OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OLIMPIADA DE MATEMATIC ¼A ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007"

Transcription

1 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A IV-A. Folosind de şapte ori cifra 7, o parte din semnele celor patru operaţii operaţii +; ; ; : eventual şi paranteze rotunde, compuneţi şapte exerciţii, astfel încât unul s¼a aib¼a rezultatul, altul s¼a aib¼a rezultatul 2, altul s¼a aib¼a rezultatul 3 şi aşa mai departe, pân¼a la rezultatul Alina poate mânca singur¼a un tort într-o or¼a, Valentin într-o jum¼atate de or¼a, iar Andreea în 20 minute. În cât timp pot mânca împreun¼a cei 3 copii trei torturi? 3. Anca a comandat de ziua ei de 5 ori mai multe savarine decât negrese. Dup¼a ce s-au consumat 8 savarine şi s-au mai adus 6 negrese, s-a constatat c¼a num¼arul savarinelor este de 2 ori mai mare decât al negreselor. Câte savarine şi câte negrese s-au comandat la început? 4. Într-o urn¼a sunt bile galbene şi bile albastre. O bil¼a galben¼a cânt¼areşte 7 grame, iar una albastr¼a cânt¼areşte8 grame. Dac¼a ar cu 5 bile galbene mai mult, bilele ar cânt¼ari la un loc 402 grame. a) Care este num¼arul minim de bile ce trebuie scoase pentru a avea 4 bile de aceeaşi culoare? b) Care este num¼arul minim de bile ce trebuie scoase pentru a avea cel puţin 2 bile de culori diferite? 5. Marţienii sunt roşii, verzi sau albaştri, au de la dou¼a la cinci mâini şi de la 3 la 20 de antene. a) Câţi marţieni trebuie s¼a punem la un loc pentru a siguri c¼a printre ei exist¼a cel puţin doi identici? b) Câţi marţieni trebuie s¼a punem la un loc pentru a siguri c¼a printre ei exist¼a cel puţin identici? (Subiecte propuse de Înv. Ion Oprea şi Paul Dumitrescu I.Ş.J. Vâlcea, prof. Ştefan Sm¼ar¼andoiu Rm. Vâlcea, Inst. Gheorghe Stoenescu Rm.Vâlcea şi prof. Marius Perianu - I.Ş.J. Olt) NOT ¼A.. Timp de lucru 2 ore. 2. Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Fiec¼arui subiect i se acord¼a de la 0 la 7 puncte.

2 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A V-A. a) Determinaţi numerele naturale x şi y dac¼a x < y şi 2 x + 2 y = 257: b) Comparaţi numerele a = 2 60 şi b = 3 40 : c) Comparaţi numerele x = 5( ) şi y = : 2. Fie A = şi B = ::: : a) Ar¼ataţi c¼a A este cub perfect. b) Demonstraţi c¼a B e p¼atrat perfect. Marius Giurgiu, Rm.Vâlcea c) Demonstraţi c¼a dac¼a un num¼ar natural cu cel puţin 300 de cifre, scris în baza zece, are 300 de cifre de ; iar celelalte cifre sunt zero, atunci num¼arul nu poate un p¼atrat perfect. Florin Smeureanu, Rm. Vâlcea 3. Fie M mulţimea ale c¼arei elemente sunt numerele naturale mai mici decât 0 4 ; care prin împ¼arţire la 2007 dau restul mai mic decât 48: a) Câte elemente are mulţimea M? b) Daţi exemplu de cinci elemente din mulţimea M astfel încât prin împ¼arţirea sumei lor la 2007 s¼a obţineţi restul : c) A aţi restul împ¼arţirii sumei tuturor elementelor mulţimii M la 2007: Gheorghe Radu, Rm.Vâlcea 4. Se considera o tabla p¼atrat¼a n n pe care sunt scrise în cele n 2 patr¼aţele ale sale numerele de la la n 2. Consider¼am operaţie de ordin p colorarea p¼atr¼aţelelor în care sunt scrise numerele de forma kp cu 2 p n 2 şi k 2 N : a) Ar¼ataţi c¼a exist¼a o operaţie dup¼a care suma numerelor înscrise în p¼atr¼aţelele necolorate este p¼atrat perfect. b) Considerând n = 6; efectu¼am dou¼a operaţii astfel încât în urma acestora s¼a e colorate cât mai multe numere. Este suma numerelor r¼amase necolorate un num¼ar care s¼a se împart¼a la 2? Mariana Saraolu, Constantin Saraolu, Rm. Valcea NOT ¼A.. Timp de lucru 3 ore. 2. Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Fiec¼arui subiect i se acord¼a de la 0 la 7 puncte.

