţiei C2x 6.1 Moduri de adresare a memoriei 6.2 Setul de instrucţiuni Instrucţiuni pentru acumulator Instrucţiuni pentru registrele auxiliare Instrucţiuni pentru pointerul paginii memoriei de date Instrucţiuni pentru registrele T şi P şi pentru înmulţire Instrucţiuni de salt Instrucţiuni pentru lucrul cu subrutine Instrucţiuni pentru operaţii de intrare / ieşire Instrucţiuni pentru deplasări în memorie Instrucţiuni pentru control

9 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici Procesoarele numerice de semnal, numite în n literatura de specialitate DSP-uri (DSP - Digital Signal Processors), sunt sisteme de calcul programabile de tip "single-chip", destinate prelucrării complexe a semnalelor digitale. Deşi se numesc procesoare, ele înglobează într-un singur circuit integrat principalele subsisteme componente ale unui sistem de calcul (unitate centrală, subsistem de memorie, subsistem de intrare / ieşire ire,, etc.), realizând funcţii complexe de transfer şi de prelucrare a datelor.

10 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici Pentru efectuarea unor prelucrări în n timp real asupra datelor, procesoarele de semnal lucrează la frecvenţe e mari şi i dispun de un set complex de instrucţiuni iuni, putând astfel executa zeci de milioane de operaţii în n virgulă mobilă pe secundă (MFLOPS - Million Floating-Point Operations per Second). Totodată, structura internă paralelă permite efectuarea mai multor operaţii simultan, ceea ce creşte considerabil puterea de calcul a DSP-ului ului.

11 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici

12 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici

13 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici

14 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici

15 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Definire. Caracteristici MAC = Multiply-Add Computation Pipelining A = BC + D

16 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Producători de DSP-uri Texas Instruments (57%) Motorola (13%) AT&T (13%) NEC (8%) Analog Devices (6%) Alte firme (3%)

17 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Producători de DSP-uri Texas Instruments (TI) Mai mult de 100 de tipuri de DSP-uri, utilizate în domenii diverse, cum ar fi: comunicaţii, calculatoare, produse de larg consum, conducerea proceselor industriale, instrumentaţie, aplicaţii militare, etc. Cea mai largă linie de procesoare DSP de uz general într-un singur cip Cea mai extinsă reţea de distribuitori si de utilizatori experimentaţi. Suport eficient şi complex creat şi oferit pentru fiecare procesor DSP, care cuprinde: sisteme de dezvoltare hardware şi software de înaltă calitate; asistenţă tehnică permanentă (telefonic, sau direct la utilizator); buletine de informaţii, ghiduri de utilizare, cărţi; mii de pagini de note de aplicaţii; şi un volum impresionant de cod sursă oferit gratuit. Produse şi servicii oferite în domeniul prelucrărilor numerice de semnal cu procesoare TI de către peste 200 de alte firme (third-party).

18 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Producători de DSP-uri Texas Instruments (TI) Familia de procesoare DSP se caracterizează şi i printr-un grad ridicat în n ceea ce priveşte paralelismul operaţiilor aritmetice şi al celor de transfer. Procesoarele dispun de magistrale multiple care permit calculul paralel, încât pot exista situaţii ii în care structurile de calcul realizează 11 operaţii în n acelaşi timp.

19 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Aplicaţii ii ale DSP-urilor Tehnicile DSP tind să înlocuiască metodele clasice de procesare analogică a semnalelor în n multe domenii. Procesarea numerică a semnalelor a devenit o tehnică standard în n multe domenii, printre care: telecomunicaţiile iile, analiza şi i prelucrarea semnalelor biomedicale, controlul numeric, procesarea vorbirii şi a semnalelor audio / video, instrumentaţia ia numerică, tehnicile radar, sonar, etc.

20 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Aplicaţii ii ale DSP-urilor Se poate observa că domeniul procesării numerice a semnalelor este unul interdisciplinar, bazându-se pe noile descoperiri din diverse alte domenii. Aşa cum se poate vedea în figura, graniţele dintre domeniul DSP şi al altor discipline tehnice nu sunt bine delimitate, existând multe puncte comune.

