OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007"

Transcription

1 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A IV-A. Folosind de şapte ori cifra 7, o parte din semnele celor patru operaţii operaţii +; ; ; : eventual şi paranteze rotunde, compuneţi şapte exerciţii, astfel încât unul s¼a aib¼a rezultatul, altul s¼a aib¼a rezultatul 2, altul s¼a aib¼a rezultatul 3 şi aşa mai departe, pân¼a la rezultatul Alina poate mânca singur¼a un tort într-o or¼a, Valentin într-o jum¼atate de or¼a, iar Andreea în 20 minute. În cât timp pot mânca împreun¼a cei 3 copii trei torturi? 3. Anca a comandat de ziua ei de 5 ori mai multe savarine decât negrese. Dup¼a ce s-au consumat 8 savarine şi s-au mai adus 6 negrese, s-a constatat c¼a num¼arul savarinelor este de 2 ori mai mare decât al negreselor. Câte savarine şi câte negrese s-au comandat la început? 4. Într-o urn¼a sunt bile galbene şi bile albastre. O bil¼a galben¼a cânt¼areşte 7 grame, iar una albastr¼a cânt¼areşte8 grame. Dac¼a ar cu 5 bile galbene mai mult, bilele ar cânt¼ari la un loc 402 grame. a) Care este num¼arul minim de bile ce trebuie scoase pentru a avea 4 bile de aceeaşi culoare? b) Care este num¼arul minim de bile ce trebuie scoase pentru a avea cel puţin 2 bile de culori diferite? 5. Marţienii sunt roşii, verzi sau albaştri, au de la dou¼a la cinci mâini şi de la 3 la 20 de antene. a) Câţi marţieni trebuie s¼a punem la un loc pentru a siguri c¼a printre ei exist¼a cel puţin doi identici? b) Câţi marţieni trebuie s¼a punem la un loc pentru a siguri c¼a printre ei exist¼a cel puţin identici? (Subiecte propuse de Înv. Ion Oprea şi Paul Dumitrescu I.Ş.J. Vâlcea, prof. Ştefan Sm¼ar¼andoiu Rm. Vâlcea, Inst. Gheorghe Stoenescu Rm.Vâlcea şi prof. Marius Perianu - I.Ş.J. Olt) NOT ¼A.. Timp de lucru 2 ore. 2. Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Fiec¼arui subiect i se acord¼a de la 0 la 7 puncte.

2 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A V-A. a) Determinaţi numerele naturale x şi y dac¼a x < y şi 2 x + 2 y = 257: b) Comparaţi numerele a = 2 60 şi b = 3 40 : c) Comparaţi numerele x = 5( ) şi y = : 2. Fie A = şi B = ::: : a) Ar¼ataţi c¼a A este cub perfect. b) Demonstraţi c¼a B e p¼atrat perfect. Marius Giurgiu, Rm.Vâlcea c) Demonstraţi c¼a dac¼a un num¼ar natural cu cel puţin 300 de cifre, scris în baza zece, are 300 de cifre de ; iar celelalte cifre sunt zero, atunci num¼arul nu poate un p¼atrat perfect. Florin Smeureanu, Rm. Vâlcea 3. Fie M mulţimea ale c¼arei elemente sunt numerele naturale mai mici decât 0 4 ; care prin împ¼arţire la 2007 dau restul mai mic decât 48: a) Câte elemente are mulţimea M? b) Daţi exemplu de cinci elemente din mulţimea M astfel încât prin împ¼arţirea sumei lor la 2007 s¼a obţineţi restul : c) A aţi restul împ¼arţirii sumei tuturor elementelor mulţimii M la 2007: Gheorghe Radu, Rm.Vâlcea 4. Se considera o tabla p¼atrat¼a n n pe care sunt scrise în cele n 2 patr¼aţele ale sale numerele de la la n 2. Consider¼am operaţie de ordin p colorarea p¼atr¼aţelelor în care sunt scrise numerele de forma kp cu 2 p n 2 şi k 2 N : a) Ar¼ataţi c¼a exist¼a o operaţie dup¼a care suma numerelor înscrise în p¼atr¼aţelele necolorate este p¼atrat perfect. b) Considerând n = 6; efectu¼am dou¼a operaţii astfel încât în urma acestora s¼a e colorate cât mai multe numere. Este suma numerelor r¼amase necolorate un num¼ar care s¼a se împart¼a la 2? Mariana Saraolu, Constantin Saraolu, Rm. Valcea NOT ¼A.. Timp de lucru 3 ore. 2. Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Fiec¼arui subiect i se acord¼a de la 0 la 7 puncte.

