IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ. ROCA February

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ. ROCA February"

Transcription

1

2 IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ ROCA February

3 CONŢINTUTUL CURSULUI DE INSTRUIRE Loc: Data: Hotel Anda, Sinaia Cursul iunie Cursul iunie Instructori: Alberto Gomez şi Anca Mircescu Programul cursului de instruire Ziua Introducere şi obiectivele seminarului Pauză de cafea Situaţia din România: Oportunităţi de afaceri Ziua a 2-a Impactul asupra celor 10 noi state membre la doi ani după aderarea la UE Pauză de cafea Cum a afectat aderarea la UE IMM-urile din cele 10 noi state membre Prânz Aderarea României: Situaţia prezentă Pauză de cafea Exerciţiu: Analiza SWOT a IMM-urilor din România Ziua a 3-a Polonia şi IMM-urile: comparaţie utilă cu România? Pauză de cafea Exerciţiu: Impactul aderării la UE asupra IMMurilor din România Prânz ROCA February

4 Ce marchează CE Pauză de cafea Probleme legate de siguranţă, calitate şi de etichetare în UE Ziua a 4-a Fonduri structurale şi programe de preaderare: diferenţe Pauză de cafea Exerciţiu cu fondul ERDF Prânz Execiţiu cu fondul ERDF (continuare) Pauză de cafea UE: oportunităţi pentru consultanţi de afaceri profesionişti Ziua a -a Exerciţiu cu fondul structural ESF Pauză de cafea Exerciţiu cu fondul structural ESF Observaţii la final de seminar Înmânarea certificatelor ROCA February

5 CONŢINUTUL SEMINARULUI DESPRE ADERAREA LA UE 1. Introducere în subiect 2. Oportunităţi de afaceri în România după aderare 3. Studiu despre cum au fost afectate cele 10 noi state membre de aderarea la UE, la doi ani după eveniment 4. Cazul specific al IMM-urilor. Situaţia prezentă din România, înainte de aderarea la UE 6. Studiu de caz: Polonia şi IMM-urile 7. Respectarea reglementărilor UE referitoare la sănătate şi informaţiile de pe etichete: marcaje CE 8. Fonduri structurale: Cum se poate îmbunătăţi redactarea propunerilor Anexe: 1. Exerciţiul 1: Analiză SWOT asupra sectorului IMM-urilor din România. Cu precădere în sectorul consultanţilor de afaceri profesionişti 2. Exerciţiul 2 : Impactul aderării României asupra IMM-urilor Analiza lanţului valorii 3. Exerciţiul 3: Fonduri structurale: Cum să redactezi o propunere pentru FEDR/ERDF 4. Exerciţiul 4: : Fonduri structurale: Cum să redactezi o propunere pentru FES/ESF ROCA February

6 1. INTRODUCERE Cuvânt înainte Primul lucru pe care trebuie să-l spunem despre manualul de faţă este că, datorită naturii subiectului său, care nu este prezent nici în cărţi nici în alte publicaţii, manualul pentru seminar a fost elaborat de noi. Am folosit foarte multe documente, articole, informaţii de pe site-uri de Internet, lucrări universitare şi alte surse publicate, alese pe baza cunoştinţelor noastre şi a experienţei în legătură cu acest subiect. Faptul că am făcut un seminar ad hoc este foarte relevant pentru unicitatea materialului elaborat pentru el. Utilizarea manualului Manualul de faţă este menit să-i ajute pe consultanţi să-şi poată vinde mai bine serviciile lor publicului din România şi firmelor private, după aderarea la UE. De asemenea, manualul de faţă şi prezentarea seminarului îi poate ajuta pe CAP (consultanţii de afaceri profesionişti) să instruiască alţi consultanţi şi/sau IMM-uri, în legătura cu importanţa şi impactul aderării la UE, folosind informaţii, date şi exerciţii practice. Aceştia trebuie să poată compara ce impact a avut aderarea la UE asupra altor state, care au aderat recent la Uniune şi anume aşa numitele 10 noi state membre. Consultanţii profesionişti vor fi mai bine pregătiţi să participe la absorbţia fondurilor structurale din România în următorii ani. Datorită naturii subiectului, nu se pot crea pachete informative standard, deoarece: 1. Toate informaţiile au fost elaborate folosindu-se mai multe studii şi diverse surse pentru a crea o imagine atotcuprinzătoare asupra impactului pe care aderarea la UE l-a avut asupra altor state membre şi extragere concluziilor asemnărilor şi diferenţelor pentru România, şi 2. Impactul asupra mediului românesc de afaceri poate fi numai estimat, deoarece vorbim de o situaţie viitoare şi reacţia guvernullui, a firmelor mari şi mici, şi a populaţiei României înaintea aderării la UE poate fi numai estimată, dar nu poate fi anticipată 100%. Acest seminar se concentrează mai ales pe CAPi şi pe IMM-uri. De asemenea, încercăm să facem o paralelă între România şi alte ţări, cu care ROCA February 2006

7 putem face comparaţii, sau din experienţa cărora putem să învăţăm, cum este cazul Poloniei, cu care ne putem compara din punct de vedere al mărimii, descentralizării regionale şi al numărului populaţiei. Materialul de instruire şi sursele folosite Am elaborat materialul pentru acest seminar încercând să folosim cele mai actualizate studii şi unele dintre cele mai variate surse, pentru a prezenta informaţii realiste. Deoarece foarte puţine documente prezintă studii sectoriale despre impactul asupra statelor membre UE, am folosit câteva surse diferite, pentru a vedea care este impactul general asupra sectoarelor economice majore. Am pregătit seminarul pornind de la general la particular. Am început cu macroeconomia şi apoi ne-am îndreptat spre impactul asupra IMM-urilor, care este un subiect de interes direct pentru CAP-ii din România. Majoritatea acestora lucrează cu IMM-uri. Toate datele pe care le oferim sunt direct legate şi necesare pentru înţelegerea impactului aderării la UE. Toate datele sunt reale şi sunt cele mai recente date publicate, după ştiinţa noastră. Nu există manuale academice legate de aderarea la UE. Exemplele pe care le folosim se bazează pe cele mai recente analogii cu impactul produs de aderarea la UE, şi anume cel puţin asupra unuia dintre statele care au aderat la UE în Am folosit cazuri reale pentru redactarea propunerilor de solicitare de fonduri structurale, care vor fi un instrument important pentru modernizarea României în următorii ani şi, de asemenea, o sursă de afaceri pentru mulţi CAPi, datorită cunoştinţelor acestora despre cum se creează reţele, cum se redactează, administrează şi execută implementarea Fondurilor Structurale de către autorităţile regionale şi de către alţi actori implicaţi în proces. Bineînţeles, multe informaţii se pot afla accesând care este portalul oficial al Uniunii Europene. ROCA February

