Importanţa productivităţii în sectorul public

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Importanţa productivităţii în sectorul public"

Transcription

1 Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În anul 2003 a absolvit cursul de studii aprofundate, modulul Management Urban. În prezent este preparator universitar doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Administraţie şi Management Public şi, totodată, membru al Asociaţiei Project Management România. În calitate de preparator universitar a participat la mai multe simpozioane internaţionale, naţionale şi mese rotunde. Creşterea productivităţii reprezintă baza îmbunătăţirilor veniturilor reale şi a bunăstării societăţii, în general. Creşterea slabă a productivităţii limitează nivelul ratei la care resursele financiare pot fi îmbunătăţite şi, totodată, creşte probabilitatea apariţiei de conflicte şi de nemulţumiri în ceea ce priveşte cererile de distribuire a veniturilor. Prin urmare, măsurarea creşterii productivităţii şi a nivelurilor acesteia constituie indicatori economici importanţi. În principiu, productivitatea este un indicator simplu care descrie relaţia între ieşirile şi intrările care sunt necesare pentru obţinerea producţiei de bunuri, servicii etc. unei organizaţii este descrisă prin relaţiile care leagă mijloacele (muncă, echipamente, materiale) de producţie. Dorinţa de ameliorare a productivităţii serviciilor publice a apărut ca urmare a faptului că, în primul rând, productivitatea s-a degradat pe parcursul ultimilor ani şi, în al doilea rând, colectivităţile publice care finanţează aceste servicii publice au din ce în ce mai multe dificultăţi în a găsi fondurile necesare şi, în consecinţă, vor să asigure un serviciu constant la un cost mai mic. 1. Performanţa în sectorul public şi managementul calităţii din sectorul public sunt foarte importante în condiţiile în care există resurse bogate, dar care sunt foarte greu de atras în activităţile acestui sector. Importanţa productivităţii şi a managementului calităţii vine din posibilitatea de transformare a acestora în bunuri tangibile şi în rezultate care să facă economiile productive şi mai competitive pe piaţa globală. Stabilirea unui nivel de performanţă în sectorul public la nivelul instituţiei constă într-un proces continuu şi sistematic de măsurare şi evaluare a produselor proprii, a serviciilor şi a practicilor, de comparare a acestora cu cele mai bune produse ale organizaţiilor cu prestigiu din acelaşi domeniu. Există mai multe motive pentru care stabilirea unui nivel de performanţă reprezintă o practică utilă pentru orice organizaţie din sectorul public. Principalele motive sunt: Oricine îşi propune să-şi reevalueze modul de producere a bunurilor şi de furnizare a serviciilor, atât către clienţii externi, cât şi către clienţii interni (în cazul sectorului public, clienţii sunt cetăţenii) trebuie să aibă în vedere, dacă există şi alte organizaţii care prestează aceleaşi servicii sau care produc aceleaşi bunuri; Un alt motiv constă în faptul că este mai uşor să se promoveze schimbarea, atunci când argumentul care stă la baza realizării acesteia este reprezentat chiar de experienţa în domeniu a celor mai buni care au aplicat deja schimbarea; Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere o mai bună utilizare a resursei TIMP. 108 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