3 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A VI-A. Se consider¼a num¼arul natural n a c¼arui descompunere în factori primi este p a q b ; unde a; b; p; q 2 N ; p şi q sunt numere prime, iar a b: a) Dac¼a b; p; q sunt numere naturale consecutive, în aceast¼a ordine, a aţi num¼arul divizorilor şi suma divizorilor lui n. b) Dac¼a num¼arul divizorilor lui n este de forma 6k + 2; k 2 N; demonstraţi c¼a nu exist¼a k natural pentru care n s¼a e p¼atrat perfect sau cub perfect. c) Dac¼a num¼arul divizorilor lui n este 4; iar suma divizorilor s¼ai este 06; a aţi num¼arul n: Constantin Popescu, Rm. Vâlcea 2. În interiorul unghiului [AOB cu m¼asura de 47 se ia punctul M astfel încât m¼asurile unghiurilor \AOM şi \BOM s¼a e direct proporţionale cu numerele 2; (3) şi ; (6): a) Determinaţi m¼asurile unghiurilor \AOM şi \BOM: b) Ştiind c¼a ON? OB, iar N şi B sunt de o parte şi de alta a dreptei OA, calculaţi m¼asura unghiului format de bisectoarea unghiului \AOM cu semidreapta [ON: c) S¼a se determine cel mai mare num¼ar natural n ştiind c¼a semidreptele (OA ; (OA 2 ; : : : ; (OA n sunt în interiorul unghiului \AON şi m( \AOA ) = ; m( \A OA 2 ) = 2 ; m( \A 2 OA 3 ) = 3 ; : : : ; m( A n \ OA n ) = n : C¼at¼alin Badea, Rm.Vâlcea 3. Fie a; b; c; x 2 N astfel încât a b = 2 3 şi b 3x = c ; unde x este un num¼ar prim. 8 a) S¼a se determine valoarea lui x ştiind c¼a a < x: abc b) Pentru x = 2 şi ab + bc + ca = 2 ; determinaţi numerele a; b; c: 3 c) A aţi numerele abc; ştiind c¼a numerele abc; bca; respectiv cab sunt direct proporţionale cu 38; 47 şi respectiv 26: 4. Fie x = : : : : : : : : : :2006 a) Stabiliţi câte cifre are num¼arul x şi veri caţi dac¼a x e p¼atrat perfect. Florin Smeureanu, Rm. Vâlcea b) Fie A = f6; 2; 36; 5; :::; 986g şi B o submulţime a mulţimii A format¼a din 68 de elemente. Ar¼ataţi c¼a în B exist¼a cu siguranţ¼a dou¼a elemente distincte a c¼aror sum¼a e egal¼a cu 2007: Ştefan Sm¼ar¼andoiu, Rm.Vâlcea

4 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A IV-A. 7 : 7 + (7 7) : ( ) = (7 + 7) : = ( ) : 7 7 : 7 = : 7 7 : 7 7 : 7 = ( ) : : 7 = : 7 + (7 7) : (7 + 7) = = Într-o or¼a cei trei copii pot mânca Ancuţa tort, Valentin 2 torturi, Andreea 3 torturi p În total 6 torturi pot consuma cei 3 copii împreun¼a într-o or¼a p Deci 3 torturi le vor consuma într-o jum¼atate de or¼a p savarine negrese savarine negrese 6 savarine negrese = 30 savarine reprezint¼a 3 segmente p segment = 30 : 3 = 0 negrese Sunt 0 5 = 50 savarine

5 4. 7g 5 = 85g 402g 85g = 37g cânt¼aresc bilele din urn¼a Presupunând c¼a toate bilele ar galbene (cele cu greutatea mai mic¼a), atunci num¼arul lor arat¼a de câte ori se cuprinde 7 în g : 7g = 8 (rest ); deci sunt 8 bile în total Diferenţa de grame provine din num¼arul de bile albastre, deci sunt bile albastre şi 8 = 7 bile galbene a) = b) + = Marţienii pot de 3 culori, sunt de 4 tipuri dup¼a num¼arul de mâini şi de 8 tipuri dup¼a num¼arul de antene, deci exist¼a = 26 tipuri de marţieni diferiţi p a) 26 + = p b) = p 2

