Codul Furnizorului Nestlé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Codul Furnizorului Nestlé"

Transcription

1 Policy Mandatory December 2013 Codul Furnizorului Nestlé December 2013

2 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé Procurement Approver Executive Board, December 2013 Repository All Nestlé Principles and Policies, Standards and Guidelines can be found in the Centre online repository at: The Nestlé Supplier Code can also be found at: Copyright and confidentiality All rights belong to Nestec Ltd., Vevey, Switzerland. 2013, Nestec Ltd. Design Nestec Ltd., Corporate Identity & Design, Vevey, Switzerland

3 Introducere în Codul Furnizorului Nestlé 1. Obiectiv Codul Furnizorului Nestlé (denumit în continuare Codul ) defineşte standardele minime ne-negociabile pe care le solicităm furnizorilor noştri şi subcontractorilor acestora denumiti în continuare Furnizorul, pentru a le respecta şi a le urma atunci când derulează activităţi comerciale cu Nestlé. Acest document sprijină implementarea continuă a angajamentului nostru de a respecta standardele internaţionale, precum Ghidul OCDE pentru întreprinderi multinaţionale, principiile directoare ale ONU privind afacerile şi drepturile omului, convenţiile esenţiale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi cele 10 principii ale Acordului Global al Organizaţiei Naţiunilor Unite, mai presus de propriile noastre operaţiuni, la fiecare componenentă a lanţului de aprovizionare către furnizor, până la ferme şi plantaţii. Codul reprezintă o extensie a Principiilor Nestlé de Conduita in Afaceri şi fundamentul programului nostru de Aprovizionare Responsabilă, definit în secţiunea Conformitate. 2. Adresabilitate Standardele Codului stabilesc aşteptările noastre de la Furnizorul cu care Nestlé are relaţii comerciale, inclusiv de la entităţile companii-mamă, subsidiare sau asociate, precum şi de la toate celelalte cu care derulează afaceri, inclusiv toţi angajaţii acestora (incluzând aici toţi lucrătorii permanenţi, temporari, agenţii contractuali, imigranţii), producătorii şi alte terţe părţi. Este responsabilitatea Furnizorului să disemineze, să educe şi să depună toate eforturile pentru a verifica conformitatea cu acest Cod a angajaţilor, agenţilor şi furnizorilor subcontractanţi, inclusiv a fermierilor, atunci când este cazul. 4. Îmbunătăţire continuă Nestlé recunoaşte faptul că atingerea standardelor stabilite prin acest Cod reprezintă un proces dinamic şi încurajează furnizorii să-şi îmbunătăţească în mod continuu operaţiunile. Dacă se impune o îmbunătăţire sau aprovizionarea directă de la mici întreprinzatori sau fermieri, Nestlé va susţine stabilirea elementelor importante şi a sistemelor pentru a se asigura că practicile sunt imbunatatite in mod continuu. Nereuşita unei astfel de operaţiuni va avea un impact direct asupra capacităţii Furnizorului de a derula activităţi comerciale cu Nestlé. 5. Aplicarea Acceptarea Codului reprezintă o condiţie prealabilă în fiecare contract de furnizare al Nestlé. Prin acceptarea Comenzii de Achiziţie, având în vedere Codul, Furnizorul admite că toate operaţiunile sale sunt supuse prevederilor conţinute în acest Cod. Acest Cod, sau demonstrarea conformităţii cu acesta, nu creează nici un fel de drepturi terţe de beneficiar pentru Furnizor. Standardele Codului sunt o completare şi nu ţin loc de prevederile vreunui contract legal sau contract încheiat între furnizori şi Nestlé. 3. Conformitate Nestlé se aşteaptă ca Furnizorul să respecte toate legile şi regulamentele în vigoare şi, în special, cele detaliate aici şi să se străduiască să se conformeze standardelor internaţionale din domeniu, precum şi celor mai bune practici în materie. În plus, prin programul său de Aprovizionare Responsabilă, Nestlé îşi rezervă dreptul de a verifica conformitatea cu acest Cod prin mecanisme de evaluare externe sau interne şi impune implementarea progreselor pentru a îndeplini cerinţele de audit sau Principiile de Aprovizionare Responsabilă. The Nestlé Supplier Code 1