8 Metodologie de instruire Din punct de vedere al Metodlogiei, vom folosi şi, evident vom recomanda, utilizarea unor tehnici variate. Vom porni de la prezentări teoretice sau informative şi vom ajunge la exerciţii individuale şi de grup de lucru, la prezentări individuale şi de grup şi la evaluări şi dezbateri. Scopul principal este să implicăm toţi participanţii la seminar, astfel încât la sfârşitul zilei ei să-şi poată trage propriile lor concluzii şi să aibă idei proprii, pe baza celor accumulate în timpul zilei. Aproximativ 40% din timpul alocat seminarului este dedicat exerciţiilor practice. Prezentările nu sunt făcute în manieră academică, datorită naturii subiectului. Ele se bazează mai ales pe cercetări şi informaţii care se aplică sau se bazează foarte mult pe fapte reale şi nu pe situaţii teoretice. 2 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA LA UE Am folosit informaţiile prezentate de guvernul României în diverse rapoarte: de la prezentări făcute în timpul unor conferinţe internaţionale pentru atragerea de investiţii până la rapoarte publicate de Ministerul Economiei şi Comerţului în limba engleză, în publicaţii internaţionale. Am utilizat şi informaţii care, pe lângă datele brute, includ opinii şi păreri ale guvernului României, referitoare la motivele care fac România un loc interesant pentru investiţii, pentru derularea afacerilor şi pentru comerţ. Am folosit informaţiile în care guvernul analizează atât punctele tari şi cele slabe ale economiei româneşti cât şi oportunităţile şi riscurile prezente. De asemenea am folosit informaţii referitoare atât la firmele străine care investesc în România cât şi la cele româneşti. Informaţiile pe care le prezentăm oferă punctul de vedere al ministerului privind obiectivele legate de comerţ, exporturi, investiţii şi metode de măsurare a creşterii economice şi am identificat constrângeri care împiedică creşterea. ROCA February

9 Evident, toate informaţiile respective, interpretarea lor şi concluziile sunt strâns legate de planuri, politici şi obiective. În consecinţă, pot fi discutate şi dezbătute. Noi vi le prezentăm în acest scop. 3. IMPACTUL ASUPRA ULTIMELOR ŢĂRI CARE AU ADERAT LA UNIUNEA EUROPEANĂ: AŞA NUMITELE 10 NOI STATE MEMBRE Obiectivul acestui capitol este să prezinte cea mai realistă impresie cu putinţă în legătură cu impactul aderării la UE asupra economiei ţărilor respective. De aceea am folosit experienţa celor 10 noi state membre UE, E-10, care au aderat la Uniune acum 2 ani. Motivul este dublu, pe de o parte sunt cel mai recent exemplu de state care au aderat la UE şi, în al doilea rând, pentru că sunt state care au legături puternice cu România, datorită vecinătăţii cu această ţară şi/sau faptului că aparţin aceleiaşi regiuni geo-economice, Balcanii. Ultimul motiv, dar nu cel mai puţin important, este că toate sunt foste regimuri economice şi politice comuniste, ca şi România. Deci, consecinţele aderării la UE pentru aceste ţări, ca şi impactul social şi economic creat de acest proces, sunt foarte relevante pentru România, ca analiză comparativă. În ciuda faptului că cele 10 noi state membre au structuri socio-economice foarte variate, se pot face anumite comparaţii. De asemenea, deşi faptul că indicatorii macroeconomici nu sunt percepuţi ca un impact direct asupra performanţei CAP-ilor, de fapt, cadrul economic are o importanţă vitală pentru dezvoltarea condiţiilor ce permit IMM-urilor să se dezvolte şi să aibă performanţe de succes. Abordarea noastră a fost să mergem de la general la particular. În consecinţă, în acest capitol vom vedea impactul creat de aderarea la UE asupra diverselor sectoare economice, care includ forţa de muncă, comerţul sau agricultura. Vom studia cazuri particulare şi vom vedea care este impactul la nivel microeconomic, mai ales asupra IMM-urilor, care au caracteristicile lor proprii. Vom face acest lucru pentru că aproape toţi participanţii la seminar şi clienţii lor sunt aproape sigur IMM-uri. Am avut mai multe surse de informare, dar am folosit documente ale CE, utilizate de Directoratul pentru extindere din CE. Convergenţa europeană, obiectivul principal al politicii CE, este explicat. Măsurătorile medii, în care toate datele folosite sunt sau actuale sau proiecţii, sunt întotdeauna comparate cu media E-1, E-10 şi E-1. Acest lucru prezintă un interes deosebit pentru România, deoarece rezultatele dezvoltării sale pot fi comparate cu cele înregistrate de grupul statelor care au condiţii ROCA February

10 similare istorice, economice, sociale şi politice. Deci, comparaţia se poate face mai bine în aceste condiţii. 4. ADERAREA LA UE ŞI IMPACTUL EI ASUPRA IMM-urilor Continuând de la general la particular, după ce am analizat, discutat şi dezbătut impactul la nivel macroeconomic asupra diverselor sectoare economice ale celor 10 noi state membre, vom studia contextul economic mai în amănunt şi vom vedea impactul produs asupra IMM-urilor. Am studiat impactul asupra industriei de producţie şi servicii care are implicaţii diverse. Scopul este să pregătim calea pentru a face o comparaţie mai detaliată cu impactul posibil asupra IMM-urilor din România. În acest scop, vom folosi dezbaterile şi opiniile individuale ale IMM-urilor participante, deoarece vorbim de chestiuni viitoare, dintr-un sector cu care participanţii la seminar sunt familiarizaţi. Obiectivul este să notăm ideile despre ceea ce s-a înâmplat în ţările vecine după aderarea la UE şi să vedem dacă ele se pot aplica la România. Deci, dacă vom fi bine pregătiţi dinainte, vom putea face faţă noului val de extindere cu România (şi Bulgaria). Alt obiectiv este să se lucreze individual în estimarea impactului creat de aderarea la UE asupra sectorului în care sunt active companiile participante. Sperăm ca dezbaterea opiniilor prezentate să vă ajute să aveţi o idee mai clară şi să puteţi anticipa cum ar putea fi afectate firmele şi clienţii lor de aderarea la UE cu numai şase luni înainte de eveniment.. SITUAŢIA ACTUALĂ A PROCESULUI DE ADERARE AL ROMÂNIEI Am elaborat o informare referitoare la situaţia actuală a procesului de aderare a României la UE, prevăzută oficial pentru 1 ianuarie Sunt câteva aspecte privind îndeplinirea criteriilor de aderare stabilite la Copenhaga şi măsurile diferite pe care trebuie să le adopte guvernul României pentru a le respecta, împreună cu gradul de implementare al acquis-ului UE. Evident, datorită naturii acestei informaţii, ca şi pentru alte chestiuni abordate în decursul acestui seminar de instruire, am folosit mai multe surse pentru a ROCA February