2 În prezent se pune întrebarea dacă putem lua în considerare standardele stabilite de orice organizaţie sau numai cele stabilite în sectorul public. Astăzi, mai mult ca oricând, pot fi avute în vedere şi chiar aplicate astfel de standarde, dar trebuie să se ţină cont de faptul că evaluarea metodelor organizaţiei de a lucra, implică compararea proceselor din cadrul instituţiilor cu cele ale unei alte organizaţii, care a aplicat deja schimbarea. Aşa cum operaţiile din cadrul organizaţiilor variază, acest lucru se aplică şi procesului de analiză comparativă şi stabilirii standardelor. Există patru abordări generale de stabilire a standardelor de performanţă: 1. analiza comparativă internă (stabilirea standardelor interne); 2. stabilirea standardelor faţă de o organizaţie concurentă; 3. analize comparative funcţionale (stabilirea standardelor funcţionale) între funcţiile din interiorul şi exteriorul serviciului public; 4. analiza comparativă generică comparaţie cu organizaţiile care nu se află în acest sector de activitate, dar care au funcţii economice similare. Indicatorii de performanţă care pot fi utilizaţi în procesul de stabilire a standardelor unei organizaţii sunt numeroşi. Nu există nici o îndoială că mulţi din indicatorii performanţei cantitative valabili în organizaţiile din sectorul privat, precum cifrele vânzărilor, nu sunt aplicabili şi în organizaţiile din sectorul public. Prin urmare, în ceea ce priveşte stabilirea standardelor, organizaţiile din sectorul public fac faţă mai multor provocări sau probleme decât cele din sectorul privat. Cu toate acestea, folosirea analizei comparative în sectorul public nu este diminuată. În prezent nu există o listă cu indicatori care să se aplice tuturor măsurilor de atingere a performanţei. Importantă este menţinerea flexibilităţii. În cele ce urmează voi prezenta o listă cu indicatorii de performanţă pe care practicienii benchmarking-ului îi pot utiliza în munca lor în funcţie de nevoile activităţii lor specifice: managementul direcţiei stabilite; utilitate şi eficienţă; productivitatea; feedback rapid (comunicare în ambele direcţii); mediul de lucru; accesibilitate; calitate (satisfacerea clientului cetăţean); paleta de servicii (apropierea de nevoile cetăţenilor); oportunitate (caracter oportun); costuri (încadrare în buget); monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 2. Un nou concept de productivitate în sectorul public este, după cum am văzut, un indicator de performanţă şi reprezintă, în termeni tehnici, raportul dintre ieşiri şi intrări. Îmbunătăţirea productivităţii reprezintă un progres şi constă în producerea de mai multe bunuri sau servicii cu mai puţine resurse. unei organizaţii este descrisă prin relaţia care leagă bunurile sau serviciile obţinute de mijloacele folosite pentru producerea lor. În cadrul sectorului public, productivitatea este adesea exprimată în raport cu următorii factori: munca, capitalul, materialele utilizate, energia folosită sau alte combinaţii de factori intermediari. Prin urmare, dacă sunt produse mai multe bunuri sau servicii de o calitate superioară cu aceeaşi cantitate ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

3 de factori sau dacă s-a obţinut aceeaşi cantitate de bunuri şi servicii de o calitate superioară cu mai puţine resurse, înseamnă că productivitatea a crescut. reprezintă o evaluare a întregii producţii şi a procesului de distribuire, precum şi a calităţii bunurilor şi serviciilor produse, raportată la o persoană sau la toate resursele implicate în obţinerea lor. este totodată un concept relativ, deoarece nu prezintă o importanţă deosebită. Să subliniem faptul că aceasta este mai mare sau mai mică, decât dacă facem o comparaţie cu un nivel deja stabilit. De exemplu, productivitatea actuală poate fi comparată cu cea din trecut, evidenţiind faptul că aceasta a crescut sau a scăzut cu un anumit procent. Există mai multe metode de măsurare a creşterii productivităţii. Alegerea uneia dintre aceste metode depinde de scopul pentru care este făcută evaluarea, şi în multe cazuri depinde şi de datele disponibile. În general, măsurarea productivităţii se poate face după un singur factor sau după mai mulţi factori. Tabelul 1 foloseşte aceste criterii pentru a enumera principalele metode de măsurare a productivităţii. Lista este incompletă până în acest moment, deoarece măsurarea productivităţii după un singur factor poate fi definită în acelaşi timp şi prin intrări intermediare, iar cea după mai mulţi factori (capital muncă) poate fi, în principiu, evaluată pe baza ieşirilor brute. Tabelul 1 conţine cele mai utilizate metode de măsurare a productivităţii în sectorul public, şi nu numai. Principalele metode de măsurare a productivităţii Tipul măsurării productivităţii în funcţie de rezultatele obţinute Produsul brut Valoarea adăugată Tipul măsurării productivităţii după numărul de factori implicaţi Muncă Capital Capital şi muncă muncii (bazată pe produsul brut) muncii (bazată pe valoarea adăugată) pe produsul brut) pe valoarea adăugată) muncii şi a pe produsul brut) muncii şi a pe valoarea adăugată) Tabelul 1 Capital, muncă şi factori intermediari Măsurarea productivităţii având în vedere mai mulţi factori (munca, capitalul, factori intermediari) Metode de măsurare a productivităţii care iau în calcul un singur factor de producţie Metode de măsurare a productivităţii care iau în calcul mai mulţi factori de producţie Mai nou, în organizaţiile din sectorul public, şi nu numai, s-a observat că ameliorarea productivităţii nu are la bază numai utilizarea factorul muncă, ci şi schimbările produse prin utilizarea unui nou factor, capitalul, în vederea creşterii randamentului muncii. În practică, metodele de măsurare a productivităţii, care au la bază mai mulţi factori de producţie, tind să includă ca factori doar munca şi capitalul datorită dificultăţilor conceptuale şi de măsurare ce pot apărea ca urmare a asocierii acestor factori cu alte intrări. Ameliorarea productivităţii în sectorul public trebuie să aibă în vedere satisfacerea nevoilor cetăţenilor clienţi. Dorinţele cetăţenilor trebuie cunoscute, astfel încât producerea bunurilor şi serviciilor să fie eficientă şi eficace. Aceste două elemente, eficienţa şi eficacitatea, fac ca o organizaţie să fie performantă. Pentru atingerea acestor indicatori toţi factorii de producţie implicaţi în obţinerea bunurilor şi serviciilor trebuie combinaţi într-un mod optim. 110 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