4 Cele patru principii de bază ale Codului Furnizorului Nestle 1. Drepturile omului Nestlé susţine pe deplin Principiile-cadru directoare ale ONU privind afacerile şi drepturile omului şi solicită Furnizorului să respecte toate drepturile omului, inclusiv drepturile legate de muncă, în toate activităţile sale comerciale. Ca şi condiţii minime: Libertatea asocierii şi a negocierilor colective Furnizorul trebuie să acorde angajaţilor săi dreptul de asociere liberă şi de negociere colectivă în concordanţă cu toate legile şi reglementările în vigoare. Munca forţată Sub nicio formă, Furnizorul nu trebuie să recurgă la, sau în orice alt fel să beneficieze de pe urma muncii forţate conform Convenţiei nr. 29 a OIM privind munca forţată şi Convenţiei nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate. Munca forţată se referă la orice formă de servitute, precum utilizarea pedepselor fizice, a privării de libertate, ameninţarea cu violenţa ca metodă de disciplină sau control, reţinerea actelor de identitate, paşapoartelor, permiselor de muncă sau unor garanţii în bani aparţinând angajaţilor, ca o condiţie de angajare. Acolo unde Furnizorul foloseşte imigranţi sau lucrători deţinuţi conform cadrului legal, Nestlé trebuie să fie informată pentru a analiza documentaţia adecvată pusă la dispoziţie de Furnizor. Practicile de angajare Furnizorul va angaja în facilităţile sale numai lucrători ce sunt autorizaţi din punct de vedere legal să muncească şi este responsabil de validarea eligibilităţii de a munci a angajaţilor, printr-o documentaţie adecvată. Întreg procesul muncii trebuie să fie voluntar, iar lucrătorii trebuie să fie liberi să părăsească locul de muncă sau să-şi rezilieze contractul de angajare după o notificare adecvată. Pe cat posibil, munca prestată trebuie să se efectueze în baza relaţiilor de angajare recunoscute, stabilite prin legile şi practicile naţionale. Obligaţiile faţă de angajaţi, conform legilor şi reglementărilor privitoare la muncă sau asigurări sociale ce derivă din relaţiile de angajare obişnuite nu trebuie ocolite prin utilizarea contractului de muncă temporară, subcontractării sau aranjamentelor de lucru la domiciliu ori prin scheme de ucenicie, unde nu există o intenţie reală să se împărtăşească aptitudini/instruire sau să se ofere o angajare regulata. Nu trebuie ocolite astfel de obligaţii nici prin utilizarea excesivă a contractelor de angajare pe termen limitat. În cazul angajării prin agenţii de recrutare terţe, Furnizorul se va conforma Convenţiei nr. 181 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la agenţiile private de recrutare. Vârsta minimă de angajare Exploatarea prin muncă a copiilor de către Furnizor este strict interzisă, în acord cu Convenţia nr. 138 a OIM referitoare la vârsta minimă de angajare şi Convenţia nr. 182 referitoare la eliminarea celor mai grave forme ale exploatarii copiilor. Convenţia nr. 138 a OIM privitoare la vârsta minimă de angajare indică faptul că niciunui copil cu vârsta sub 15 ani (ori 14 în anumite ţări în dezvoltare) nu îi este permis să muncească, în afară de excepţiile permise de OIM sau legile naţionale. Dacă Furnizorul angajează lucrători adolescenţi (tineri), trebuie să demonstreze că angajarea acestor tineri nu îi expune unor riscuri fizice necorespunzătoare care le pot vătăma dezvoltarea fizică, mentală sau emoţională. Tratament corect şi egal Furnizorul trebuie să acţioneze cu demnitate, respect şi integritate în ceea ce priveşte tratamentul angajaţilor săi: Furnizorul nu va discrimina în practicile de angajare şi încadrare în muncă pe criterii de rasa, culoarea pielii, religia, sexul, vârsta, capacitatea fizică, originea etnică, orientarea sexuală, afilierea politică, afilierea sindicală, analizele medicale sau starea civilă, conform Convenţiei nr. 111 a OIM referitoare la discriminare. Orice formă de abuz psihologic, fizic, sexual sau verbal, intimidare, ameninţare sau hărţuire nu trebuie tolerate sub nicio formă. Furnizorul va respecta drepturile la intimitate ale angajaţilor săi, atunci când colectează informaţii private sau când implementează practici de monitorizare a angajaţilor. Atunci când Furnizorul angajează lucrători direcţi sau lucrători contractaţi pentru a asigura securitatea personalului şi a proprietăţii sale, acesta se va asigura că securitatea personalului se aplică conform aceloraşi standarde de tratament egal şi corect. Timpul de lucru şi zilele de concediu Furnizorul trebuie să se asigure că angajaţii săi lucrează în conformitate cu toate legile în vigoare şi cu standardele obligatorii din domeniu corespunzătoare orelor de lucru normale şi orelor suplimentare, inclusiv pentru pauze, perioade de concediu de odihnă, sărbători şi concedii de maternitate şi paternitate. În absenţa legislaţiei, Furnizorul nu va solicita o săptămână de lucru normală mai mare de 60 de ore, angajaţilor li se va permite să beneficieze de cel puţin o zi liberă, după şase zile consecutive de muncă, iar orice ore suplimentare efectuate vor fi voluntare şi compensate la o cotă de primă. 2 The Nestlé Supplier Code