11 ne informa şi apoi am redactat prezentarea, pentru a o evidenţia din mai multe unghiuri. 6. POLONIA ŞI IMM-urile Pentru a putea învăţa cum va fi viitorul pentru mediul de afaceri românesc şi impactul procesului de aderare la UE mai ales asupra IMM-urilor, am folosit studiul de caz al Poloniei referitor la mdoul în care a evoluat recent sectorul IMM-urilor din această ţară, ce politici guvernamentale sunt în vigoare şi cum sunt organizate instituţiile care răspund de dezvoltarea IMM-urilor. Am folosit ca sursă documentele oficiale ale guvernului polonez, şi adresa de Internet unde pot fi accesate şi site-ul de Internet al Agenţiei poloneze pentru dezvoltarea întreprinderilor Metolodogia este organizată pentru dezbateri şi vom vedea dacă vreo concluzie poate fi aplicată sau comparată cu situaţia României. Cu siguranţă, CAP-ii pot analiza posibilitatea de a evidenţia deosebirile şi asemănările între cele două cele mai mari ţări, noi membre ale unei Uniuni Europene extinse. 7. RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR UE PRIVIND SIGURANŢA, CALITATEA ŞI ETICHETAREA Legislaţia UE privind siguranţa, sănătatea, calitatea, şi etichetarea a inclus din ce în ce mai multe prevederi în ultimii ani. Producătorii, exportatorii, vânzătorii cu amănuntul, etc. se simt de parcă ar intra într-un "labirint" când trebuie să lucreze cu ea. Materialul de instruire vă oferă informaţii clare privind prezentarea generală a diverselor condiţii care trebuie respectate. Am încercat să simplificăm lucrurile, să o facem înţeleasă din punct de vedere conceptual, în materialul de instruire pe care l-am pregătit pentru seminarul de faţă. Totuşi, această chestiune este deosebit de importantă din punct de vedere practice, deoarece este absolut obligatoriu să avem identificări diferite, marcaje de conformitate şi certificate verificabile de corespondenţă, care să ateste respectarea prevederilor diverselor directive. Am extins explicaţia faimoasei inscripţii de conformitate cu standardele CE pe care trebuie să o aibă anumite categorii de produse. Am vorbit despre etichetarea produselor alimentare, a alimentelor bio şi organice, am vorbit despre eco-etichete şi despre manipularea şi pregătirea mâncării. Vă dăm mai jos câteva adrese de Internet unde puteţi găsi mai multe detalii: ROCA February

12 a.eu.int/comm/food/food/enlargement/resources/m03_88.en.pdf 8. FONDURI STRUCTURALE. CUM SĂ SE REDACTEZE PROPUNERI MAI BUNE Am elaborat 2 cazuri de fonduri structurale, unul din Fondul Regional de Dezvoltare Europeană pentru infrastructură şi regenerare urbană ERDF şi celălalt, legat de o propunere pentru Fondul European Social, ESF. Aceste două fonduri structurale vor fi două dintre cele mai importante fonduri, din punct de vedere al instrumentelor financiare menite să ajute România să se integreze în E-2. Este foarte important ca CAP-ii şi mai ales cei care lucrează la nivel regional cu diverse instituţii publice, fundaţii, asociaţii şi ONG-uri, să poată să conducă şi/sau să coordoneze şi să urgenteze realizarea de parteneriate sau de reţele, pentru a putea redacta propuneri în scopul obţinerii de FS. CAP-ii pot beneficia de implementarea şi execuţia prezentă a prounerii şi a programelor aprobate. Pentru implementarea acestor programe cu FS, consultanţii individuali şi firmele de consultanţă mici şi mijlocii vor putea să se angajeze în implementarea absorbţiei FS în România, în viitor. Este foarte important să se cunoască modul de redactare a unei propuneri bune şi România şi regiunile sale vor fi obiectivul numărul 1 din punct de vedere al eligibilităţii pentru cofinanţare obţinută din FS. Timp de aproximativ o zi şi jumătate vom face exerciţii practice de redactare de propuneri pentru Fonduri Structurale. ROCA February

13 ANEXE: EXERCIŢIUL 1 EXERCIŢIUL 2 EXERCIŢIUL 3 EXERCIŢIUL 4 ; ROCA February

14 PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE IMM-urilor ROMANEŞTI EXERCIŢIU 1. Alegeţi unul din sectoarele economice propuse şi faceţi o analiză SWOT a sectorului de servicii oferite de IMM-urile din România 2. Identificaţi avantajele concurenţei durabile 3. Descrieţi impactul aderării României la UE pentru sectorul ales 4. Definiţiile OMC ale comerţului cu servicii: 4 moduri de furnizare de servicii identificate de OMC Modul 1:

15 Consultanţă pentru management: studii,rapoarte, planuri de afaceri, consultanţă financiară Tehnologia informaţiei şi a comunicării: furnizarea de servicii de Internet Marketing: cercetări de piaţă, publicitate Consultanţă pentru proiectare: studii de fezabilitate, planşe Sănătate: servicii de sănătate prin telefon (telehealth) Educaţie şi instruire: învăţare la distanţă, învăţare prin Internet (elearning) Transport : servicii de curierat, altele Modul 2: Industria turismului şi a serviciilor legate de călătorii: tur operatori, industria hotelieră, turismul de afaceri, eco-turismul, etc Educaţie şi instruire: conferinţe seminare, excursii de studii, studenţi străini Servicii juridice: clienţi care au nevoie de servicii juridice Modul 3: Servicii financiare : bănci, companii de investiţii, agenţi de asigurări Proiectare în construcţii: birouri de proiectare pentru a conduce proiectele locale de infrastructură Tehnologia informaţiei: Distribuţie, transport, depozitare, logistică Modul 4: Artă şi cultură: industria filmului, actori, regizori, personal de producţie Construcţii : arhitecţi, comercianţi Educaţie şi instruire : instructori, vorbitori/oratori profesionişti Mediu : consultanţi, specialişti Geomatică: cartografie, oceanografie Activităţi recreative sau sportive: antrenori, instructori, promotori