4 3. Modalităţi de creştere a productivităţii în sectorul public Principale acţiuni ce ar trebui întreprinse în vederea creşterii productivităţii în sectorul public ar fi poziţionarea cetăţeanului în centrul serviciilor publice şi dezvoltarea influenţei societăţii informaţionale societate a cunoaşterii, asupra vieţii personale şi a dezvoltării individuale a cetăţeanului. Există trei tendinţe principale care obligă administraţia publică să se concentreze asupra oferirii de servicii de mai bună calitate şi mai eficiente: Pretenţiile cetăţenilor. Cetăţenii şi companiile se aşteaptă din ce în ce mai mult la excelenţă şi comoditate în relaţiile cu autorităţile publice. Cetăţenii doresc să fie trataţi ca şi clienţi care au dreptul să fie bine serviţi şi nu ca norocoşii beneficiari ai unui serviciu dominator, prost administrat şi prestat nesatisfăcător. Aceste cereri au crescut în ultimii douăzeci de ani, iar satisfacerea lor a devenit în prezent un imperativ politic. Alături de aceste presiuni, apare şi solicitarea tot mai mare de servicii unificate în locul celor prestate de un sistem caracterizat adesea prin natura fragmentată şi arbitrară a împărţirii pe departamente şi agenţii. Există, de asemenea, o tot mai mare presiune politică asupra administraţiei publice, cel puţin la nivel declarativ, pentru o mai mare transparenţă a procesului decizional şi pentru derularea acestuia pe bază de consultări. Pretenţiile administraţiei publice. Uniunea Europeană a stabilit obiective ambiţioase pentru ţările membre în vederea construirii unei noi societăţi informaţionale. Guvernele pun un accent tot mai mare pe avantajele economice ale încurajării creării de medii favorabile economiei electronice, pe accesul tot mai larg la Internet şi pe direcţionarea investiţiilor către acest nou sector al economiei. Presiunea cheltuielilor Se exercită o presiune politică substanţială în direcţia limitării sau reducerii fiscalităţii şi a cheltuielilor publice pe care aceasta o susţine. De asemenea, se doreşte direcţionarea cheltuielilor dinspre costurile aferente activităţii de birou spre costurile legate de programele de creştere a productivităţii, care au un efect politic mai direct. Este necesar ca aceste elemente să fie privite în contextul unei oferte bazate pe necesităţi. Una din soluţiile specifice acestui domeniu ar fi crearea unui portal integrat al administraţiei publice, fie sub forma unei serii de portaluri interconectate, sigure, scalabile, uşor de utilizat, ale serviciilor administrative, fie sub cea a unui portal al portalurilor unic, care ar încuraja dialogul între: administraţie şi cetăţeni; administraţie şi companii, întreprinderi mici şi mijlocii; administraţie şi persoanele din interiorul şi din exteriorul administraţiei care se află în serviciul cetăţenilor. Un portal electronic al administraţiei publice i-ar permite să obţină toate datele despre cetăţeni şi companii de care are nevoie la un cost relativ redus. De asemenea, le-ar putea oferi cetăţenilor informaţii despre serviciile administraţiei publice, asigurând o procesare eficientă şi ieftină a plângerilor, depunerilor de acte, înregistrărilor, cererilor, aprobărilor şi modificărilor de situaţii. Avantajele creării unui astfel de portal sunt: servicii mai bune pentru cetăţeni; mai multe posibilităţi de informare şi consultare a cetăţenilor, ducând la decizii mai bune; o mai bună înţelegere a politicilor, mai ales a celor asupra cărora cetăţenii au un cuvânt de spus prin participare democratică; de la impunere, prin consultare, către cooperare implementarea politicii consultative devine mai rapidă şi mai ieftină; posibilitatea de adaptare rapidă a experienţei de comunicare prin urmărirea interacţiunilor; ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