5 The Nestlé Supplier Code Salarii şi beneficii Angajaţii Furnizorului trebuie să primească salarii şi beneficii, la un nivel cel puţin minim, conform legilor naţionale sau standardelor din domeniu (oricare este mai mare), precum şi conform contractelor colective de muncă, ce includ orele suplimentare şi alte aranjamente de plată a diverse prime. În orice caz, salariile trebuie să fie suficient de mari pentru a întruni nevoile de bază ale angajaţilor şi dependenţilor îndrituiţi oficial şi să ofere un venit suplimentar. Furnizorul nu trebuie să aplice metode disciplinare sau orice alte forme de deducere din plata salarială, şi nici să aplice vreo formă de discriminare în practicile de angajare şi remunerare. 2. Siguranţă şi sănătate Nestlé se aşteaptă ca sistemele de management şi operare ale Furnizorului, precum şi angajaţii să acţioneze în prevenirea vătămărilor din accidente de muncă şi a îmbolnăvirilor. Mediul la locul de muncă Furnizorul va asigura angajaţilor săi un mediu de lucru sigur şi sănătos. Ca elemente minime, trebuie asigurate apă de băut potabilă, iluminat, temperatură, ventilaţie, sanitaţie şi echipament de protecţie personală adecvate, împreună cu staţii de lucru echipate corespunzător. În plus, facilităţile trebuie să fie construite şi menţinute în concordanţă cu standardele stipulate în legile şi reglementările în vigoare. Condiţii de găzduire, respectul vieţii private Atunci când sunt puse la dispoziţie de Furnizor, facilităţile de internat vor fi construite şi menţinute în concordanţă cu toate legile şi reglementările în vigoare şi vor fi clar separate de zona fabricii şi zona de producţie. Toate clădirile destinate internatului vor fi menţinute curate şi sigure, iar lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea să intre sau să iasă din clădirile de internat în mod liber şi la orice oră. Internatul va fi echipat cu grupuri sanitare curate, acces la apă potabilă şi facilităţi de depozitare şi preparare a hranei în condiţii sanitare adecvate. Toate facilităţile de internat vor asigura, de asemenea, lucrătorilor un spaţiu personal rezonabil, un sistem de încălzire şi de ventilaţie adecvat şi săli de duşuri şi băi curate. Pregătirea de urgenţă Furnizorul va fi pregătit pentru apariţia unor situaţii de urgenţă. Aceste pregătiri includ notificarea lucrătorilor şi procedurile de evacuare, instruirea şi antrenamentul pentru situaţii de urgenţă, provizii de prim ajutor şi echipament de intervenţie adecvate, dar şi facilităţi de evacuare amenajate. Furnizorul îşi va instrui în mod regulat angajaţii asupra planului de urgenţă, modalităţii de răspuns, precum şi privitor la îngrijirea medicală de urgenţă. Siguranţa şi calitatea produsului Toate produsele şi serviciile furnizate de către Furnizor trebuie să întrunească standardele de siguranţă şi calitate impuse prin legile în vigoare. Atunci când se desfăşoară activităţi comerciale cu şi în numele Nestlé, Furnizorul trebuie să se conformeze cerinţelor de calitate ale Nestlé. 3. Sustenabilitatea de mediu Nestlé solicită Furnizorului său să se conformeze tuturor cerinţelor legale de mediu aplicabile şi să demonstreze o îmbunătăţire continuă a performanţelor sale legate de mediu. Autorizaţii de mediu şi raportare Furnizorul se va asigura că obţine, actualizează şi respectă liniile directoare de raportare ale tuturor autorizaţiilor şi înregistrărilor de mediu necesare pentru a fi conform în orice moment cu prevederile legale în domeniu. Sistemul de management al mediului Furnizorul va aplica şi va implementa un sistem relevant de management al mediului (conform standardelor internaţionale în materie, precum ISO 14001:2004), proiectat pentru a identifica, controla şi limita impactul semnificativ asupra mediului. Materiale periculoase şi siguranţa produselor Furnizorul va identifica materialele periculoase, produsele şi substanţele chimice şi se va asigura de manipularea, mutarea, stocarea, reciclarea, reutilizarea sau îndepărtarea acestora în siguranţă. Toate legile şi reglementările în vigoare legate de materialele periculoase, produsele şi substanţele chimice, vor fi respectate cu stricteţe. Furnizorul se va conforma restricţiilor privind anumite materiale şi cerinţelor privind siguranţa produselor stipulate în legile şi reglementările aplicabile. Furnizorii se vor asigura că angajaţilor lor cheie cunosc şi sunt instruiţi în ceea ce priveşte practicile de siguranţă a produselor. Consumul de resurse, prevenirea poluării şi minimalizarea deşeurilor Furnizorul îşi va optimiza consumul de resurse naturale, inclusiv cele energetice şi de apă. Furnizorul va implementa şi demonstra aplicarea unor măsuri clare de prevenire a poluării şi de minimizare a generării de deşeuri solide, ape uzate şi emisii de gaze. Înainte de eliminare sau îndepărtare, furnizorul va sorta şi trata apele uzate şi deşeurile solide în mod adecvat şi conform legilor şi reglementărilor în vigoare. 4. Integritatea în afaceri Nestlé solicită Furnizorului să se conformeze tuturor legilor şi reglementărilor de etică comercială în vigoare în ţările din care materialele provin, sunt produse şi incorporate în produsul Nestlé ( ţara de utilizare ). În cazul serviciilor, va prevala locul furnizării serviciilor. 3