21 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme pentru procesarea numerică a semnalelor Procesarea numerică a semnalelor a devenit atractivă încă din anii 1960, odată cu introducerea tehnicilor digitale.. Ulterior a devenit o alternativă în procesarea semnalelor pe măsură ce structurile digitale hardware au evoluat, au devenit mai rapide, mai uşoru de utilizat, mai ieftine şi tot mai răspândite pe piaţă. Dacă iniţial ial DSP-ul a apărut ca o cerinţă a pieţii ii, acum, performanţele ele DSP- urilor oferite au făcut ca domeniile de aplicare practic să explodeze. Preţul în scădere, suportul hard şi soft oferit tot mai complex şi i puterea de procesare tot mai mare au făcut ca utilizarea DSP-urilor în tot mai multe aplicaţii ii să devină un fapt obişnuit nuit: modemuri de mare viteză, telefoane fără fir sau celulare, playere audio sau video, camere digitale - sunt produse a căror funcţionare se bazează aproape exclusiv pe prelucrarea numerică a semnalelor.

22 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Un semnal este definit ca o cantitate fizică dependentă de timp,, de poziţie ie, presiune,, etc. (de exemplu, tensiunea de ieşire ire furnizată de către un microfon este strâns legată de presiunea acustică a sunetului ca funcţie de timp). În n aplicaţiile iile practice, multe dintre semnalele întâlnite sunt analogice, deci prezente la fiecare moment de timp şi i având amplitudini diferite. Pentru a prelucra astfel de semnale continui în n timp folosind DSP-uri uri, este necesar ca acestea să fie eşantionate şi i cuantizate pentru a produce o secvenţă ă numerică. Această secvenţă ă discretă în n timp,, cu o amplitudine de valoare tot discretă, reprezentată pe un număr finit de biţi, poartă numele de semnal digital.

23 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Sistemele de procesare numerică a semnalelor utilizează un DSP şi o structură hardware digitală, precum şi i două convertoare, unul analog-numeric numeric (ADC - Analog-to to-digital Converter) şi i unul numeri-analogic (DAC - Digital-to to-analog Converter) pentru a înlocui dispozitivele analogice standard, precum: amplificatoare, modulatoare şi i filtre. Semnalul analogic ce trebuie procesat este mai întâi eşantionat e şi i codificat într-un semnal digital în formă binară prin blocul ADC. Procesorul DSP realizează operaţii matematice bazate pe un anumit algoritm de prelucrare numerică a semnalelor, implementat în software. Semnalul digital obţinut la ieşire ire poate fi convertit înapoi în formă analogică prin blocul DAC. De asemenea, un procesor DSP poate prelucra şi i semnale digitale primite la intrare de la alte structuri numerice şi i poate furniza în exterior comenzi digitale către alte sisteme. În n unele aplicaţii ii, un sistem DSP poate crea intern semnale digitale.

24 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Algoritmii de tip DSP pot fi implementaţi i pe mare varietate de structuri digitale: sisteme logice programabile sau neprogramabile microprocesoare şi i microcontrolere de uz general procesoare numerice de semnal de uz general

25 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Sisteme logice programabile sau neprogramabile Se pot implementa algoritmi de codare şi i decodare video, pe un singur cip VLSI (Very Large Scale Integration - cu Integrare pe Scară Foarte Largă). Totuşi, soluţiile hardware sunt orientate către rezolvarea unor aplicaţii ii specifice. Astfel de soluţii sunt mai rapide şi de mai mici dimensiuni decât soluţiile programabile, însâ necesită un timp mult mai mare pentru proiectare, un cost ridicat pentru dezvoltare şi i sunt dificil de modificat sau upgradat (actualizat). Procesorul programabil poate fi programat pentru o multitudine de task-uri (sarcini). Se utilizează pentru sisteme complexe şi care sunt prea dificil de realizat pe seama circuitelor neprogramabile, pentru produse care ncesită un timp de dezvoltare foarte scurt şi i un cost de punere la punct scăzut, sisteme care trebuie upgradate periodic, pe baza unor noi algoritmi şi i standarde. Pentru o sarcină specifică, procesorul este mai lent decât cip-ul VLSI care ar realiza acelaşi task.

26 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Microprocesoare şi i microcontrolere de uz general Microprocesoarele şi i microcontrolerele de uz general sunt astfel concepute încât să poată realiza procesări în n forme extrem de generale, folosind o arhitectură von Neumann,, la care există un spaţiu unitar de memorie, atât pentru instrucţiuni iuni, cât şi i pentru date. Prin contrast, o arhitectură Harvard separă spaţiul de memorie în n memoria program şi i memoria de date, astfel încât ambele să poată fi accesate simultan. Cea mai mare parte a DSP-urilor utilizează o arhitectură Harvard modificată şi i sunt optimizate pentru a efectua operaţii repetate de înmulţire şi i sumare care accesează în mod secvenţial datele stocate în n locaţii consecutive ale memoriei.