5 creşterea ponderii autoservirii conduce la cheltuieli de exploatare mult mai mici; serviciile mai bune şi mai rapide pentru companii uşurează povara birocratică, reducând costurile de îndeplinire a formalităţilor, atât pentru companii, întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi pentru administraţia publică. O altă modalitate de creştere a productivităţii în sectorul public este folosirea sistemelor informaţionale. În toate perioadele de evoluţie socială, economică şi tehnologică, echilibrul între costurile şi avantajele sociale suferă variaţii, iar societatea informaţională nu face excepţie de la această regulă. Potrivit viziunii europene asupra societăţii informaţionale, aceasta constituie o mare provocare la adresa sectoarelor economiei, a organizaţiilor, a calificărilor şi a profesiilor, a furnizorilor de servicii publice sau private. În plus, se produc schimbări spectaculoase în organizarea şi calitatea muncii. Organizaţiile trebuie să fie tot mai flexibile pentru a opera în noul context de competiţie, de calitate, de personalizare şi de inovare rapidă. Angajaţilor li se cere din ce în ce mai mult să se adapteze la noile calificări, sarcini şi forme de organizare a muncii. Obţinerea sau păstrarea locului de muncă devine o problemă majoră pentru viaţa indivizilor în noul tip de societate. Societatea informaţională produce mari mutaţii la scară socială, putând deschide posibilităţi de: noi locuri de muncă, o utilizare mai eficientă a resurselor (nu numai umane, cât şi materiale şi energetice), contribuind la dezvoltarea durabilă, creşterea veniturilor şi a bunăstării individuale, dezvoltare regională şi urbană mai coerentă, asigurând, astfel, o societate mai democratică şi mai descentralizată. Creşterea economică şi de productivitate depinde de armonizarea dimensiunilor tehnologice, economice şi sociale. Aşa cum la nivelul unei companii private adoptarea noilor tehnologii se face pe baza unei analize prudente a mizelor şi a riscurilor, tot astfel, trebuie analizată problema şi la scara societăţii, pe baza unor dezbateri politice şi a cercetării atente a măsurilor necesare pentru a realiza o societate informaţională integrată, atât economic, cât şi social. Principalele acţiuni de creştere a productivităţii în organizaţiile din sectorul public sunt: A. Etapele procesului de management B. Focalizarea pe productivitate, asigurarea stimulentelor, distribuirea avantajelor C. Importanţa servirii cetăţeanului client, creşterea calităţii furnizării serviciului D. Măsurarea productivităţii în vederea cunoaşterii situaţiei concrete şi a creării de strategii E. Reproiectarea proceselor şi metodelor superioare Asigurarea participării angajaţilor, comunicare deschisă Utilizarea capacităţii umane, justificarea investiţiilor Posibilităţi de pregătire profesională continuă Standardizarea şi simplificarea produselor şi procedeelor F. Cum pot contribui angajaţii la creşterea productivităţii Urmărirea cerinţelor clienţilor cetăţeni Furnizarea de bunuri şi servicii de calitate superioară Implicarea acestora în activităţile importante ale organizaţiei Solicitarea de informaţii suplimentare, atunci când nu se cunosc sau nu s-au înţeles cerinţele de la locul de muncă Adaptabilitatea angajaţilor la locul de muncă, acceptarea provocărilor în domeniu Propunerea unor sugestii de creştere a productivităţii 112 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