3 ETAPA JUDEŢEAN ¼A 3 martie 2007 CLASA A VI-A. Se consider¼a num¼arul natural n a c¼arui descompunere în factori primi este p a q b ; unde a; b; p; q 2 N ; p şi q sunt numere prime, iar a b: a) Dac¼a b; p; q sunt numere naturale consecutive, în aceast¼a ordine, a aţi num¼arul divizorilor şi suma divizorilor lui n. b) Dac¼a num¼arul divizorilor lui n este de forma 6k + 2; k 2 N; demonstraţi c¼a nu exist¼a k natural pentru care n s¼a e p¼atrat perfect sau cub perfect. c) Dac¼a num¼arul divizorilor lui n este 4; iar suma divizorilor s¼ai este 06; a aţi num¼arul n: Constantin Popescu, Rm. Vâlcea 2. În interiorul unghiului [AOB cu m¼asura de 47 se ia punctul M astfel încât m¼asurile unghiurilor \AOM şi \BOM s¼a e direct proporţionale cu numerele 2; (3) şi ; (6): a) Determinaţi m¼asurile unghiurilor \AOM şi \BOM: b) Ştiind c¼a ON? OB, iar N şi B sunt de o parte şi de alta a dreptei OA, calculaţi m¼asura unghiului format de bisectoarea unghiului \AOM cu semidreapta [ON: c) S¼a se determine cel mai mare num¼ar natural n ştiind c¼a semidreptele (OA ; (OA 2 ; : : : ; (OA n sunt în interiorul unghiului \AON şi m( \AOA ) = ; m( \A OA 2 ) = 2 ; m( \A 2 OA 3 ) = 3 ; : : : ; m( A n \ OA n ) = n : C¼at¼alin Badea, Rm.Vâlcea 3. Fie a; b; c; x 2 N astfel încât a b = 2 3 şi b 3x = c ; unde x este un num¼ar prim. 8 a) S¼a se determine valoarea lui x ştiind c¼a a < x: abc b) Pentru x = 2 şi ab + bc + ca = 2 ; determinaţi numerele a; b; c: 3 c) A aţi numerele abc; ştiind c¼a numerele abc; bca; respectiv cab sunt direct proporţionale cu 38; 47 şi respectiv 26: 4. Fie x = : : : : : : : : : :2006 a) Stabiliţi câte cifre are num¼arul x şi veri caţi dac¼a x e p¼atrat perfect. Florin Smeureanu, Rm. Vâlcea b) Fie A = f6; 2; 36; 5; :::; 986g şi B o submulţime a mulţimii A format¼a din 68 de elemente. Ar¼ataţi c¼a în B exist¼a cu siguranţ¼a dou¼a elemente distincte a c¼aror sum¼a e egal¼a cu 2007: Ştefan Sm¼ar¼andoiu, Rm.Vâlcea

4 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A IV-A. 7 : 7 + (7 7) : ( ) = (7 + 7) : = ( ) : 7 7 : 7 = : 7 7 : 7 7 : 7 = ( ) : : 7 = : 7 + (7 7) : (7 + 7) = = Într-o or¼a cei trei copii pot mânca Ancuţa tort, Valentin 2 torturi, Andreea 3 torturi p În total 6 torturi pot consuma cei 3 copii împreun¼a într-o or¼a p Deci 3 torturi le vor consuma într-o jum¼atate de or¼a p savarine negrese savarine negrese 6 savarine negrese = 30 savarine reprezint¼a 3 segmente p segment = 30 : 3 = 0 negrese Sunt 0 5 = 50 savarine

5 4. 7g 5 = 85g 402g 85g = 37g cânt¼aresc bilele din urn¼a Presupunând c¼a toate bilele ar galbene (cele cu greutatea mai mic¼a), atunci num¼arul lor arat¼a de câte ori se cuprinde 7 în g : 7g = 8 (rest ); deci sunt 8 bile în total Diferenţa de grame provine din num¼arul de bile albastre, deci sunt bile albastre şi 8 = 7 bile galbene a) = b) + = Marţienii pot de 3 culori, sunt de 4 tipuri dup¼a num¼arul de mâini şi de 8 tipuri dup¼a num¼arul de antene, deci exist¼a = 26 tipuri de marţieni diferiţi p a) 26 + = p b) = p 2