6 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A V-A. a) 2 x şi 2 y sunt de paritate diferit¼a x = 0 şi y = b) a = 8 20 < 9 20 = b c) x = ; y = < 2 60 < 3 40 < 3 42 ) 2 58 < 3 42 ) x < y p 2. a) A = 64 = b) B = ::: = :::: = p c) Suma cifrelor este Atunci num¼arul se divide cu Dar num¼arul nu se divide cu 3 2, deci nu poate p¼atrat perfect a) Întrucât 0000 = deducem c¼a mulţimea M conţine elementele: (L) ; ; ; :::; (L2) ; ; ; :::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (L5) ; ; ; :::; Deci num¼arul elementelor mulţimii M este egal cu 48 5 = b) = c) Calcul¼am suma elementelor de pe ecare linie S = ::: + 47 = 47 24; S 2 = ; S 3 = ; S 4 = ; S 5 = ; Atunci S = S +S 2 +:::+S 5 = M = M = M = M ; deci restul c¼autat este p 2p

7 4. a) Operaţia de ordin p = 2 coloreaz¼a numerele de forma 2k: R¼amân necolorate numerele impare, a c¼aror sum¼a este S = : : : + (2n ) = n p b) Pentru a colora cât mai multe numere, efectu¼am operaţiile de ordin 2 şi Operaţia de ordin p = 3 coloreaz¼a numerele de forma 3k r¼amase necolorate dup¼a colorarea numerelor de forma 2k: R¼amân necolorate perechile de numere de forma (6k ; 6k + ) cu k 42 şi p¼atr¼aţelul în care este înscris num¼arul p În ecare pereche suma se împarte la 2, deci S = 2p

8 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A VI-A. a) a = b = ; p = 2; q = 3 şi n = 2 3 = (n) = 4 şi (n) = ( + 2) ( + 3) = b) Dac¼a n ar p¼atrat perfect, n = p 2r q 2s ; atunci num¼arul divizorilor este (n) = (2r + ) (2s + ) ; adic¼a este impar, iar 6k + 2 este num¼ar par Dac¼a n ar cub perfect, n = p 3r q 3s ; atunci num¼arul divizorilor este (n) = (3r + ) (3s + ) ; adic¼a este de forma M 3 + ; iar 6k + 2 = este de forma M c) Cum 4 = (a + ) (b + ) şi a b rezult¼a a = ; b = Atunci n = pq 6, iar suma divizorilor lui n este: (n) = ( + p) ( + q + q 2 + q 3 + q 4 + q 5 + q 6 ) = 06 = Dar q (q + ) este par, iar +(q + q 2 )+(q 3 + q 4 )+(q 5 + q 6 ) = +q (q + )+q 2 q (q + )+ q 4 q (q + ) ; deci este num¼ar impar. Aşadar p + = 8; deci p = 7; de unde q = 2 şi n = p 2. a) m(\aom) = 98 ; m( \BOM) = p b) Scrie suma m¼asurilor unghiurilor formate în jurul punctului O m(\p ON) = c) : : : + n = n (n + ) 2 < 23 ) n = p 3. a) Relaţiile c = 4a ; a < x şi x prim conduc la c = x b) x = 2 ) a = 2k; b = 3k; c = 4k abc Din ab + bc + ca = 2 ) k = ) a = 2; b = 3; c = c) abc 38 = bca 47 = cab abc + bca + cab (a + b + c) = = = a + b + c a + 0b + c = 38 (a + b + c) ) 62a = 28b + 37c ) 37c = 62a 28b 00b + 0c + a = 47 (a + b + c) ) 53b = 37c + 46a ) 37c = 53b 46a Rezult¼a 4a = 3b; deci b = 4a 3 ; de unde g¼asim şi c = 2a p Convin doar a = 3 şi a = 6; deci abc 2 f342; 684g