27 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Introducere în n procesarea digitală a semnalelor Procesoare numerice de semnal de uz general Sistemele de tip DSP au înlocuit în mare parte sistemele de procesare analogică şi au permis extinderea considerabilă a ariei aplicaţiilor iilor. Principalul avantaj al DSP-urilor este programabilitatea lor. Un sistem DSP permite utilizatorului să modifice task-urile prin scrierea unui nou cod în n memoria sistemului.. De asemenea, permite actualizarea parametrilor sistemului pe baza unor noi algoritmi pentru o mai bună adaptare la mediul în continuă schimbare. Sistemele DSP se bucură de performanţe e deosebite întrucât atât memoria, cât şi i procesorul, sunt practic independente de temperatură şi pot reacţiona corect în n diferite medii externe pe întreaga durată de viaţă a produsului. Mai mult, un acelaşi i algoritm DSP poate fi transpus în diverse limbaje şi i poate fi rulat pe diferite arhitecturi hardware cu aceleaşi i rezultate. Costul sistemelor DSP este în continuă scădere, în n timp ce performanţele ele continuă să crească de la o generaţie la alta. Puterea consumată de către un DSP a scăzut spectaculos de la o generaţie la următoarea, astfel încât astăzi dispozitivele realizate se pretează foarte bine a fi incluse în n structuri portabile. În plus, unele operaţii de procesare a semnalelor nici nu pot fi implementate pe baza tehnicilor analogice.

28 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP De obicei, sistemele DSP sunt incluse în n sisteme mai largi cu rolul specializat de a realiza operaţii de procesare numerică a semnalelor, permiţând astfel întregului sistem să execute task-uri mai generale. De exemplu, un procesor DSP este utilizat în n cadrul unui modem pentru controlul transmisiei de date, iar întreg ansamblul constituie sistemul DSP al unui calculator. Destul de des, acest tip de sistem DSP rulează doar o singură aplicaţie ie (specifică) şi i nu poate fi programat de către utilizator. De fapt, utilizatorul nici nu are nevoie să ştie că un astfel de procesor (de exemplu, un procesor DSP care este inclus în n sistemul de control al hard-disk disk-ului pentru controlul motorului şi a poziţionării ionării capului de citire) este parte componentă a calculatorului.

29 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP Cercetările actuale în n domeniul DSP-urilor s-au orientat tot mai mult spre soluţiile complete care să înglobeze algoritmi,, software şi hardware într-un sistem unitar. Soft-ul este în fond un program care controlează un set de resurse de calcul hardware pentru a implementa un algoritm, în n timp ce hard-ul constă din blocuri de calcul specifice. Dezvoltarea soft-ului poate fi fie independentă de procesor, fie specifică unui anumit dispozitiv. Deoarece dezvoltarea soft-ului a devenit o cheltuială mai însemnată decât dezvoltarea hard-ului în n principalele sisteme DSP, proiectarea independentă de procesor are avantajul portabilităţii ii soft-ului obţinut pe diferite procesoare şi i abilitatea de a migra uşor u către noile procesoare, mai performante şi i mai complexe,, care vor apare în viitor.

30 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP În n cadrul proiectării independente de procesor, limbajele de nivel înalt, precum C sau C++, sunt preferate şi i sunt disponibile pentru majoritatea procesoarelor DSP. Programele scrise în C sunt mai uşor u şi i mai rapid de scris şi i ele pot fi portate de la un procesor la altul prin simpla recompilare a codului sursă, folosind un compilator C specific noului procesor. Această portabilitate este foarte importantă, mai ales când algoritmul va fi implementat pe mai multe procesoare diferite. Soft-ul dependent de procesor este realizat prin limbaje de asamblare care reflectă arhitectura unui anumit procesor. Deşi i codul de asamblare rulează mai rapid şi i necesită mai puţină memorie, el este mai greu de scris şi i trebuie rescris pentru fiecare tip de procesor. Totuşi, limbajul C rămâne metoda preferată de implementare, atât timp cât poate asigura o viteză de rulare suficient de bună pentru un anumit procesor şi i pentru o aplicaţie ie dată.