6 G. Cum pot contribui autorităţile locale la creşterea productivităţii Dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare Promovarea comunicaţiilor cu ajutorul diferitelor canale Asigurarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajaţi Dezvoltarea politicilor economice de stabilitate şi concurenţă Eliminarea obstacolelor şi a informaţiilor depăşite Creşterea productivităţii în sectorul public prin elaborarea de legi cu privire la angajarea resurselor umane Sporirea protecţiei mediului H. Influenţa organizaţiilor tripartite, a uniunilor şi a asociaţiilor Căutarea unor noi oportunităţi de cooperare Promovarea pregătirii profesionale prin realizarea de schimburi de experienţă Creşterea obiectivelor managementului total al calităţii Creşterea legăturilor între muncă management administrare O altă modalitate de creştere a productivităţii la nivelul instituţiilor reprezentative ale administraţiei publice locale şi centrale este cooperarea pe plan financiar, şi nu numai, a acestora cu alte organizaţii din sectorul privat (I.M.M-urile). Instituţiile publice nu pot rămâne izolate, cooperarea acestora cu alte organizaţii din sectorul public şi/sau privat luând forma acordurilor de parteneriat, a concesionării serviciilor etc. Acordurile de parteneriat au în vedere organizaţii de diferite dimensiuni. Există următoarele tipuri de parteneriat: financiar, tehnologic, de cooperare, de tip roire. Subfurnizarea presupune ca o instituţie publică să presteze o parte din serviciile altor instituţii publice, numiţi donatori de ordine. Subfurnizarea este apreciată ca fiind în primul rând o sursă de inovare. Faptul că o instituţie recurge la subfurnizare îi permite acesteia să beneficieze de competenţele şi experienţa altor organizaţii, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, conducând în final la creşterea productivităţii. Bibliografie 1. ARK, B. VAN Issues in measurement and international comparison of productivity an overview, OECD, Paris, DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation, Journal of Economic Literature 36, NELSON, R. Research on productivity growth and productivity differences: dead ends and new departures, Journal of Economic Literature 4. * * * 5. * * * 6. * * * 7. * * * ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

Dezvoltarea economică locală

Dezvoltarea economică locală Dezvoltarea economică locală Irina POPESCU Cadru didactic universitar la Catedra de Management din A.S.E. Bucureşti (2001 2003). Din februarie 2003, cadru didactic la Catedra de Administraţie şi Management

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE ECONOMIE FUNDAMENTALĂ BUSINESS ŞI ADMINISTRARE ŞI APLICATIVĂ / BUSINESS FUNDAMENTAL AND ADMINISTRATION ROLUL SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ŞI OUTSOURCING ÎN FORMAREA CAPITALULUI INTELECTUAL AL ÎNTREPRINDERII

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Administraţie şi Afaceri

Administraţie şi Afaceri Facultatea de Admitere 2018 Administraţie şi Afaceri admitere.unibuc.ro faa.ro Programele de studii şcolarizate LICENŢĂ» Administraţie publică (domeniul Ştiinţe administrative) 250 locuri» Administrarea

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA UNITATEA I... 2 1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE... 2 1.1.DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI... 3 1. 2. TEORIA CICLULUI VIEŢII... 12 4.3. STRUCTURA ORGANIZATIONALA... 18 1. Complexitatea....

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI Modul 3 PROF.UNIV.DR. HORAŢIU ŞOIM Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj Proiect cofinanţat

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION

REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION STUDII REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION Ecaterina Vrasmas Universitatea din Bucuresti Rezumat:

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 1 Director regional OMS pentru Europa, 2 Director, Divizia de politici şi gestionare pentru sănătate şi bunăstare,

More information

Politica de coeziune

Politica de coeziune Uniunea Europeană Politica de coeziune Politica de coeziune 2014 2020 Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă http://ec.europa.eu/inforegio Cuprins 1 Propunerile legislative privind

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 11 Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM De JUDITH A. REES Parteneriatul Global al Apei Comitetul tehnic (TEC) Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Teoria Educaţiei Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare etwinning Ghid pentru profesori Bucureşti 2009 Autori: Simona Velea (coord.),