9 4. a) Num¼arul x s-a format prin al¼aturarea cifrelor numerelor din şirul ; 2; 3; 4; :::; 2006: Fie N(a) num¼arul cifrelor num¼arului a: Atunci N( ) = 9; N(023:::99) = 90 2 = 80 N( :::999) = = 2700 N( :::::2006) = = 4028 deci N(x) = = p x nu este p¼atrat perfect, deoarece e divizibil cu 2; dar nu e divizibil cu b) Elementele din A pot scrise sub forma: ; 5 + 6; ; ; ; deci card A = Vom considera urm¼atoarele 67 de submulţimi disjuncte dou¼a câte dou¼a: f6g; f2; 986g; f36; 97g; f5; 956g; ::::; f996; 0g a c¼aror reuniune e A Cu excepţia primei submulţimi, celelalte dou¼a submulţimi au proprietatea c¼a suma celor dou¼a elemente este Aplicând principiul cutiei, oricum am alege cele 68 de elemente ale submulţimii B, exist¼a cel puţin 2 elemente dintr-o submulţime cu dou¼a elemente de sum¼a p 2

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE Corneliu Mănescu-Avram Nicuşor Zlota Lucrarea prezentata la Conferinta Anuala a SSMR din Romania, Ploiesti, 19-21 octombrie 2012 Abstract. This paper

More information

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE de Andrei ECKSTEIN, Timişoara Numeroase noţiuni din analiza matematică au un analog discret. De exemplu, analogul discret al derivatei este diferenţa

More information

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia

4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia 4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare: media şi dispersia Media (sau ) a unei variabile aleatoare caracterizează tendinţa centrală a valorilor acesteia, iar dispersia 2 ( 2 ) caracterizează

More information

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1 Rigla şi compasul Gabriel POPA 1 Abstract. The two instruments accepted by the ancient Greeks for performing geometric constructions, if separately used, are not equally powerful. The compasses alone can

More information

Algoritmică şi programare Laborator 3

Algoritmică şi programare Laborator 3 Algoritmică şi programare Laborator 3 Următorul algoritm calculează cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun a două numere naturale, nenule, a şi b, citite de la tastatură. Algoritmul are

More information

Paradoxuri matematice 1

Paradoxuri matematice 1 Educaţia Matematică Vol. 3, Nr. 1-2 (2007), 51-56 Paradoxuri matematice 1 Ileana Buzatu Abstract In this paper we present some interesting paradoxical results that take place when we use in demonstration

More information

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 204 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI Abstract. Comments on some of the problems asked at the Junior Selection Tests after the National Mathematical Olympiad of 204. Se adresează

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu. Petru Sorin Botezat

Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu. Petru Sorin Botezat Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu Petru Sorin Botezat aprilie-mai 2009 Capitolul 1 Noţiuni de logic¼a 1.1 Propoziţii Unitatea discursului logic este propoziţia. Not¼am propoziţiile cu p; q; r;...

More information

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ FORMULA OF UNITY / THE THIRD MILLENIUM 2014/2015 RUNDA A DOUA

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ FORMULA OF UNITY / THE THIRD MILLENIUM 2014/2015 RUNDA A DOUA OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ FORMULA OF UNITY / THE THIRD MILLENIUM 014/015 RUNDA A DOUA Abstract. Comments on some of the problems presented at the new integrated International Mathematical

More information

Biraportul în geometria triunghiului 1

Biraportul în geometria triunghiului 1 Educaţia Matematică Vol. 2, Nr. 1-2 (2006), 3-10 Biraportul în geometria triunghiului 1 Vasile Berghea Abstract In this paper we present an interesting theorem of triangle geometry which has applications

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 ETAPA JUDEŢEANĂ ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 ETAPA JUDEŢEANĂ ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 214 ETAPA JUDEŢEANĂ ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Abstract. Comments on some of the problems presented at the 214 District Round of the Romanian National Mathematics Olympiad.