6 Măsuri anti-mită Furnizorul nu trebuie să ofere sau să promită niciodată, direct sau prin intermediari, orice avantaj personal sau considerat inadecvat, pentru a obţine sau a beneficia de pe urma unei activităţi, sau orice alt avantaj de la o terţă parte, fie publică, fie privată. Furnizorul nu va plăti sau nu va accepta sume de bani considerate mită, nu va aranja sau accepta beneficii materiale oneroase şi nu va întreprinde nicio acţiune prin care, personal sau prin intermediul partenerilor săi de afaceri, va încălca orice legi şi reglementări anti-mită în vigoare, inclusiv Practicile de corupţie în străinătate din SUA şi Legea Britanică a Mitei Mecanisme de reclamaţii Furnizorul va instala sisteme funcţionale care înregistrează reclamaţii anonime şi facilitează raportările şi managementul intern. Un funcţionar desemnat va monitoriza continuu mecanismul de reclamaţii, va păstra o evidenţă a chestiunilor supuse atenţiei şi va lua măsurile adecvate într-o manieră confidenţială. Evidenţe Furnizorul va păstra în mod transparent şi va actualiza registrele şi evidenţele pentru a demonstra conformitatea cu materialele, serviciile şi reglementările guvernamentale şi din domeniu aflate în vigoare. Originea Furnizorul va fi în măsură să divulge toate sursele potenţiale de origini primare (ţara de origine) asociate cu produsele livrate. Nestlé îşi rezervă dreptul să solicite furnizorului să întocmească, la un moment dat, o reprezentare completă a lanţului de aprovizionare, până la origine, pentru a facilita evaluarea conformităţii lanţului de aprovizionare la furnizor. Proprietatea intelectuală Furnizorul va efectua paşii adecvaţi pentru a securiza şi menţine confidenţialitatea informaţiilor legate de proprietatea intelectuală a partenerilor săi de afaceri şi va utiliza astfel de informaţii numai în scopul autorizat pentru folosire prin acordul contractual. În situaţia unei subcontractări, distribuirea informaţiilor confidenţiale se va face numai cu acordul Nestlé. Conflictul de interese Furnizorul va raporta către Nestlé orice situaţie considerată conflict de interese şi va anunţa Nestlé dacă orice angajat Nestlé sau specialist contractat de Nestlé pare să aibă un interes de orice natură legat de afacerile furnizorului sau orice fel de legături economice cu furnizorul. Standarde suplimentare În plus faţă de Codul Furnizorului Nestlé, Furnizorul este obligat să respecte orice cerinţe suplimentare aplicabile materialelor şi serviciilor ce vor fi furnizate şi în special cerinţele Ghidului de Aprovizionare Responsabilă, de exemplu bunăstarea animalelor sau drepturile de proprietate asupra terenurilor. În cazul furnizării directe de la ferme, vor fi respectate de către fermier Bunele Practici din Agricultură aplicabile, pentru a asigura astfel conformitatea cu Codul. Ghidul de Aprovizionare Responsabilă al Nestlé pentru Materiale de Origine din Agricultură, Domeniul Forestier, Pescuit şi Acvacultură va oferi linii directoare suplimentare despre cele mai bune practici în materie, care vor fi implementate după cum va fi necesar cu sprijinul echipelor de servicii agricole din cadrul Nestlé. Paşii următori I. Raportarea încălcărilor Furnizorul va raporta orice suspiciuni de încălcare a reglementărilor, legilor şi Codului. Încălcările trebuie raportate persoanei de contact din cadrul Nestlé sau pot fi raportate confidenţial utilizând unul dintre canalele disponibile: Adresă web: Call center: Numerele de telefon din ţara respectivă pot fi găsite la adresa: Elveţia: Cod de acces: The Nestlé Supplier Code