31 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP În n aplicaţiile iile în care viteza de procesare şi i nivelul resurselor de memorie reprezintă elemente cheie, soluţia este una de compromis care utilizează limbajul de asamblare pentru implementarea secţiunilor critice şi limbajul C pentru restul codului. Programarea combinată C - asamblare reprezintă un compromis bun între uşurinu urinţa a codificării şi i eficienţa a implementării. În mod constant, eficienţa a compilatoarelor C se îmbunătăţeşte te şi i multe librării DSP scrise în n limbaj de asamblare optimizat permit utilizatorului să dezvolte cu uşurinţă ă programe eficiente în cod combinat.

32 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP Majoritatea algoritmilor şi i aplicaţiilor iilor DSP se dezvoltă şi se verifică pe calculatoare de uz general, fără constrângeri privind timpul de execuţie ie, mărimea memoriei, ori costul sistemului. Definitivarea unei aplicaţii ii practice trebuie condusă spre o proiectare globală care să asigure algoritmi performanţi,, software eficient şi i resurse hardware optime. De exemplu, un algoritm poate fi implementat fie prin hard, fie prin soft, alegând astfel între viteză şi i flexibilitate. De asemenea, un algoritm poate fi modificat astfel încât să se adapteze mai bine la o structură hard / soft existentă. Hard-ul poate fi conceput specific pentru un algoritm dat, sau se poate urmări minimizarea costului pe durata dezvoltării şi i utilizării. Toate aceste variante trebuie avute în n vedere în n dezvoltarea unei anumite aplicaţii ii.

33 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Sisteme DSP Proiectarea unui sistem DSP implică o cunoaştere bună a problemei şi a tuturor cerinţelor elor necesare. De obicei se lucrează în n echipă: inginer de hard, inginer de sistem, proiectant de soft şi specialist în n testarea structurii. Analiza şi i proiectarea unui algoritm DSP eficient care să utilizeze resurse hard şi soft optime este o muncă complexă,, care se bazează cel puţin în faza de proiectare pe unelte soft performante. Se poate utiliza de exemplu MATLAB şi SIMULINK, cu toolbox-urile aferente de la firma MathWorks.

34 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Familia TMS320 În 1982, Texas Instruments a introdus primul procesor DSP, TMS32010, din familia TMS320. Astăzi, această familie conţine atât procesoare în n virgulă fixă, cât şi în virgulă mobilă. Procesoarele pe 16 biţi în n virgulă fixă sunt cuprinse în n generaţiile iile: TMS320C2000 (cu reprezentanţii C24x şi C28x), C5000 (C54x şi C55x) şi C6000 (C62x şi C64x). Procesoarele pe 32 biţi în n virgulă mobilă sunt cuprinse în n generaţiile iile: C3x, C4x şi C7x. Procesoarele din aceeaşi i generaţie ale familiei TMS320 au aceeaşi arhitectură de bază, dar posedă configuraţii ii diferite ale memoriei pe cip şi a perifericelor.

35 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Familia TMS320 Arhitectura TMS32010 şi i setul de instrucţiuni iuni a fost proiectat pentru a maximiza puterea de calcul şi i flexibilitatea printr-o tehnologie de integrare la o frecvenţă a ceasului de 5MHz, Astăzi, unul dintre cele mai rapide procesoare al familiei,, C64x, dispune de o viteză de execuţie de până la 1GHz, ca urmare a îmbunătăţirilor tehnologice şi ale arhitecturii implementate şi a unor cicluri de ceas mai rapide. Îmbunătăţirile aduse arhitecturii pentru a o face independentă de viteza ceasului se bazează pe multiple unităţi de calcul de tip înmulţire-adunare (MAC - Multiply-Add Computation), pe o intensivă implementare a operaţiilor paralele, pe o memorie mai mare şi i mai rapidă cu magistrale interne multiple şi i pe introducerea unor instrucţiuni iuni şi i motoare hardware mai puternice şi i mai bine adaptate implementării unor algoritmi DSP de utilitate generală.

36 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Familia TMS320 Modul în care se constituie un sistem DSP în n jurul procesorului TMS320 Cele două blocuri externe principale necesare sunt memoria (de program şi/sau de date) şi i perifericele. De obicei, procesoarele DSP dispun de o mică memrie cache on-chip, o memorie de program de tip ROM, memorie RAM şi i periferice. Perifericele precum convertoarele A/N şi N/A pot fi conectate fie la magistrala de date, utilizând adrese dedicate (specifice( specifice), fie la interfaţa a serială, dacă cipul dispune de porturi seriale.