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică. Şcoala Doctorală de Matematică. Teză de Doctorat

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică. Şcoala Doctorală de Matematică. Teză de Doctorat Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Şcoala Doctorală de Matematică Teză de Doctorat Proprietăţi topologice ale atractorilor sistemelor iterative de funcţii (Rezumat) Îndrumător

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy A. Obiective 1) Vizualizarea procesului de selecţie a valorii tranşante de ieşire din mulţimea fuzzy de ieşire

More information

Iulia Verdes. Professional Training:

Iulia Verdes. Professional Training: Iulia Verdes Address: Romania, Bucharest Phone: +40723623380 E-mail iuliaverdes@gmail.com Nationality Romanian Birthday April 21, 1987 Weight 50 kg Height 1.68 m Hair - color: black - length: medium Eyes

More information

Numere zecimale. 1 Noţiunea de număr zecimal

Numere zecimale. 1 Noţiunea de număr zecimal 5 Numere zecimale Observaţi tabelul. Noţiunea de număr zecimal. Ce este un număr zecimal Cercet=m [i descoperim Temperatura normală ( C) 6,6 8 8, 4,5 Numărul 8 este natural. Dar numerele 6,6; 8,; 4,5?

More information

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti:

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Biostatistică Medicină Generală Lucrarea de laborator Nr.5 Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Să folosiţi foaia de calcul Excel pentru a executa calculele necesare găsirii intervalelor de încredere

More information

ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10

ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10 ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10 4.1.4 Ceasuri (semnale de tact) În majoritatea circuitelor digitale ordinea în care au loc evenimentele este critică. Uneori un eveniment trebuie să preceadă

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

NUMBERS [nλmbə r s] = NUMERELE

NUMBERS [nλmbə r s] = NUMERELE JURNALISM, ANUL -2, CURS 8 * USEFUL WORDS: GENERAL VOCABULARY NUMBERS [nλmbə r s] = NUMERELE Cardinal numbers [ka r dinəl nλmbə r s] = Numeralele cardinale = one [wan] = eleven [i levən] 2 = twenty-one

More information

Aspecte geometrice ale unei rozete asociate unui triunghi

Aspecte geometrice ale unei rozete asociate unui triunghi Aspecte geometrice ale unei rozete asociate unui triunghi Vlad TUCHILUŞ, Răzvan Andrei MORARIU, Robert ANTOHI 1 Abstract. In this Note, a rosette is associated to an arbitrary triangle and the triangles

More information

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ FAZA LOCALĂ 23 FEBRUARIE 2018 CLASA

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ FAZA LOCALĂ 23 FEBRUARIE 2018 CLASA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ FAZA LOCALĂ 23 FEBRUARIE 2018 CLASA a VII-a I. READING COMPREHENSION (25 POINTS) INSTRUCTIONS: Write the answers to the following tasks on the answer sheet. We all know Katniss

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 de evaluare a competenńelor lingvistice într-o limbă de circulańie internańională studiată pe parcursul învăńământului liceal Proba de înńelegere a unui text audiat la Limba

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

2. PORŢI LOGICE ( )

2. PORŢI LOGICE ( ) 2. PORŢI LOGICE (9.4.24) 2.. INTRODUCERE 2.. CONSTANTE ŞI VARIAILE OOLEENE. TAELE DE ADEVĂR În algebra booleană sunt două constante: şi. În funcţie de tipul de logică folosit, de tehnologia utilizată,

More information

Capitolul 1. Noţiuni de bază

Capitolul 1. Noţiuni de bază 1 Capitolul 1. Noţiuni de bază Capitolul este destinat în principal prezentării unor elemente introductive absolut necesare pentru păstrarea caracterului de sine stătător al lucrării în Liceu anumite noţiuni

More information

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ELEMENTE DE LOGICĂ NUMERICĂ. REDUCEREA EXPRESIILOR LOGICE. I. SCOPUL LUCRĂRILOR Lucrările prezintă câteva

More information

Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez

Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this paper, there are presented a number of properties of collinearity and conciclicity of the centers of some circles associated

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have)

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have) VERBUL Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul A. Verbele auxiliare (to be si to have) 1. Sunt verbe deosebit de puternice 2. Au forme distincte pt. prezent si trecut 3. Intra in alcatuirea altor

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e

A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e Anul XVIII, Nr. 1 Ianuarie Iunie 016 R E C R E A Ţ I I M A T E M A T I C E R E V IS T Ă DE MATE MATI C Ă PE N T R U E LE V I Ş I PR O FE S O RI e i 1 A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

REFERATe GENERALe / GENERAL STUDIES

REFERATe GENERALe / GENERAL STUDIES REFERATe GENERALe / GENERAL STUDIES Copilul dificil o realitate subapreciată şi incorect evaluată The difficult child an underestimated and incorrectly assessed reality Ruxandra Răşcanu 1, Stanca Lidia