16 IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI ROMÂN EXERCIŢIU 1. După aderarea la UE, mediul de afaceri va fi: 1. mult mai bun 2. mai bun 3. acelaşi 4. mai rău. mult mai rău 2. Care sunt măsurile cele mai necesare ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor româneşti? 3. Veţi creşte pe pieţele dvs. în 2007? Veţi avea mai mulţi clienţi Veţi avea mai multe tipuri de clienţi

17 Veţi fi prezenţi pe mai multe pieţe: în regiuni noi sau pe pieţe internaţionale 4. Ce oportunităţi de afaceri vă va oferi aderarea la UE?. Care sunt sectoarele economice cele mai deschise pentru a oferi noi oportunităţi de afaceri şi de ce? 6. Cum credeţi că vor afecta fondurile structurale (FS) IMM-urile

18 7. Analizaţi competitivitatea IMM-urilor româneşti. Analiza lanţului valorii Infrastructura firmei Punctele tari şi cele slabe ale activităţilor din punctul de vedere al clientului. 1. Examinaţi cum pot fi legate activităţile între ele 2. Strategia propusă: Cost scăzut pe producător (nu neapărat cu scăderea preţului) Diferenţierea produselor Concentrare pe nişe de piaţă (diferenţierea pieţelor) Etc 3. Ameninţări la adresa competitivităţii şi/sau a oportunităţilor Furnizori Clienţi Produse sau servicii de substituţie Obstacole la intrarea pe piaţă Modele de concurenţă Management ul resurselor umane Dezvoltarea tehnologiei Achiziţii Logistică internă Operaţiuni Logistică externă Marketing şi vânzări Servicii

19

20 Anexa B (la formularul cererii) Cadrul logic al proiectului August 2004

21 4_LOGIGFRAMEMATRIX_KREZTULESCU_Rom.doc Cadrul logic Logica intervenţiei Indicatorii realizărilor Surse şi metode de verificare Condiţii Obiective generale Care sunt obiectivele generale, pe scară largă, la atingerea cărora va contribui activitatea respectivă? Care sunt indicatorii cheie referitori la obiectivul general? Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? Să contribuie la îmbunătăţirea standardelor de viaţă, sociale şi econmice, ale populaţiei prin reabilitarea infrastructurii publice, a parcului Kretzulescu, reabilitarea centrului istoric al oraşului Câmpulung, a facilităţilor recreative şi creşterea tursimului local, naţional şi a celui internaţional. Reabilitarea parcului, şi redarea centrului istoric al oraşului circuitului pietonal; Succes în construirea clădirii balneare, a centrului de conferinţe şi a altor facilităţi pentru recreere; Creşterea potenţialului turistic al municipiului Câmpulung; Surse de informare publice şi private privind finanţarea proiectului; Date privind firmele din domeniul turismului din zonă; Sondaje privind percepţia populaţiei. August

22 4_LOGIGFRAMEMATRIX_KREZTULESCU_Rom.doc Logica intervenţiei Indicatorii realizărilor Surse şi metode de verificare Condiţii Scopul proiectului Ce obiective specifice va atinge proiectul? Care sunt indicatorii cantitativi sau calitativi care arată dacă şi în ce măsură sunt atinse obiectivele specifice ale proiectului? Care sunt sursele de informare existente sau care pot fi strânse? Ce metode sunt necesare pentru obţinerea acestor informaţii? Care sunt factorii şi condiţiile care nu sunt sub controlul direct al proiectului, necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite? Ce riscuri trebuie luate în considerare? Dezvoltarea atracţiei turistice pentru vizitatorii locali şi străini; Dezvoltarea abilităţilor legate de turism pentru firme; Îmbunătăţirea facilităţilor recreaţionale locale pentru populaţia oraşului Repoziţionarea municipiului Câmpulung ca destinaţie turistică; Creşterea activităţilor legate de organizarea conferinţelor de afaceri. Numărul de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor generale în zonă; Numărul locurilor de muncă direct create; Numărul de cursuri şi seminare pentru turism Numărul utilizatorilor noilor facilităţi recreative; Numărul de conferinţe şi convenţii organizate de firme; Numărul evenimentelor culturale, sociale, economice din zonă. Date despre ocuparea forţei de muncă şi statistici economice; Date privind persoanele şi firmele care au participat la instruire Venitul şi utilizarea noilor facilităţi recreative; Date publice şi private privind evenimentele de toate genurile. Situaţia economică este pozitivă în ţară, regiune, Europa; Implicarea autorităţilor locale şi a comunităţii de afaceri; Percepţia pozitivă a localnicilor August

23 4_LOGIGFRAMEMATRIX_KREZTULESCU_Rom.doc Logica intervenţiei Indicatorii realizărilor Surse şi metode de verificare Condiţii Rezultate preconizate Care sunt rezultatele concrete preconizate pentru atingerea obiectivelor specifice? Care sunt efectele şi beneficiile preconizate ale proiectului? Ce îmbunătăţiri va face şi ce schimbări va aduce proiectul? Crearea a peste 200 de locuri de muncă directe şi indirecte în primii doi ani; Dublarea numărului de vizitatori după 4 ani; Conştientizarea crescută a faptului că municipiul Câmpulung este o destinaţie turistică; Îmbunătăţirea abilităţilor şi creşterea numărului de salariaţi de calitate din turism; Care sunt indicatorii necesari pentru a măsura dacă şi în ce măsură proiectul atinge rezultatele şi efectele scontate? Numărul de locuri de muncă create: directe, indirecte, permanente, sau temporare Numărul total de vizitatori Numărul de profesionişti în afaceri înregistraţi Numărul activităţilor de marketing şi bugetul de marketing Numărul de persoane instruite Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? Statistici privind ocuparea forţei de muncă Veniturile locale verificate la compartimentul de contabilitate al Primăriei. Dosare/informaţii publice şi private; Date culese din media sau din alte tipuri de canale de comercializare şi cheltuieli Date/ informaţii din surse publice şi private. Ce factori şi condiţii externe trebuie atinse pentru a obţine rezultatele şi realizările preconizate din program? Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice; Optimizarea investiţiilor în facilităţi recreative, a balneare, în infrastructură şi în marketing Preţuri competitive pentru produse şi servicii Programe de comunicare cu localnicii Management de calitate al noilor facilităţi Câştigarea unui segment din piaţa naţională ca destinaţie pentru conferinţe de afaceri; Recâştigarea imaginii ca destinaţie de calitate, peste nivelul mediu, din punct de vedere istoric şi cultural. August