37 Procesoare Numerice de Semnal - CURS Familia TMS320

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT. Curs 1

PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT. Curs 1 PROIECTAREA SISTEMELOR CU CALCULATOR INTEGRAT Curs 1 Embedded System Un sistem cu calculator înglobat este un sistem pe bază de microprocesor construit pentru a controla anumite funcţii particulare şi

More information

Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP)

Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP) Arhitectura procesoarelor digitale de semnal (DSP) În slide-uri se: Exemplifică procesoare digitale de semnal de la Texas Instruments Utilizează informaţii şi unele slide-uri de la prezentările firmei

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE

REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Specializarea: TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ŞI MULTIMEDIA MIRANDA NAFORNIŢĂ REŢELE DE COMUNICAŢII DE DATE TIMIŞOARA - 2007

More information

2.Transferul de date. Transferul de date

2.Transferul de date. Transferul de date 2.Transferul de date Cuprins Cuprins modul 2.1.Clasificare 2.2.Transferul programat 2.3.Transferul prin întreruperi 2.4.Transferul prin DMA 2.5.Programe de comandă a transferului 2.6.Sistemele de întreruperi

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

Cap. 1. Introducere în arhitectura sistemelor de calcul. 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 1. Definirea sistemului electronic de calcul

Cap. 1. Introducere în arhitectura sistemelor de calcul. 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 1. Definirea sistemului electronic de calcul Informatică -Cuprins Cap. 1 Introducere în arhitectura sistemelor de calcul 1. Definirea sistemului electronic de calcul 2. Date. Informaţii. Măsurarea lor. 3. Nivelurile unui computer 4. Standarde industriale

More information

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G.

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G. Academia Română Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială Referat II Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii Coordonator

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială

12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială 12.Paralelă între stocarea datelor pe suporturi magnetice şi optice şi transmisia serială Sursa fotografiei: http://www.stereophile.com/reference/590jitter/ Cuprins şi obiective 1.Introducere 1.Introducere

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC

SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC SISTEME DE ACHIZIŢIE DE DATE CU PC I. SCOPUL LUCRĂRII: Scopul acestei lucrări este de a face o introduce în problematica achiziţiei de date în general, a structurii generale a unui sistem de achiziţie

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

Curs 1: Generalităţi despre calculatoare şi programarea lor

Curs 1: Generalităţi despre calculatoare şi programarea lor PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR Modul de evaluare Sem. I 1. Verificare Scris cu subiecte din toată materia (curs+laborator): 50% din nota finală; NS>=5 2. Verificare Laborator (la terminal) şi

More information

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE

CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE CAPITOLUL 2. FACILITATILE SI ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE 2.1. EVOLUŢIA ŞI FACILITĂŢILE SISTEMULUI ORACLE Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date complet relaţional, extins, cu facilităţi

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală X-618

Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală X-618 X-618 Sistem digital de adresare publică şi de alarmare vocală 1 + 1 > 2 Sunteţi în căutarea unei soluţii flexibile, uşor de utilizat şi sigure de adresare publică şi alarmare vocală pentru noua Dvs. clădire?

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Semantic Web RDF+OWL+Protege. Introducere

Semantic Web RDF+OWL+Protege. Introducere Semantic Web RDF+OWL+Protege Introducere ApariŃia webului în 1989 a constituit un mare pas înainte în felul în care se poate interacńiona cu calculatorul. Webul a permis tuturor celor care nu aveau cunoştinńe

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

Capitolul 1. Noţiuni de bază

Capitolul 1. Noţiuni de bază 1 Capitolul 1. Noţiuni de bază Capitolul este destinat în principal prezentării unor elemente introductive absolut necesare pentru păstrarea caracterului de sine stătător al lucrării în Liceu anumite noţiuni

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

INTERNET. SISTEME MULTIMEDIA

INTERNET. SISTEME MULTIMEDIA Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural Specializarea TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Forma de învăţământ ID - semestrul III INTERNET. SISTEME MULTIMEDIA Liliana

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Gândirea algoritmică - o filosofie modernă a matematicii şi informaticii

Gândirea algoritmică - o filosofie modernă a matematicii şi informaticii Gândirea algoritmică - o filosofie modernă a matematicii şi informaticii Marin Vlada Universitatea din Bucuresti, vlada@fmi.unibuc.ro Abstract Dezvoltarea informaticii actuale se datorează cercetărilor,