6 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A V-A. a) 2 x şi 2 y sunt de paritate diferit¼a x = 0 şi y = b) a = 8 20 < 9 20 = b c) x = ; y = < 2 60 < 3 40 < 3 42 ) 2 58 < 3 42 ) x < y p 2. a) A = 64 = b) B = ::: = :::: = p c) Suma cifrelor este Atunci num¼arul se divide cu Dar num¼arul nu se divide cu 3 2, deci nu poate p¼atrat perfect a) Întrucât 0000 = deducem c¼a mulţimea M conţine elementele: (L) ; ; ; :::; (L2) ; ; ; :::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (L5) ; ; ; :::; Deci num¼arul elementelor mulţimii M este egal cu 48 5 = b) = c) Calcul¼am suma elementelor de pe ecare linie S = ::: + 47 = 47 24; S 2 = ; S 3 = ; S 4 = ; S 5 = ; Atunci S = S +S 2 +:::+S 5 = M = M = M = M ; deci restul c¼autat este p 2p

7 4. a) Operaţia de ordin p = 2 coloreaz¼a numerele de forma 2k: R¼amân necolorate numerele impare, a c¼aror sum¼a este S = : : : + (2n ) = n p b) Pentru a colora cât mai multe numere, efectu¼am operaţiile de ordin 2 şi Operaţia de ordin p = 3 coloreaz¼a numerele de forma 3k r¼amase necolorate dup¼a colorarea numerelor de forma 2k: R¼amân necolorate perechile de numere de forma (6k ; 6k + ) cu k 42 şi p¼atr¼aţelul în care este înscris num¼arul p În ecare pereche suma se împarte la 2, deci S = 2p

8 Etapa judeţean¼a 3 martie 2007 BAREM DE CORECTARE CLASA A VI-A. a) a = b = ; p = 2; q = 3 şi n = 2 3 = (n) = 4 şi (n) = ( + 2) ( + 3) = b) Dac¼a n ar p¼atrat perfect, n = p 2r q 2s ; atunci num¼arul divizorilor este (n) = (2r + ) (2s + ) ; adic¼a este impar, iar 6k + 2 este num¼ar par Dac¼a n ar cub perfect, n = p 3r q 3s ; atunci num¼arul divizorilor este (n) = (3r + ) (3s + ) ; adic¼a este de forma M 3 + ; iar 6k + 2 = este de forma M c) Cum 4 = (a + ) (b + ) şi a b rezult¼a a = ; b = Atunci n = pq 6, iar suma divizorilor lui n este: (n) = ( + p) ( + q + q 2 + q 3 + q 4 + q 5 + q 6 ) = 06 = Dar q (q + ) este par, iar +(q + q 2 )+(q 3 + q 4 )+(q 5 + q 6 ) = +q (q + )+q 2 q (q + )+ q 4 q (q + ) ; deci este num¼ar impar. Aşadar p + = 8; deci p = 7; de unde q = 2 şi n = p 2. a) m(\aom) = 98 ; m( \BOM) = p b) Scrie suma m¼asurilor unghiurilor formate în jurul punctului O m(\p ON) = c) : : : + n = n (n + ) 2 < 23 ) n = p 3. a) Relaţiile c = 4a ; a < x şi x prim conduc la c = x b) x = 2 ) a = 2k; b = 3k; c = 4k abc Din ab + bc + ca = 2 ) k = ) a = 2; b = 3; c = c) abc 38 = bca 47 = cab abc + bca + cab (a + b + c) = = = a + b + c a + 0b + c = 38 (a + b + c) ) 62a = 28b + 37c ) 37c = 62a 28b 00b + 0c + a = 47 (a + b + c) ) 53b = 37c + 46a ) 37c = 53b 46a Rezult¼a 4a = 3b; deci b = 4a 3 ; de unde g¼asim şi c = 2a p Convin doar a = 3 şi a = 6; deci abc 2 f342; 684g

9 4. a) Num¼arul x s-a format prin al¼aturarea cifrelor numerelor din şirul ; 2; 3; 4; :::; 2006: Fie N(a) num¼arul cifrelor num¼arului a: Atunci N( ) = 9; N(023:::99) = 90 2 = 80 N( :::999) = = 2700 N( :::::2006) = = 4028 deci N(x) = = p x nu este p¼atrat perfect, deoarece e divizibil cu 2; dar nu e divizibil cu b) Elementele din A pot scrise sub forma: ; 5 + 6; ; ; ; deci card A = Vom considera urm¼atoarele 67 de submulţimi disjuncte dou¼a câte dou¼a: f6g; f2; 986g; f36; 97g; f5; 956g; ::::; f996; 0g a c¼aror reuniune e A Cu excepţia primei submulţimi, celelalte dou¼a submulţimi au proprietatea c¼a suma celor dou¼a elemente este Aplicând principiul cutiei, oricum am alege cele 68 de elemente ale submulţimii B, exist¼a cel puţin 2 elemente dintr-o submulţime cu dou¼a elemente de sum¼a p 2