24 4_LOGIGFRAMEMATRIX_KREZTULESCU_Rom.doc Logica intervenţiei Indicatorii realizărilor Surse şi metode de verificare Condiţii Activităţi Care sunt activităţile cheie ce trebuie derulate şi în ce ordine, pentru a obţine rezultatele aşteptate? Activitate pentru elaborarea proiectului înainte de contractarea acestuia. Activitate de evaluare şi control. Activitate pentru pregătirea terenului. Activitate pentru reabilitare şi construcţii. Activitate pentru comercializarea proiectului. Activitate pentru recepţia corectă a investiţiei. Care sunt mijloacele necesare pentru a implementa aceste activităţi (de exemplu personal, echipament, instruire, studii, materiale, facilităţi operaţionale, etc.) Activitatea de construire şi reabilitare este activitate pentru subcontractare. Solicitantul şi partenerul răspund de activitatea pentru evaluare, promovare şi recepţie făcută cu un mare simţ de răspundere pentru sustenabilitatea proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite. Ei au personalul şi resursele locale pentru a face faţă răspunderii ce le revine. Care sunt sursele de informare despre progresul înregistrat de proiect? Surse de informare pentru mass media. Echipa proiectului Autoritatea de contractare. Ce pre-condiţii sunt necesare înainte de începerea proiectului(lor)? Ce condiţii, în afara controlului direct al proiectului, trebuie să existe pentru implementarea activităţilor planificate? Primirea fondurilor la timp şi în mod corect; Înfiinţarea companiei cu noile facilităţi operaţionale şi de management Respectarea termenelor de construcţie. August

25 _Kretzulescu_Park short_description_rom.doc PHARE PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ Proiecte mari de infrastructură regională Numele solicitantului CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG - Judeţul Argeş Titlu DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE TURISM ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG PRIN REABILITAREA ZONEI ISTORICE, BALNEARE ŞI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PARCUL KRETZULESCU Amplasament ROMÂNIA, REGIUNEA 3 MUNTENIA SUD, ARGEŞ, CÂMPULUNG Scopul proiectului: Proiectul este menit să scoată în evidenţă principalele trăsături şi caracteristicile tehnico-economice ale obiectivelor care aparţin de zona istorică, balneară şi de recreaţie - Parcul Kretzulescu, ca şi a infrastructurii de acces, pentru a asigura o exploatare raţională şi eficientă a costurilor şi pentru a avea un răspuns satisfăcător solicitărilor economice şi sociale, ca şi a celor din turism, legate de imagine şi de impact. Proiectul respectă cerinţele prevederilor sector Turism Infrastructură corelată, are ca scop atât reabilitarea centrului istoric al Municipiului Câmpulung cât şi redarea moştenirii sale culturale turismului balnear internaţional, aşa cum a fost în intervalul dintre cele două războaie mondiale. Grupul ţintă: Populaţia din Municipiul Câmpulung Turiştii români Turiştii străini Întreprinzătorii locali (deţinători de întreprinderi mici şi mijlocii). Beneficiari indirecţi: populaţia din zonele din jurul municipiului Câmpulung. Activităţi principale: Regenerarea şi recuperarea Parcului Balnear Kretzulescu din Câmpulung. Reabilitarea zonei urbane istorice şi recreative din centrul oraşului. Reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre parcul balnear şi de recreere Kretzulescu. Obiective Reabilitarea şi reincluderea Parcului Balnear Kretzulescu în circuitul economic şi turistic. Restaurarea şi reabilitarea Băilor Kretzulescu monument istoric. Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii de acces din DN 73 (Piteşti - Braşov) care duce la Parcul Kretzulescu. Recuperarea/reabilitarea utilităţilor infrastructurii tehnice, pentru a realiza funcţionarea eficientă a Parcului Balnear. 1

26 _Kretzulescu_Park short_description_rom.doc Rearanjarea şi reorientarea drumului de acces spre parc, pentru îmbunătăţirea imaginii, în zona urbană protejată a patrimoniului cultural (în centrul oraşului) Rezolvarea problemei legate de relieful drumului pentru a permite accesul uşor pentru turiştii care merg pe jos spre parcul balnear şi zona recreativă. Justificare Reabilitarea lor înseamnă restaurarea personalităţii istorice a municipiului Câmpulung. Acest proiect reprezintă o alternativă pentru a atrage mai multe venituri din activităţile legate de turism. El rezolvă o problemă legată de sănătatea publică, deoarece populaţia are nevoie de o zonă de relaxare şi de servicii de sănătate, pentru "o stare de bine." Proiectul va aduce o schimbare radicală a mentalităţii cetăţenilor El este un pas înainte spre dezvoltarea spiritului antreprenorial într-o direcţie bazată pe resurse locale şi pe poziţia turistică a oraşului. Analizele SWOT au evidenţiat: Dezvoltarea turismului ar fi cea mai optimă şi realistă soluţie, care depinde indirect de mai multe iniţiative privind dezvoltarea; Din numărul mare de propuneri de dezvoltare a turismului care au fost analizate, hotărârea finală a fost luată pentru proiectul respectiv. Costurile eligibile ale Proiectului Contributor Sumă [ ] Observaţii Phare Fond naţional = 0.7 x (costuri eligibile minus contribuţia locală) = 0.2 x (costuri eligibile minus contribuţia locală) Contribuţie locală 24102,4 = Minimum 10% din costurile eligibile TOTAL Contribuţie locală Costuri neeligibile : Euro Activităţi posibile ce urmează a fi derulate: Proiectul trebuie să aplice şi să arate care sunt rezultatele, activităţile, riscurile anticipate, împreună cu estimările, indicatorii de performanţă, resursele materiale şi umane, programul, echipa de management, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor. 2