More information

Mini-reţea de telefonie mobilă

Mini-reţea de telefonie mobilă Mini-reţea de telefonie mobilă Georgian CRĂCIUN 1 Coordonator ştiinţific: Ș.L.Dr.Ing Dan CURPEN Abstract Lucrarea Mini-reţea de telefonie mobilă urmărește integrarea unui laborator didactic de radio comunicaţii

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF FIR FILTER USING TMS 320C6713 DSK Sandeep Kumar

IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF FIR FILTER USING TMS 320C6713 DSK Sandeep Kumar IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF FIR FILTER USING TMS 320C6713 DSK Sandeep Kumar Munish Verma ABSTRACT In most of the applications, analog signals are produced in response to some physical phenomenon or

More information

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Anexa 3 FIŞ A DISCIPLINEI 1. DATE DE IDENTIFICARE Titlul Disciplinei: Denumirea programului de

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET

Laboratorul 1. Primii paşi în Visual Basic.NET Laboratorul 1 Primii paşi în Visual Basic.NET Ce ne propunem astăzi? În laboratorul de astăzi ne propunem crearea unei aplicaţii simple pentru evidenţa studenţilor unei facultăţi. În cadrul acestei aplicaţii

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu Colaboratori

Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu Colaboratori Denumirea disciplinei Digital Image Processing Domeniul de studiu Inginerie electronica si telecomunicatii Specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Codul disciplinei 51325008-2 Titularul

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat

Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Automatica şi Calculatoare Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat Advanced Techniques of Image

More information

4. Porturi de intrare-ieşire

4. Porturi de intrare-ieşire 4. Porturi de intrare-ieşire Porturile I/O (Input/Output), Figura 4.1, ale unui microcontroller reprezintă legătura cu lumea exterioară prin care acesta poate să trimită şi să primească date (semnale).

More information

2. PORŢI LOGICE ( )

2. PORŢI LOGICE ( ) 2. PORŢI LOGICE (9.4.24) 2.. INTRODUCERE 2.. CONSTANTE ŞI VARIAILE OOLEENE. TAELE DE ADEVĂR În algebra booleană sunt două constante: şi. În funcţie de tipul de logică folosit, de tehnologia utilizată,

More information

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY Dr. Simona MITROIU Departamentul de Ştiinţe Umaniste Universitatea

More information

MODULUL 2 UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS VISTA CURSUL UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI

MODULUL 2 UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS VISTA CURSUL UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI MODULUL 2 UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS VISTA CURSUL UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI Pag. 1 Dacă vă aflaţi în faţa unui computer despre care ştiţi că foloseşte

More information

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public

Sisteme inovatoare de emitere a biletelor pentru transportul public 10 P o l i c y A d v i C E n ot e s emitere a biletelor pentru CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în punerea în aplicare a unei politici de transport integrate sustenabile,

More information

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy A. Obiective 1) Vizualizarea procesului de selecţie a valorii tranşante de ieşire din mulţimea fuzzy de ieşire

More information

Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform)

Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Drd. ing. Radu DRAGOMIR, Ing.

More information

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Metodologiile s-au născut

More information

Implementarea unei aplicaţii pentru sisteme e-learning cu capabilităţi multimedia streaming

Implementarea unei aplicaţii pentru sisteme e-learning cu capabilităţi multimedia streaming Implementarea unei aplicaţii pentru sisteme e-learning cu capabilităţi multimedia streaming Radu Rădescu Universitatea Politehnica Bucureşti, radu.radescu@upb.ro Andrei Marinescu Universitatea Politehnica

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE U1920 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA FACULTATEA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROGRAME ANALITICE Pentru domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Master Anul

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ELEMENTE DE LOGICĂ NUMERICĂ. REDUCEREA EXPRESIILOR LOGICE. I. SCOPUL LUCRĂRILOR Lucrările prezintă câteva

More information

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar

Teme proiecte de diplomă (PD) - anul V, absolvire (PA) - colegiu şi dizertaţii (D) -anii VI anul şcolar UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Catedra de Electronică Aplicată Str. George Bariţiu nr.26-28 400027, Cluj-Napoca, ROMANIA Tel/Fax:

More information

Algoritmică şi programare Laborator 3

Algoritmică şi programare Laborator 3 Algoritmică şi programare Laborator 3 Următorul algoritm calculează cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun a două numere naturale, nenule, a şi b, citite de la tastatură. Algoritmul are

More information

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Activitate de invatare: Clasificare, rol Metodologiile se pot clasifica după următoarele criterii: A.