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI

COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2014 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI COMENTARII OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 204 TESTE DE SELECŢIE JUNIORI Abstract. Comments on some of the problems asked at the Junior Selection Tests after the National Mathematical Olympiad of 204. Se adresează

More information

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE de Andrei ECKSTEIN, Timişoara Numeroase noţiuni din analiza matematică au un analog discret. De exemplu, analogul discret al derivatei este diferenţa

More information

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1 Rigla şi compasul Gabriel POPA 1 Abstract. The two instruments accepted by the ancient Greeks for performing geometric constructions, if separately used, are not equally powerful. The compasses alone can

More information

Algoritmică şi programare Laborator 3

Algoritmică şi programare Laborator 3 Algoritmică şi programare Laborator 3 Următorul algoritm calculează cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun a două numere naturale, nenule, a şi b, citite de la tastatură. Algoritmul are

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Biraportul în geometria triunghiului 1

Biraportul în geometria triunghiului 1 Educaţia Matematică Vol. 2, Nr. 1-2 (2006), 3-10 Biraportul în geometria triunghiului 1 Vasile Berghea Abstract In this paper we present an interesting theorem of triangle geometry which has applications

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti:

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Biostatistică Medicină Generală Lucrarea de laborator Nr.5 Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Să folosiţi foaia de calcul Excel pentru a executa calculele necesare găsirii intervalelor de încredere

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Numere zecimale. 1 Noţiunea de număr zecimal

Numere zecimale. 1 Noţiunea de număr zecimal 5 Numere zecimale Observaţi tabelul. Noţiunea de număr zecimal. Ce este un număr zecimal Cercet=m [i descoperim Temperatura normală ( C) 6,6 8 8, 4,5 Numărul 8 este natural. Dar numerele 6,6; 8,; 4,5?

More information

Iulia Verdes. Professional Training:

Iulia Verdes. Professional Training: Iulia Verdes Address: Romania, Bucharest Phone: +40723623380 E-mail iuliaverdes@gmail.com Nationality Romanian Birthday April 21, 1987 Weight 50 kg Height 1.68 m Hair - color: black - length: medium Eyes

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ELEMENTE DE LOGICĂ NUMERICĂ. REDUCEREA EXPRESIILOR LOGICE. I. SCOPUL LUCRĂRILOR Lucrările prezintă câteva

More information

Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez

Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez Puncte şi drepte izogonale în planul unui trapez Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this paper, there are presented a number of properties of collinearity and conciclicity of the centers of some circles associated

More information

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have)

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have) VERBUL Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul A. Verbele auxiliare (to be si to have) 1. Sunt verbe deosebit de puternice 2. Au forme distincte pt. prezent si trecut 3. Intra in alcatuirea altor

More information

Capitolul 1. Noţiuni de bază

Capitolul 1. Noţiuni de bază 1 Capitolul 1. Noţiuni de bază Capitolul este destinat în principal prezentării unor elemente introductive absolut necesare pentru păstrarea caracterului de sine stătător al lucrării în Liceu anumite noţiuni

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e

A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e Anul XVIII, Nr. 1 Ianuarie Iunie 016 R E C R E A Ţ I I M A T E M A T I C E R E V IS T Ă DE MATE MATI C Ă PE N T R U E LE V I Ş I PR O FE S O RI e i 1 A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

C6 / Teoria Deciziilor. Metode multicriteriale de analiză a deciziilor. Metoda ELECTRE 1/30

C6 / Teoria Deciziilor. Metode multicriteriale de analiză a deciziilor. Metoda ELECTRE 1/30 C6 / 9.11.2017 Teoria Deciziilor Metode multicriteriale de analiză a deciziilor Metoda ELECTRE 1/30 ELECTRE methods ELECTRE is a family of multi-criteria decision analysis methods that originated in Europe

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Microsoft Excel partea 1

Microsoft Excel partea 1 Microsoft Excel partea 1 În această parte veţi utiliza următoarele funcţionalităţi ale pachetului software: Realizarea şi formatarea unei foi de calcul Adrese absolute şi relative Funcţii: matematice,

More information

Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a)

Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a) Q1. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If and are respectively the divisor and the dividend, then (a) 3 (c) a 1 4b (b) 2 (d) Q2. If is divisible by 11, then