27 Annex B. Budget for the Action 1 All Years Year 1 2 Expenses Unit # of units Unit rate (in Costs (in Unit # of units Unit rate Costs (in EUR) EUR) 3 (in EUR) EUR) 1. Human Resources 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month 0 Per month Administrative/ support staff Per month 0 Per month Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 0 Per month Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 0 Per diem Local (staff assigned to the Action) Per diem 0 Per diem Seminar/conference participants Per diem 0 Per diem 0 Subtotal Human Resources Travel International travel Per flight 0 Per flight Local transportation Per month 0 Per month 0 Subtotal Travel Equipment and supplies Purchase or rent of vehicles Per vehicle 0 Per vehicle Furniture, computer equipment Spare parts/equipment for machines, tools Other (please specify) 0 0 Subtotal Equipment and supplies Local office/action costs Vehicle costs Per month 0 Per month Office rent Per month 0 Per month Consumables - office supplies Per month 0 Per month Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month 0 Per month 0 Subtotal Local office/action costs 0 0. Other costs, services 9.1 Publications Studies, research Auditing costs Evaluation costs 0 0. Translation, interpreters Financial services (bank guarantee costs etc.) Costs of conferences/seminars Visibility actions Subtotal Other costs, services 0 0

28 Activităţi diagrama Gantt Anul 1 TIMP Semestrul 1 Semestrul 2 Unitatea de implementare Activitate Exemplu Exemplu Partener local 1 Executarea activităţii 1 (nume) Partener local 2 Pregătirea activităţii 3 (nume) Partener local 1 Etc.

29 Matricea punctajului Secţiune Punctaj maxim 1. Capacitate financiară şi operaţională Au solicitantul şi partenerii suficientă experienţă în domeniul managementului proiectelor? 1.2 Au solicitantul şi partenerii suficientă experienţă tehnică?(cunoştinţe semnificative privind chestiunile ce vor fi abordate.) Au solicitantul şi partenerii suficientă capacitate de management? (inclusiv personal, echipament şi abilitatea de a se descurca cu bugetul alocat activităţii)? Secţiune Punctaj maxim 2. Relevanţă Cât de relevantă este propunerea pentru obiective şi pentru una sau mai multe din priorităţile incluse în solicitările de propuneri? 2.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile şi constrângerile particulare ale ţării/ţărilor ţintă sau ale regiunii (lor)? 2.3 Cât de bine definite şi cât de strategic au fost aleşi cei implicaţi (intermediari, beneficiari finali, grupuri ţintă)? 2.4 Au fost definite clar nevoile grupurilor ţintă propuse şi ale beneficiarilor finali; propunerea le abordează în mod adecvat? 2. Propunerea conţine elemente specifice de valoare adăugată? Secţiune Punctaj maxim

30 Punctaj maxim 3. Metodologie Sunt activităţile propuse adecvate, practice şi conforme cu obiectivele şi cu rezultatele anticipate? 3.2 Cât de coerent este planul general de acţiune? 3.3 Nivelul de implicare şi participare în acţiune al partenerilor este satisfăcător? 3.4 Nivelul de implicare în activitate al grupurilor ţintă şi al beneficiarilor finali este satisfăcător? 3. Planul de activitate este clar şi fezabil? 3.6 Propunerea conţine indicatori verificabili obiectiv pentru rezultatul activităţii? Secţiune Punctaj maxim 4. Sustenabilitate Activitatea va avea un impact tangibil asupra grupurilor ţintă? 4.2 Propunerea poate avea efecte de multiplicare? 3 Sunt rezultatele anticipate ale activităţii propuse sustenabile: - financiar (cum vor fi finanţate activităţile când nu va mai fi finanţare de la CE?) - instituţional (structurile ce permit continuarea activităţilor vor fi funcţionale în continuare când se termină programul? Va fi o "proprietate" locală asupra rezultatelor acţiunii?) Secţiune Punctaj maxim. Buget şi eficienţa costurilor 10.1 Este satisfăcător raportul dintre costurile estimate şi rezultatele anticipate?

31 .2 Sunt cheltuielile propuse necesare pentru implementarea activităţii?

32 Scurtă descriere a Proiectului de integrare a minorităţii romilor, programe de reinstruire şi antreprenoriat în Valea Jiului, judeţul Hunedoara, România Obiectiv: Obiectivul este să se elaboreze şi să se implementeze un plan pentru a ajuta populaţia de origine romă să se integreze în activităţile sociale şi de afaceri din regiunea Văii Jiului, din judeţul Hunedoara. Ideea este ca minoritatea romă să fie ajutată să se integreze, să identifice şi să deruleze activităţi de reconversie profesională, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial în rândul membrilor comunităţii, astfel încât succesul lor să ajute şi el la îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale din regiune. Instituţii implicate. Posibili actori interesaţi: Autorităţile locale ale oraşelor şi satelor din lungul Văii Jiului. Agenţia de dezvoltare regională, Regiunea Sud Vest ONG-urile locale Ministerul Muncii Populaţia Văii Jiului 1

33 Instituţiile locale ce vor conduce proiectul: Municipalitatea Văii Jiului va fi solicitantul împrumutului nerambursabil (grantului) şi va răspunde de executarea Proiectului, în coordonare cu toate instituţiile private şi publice. Timpul alocat pentru acest proiect este de 18 luni. Susţinere prin cofinanţare de la CE şi finanţare locală: Bugetul estimat pentru acest proiect, de peste 18 luni, este de Cererea de cofinanţare de la UE este de 60% ( ). Restul banilor va trebui să fie asigurat sau prin contribuţie bănească şi/ sau prin contribuţia în natură a instituţiilor locale (personal, birouri, etc.). Este foarte important ca susţinerea financiară să fie împărţită între diversele instituţii locale, regionale şi naţionale. Activităţi ce pot fi derulate: Proiectul trebuie să aplice şi să arate care sunt rezultatele, activităţile, riscurile anticipate, împreună cu estimările, indicatorii de performanţă, resursele materiale şi umane, programul, echipa de management, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor. 2

34 Obiectiv general Logica intervenţiei Indicatori verificabili Sursa verificării Concluzii importante 1.Contribuie la întărirea structurii economice şi sociale a 1.Au început să deruleze cu succes afaceri Văii Jiului, prin întreprinderi mici, viabile şi autonome, şi la în Valea Jiului reconversie profesională 2.numărul noilor locuri de muncă create Raport final (Intern şi extern) Rapoarte de evaluare Statistici publice Recunoaşterea contribuţiei aduse de întreprinderile mici la economia locală Obiectivele programului 1.Întăreşte capacitatea antreprenorială în Valea Jiului 2. Construieşte capacitate pentru consultanţă de afaceri în Valea Jiului 3.Îmbunătăţeşte accesul la capital de finanţare şi investiţii pentru cei ce doresc să înceapă afaceri în Valea Jiului 4.Dezvoltă programe de iniţiere de afaceri pe tot cuprinsul României împreună cu organizaţii partenere 1.Întreprinzători de succes & informaţi 2Răspuns eficient şi efectiv la nevoile clienţilor şi ale partenerilor 3 Dezvoltarea puternică a întreprinderilor mici (DIM), a organizaţiilor şi apariţia consultanţi privaţi de afaceri 4 O gamă largă de instrumente financiare accesibile clienţilor Baze de date Studii de caz client Raport final Rapoarte lunare elaborate de biroul local de coordonare Rapoarte de instruire elaborate de organizatorii externi Rapoarte de proiect elaborate de parteneri europeni Interesul şi dorinţa grupului ţintă să participe la program Dorinţa instituţiilor financiare să coopereze Disponibilitatea organizaţiilor care se ocupă cu întreprinzătorii migranţi