7 II. Confirmarea Furnizorului (Dacă este necesară din partea Organizaţiei de Achiziţii a Nestlé) Subsemnaţii, confirmăm prin aceasta faptul că: Am primit şi am luat act de conţinutul Codului Furnizorului Nestlé 2013, publicat de Nestlé S.A.; Cunoaştem toate legile şi reglementările relevante din ţările în care compania noastră funcţionează; Vom raporta către Nestlé S.A. orice caz de încălcare a Codului; Ne vom conforma cerinţelor Codului Furnizorului Nestlé în baza unei abordări orientate spre dezvoltare şi fără modificări sau abrogări; Vom informa toţi angajaţii/subcontractorii asupra conţinutului Codului Furnizorului Nestlé şi ne vom asigura că aceştia se conformează la rândul lor prezentelor prevederi. Prin prezenta autorizăm Nestlé S.A. sau orice organizaţii ce acţionează în numele Nestlé S.A. să efectueze audituri, cu sau fără o notificare prealabilă, la sediile noastre şi la sediile comerciale ale subcontractorilor noştri, în orice moment, pentru a verifica conformitatea cu conţinutul Codului Furnizorului Nestlé. Denumirea Companiei Nume şi funcţie Semnătura Ştampila/Sigiliul Companiei Numărul/Codul/ID-ul legal/nr. de înregistrare comercială al Companiei Data şi Locul Acest document trebuie să fie semnat de un reprezentant autorizat al Furnizorului şi returnat apoi Organizaţiei de Achiziţii a Nestlé responsabile. The Nestlé Supplier Code 5