More information

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 1 PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL DIGITAL SIGNAL PROCESSORS Procesoare Numerice de Semnal - CURS 2 1. Introducere în domeniul procesoarelor numerice de semnal 2. Sisteme

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Cum să iubeşti pentru a fi iubit

Cum să iubeşti pentru a fi iubit Cum să iubeşti pentru a fi iubit PSIHOLOGIA VIEŢII COTIDIENE Colecţie coordonată de Alexandru Szabo Coperta: Silvia Muntenescu Traducerea realizată după volumul Dr Paul Hauck, HOW TO LOVE AND BE LOVED,

More information

TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE

TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ CONTEMPORARY APPROACHES TO INTELLIGENCE Lect. univ. dr. Sorin-Avram VÎRTOP Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Ph.D., Sorin-Avram VÎRTOP Constantin Brâncuşi

More information

Consideraţii statistice Software statistic

Consideraţii statistice Software statistic Consideraţii statistice Software statistic 2014 Tipuri de date medicale Scala de raţii: se măsoară în funcţie de un punct zero absolut Scale de interval: intervalul (sau distanţa) dintre două puncte pe

More information

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 1) Universitatea din Bucureşti 3.07.06 Facultatea de Matematică şi Informatică Concursul de admitere iulie 06 Domeniul de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Matematică (Varianta ). Valoarea numărului

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI IAŞI 201 5

REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI IAŞI 201 5 Anul XVII, Nr. 1 Ianuarie Iunie 2015 R E C R E A Ţ I I M A T E M A T I C E REVISTĂ DE M ATEMATI CĂ P ENTRU ELEVI ŞI P ROFESO RI e i 1 A s o c i a ţ i a R e c r e a ţ i i M a t e m a t i c e IAŞI 201 5

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 4) b este: A b 2 a B b a C b+ a D a b

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Matematică (Varianta 4) b este: A b 2 a B b a C b+ a D a b Universitatea din Bucureşti 3.07.06 Facultatea de Matematică şi Informatică Concursul de admitere iulie 06 Domeniul de licenţă Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Matematică (Varianta 4). Fie hexagonul

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Multi-Level Gate Circuits. Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates. Some Terminologies (Cont.) Some Terminologies

Multi-Level Gate Circuits. Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates. Some Terminologies (Cont.) Some Terminologies Chapter 7 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates iaojun Qi Multi-Level Gate Circuits Design Find the inputs and outputs Find the relationship between inputs and outputs (i.e., For each input combination,

More information

Firma (The Firm, 1991)

Firma (The Firm, 1991) Firma (The Firm, 1991) John Grisham 1 Asociatul principal studie résumé-ul pentru a suta oară şi nici de această dată nu găsi ceva care să-i displacă în legătură cu Mitchell Y. McDeere nu, în paginile

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G.

Referat II. Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii. Coordonator ştiinţific: Acad. prof. dr. ing. Florin G. Academia Română Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială Referat II Arhitectura unei interfeţe avansate pentru un Sistem Suport pentru Decizii Coordonator

More information

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI

-/ IA OI. Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA. Arta de a cuceri B-C.U. - IAŞI -/ IA OI Dr. TIMOTHY D. WREN SEDUCŢIA Arta de a cuceri 195679 B-C.U. - IAŞI ŞTIINŢA & TEHNICĂ Ş.A. Bucureşti, 1997 Cuvânt de mulţumire Cum să mulţumeşti cuiva când această carte este rodul atâtor experienţe

More information

UN MANUAL AMERICAN DE GEOGRAFIE FIZICĂ: GEOSYSTEMS. AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY DE ROBERT W. CHRISTOPHERSON

UN MANUAL AMERICAN DE GEOGRAFIE FIZICĂ: GEOSYSTEMS. AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY DE ROBERT W. CHRISTOPHERSON VASILE LOGHIN 430 UN MANUAL AMERICAN DE GEOGRAFIE FIZICĂ: GEOSYSTEMS. AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY DE ROBERT W. CHRISTOPHERSON Abstract: In this book presentation there are taken into consideration

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL

FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL Patologie digestivă FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL Horaţiu Zăpîrţan 1, Emilia Creţeanu 1, Mariana Vlad 1, Aurelian Şinca 1, Călin Ionescu 2 1 Institutul Naţional de Sănătate

More information

MEMORIE VERSUS ISTORIE? RE-CONSIDERĂRI ALE UNOR CONSIDERAŢII VECHI ŞI NOI DESPRE RELAŢIA DINTRE MEMORIE COLECTIVĂ ŞI ISTORIE *