35 Rezultate anticipate Logica intervenţiei Indicatori verificabili Sursa verificării Concluzii importante 1. Întreprinzători potenţiali şi întreprinzători noi, puternici, care Numărul de clienţi care participă la program Baze de date Încrederea vor apare în Valea Jiului Plan de marketing grupului ţintă în 3.Consultanţi de afaceri instruiţi pentru întreprinderile mici şi pentru evaluare economia organizaţii (DIM) periodică locală 4.O cunoaştere mai bună a fondurilor disponibile şi a reţelei Evaluarea clienţilor Clienţii sunt extinse de instituţii financiare şi de finanţare Rapoarte de instruire motivaţi să.metodologie de facilitare a iniţiativelor întreprinzătorilor Rapoarte lunare ale dezvolte migranţi biroului local de planuri de coordonare afaceri Băncile sunt motivate să coopereze Activităţi 1.Crearea unui program de antreprenoriat pentru minoritatea romă, care să includă facilităţi de incubare. 2. Crearea unor programe special adaptate pentru integrare: cererea de locuri de muncă, afaceri 3. Înfiinţarea unui birou pentru consultanţă în afaceri 4.Facilitarea accesului la instituţiile de finanţare Plan de resurse şi costuri Baze de date Fişiere / Dosare cu formulare de cereri Propuneri semnate Contracte cu consultanţi de afaceri Planuri finale de afaceri Contracte de garanţie Finanţarea Proiectului a fost primită la timp Implicarea actorilor principali

36 Annex B. Budget for the Action 1 All Years Year 1 2 Expenses Unit # of units Unit rate (in Costs (in Unit # of units Unit rate Costs (in EUR) EUR) 3 (in EUR) EUR) 1. Human Resources 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month 0 Per month Administrative/ support staff Per month 0 Per month Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 0 Per month Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 0 Per diem Local (staff assigned to the Action) Per diem 0 Per diem Seminar/conference participants Per diem 0 Per diem 0 Subtotal Human Resources Travel International travel Per flight 0 Per flight Local transportation Per month 0 Per month 0 Subtotal Travel Equipment and supplies Purchase or rent of vehicles Per vehicle 0 Per vehicle Furniture, computer equipment Spare parts/equipment for machines, tools Other (please specify) 0 0 Subtotal Equipment and supplies Local office/action costs Vehicle costs Per month 0 Per month Office rent Per month 0 Per month Consumables - office supplies Per month 0 Per month Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month 0 Per month 0 Subtotal Local office/action costs 0 0. Other costs, services 9.1 Publications Studies, research Auditing costs Evaluation costs 0 0. Translation, interpreters Financial services (bank guarantee costs etc.) Costs of conferences/seminars Visibility actions Subtotal Other costs, services 0 0

37 Activităţi diagrama Gantt Anul 1 TIMP Semestrul 1 Semestrul 2 Unitatea de implementare Activitate Exemplu Exemplu Partener local 1 Executarea activităţii 1 (nume) Partener local 2 Pregătirea activităţii 3 (nume) Partener local 1 Etc.

38 Matricea punctajului Secţiune Punctaj maxim 1. Capacitate financiară şi operaţională Au solicitantul şi partenerii suficientă experienţă în domeniul managementului proiectelor? 1.2 Au solicitantul şi partenerii suficientă experienţă tehnică?(cunoştinţe semnificative privind chestiunile ce vor fi abordate.) Au solicitantul şi partenerii suficientă capacitate de management? (inclusiv personal, echipament şi abilitatea de a se descurca cu bugetul alocat activităţii)? Secţiune Punctaj maxim 2. Relevanţă Cât de relevantă este propunerea pentru obiective şi pentru una sau mai multe din priorităţile incluse în solicitările de propuneri? 2.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile şi constrângerile particulare ale ţării/ţărilor ţintă sau ale regiunii (lor)? 2.3 Cât de bine definite şi cât de strategic au fost aleşi cei implicaţi (intermediari, beneficiari finali, grupuri ţintă)? 2.4 Au fost definite clar nevoile grupurilor ţintă propuse şi ale beneficiarilor finali; propunerea le abordează în mod adecvat? 2. Propunerea conţine elemente specifice de valoare adăugată? Secţiune Punctaj maxim

39 Punctaj maxim 3. Metodologie Sunt activităţile propuse adecvate, practice şi conforme cu obiectivele şi cu rezultatele anticipate? 3.2 Cât de coerent este planul general de acţiune? 3.3 Nivelul de implicare şi participare în acţiune al partenerilor este satisfăcător? 3.4 Nivelul de implicare în activitate al grupurilor ţintă şi al beneficiarilor finali este satisfăcător? 3. Planul de activitate este clar şi fezabil? 3.6 Propunerea conţine indicatori verificabili obiectiv pentru rezultatul activităţii? Secţiune Punctaj maxim 4. Sustenabilitate Activitatea va avea un impact tangibil asupra grupurilor ţintă? 4.2 Propunerea poate avea efecte de multiplicare? 3 Sunt rezultatele anticipate ale activităţii propuse sustenabile: - financiar (cum vor fi finanţate activităţile când nu va mai fi finanţare de la CE?) - instituţional (structurile ce permit continuarea activităţilor vor fi funcţionale în continuare când se termină programul? Va fi o "proprietate" locală asupra rezultatelor acţiunii?) Secţiune Punctaj maxim. Buget şi eficienţa costurilor 10.1 Este satisfăcător raportul dintre costurile estimate şi rezultatele anticipate?

40 .2 Sunt cheltuielile propuse necesare pentru implementarea activităţii?