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Metode de căutare neinformată şi informată

Metode de căutare neinformată şi informată ezolvarea problemelor cu ajutorul metodelor de căutare neinformate şi informate Obiective Formularea problemelor ca probleme de căutare şi identificarea modalităţilor de rezolvare a lor. Specificarea,

More information

Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a)

Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a) Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a) 3 (c) a 1 4b (b) 2 (d) Q2. If is divisible by 11, then

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

MAURIZIO MACHELLA Arranger, Interpreter, Publisher

MAURIZIO MACHELLA Arranger, Interpreter, Publisher MAURIZIO MACHELLA Arranger, Interpreter, Publisher Italia About the artist Famous musician and organist, known throughout the world. Italian publisher, researcher and organist. Music collaborator with

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Microsoft Excel partea 1

Microsoft Excel partea 1 Microsoft Excel partea 1 În această parte veţi utiliza următoarele funcţionalităţi ale pachetului software: Realizarea şi formatarea unei foi de calcul Adrese absolute şi relative Funcţii: matematice,

More information

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Transforma -te! Steve Andreas. Editura EXCALIBUR Bucureşti Traducere: Carmen Ciocoiu

Transforma -te! Steve Andreas. Editura EXCALIBUR Bucureşti Traducere: Carmen Ciocoiu Transforma -te! ) Cum să devii ceea ce îţi doreşti! Steve Andreas Traducere: Carmen Ciocoiu Editura EXCALIBUR Bucureşti 2008 CUPRINS Mulţumiri... Introducere... Elemente de bază 1 Concepţia despre sine,

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

Cum să iubeşti pentru a fi iubit

Cum să iubeşti pentru a fi iubit Cum să iubeşti pentru a fi iubit PSIHOLOGIA VIEŢII COTIDIENE Colecţie coordonată de Alexandru Szabo Coperta: Silvia Muntenescu Traducerea realizată după volumul Dr Paul Hauck, HOW TO LOVE AND BE LOVED,

More information

TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE

TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE Lect. univ. dr. Sorin-Avram VÎRTOP Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Ph.D., Sorin-Avram VÎRTOP Constantin Brâncuşi

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

Semantic Web RDF+OWL+Protege. Introducere

Semantic Web RDF+OWL+Protege. Introducere Semantic Web RDF+OWL+Protege Introducere ApariŃia webului în 1989 a constituit un mare pas înainte în felul în care se poate interacńiona cu calculatorul. Webul a permis tuturor celor care nu aveau cunoştinńe

More information

REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI IAŞI 201 5

REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI IAŞI 201 5 Anul XVII, Nr. 1 Ianuarie Iunie 2015 R E C R E A Ţ I I M A T E M A T I C E REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI e i 1 A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e IAŞI 201 5

More information

TREASURE HUNT CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ Ediția a IV-a, Proba scrisă - Clasa a VI-a Varianta 2

TREASURE HUNT CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ Ediția a IV-a, Proba scrisă - Clasa a VI-a Varianta 2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU TG-MUREŞ INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ http://tudor20.wordpress.com/ V ânãtoarea decomori www.edums.ro TREASURE HUNT CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ Ediția

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

GHID DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GRUPULUI DE SPRIJIN

GHID DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GRUPULUI DE SPRIJIN PARTENERI IN PROGRES VOLUNTARI PENTRU O LUME MAI BUNA GHID DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GRUPULUI DE SPRIJIN PENTRU PACIENTII ONCOLOGICI Autor: Luminiţa Lupaşcu Constanţa 2011 CUPRINS GHID DE ORGANIZARE

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Dr. Octavia-Luciana Porumbeanu Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti E-mail:

More information

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Paulina Matei Scoala Generală Tudor Vladimirescu Târgovişte, mateipaulina@gmail.com Abstract În această lucrare am prezentat soft-ul

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

Consideraţii statistice Software statistic

Consideraţii statistice Software statistic Consideraţii statistice Software statistic 2014 Tipuri de date medicale Scala de raţii: se măsoară în funcţie de un punct zero absolut Scale de interval: intervalul (sau distanţa) dintre două puncte pe

More information

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax.