MEMORIE VERSUS ISTORIE? RE-CONSIDERĂRI ALE UNOR CONSIDERAŢII VECHI ŞI NOI DESPRE RELAŢIA DINTRE MEMORIE COLECTIVĂ ŞI ISTORIE * MEMORIE VERSUS ISTORIE? RE-CONSIDERĂRI ALE UNOR CONSIDERAŢII VECHI ŞI NOI DESPRE RELAŢIA DINTRE MEMORIE COLECTIVĂ ŞI ISTORIE * Dalia Agata Báthory, Andreea Cătălina Paul ** Abstract: The relationship between

More information

Pagini Web prin Microsoft Frontpage. Crearea de pagini web. Introducere

Pagini Web prin Microsoft Frontpage. Crearea de pagini web. Introducere Pagini Web prin Microsoft Frontpage Crearea de pagini web. Introducere Internetul este un sistem global de reţele de calculatoare ce folosesc protocoalele de comunicare Transmission Control Protocol şi

More information

Începutul și Sfârșitul

Începutul și Sfârșitul Începutul și Sfârșitul لداية وانلهاية ) باللغة الرومانية ( Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة Traducere: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) المركز الا

More information

Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată

Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată Pentru citare : Macarie A., Constantin T, Iliescu M, Fodorea A, Prepeliţă G. (2008). Stima de sine - intre normalitate şi trăsătură accentuată, Psihologie si societate: noutăţi in psihologia aplicată,

More information

PAST TENSES. I. How Do We Form Them?

PAST TENSES. I. How Do We Form Them? PAST TENSES I. How Do We Form Them? There are two types of past tense according to some grammars and three, according to others. That is, we may study only Past Tense Simple and Past Tense Continuous at

More information

PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL

PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL UNIVERSITATEA DE MEDICINǍ ŞI FARMACIE GR.T.POPA -IASI FACULTATEA DE MEDICINǍ GENERALǍ PURPURA TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ LA COPIL Conducǎtor ştiinţific Prof.Dr. IOAN TANSANU Doctorand Dr. LILIANA MARICELA

More information

(Below: this is the credit as per DVD of original cut, and as per VHS of original cut)

(Below: this is the credit as per DVD of original cut, and as per VHS of original cut) Flûte De Pan Played by Gheorghe Zamfir (Below: this is the credit as per DVD of original cut, and as per VHS of original cut) For mysterious reasons, the director's cut music credits for Zamfir reads:

More information

Capitolul 5. Elemente de teoria probabilităţilor

Capitolul 5. Elemente de teoria probabilităţilor Capitolul 5. Elemente de teoria probabilităţilor Acest capitol este preluat din Dragomirescu (1998), cu unele corecţii şi cu o piesă originală: aplicaţia ecologică sau biomedicală la regula adunării şi

More information

FENG SHUI 2 Cuprins...6 Qi sau Chi...6 Feng Shui...6 Cele cinci elemente...6...6 Perioada de dinaintea dinastiei Qin - leaganul Feng Shui...6 Dinastiile Qin si Han - inceputurile Feng Shui...7 Dinastiile

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

Importanţa determinării patternului de sensibilitate la antimicotice al speciilor de Candida şi Dermatofiţi izolate din diverse produse patologice

Importanţa determinării patternului de sensibilitate la antimicotice al speciilor de Candida şi Dermatofiţi izolate din diverse produse patologice cintia Parasitologica, 2008, 1, 17-21 Importanţa dtrminării pattrnului d snsibilitat la antimicotic al spciilor d Candida şi Drmatofiţi izolat din divrs produs patologic Monica JUNIE Catdra d Microbiologi,

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

ADEVĂRATA DRAGOSTE PENTRU HRISTOS

ADEVĂRATA DRAGOSTE PENTRU HRISTOS S o c i e t a t e a M i s i o n a r a C o r e s i ADEVĂRATA DRAGOSTE PENTRU HRISTOS T h o m a s V i n c e n t B 1634-1678 A ADEVĂRATA DRAGOSTE PENTRU HRISTOS Thomas Vincent, 1634-1678 Dacă nu iubeşte cineva

More information

GHID METODIC MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIA DE MATEMATICĂ

GHID METODIC MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIA DE MATEMATICĂ GHID METODIC MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIA DE MATEMATICĂ Prof. Pentru invatamantul primar VARZARU GEANINA 1 Modernizarea învăţământului matematic se înscrie într-un proces general de reînnoire