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Introducere. Tehnologii. Fast Ethernet şi Gigabit Ethernet Fibra optica High Speed Wireless LAN

Introducere. Tehnologii. Fast Ethernet şi Gigabit Ethernet Fibra optica High Speed Wireless LAN Curs Ethernet Introducere Tehnologii Fast Ethernet şi Gigabit Ethernet Fibra optica High Speed Wireless LAN 2 De ce High Speed LAN? LAN uzuale folosesc pentru conectivitate de baza Conecteaza PC şi terminale

More information

Transforma -te! Steve Andreas. Editura EXCALIBUR Bucureşti Traducere: Carmen Ciocoiu

Transforma -te! Steve Andreas. Editura EXCALIBUR Bucureşti Traducere: Carmen Ciocoiu Transforma -te! ) Cum să devii ceea ce îţi doreşti! Steve Andreas Traducere: Carmen Ciocoiu Editura EXCALIBUR Bucureşti 2008 CUPRINS Mulţumiri... Introducere... Elemente de bază 1 Concepţia despre sine,

More information

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei 5.

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei  5. Prezentare Lucrarea «Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe«reprezintă o monografie în domeniul Managementului de Cunoştinţe şi a Sistemelor care permit dezvoltarea Întreprinderii

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro

23% Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat. living.danfoss.ro living by Danfoss - controlul sistemelor de încălzire Obţineţi potenţialul unui sistem de control complet integrat Danfoss Link este soluția pentru controlul wireless al încălzirii care permite clienţilor

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

MANUAL DE INSTRUCTIUNI AD 70H

MANUAL DE INSTRUCTIUNI AD 70H Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru. Va rugam sa cititi acest manual inainte de a face conexiunile si de a folosi acest produs. Pastrati acest manual pentru viitoare referinte. DVD player-ul

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia http://www.ifla.org/vii/s35/pubs/avm-guidelines04.htm Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii Martie

More information

Capitolul 3: USB şi IEEE1394

Capitolul 3: USB şi IEEE1394 Capitolul 3: USB şi IEEE1394 3.1.Magistrala USB (Universal Serial Bus) 3.1.1.Descriere Magistrala USB a fost introdusă cu dorinţa de a oferi utilizatorilor o interfaţă universală, cu viteză mare şi uşor

More information

OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007

OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A IV-A. Folosind de şapte ori cifra 7, o parte din semnele celor patru operaţii operaţii +; ; ; : eventual şi paranteze rotunde, compuneţi şapte exerciţii, astfel

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

ANALIZA ŞI SINTEZA AUTOMATĂ

ANALIZA ŞI SINTEZA AUTOMATĂ 6 ANALIZA ŞI SINTEZA AUTOMATĂ Aplicaţiile din acest capitol îşi propun să prezinte posibilităţi de analiză şi sinteză a sistemelor numerice folosind programe de calculator concepute în acest scop. Un standard

More information

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

web development agency

web development agency web development agency www.greenix.ro www.greenixweb.com office@greenix.ro Ce oferim? Cum lucrăm? Modalităţi de plată Avantaje client Greenix vă oferă servicii complete pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

Diagnoza sistemelor tehnice

Diagnoza sistemelor tehnice Diagnoza sistemelor tehnice Curs 1: Concepte de bază utilizate în detecţia şi diagnoza defectelor. Terminologie 1/ Diagnoza sistemelor tehnice Cf gr diagnosis = cunoastere Diagnoza (medicina)= determinarea

More information

HAWKER MODULAR CHARGERS

HAWKER MODULAR CHARGERS SOLUŢIEDE ÎNCĂRCARE ACUMULATORI HAWKER MODULAR CHARGERS CONCEPT MODULAR: PUNÂND BAZELE UNUI NOUSTANDARD SOLUŢIE DE ÎNCĂRCARE SYSTEM SERVICE & ACCESSORIES MODULAR CHARGERS PERFORMANŢĂ ŞI FIABILITATE MAXIME

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

Pagina Page CONTENTS CUPRINS

Pagina Page CONTENTS CUPRINS CUPRINS Pagina Page CONTENTS Evoluţia activităţii industriale din anul... 5 Evolution of industrial activity in Romania in the year 1 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information