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax. Missa Guadalupe o Martson 10-911 (Choral score) Sah Publishg Co. Inc. Orr rom your avorite aler or at.sahpub.com (Or call 00--1.S. and Cada) This document is provid or revie purposes only. It is illegal

More information

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 4) b este: A b 2 a B b a C b+ a D a b

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 4) b este: A b 2 a B b a C b+ a D a b Universitatea din Bucureşti 3.07.06 Facultatea de Matematică şi Informatică Concursul de admitere iulie 06 Domeniul de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Matematică (Varianta 4). Fie hexagonul

More information

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 1) Universitatea din Bucureşti 3.07.06 Facultatea de Matematică şi Informatică Concursul de admitere iulie 06 Domeniul de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Matematică (Varianta ). Valoarea numărului

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

Kees Schoonenbeek Arranger, Composer, Director, Publisher, Teacher

Kees Schoonenbeek Arranger, Composer, Director, Publisher, Teacher Kees choonenbeek rranger, Comoser, Director, ublisher, eacher Netherlands, Dieren bout the artist Kees choonenbeek as born in rnhem, the Netherlands, on October 1 st 1947.He studied the iano at the Conservatory

More information

Aripi spre societate sub aripa ASIS. Asociatia Sprijinirea Integrarii Sociale

Aripi spre societate sub aripa ASIS. Asociatia Sprijinirea Integrarii Sociale Aripi spre societate sub aripa ASIS Asociatia Sprijinirea Integrarii Sociale RAPORT ANUAL ANNUAL REPORT 2008 BUCUREŞTI BUCHAREST 2009 Bd. Corneliu Coposu Nr. 4, Bl. 105A, Sc.4, Et.1, Ap. 94, Sector 3,

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Multi-Level Gate Circuits. Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates. Some Terminologies (Cont.) Some Terminologies

Multi-Level Gate Circuits. Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates. Some Terminologies (Cont.) Some Terminologies Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates iaojun Qi Multi-Level Gate Circuits Design Find the inputs and outputs Find the relationship between inputs and outputs (i.e., For each input combination,

More information

Firma (The Firm, 1991)

Firma (The Firm, 1991) Firma (The Firm, 1991) John Grisham 1 Asociatul principal studie résumé-ul pentru a suta oară şi nici de această dată nu găsi ceva care să-i displacă în legătură cu Mitchell Y. McDeere nu, în paginile

More information

Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare *

Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare * Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010), No. 5(546), pp. 2-24 Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare * Liviu GEAMBAŞU Academia de Studii Economice, Bucureşti

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G.

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G. Academia Română Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială Referat II Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii Coordonator

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată

Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată Pentru citare : Macarie A., Constantin T, Iliescu M, Fodorea A, Prepeliţă G. (2008). Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată, Psihologie si societate: noutăţi in psihologia aplicată,

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI LUCRARE DE LICENŢĂ MODELE DE EVALUARE A OPŢIUNILOR (METODE PRACTICE COMPUTAŢIONALE) COORDONATOR: PROF. UNIV. DR.

More information

EPI INFO. - Cross-tabulation şi testul 2 -

EPI INFO. - Cross-tabulation şi testul 2 - EPI INFO - Cross-tabulation şi testul 2 - Au drept scop verificarea unor ipoteze obţinute în urma centralizării datelor unei cercetări statistice şi stabilirea posibilelor legături între variabile. Acest

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI -/ IA OI Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA Arta de a cuceri 195679 B-C.U. - IAŞI ŞTIINŢA & TEHNICĂ Ş.A. Bucureşti, 1997 Cuvânt de mulţumire Cum să mulţumeşti cuiva când această carte este rodul atâtor experienţe

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură

lindab we simplify construction LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură LindabTopline Țiglă metalică Roca Întoarcerea la natură Tradiţia ne inspiră Lindab Roca este un sistem complet de învelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercetări, prin perfecţionarea continuă

More information

ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA ŞI MĂSURAREA/RELEVAREA PIESELOR DE MICI DIMENSIUNI

ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA ŞI MĂSURAREA/RELEVAREA PIESELOR DE MICI DIMENSIUNI ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA ŞI MĂSURAREA/RELEVAREA PIESELOR DE MICI DIMENSIUNI Ionescu Tone, Prof. dr. ing.,universitatea Tehnicã de Construcţii Bucureşti Rece Laurenţiu, Prof.dr.ing.,Universitatea Tehnicã

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information