More information

Chapter 4. Predicate logic allows us to represent the internal properties of the statement. Example:

Chapter 4. Predicate logic allows us to represent the internal properties of the statement. Example: 4.1 Singular and General Propositions Chapter 4 Predicate logic allows us to represent the internal properties of the statement. Apples are red A Firetrucks are red F The previous symbols give us no indication

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Servicii şi programe pentru copiii cu vârste între 0 14 ani: studiu. Autori: Claudia Popescu, Alice Adriana Roman Coordonator: Claudia Popescu

Servicii şi programe pentru copiii cu vârste între 0 14 ani: studiu. Autori: Claudia Popescu, Alice Adriana Roman Coordonator: Claudia Popescu 0 Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov Centru de excelenţă pentru servicii oferite copiilor cu vârste între 0 14 ani, proiect finanţat de Fundaţia IREX Servicii şi programe pentru copiii cu vârste

More information

Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)

Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) Scopul general al Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului de educaţie preşcolară

More information

Stiluri de învăţare Introducere

Stiluri de învăţare Introducere Stiluri de învăţare Chestionar adaptat după Peter Honey şi Alan Mumford Introducere Acest chestionar este destinat să descopere care este/sînt stilul/stilurile tău/tale preferat(e) de învăţare. De-a lungul

More information

Biblia pentru copii. prezentată. Om Bogat, Om Sărac

Biblia pentru copii. prezentată. Om Bogat, Om Sărac Biblia pentru copii prezentată Om Bogat, Om Sărac Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: M. Maillot şi Lazarus Adaptată după: M. Maillot şi SarahS. Tradusă de: Tatiana Simion Produsă de: Bible for Children

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

Puterea lui Nu: Pentru că un cuvânt mic poate aduce sănătate, abundenţă şi fericire

Puterea lui Nu: Pentru că un cuvânt mic poate aduce sănătate, abundenţă şi fericire Puterea lui Nu: Pentru că un cuvânt mic poate aduce sănătate, abundenţă şi fericire Elogii pentru JAMES ALTUCHER James Altucher este ȋnfricoşător de inteligent. Stephen Dubner, autorul cărții Freakonomics

More information

Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform)

Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Soluţii hibride de acces de bandă largă. Platformele MAP (Multiservice Acces Platform) Drd. ing. Radu DRAGOMIR, Ing.

More information

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39 14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA 15 telefonie mobila Orange România SA 16 Piese de schimb SILMECOM SRL 17 Piese de schimb CONSECO SRL 18 19 20 Furnituri de birou, hârtie copiator, formulare tipizate

More information

Univox AutoLoop 2.0. Fully automatic loop amplifier for TV/music/microphone. User Guide. Univox AutoLoop 2.0. Room loop. Sofa loop.

Univox AutoLoop 2.0. Fully automatic loop amplifier for TV/music/microphone. User Guide. Univox AutoLoop 2.0. Room loop. Sofa loop. Univox AutoLoop 2.0 Fully automatic loop amplifier for TV/music/microphone User Guide Univox AutoLoop 2.0 Room loop Sofa loop Loop pad 1 Content Introduction...3 Product overview...3 Connecting audio sources...4

More information

Curs 10: Analiza seriilor de timp. Data mining - Curs 10 1

Curs 10: Analiza seriilor de timp. Data mining - Curs 10 1 Curs 0: Analiza seriilor de timp Data mining - Curs 0 Structura Motivaţie Pre-procesarea seriilor de timp Predicţie Identificare şabloane Grupare şi clasificare Detecţie anomalii Data mining - Curs 0 2

More information

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Ţinta producătorului de bunuri şi servicii este de a obţine un profit cât mai mare. Acest deziderat este atins numai dacă produce bunul sau serviciul cu cheltuieli mai mici

More information

GS-CU001M COMMENTATOR UNIT PRODUCT DETAILS

GS-CU001M COMMENTATOR UNIT PRODUCT DETAILS GLENSOUND ELECTRONICS LTD GS-CU001M COMMENTATOR UNIT PRODUCT DETAILS 6 BROOKS PLACE, MAIDSTONE, KENT, ME1 1HE. ENGLAND. TEL: + (0) 1622 7020 Visit our Website at www.glensound.co.uk + (0) 1622 7662 FAX:

More information

Jean Mouton. (before ) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell

Jean Mouton. (before ) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell Jean Mouton (before 1459 1522) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars Gimell Quis dabit oculis nostris fontem lachrimarum? Et plorabimus die ac nocte coram domino? ritannia, quid