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea? Accesaţi FONDURI EUROPENE!!! Prin Fondurile Structurale

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. I.S.E. 2009. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. EDP 2009 EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., Str. Spiru Haret, nr. 12, sectorul 1, cod 010176,

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

"Twinning for Tomorrow s World» - PRE-DRAFT DECLARATION -

Twinning for Tomorrow s World» - PRE-DRAFT DECLARATION - CEMR COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS EUROPEAN SECTION OF UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS 23.4.2007/nh h:\jumelages\2007.05 rhodes\déclaration\avant-projet declaration rhodes_an.doc CONFERENCE

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

CONTRIBUŢIA FACTORULUI NATURAL ŞI A DECIZIEI DE VALORIFICARE EFICIENTĂ A MATERIILOR PRIME ŞI RESURSELOR LA CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

CONTRIBUŢIA FACTORULUI NATURAL ŞI A DECIZIEI DE VALORIFICARE EFICIENTĂ A MATERIILOR PRIME ŞI RESURSELOR LA CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Lucrări Ştiinţifice vol. 51, seria Agronomie CONTRIBUŢIA FACTORULUI NATURAL ŞI A DECIZIEI DE VALORIFICARE EFICIENTĂ A MATERIILOR PRIME ŞI RESURSELOR LA CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Alina-Petronela

More information

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate COP 10 Decizia X/2 X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate 2011-2020 PLAN STRATEGIC PENTRU BIODIVERSITATE 2011-2020 ŞI ŢINTELE AICHI PENTRU BIODIVERSITATE "Trăind în armonie cu natura" 1. Scopul Planului

More information

Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC

Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC Liliana DOGOTARI Mihail LUPU Anatolie PESCHIN MARKETING FARMACEUTIC Firma editorial-poligrafică Tipografia Centrală Chişinău, 2013 Aprobat la ședința catedrei Farmacie Socială Vasile Procopişin (proces

More information

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de Proiect solicitat şi finanţat de MINISTERUL ECONOMEI Direcţia Generală Politică Industrială şi Competitivitate prin Planul Sectorial în domeniul Cercetării-Dezvoltării din Industrie Ghid pentru implementarea

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate dr. Cristian BĂHNĂREANU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BĂHNĂREANU, CRISTIAN Crize potenţiale

More information

Evaluarea calităţii serviciilor electronice

Evaluarea calităţii serviciilor electronice Evaluarea calităţii serviciilor electronice Mihaela TACHE 1, Simona Livia CONSTANTIN 1 Cuvinte cheie: servicii electronice, calitate, interoperabilitate, standarde. Rezumat. Actualul cadru teoretic privind

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

Coeziunea socială o analiză post-criză

Coeziunea socială o analiză post-criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XIX (2012), No. 11(576), pp. 111-118 Coeziunea socială o analiză post-criză Alina Magdalena MANOLE Academia de Studii Economice din Bucureşti magda.manole@economie.ase.ro

More information

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT Diana CSORBA Abstract: The new requirements regarding the professionalizing of teachers revolves around the use of communicational

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

Comunităţile virtuale şi educaţia

Comunităţile virtuale şi educaţia Revista Informatica Economică nr.2 (38)/2006 91 Comunităţile virtuale şi educaţia Prof. Ana Maria Arişanu LĂCULEANU Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea lmiana@yahoo.com The progress made in

More information

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ 2010 MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ Ghid practic Managementul de caz reprezintă un proces de coordonare a serviciilor furnizate unui client în sfera socială. În esenţă, reprezintă un set de etape

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA PLAN STRATEGIC 2016-2020 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA CUPRINS I. Universitatea şi mediul ei de inserţie o analiză de context... 1 1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în prezent... 1 2. Context

More information

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Ţinta producătorului de bunuri şi servicii este de a obţine un profit cât mai mare. Acest deziderat este atins numai dacă produce bunul sau serviciul cu cheltuieli mai mici

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

1.1 Managementul riscului

1.1 Managementul riscului HAZARD SI RISC IN EVALUAREA SI GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE 1.1 Managementul riscului 1.1.1 Concepte de bază în studiul interdisciplinar al hazardelor, vulnerabilităţii şi riscului 1.1.1.1 Definiţii şi

More information