8

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD. Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri CODUL DE CONDUITĂ PENTRU PARTENERII DE AFACERI AI MSD Valorile şi standardele noastre pentru partenerii de afaceri Codul de conduită pentru partenerii de afaceri ai MSD [ediţia I] Compania MSD promovează

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011

Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri. în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Lanţul nostru logistic Principii de etică şi conduită în afaceri în activitatea dumneavoastră cu CH2M HILL Octombrie 2011 Principii bazate pe The Little Yellow Book a cofondatorului Jim Howland, scrisă

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

INSPIRAT DE INTEGRITATE. Codul AbbVie de Conduită în Afaceri

INSPIRAT DE INTEGRITATE. Codul AbbVie de Conduită în Afaceri INSPIRAT DE INTEGRITATE Codul AbbVie de Conduită în Afaceri ŞTIINŢA, ABILITATEA ŞI SPIRITUL NOSTRU INOVATOR SUNT DEDICATE ADUCERII PE PIAŢĂ A UNEI ÎMBUNĂTĂȚIRI A CALITĂȚII VIEȚII. Pagina 2 Codul AbbVie

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere Tel: +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Cum vă putem ajuta GLA este o organizaţie menită să vă protejeze împotriva exploatării.

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Ce este GLA? GLA este o organizaţie menită să protejeze muncitorii împotriva exploatării.

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39 14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA 15 telefonie mobila Orange România SA 16 Piese de schimb SILMECOM SRL 17 Piese de schimb CONSECO SRL 18 19 20 Furnituri de birou, hârtie copiator, formulare tipizate

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate COP 10 Decizia X/2 X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate 2011-2020 PLAN STRATEGIC PENTRU BIODIVERSITATE 2011-2020 ŞI ŢINTELE AICHI PENTRU BIODIVERSITATE "Trăind în armonie cu natura" 1. Scopul Planului

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii Politica de prevenire şi descurajare a conduitei interzise în activităţile Băncii Europene de Investiţii POLITICA DE PREVENIRE ŞI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE ÎN ACTIVITĂŢILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Publicat in cadrul Proiectului O mai bună securitate şi sănătate în

More information

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică

Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică material de suport Chişinău 2012 Aprobat în Şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum,

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei

Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Monitorizarea consumului de energie: Puterea Informaţiei Detectaţi oportunităţi de reducere a costurilor şi îmbunătăţiţi performanţa clădirii cu o soluţie probată Studiu / Iunie 2011 Make the most of your

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA

MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA MAI MULTĂ VALOARE CU UN IMPACT MAI MIC SUSTENABILITATEA SIKA ANGAJAMENT 1 milion de clienţi 16.293 de angajaţi peste 100 de ani de inovaţie PREZENŢA GLOBALĂ Peste 160 de UNITăţI DE PRODUCţIE 84 de ţări

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE CAPITOLUL 2. PROIECTAREA MODELULUI RELAŢIONAL AL DATELOR PRIN NORMALIZARE În literatura de specialitate, în funcţie de complexitatea bazei de date sunt abordate următoarele metode de proiectare: proiectarea

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ

GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ GHIDUL NAŢIONAL PRIVIND UTILIZAREA PRUDENTĂ A ANTIMICROBIENELOR ÎN MEDICINA VETERINARĂ - 2016 - NOTĂ: Acest ghid a fost întocmit în baza legislaţiei sanitare veterinare în vigoare şi a recomandărilor specialiştilor

More information

Sănătatea şi asistenţa socială ÎN IRLANDA DE NORD. În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112

Sănătatea şi asistenţa socială ÎN IRLANDA DE NORD. În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112 Sănătatea şi asistenţa socială În caz de Urgenţă, apelaţi 999 sau 112 MULŢUMIRI Această broşură a fost concepută pentru a răspunde unei nevoi de informaţii printre persoanele din medii etnice minoritare

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

Achiziția de lemn sustenabil. Un ghid pentru achizitorii publici din Europa

Achiziția de lemn sustenabil. Un ghid pentru achizitorii publici din Europa Achiziția de lemn sustenabil Un ghid pentru achizitorii publici din Europa Cuprins 1. Introducere 2 2. Model standard 7 3. Sprijinirea comerţului echitabil în achiziţia lemnului 11 4. Sprijinirea altor

More information

Reduceţi efortul. Informatii pentru lucratori in sectorul constructii.