More information

LIMBAJUL SQL 1. GENERALITĂŢI

LIMBAJUL SQL 1. GENERALITĂŢI LIMBAJUL SQL 1. GENERALITĂŢI Limbajul structurat de interogare SQL (Structured Query Language) este limbajul standard pentru bazele de date (BD) relaţionale definit de ANSI în 1986 şi adoptat ulterior

More information

CONDUCEREA BAZATĂ PE INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ LEADERSHIP BASED ON EMOTIONAL INTELLIGENCE. Drd. lect. univ. Natalia ŢÎMBALIUC, ASEM

CONDUCEREA BAZATĂ PE INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ LEADERSHIP BASED ON EMOTIONAL INTELLIGENCE. Drd. lect. univ. Natalia ŢÎMBALIUC, ASEM CONDUCEREA BAZATĂ PE INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ Drd. lect. univ. Natalia ŢÎMBALIUC, ASEM Studiul a urmărit să argumenteze de ce a avea inteligență emoțională este esențial pentru succesul unui lider. O persoană

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI. Fascicula V Volumul I

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI. Fascicula V Volumul I MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Fascicula V Volumul I TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ANUL XXVIII (XXXII) 2010

More information

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. LYDIA, THE TATTOOED LADY for T.T.B.B. voices and piano* Music by HAROLD ARLEN Lyric by E. Y.

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. LYDIA, THE TATTOOED LADY for T.T.B.B. voices and piano* Music by HAROLD ARLEN Lyric by E. Y. Arranged by JAY ALTHOUSE LYDIA, THE TATTOOED LADY or voices and piano* Music by HAROLD ARLEN Lyric by E. Y. HARBURG 1 Piccolo Trumpet 1 Trumpet 2 Trombone Baritone Horn Tuba Percussion 1 (S.D./D.) Percussion

More information

9th CRAIOVA INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL. APRIL 23rd - MAY 4th 2014

9th CRAIOVA INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL. APRIL 23rd - MAY 4th 2014 9th CRAIOVA INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL WEDNESDAY, APRIL 23rd APRIL 23rd - MAY 4th 2014 William Shakespeare Square OFFICIAL OPENING OF THE 9th CRAIOVA INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL Opening

More information

Despre înţelept şi fermitatea lui

Despre înţelept şi fermitatea lui Despre înţelept şi fermitatea lui ANA-MARIA DUMBRAVĂ LPS Nicolae Rotaru, Constanţa, (îndrumător: prof. Cătălin SPĂTARU) Abstract The wised does not suffer injustices or insults and even if these things

More information

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia http://www.ifla.org/vii/s35/pubs/avm-guidelines04.htm Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii Martie

More information

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY Dr. Simona MITROIU Departamentul de Ştiinţe Umaniste Universitatea

More information

CUM SĂ-ŢI DEZVOLŢI PROPRIA AFACERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CUM SĂ-ŢI DEZVOLŢI PROPRIA AFACERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ 1 INTRODUCERE LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Aţi auzit, desigur, poveştile de viaţă ale multor miliardari care şi-au început afacerile fără capital, de la zero... Au fost oameni obişnuiţi care au avut un vis, dar

More information

Predarea orientată după necesităţile copilului

Predarea orientată după necesităţile copilului STEP BY STEP Un program pentru copii şi familii Predarea orientată după necesităţile copilului KATE BURKE WALSH CUVÂNT ÎNAINTE DE PAMELA A. COUGHLIN Fundaţia Soros/Institutul pentru o Societate Deschisă

More information

Lecţia 24 : Discutie cu profesori internationali

Lecţia 24 : Discutie cu profesori internationali Lecţia 24 : Discutie cu profesori internationali Dr. Rajan Sankaran (RS) Bună ziua şi bine aţi revenit! Astăzi avem o întâlnire unică de miercuri. Am cu mine patru prieteni foarte dragi şi excelenţi homeopaţi

More information

God Save the Double! Mauro Lo Monaco, Sergio Vinciguerra, Diana Cruickshank. Dance Research, Volume 24, Number 1, Summer 2006, pp.

God Save the Double! Mauro Lo Monaco, Sergio Vinciguerra, Diana Cruickshank. Dance Research, Volume 24, Number 1, Summer 2006, pp. God Save the Double! Mauro Lo Monaco, Sergio Vinciguerra, Diana Cruickshank Dance Research, Volume 24, Number 1, Summer 2006, pp. 66-69 (Article) Published by Edinburgh University Press DOI: https://doi.org/10.1353/dar.2006.0005

More information