41 MATRICEA ANALIZEI PRINCIPALILOR ACTORI IMPLICAŢI

42 CARACTERISTICI AUTORITĂŢILE LOCALE INTERES & CUM ÎI AFECTEAZĂ PROBLEMELE RESPECTIVE CAPACITATE ŞI MOTIVARE PENTRU A FACE SCHIMBĂRI ACTIVITĂŢI POSIBILE PENTRU A CAPTA INTERESUL ACTORILOR IMPLICAŢI AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ONG-urile locale MINISTERUL MUNCII, CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ LOCUITORII VĂII JIULUI

43

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

Dezvoltarea economică locală

Dezvoltarea economică locală Dezvoltarea economică locală Irina POPESCU Cadru didactic universitar la Catedra de Management din A.S.E. Bucureşti (2001 2003). Din februarie 2003, cadru didactic la Catedra de Administraţie şi Management

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea? Accesaţi FONDURI EUROPENE!!! Prin Fondurile Structurale

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

România - Construind puntea între cererea de energie din Vest şi oferta de resurse din Est

România - Construind puntea între cererea de energie din Vest şi oferta de resurse din Est România - Construind puntea între cererea de energie din Vest şi oferta de resurse din Est Dinu Patriciu, CEO The Rompetrol Group Bucureşti, 22 noiembrie, 2006 European şi Regional Resursele energetice

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES?

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? Proiect finanţat de Uniunea Europeană (În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria PHARE CBC 2005,

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Autoritatea contractantă: Autoritatea Comună de Management a programului găzduită de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria Titlu: Apel pentru propuneri de proiecte Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

More information

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice CUPRINS 1. Surse de finanţare publice (fonduri guvernamentale, fonduri structurale, alte fonduri

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI Modul 3 PROF.UNIV.DR. HORAŢIU ŞOIM Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj Proiect cofinanţat

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Documente programatice } Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 } Cadrul Strategic

More information

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar Repartizarea cifrei de pentru studii universitare de master in anul universitar 01-013 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Nr. Crt. Domeniul Program de studii universitare de master (locatia geografica

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

Comerţ şi globalizare

Comerţ şi globalizare Comerţ şi globalizare GLOBALIZARE ŞI TURISM. CAZUL ROMÂNIEI (Globalization and Tourism. Romania Case) Carmen Gerea Studentă la Universitatea Laval (Québec, Canada) gerea@sympatico.ca Rezumat Devenit cea

More information

SOLUŢII DE AFACERI PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI

SOLUŢII DE AFACERI PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI Rezumat executiv SOLUŢII DE AFACERI PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI Cum creează modelele de afaceri incluzive oportunităţi pentru toţi în statele emergente din Europa şi Asia Centrală Growing Inclusive Growing

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

Curriculum vitae Europass Informaţii personale

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN, Nicolaie Adresă(e) Str. Iuliu Maniu, Nr. 39, 517244, Sat Șeușa, Comuna Ciugud, jud. Alba Telefon(oane) +40 / 258 / 813 928 Mobil:

More information

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Teoria Educaţiei Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare etwinning Ghid pentru profesori Bucureşti 2009 Autori: Simona Velea (coord.),

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

ESENŢA STUDIULUI DE FEZABILITATE

ESENŢA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESENŢA STUDIULUI DE FEZABILITATE Editat în cadrul proiectului Importanţa studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova, finanţat din sursele Republicii

More information

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de Proiect solicitat şi finanţat de MINISTERUL ECONOMEI Direcţia Generală Politică Industrială şi Competitivitate prin Planul Sectorial în domeniul Cercetării-Dezvoltării din Industrie Ghid pentru implementarea

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă??

De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă?? De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă?? Şase argumente în favoarea implementării sistemului de management al sustenabilității

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Politica de coeziune

Politica de coeziune Uniunea Europeană Politica de coeziune Politica de coeziune 2014 2020 Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă http://ec.europa.eu/inforegio Cuprins 1 Propunerile legislative privind

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT CUPRINS

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT CUPRINS pag.2 MNSTERUL PENTRU MEDUL DE AFACER, COMERT S ANTREPRENORAT Anexa nr.3/60 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

Asociaţia obştească Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV)

Asociaţia obştească Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV) Activităţi / proiecte realizate: XXIII. Consolidarea resurselor umane şi financiare necesare pentru buna dezvoltare a sectorului societăţii civile din R. Moldova implicat în activităţi de voluntariat Perioada

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2

I NTRODUCERE SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI INTERVIU. Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 SĂNĂTATEA 2020 SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE ÎN EUROPA DE AZI Zsuzsanna JAKAB 1 şi Agis D. TSOUROS 2 1 Director regional OMS pentru Europa, 2 Director, Divizia de politici şi gestionare pentru sănătate şi bunăstare,

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI. Studiu documentar pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI. Studiu documentar pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Studiu documentar pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret Bucureşti Decembrie 2011 Cuprins Introducere... 6 I. Istoric (Carta Albă 2001,

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

SDSC Schema de dezvoltare a spaţiului comunitar

SDSC Schema de dezvoltare a spaţiului comunitar SDSC Schema de dezvoltare a spaţiului comunitar Spre o dezvoltare spaţială echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii Europene Aprobat la Consiliul informal al Miniştrilor responsabili de amenajarea

More information

Modele social-economice în perioada de criză

Modele social-economice în perioada de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 9(562), pp. 129-136 1 Modele social-economice în perioada de criză Elena MANOLESCU Asociaţia culturală BEST ART ileana.manolescu@gmail.com Rezumat.

More information

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C O A C H I N G PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 Data: 02 August 2012 2 0 0 9 H o g a n A s

More information

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM

Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 11 Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie; O abordare IWRM De JUDITH A. REES Parteneriatul Global al Apei Comitetul tehnic (TEC) Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 România şi Strategia Europa 2020 Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 Departamentul pentru Afaceri Europene Bucureşti, martie 2011

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 de evaluare a competenńelor lingvistice într-o limbă de circulańie internańională studiată pe parcursul învăńământului liceal Proba de înńelegere a unui text audiat la Limba

More information

IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada

IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada 154 IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada 2013-2020 9.1 Surse de finantare Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a localității au

More information

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2. Facultatea Business 1.3. Departamentul Servicii de Ospitalitate

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii ISTRATE OLIMPIUS EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada angajatoare Sector de activitate Ocupaţia

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your

More information

Tu alegi solutia, noi o construim

Tu alegi solutia, noi o construim Tu alegi solutia, noi o construim Prezentarea companiei Cu aproximativ 20.000 mp de ferestre, uşi şi faţade produse şi montate în 2006 şi cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro S.C. Plus Confort

More information