Reduceţi efortul. Informatii pentru lucratori in sectorul constructii. Reduceţi efortul Informatii pentru lucratori in sectorul constructii www.handlingloads.eu Campania europeană de informare şi control Manipularea Manuală a Maselor 2008 CUPRINS Cuprins 1. De ce trebuie

More information

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE

2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE 2. COMERŢUL ELECTRONIC DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE De-a lungul istoriei omenirii, schimbul a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală

Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie

More information

CAIET DE SARCINI. Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii (loturile 1, 2 si 3)

CAIET DE SARCINI. Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii (loturile 1, 2 si 3) CAIET DE SARCINI Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii Pag 1 / 108 Cuprins 1.1. Preambul... 7 1.2 Definitii... 7 1.3 Descrierea Lucrărilor...

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ 2010 MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ Ghid practic Managementul de caz reprezintă un proces de coordonare a serviciilor furnizate unui client în sfera socială. În esenţă, reprezintă un set de etape

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

b) Sa se afiseze numele salariatilor al caror salariu este mai mare decat salariul lui Kevin Mourgos.

b) Sa se afiseze numele salariatilor al caror salariu este mai mare decat salariul lui Kevin Mourgos. 1. Folosind baza de date Oracle Database Tables sa se realizeze urmatoarele: a) Sa se afiseze media aritmetica a salariilor angajatilor din departamentul cu numarul 80. b) Sa se afiseze numele salariatilor

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

Ghid de Instalare Windows Vista

Ghid de Instalare Windows Vista Ghid de Instalare Windows Vista Înainte de a folosi aparatul acesta trebuie instalat împreună cu driverul. Vă rugăm să citiţi acest Ghid de Instalare Rapidă şi Ghid de Instalare Windows Vista pentru instrucţiuni

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia

Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia http://www.ifla.org/vii/s35/pubs/avm-guidelines04.htm Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii Martie

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

Principiul egalităţii de şanse

Principiul egalităţii de şanse Principiul egalităţii de şanse Stoica Andrei-Dragoș; Rogoz Marius-Eugen; Academia de Studii Economice din București Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune Rezumat Lucrarea Principiul egalității

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ

SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ SORIN CERIN STAREA DE CONCEPŢIUNE ÎN COAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ EDITURA PACO Bucureşti,2007 All right reserved.the distribution of this book without the written permission of SORIN CERIN, is strictly prohibited.

More information

Abordarea problematicii SEPA de către companii. Forumul Naţional SEPA -Ediţia a IV-a -

Abordarea problematicii SEPA de către companii. Forumul Naţional SEPA -Ediţia a IV-a - Abordarea problematicii SEPA de către companii Forumul Naţional SEPA -Ediţia a IV-a - 16 noiembrie 2011 Întrebări fundamentale pentru companii Ce înseamnă SEPA pentru compania mea? Când trebuie să fie

More information

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE de Andrei ECKSTEIN, Timişoara Numeroase noţiuni din analiza matematică au un analog discret. De exemplu, analogul discret al derivatei este diferenţa

More information

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY

LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY LUPTA PENTRU IDENTITATEA OMULUI. MEMORIE ŞI IDENTITATE COLECTIVĂ THE BATTLE FOR THE HUMAN BEING S IDENTITY. MEMORY AND COLLECTIVE IDENTITY Dr. Simona MITROIU Departamentul de Ştiinţe Umaniste Universitatea

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I

Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar Semestrul I Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2015-2016 Semestrul I I. Informaţii generale despre curs Titlul disciplinei: Responsabilitate

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information